A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzéke

Az Erste Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkalmazza a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete (2014/92/EU PAD irányelv 3. cikk (5) bekezdés) szerint meghatározott egységesített megnevezéseket és fogalom-meghatározásokat a fizetési számláihoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásaival összefüggő szerződésekkel kapcsolatos kereskedelmi és marketing célú tájékoztatóiban, valamint a szerinti díjjegyzékeiben és díjkimutatásaiban. Az egységesített fogalmak a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások díjára vonatkozó, egységes formátumban segítheti Önt a díjak megértésében és összehasonlításában. Továbbá felhívjuk a figyelmét, hogy lehetősége van a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerinti összehasonlító weboldal, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett Bankszámlaválasztó program használatára.