Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk.

A 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk működése szünetel (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások).

A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működése szünetel.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzéke

Az Erste Bank jogszabályi kötelezettségének eleget téve alkalmazza a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete (2014/92/EU PAD irányelv 3. cikk (5) bekezdés) szerint meghatározott egységesített megnevezéseket és fogalom-meghatározásokat a fizetési számláihoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásaival összefüggő szerződésekkel kapcsolatos kereskedelmi és marketing célú tájékoztatóiban, valamint a szerinti díjjegyzékeiben és díjkimutatásaiban. Az egységesített fogalmak a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások díjára vonatkozó, egységes formátumban segítheti Önt a díjak megértésében és összehasonlításában. Továbbá felhívjuk a figyelmét, hogy lehetősége van a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerinti összehasonlító weboldal, valamint a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett Bankszámlaválasztó program használatára.

Ssz.

Megnevezés

Fogalommeghatározás

Általános számlaszolgáltatások

1.

Számlavezetés

A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi használat céljából.

2.

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat interneten vagy mobil eszközön (például mobiltelefonon) keresztül veszi igénybe.

3.

SMS-szolgáltatás

Az ügyfél azonosítása, illetve számlájának egyenlegéről történő tájékoztatása (például átutalás vagy készpénzfelvétel után) SMS üzenet segítségével történik meg.

4.

Telefonos banki szolgáltatás

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat telefonon keresztül veszi igénybe.

Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

5.

Átutalás belföldön forintban

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön forintban.

6.

Rendszeres átutalás

A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára.

7.

Beszedés

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak (kedvezményezett), hogy az ügyfél számlavezetőjének utasítást adjon
arra, hogy az ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére pénzt juttasson el. A számlavezető az ügyfél és a kedvezményezett által megállapodott napon vagy napokon teljesíti a kedvezményezett részére a fizetési
műveleteket. A fizetési művelet összege változó nagyságú lehet.

8.

Átutalás euróban (SEPA)

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és külföldön euróban.

9.

Átutalás egyéb devizában

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, belföldön és külföldön, forinttól és eurótól eltérő pénznemben.

10.

Deviza jóváírás

Az ügyfél számlájának javára deviza összeg érkezik.

Kártyák és készpénz

11.

Betétikártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével közvetlenül és teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája.

12.

Hitelkártya-szolgáltatás

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak során végrehajtott valamennyi fizetési művelet összegével a megállapodás szerinti időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A számlavezető
és az ügyfél között létrejött hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél részére a hitel után felszámítanak-e kamatot.

13.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki belföldön.

14.

Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön

Az ügyfél betéti- vagy hitelkártyával áru vagy szolgáltatás ellenértékét fizeti ki külföldön.

15.

Készpénzfelvétel belföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, belföldön.

16.

Készpénzfelvétel külföldön

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, külföldön.

17.

Készpénzbefizetés belföldön

Az ügyfél készpénzt fizet be a saját számlájára belföldön.

Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások

18.

Folyószámlahitel

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak abban, hogy az ügyfél kölcsönt vehet fel, amennyiben nem áll rendelkezésre pénz a számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére.

Egyéb szolgáltatások

19.

Limitmódosítás

A fizetések összegére vagy darabszámára vonatkozó korlátozások módosítása.

20.

Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása

Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan utólagosan kért számlakivonatok, vagy egyéb igazolások (például egy bizonyos összeg számlán történő meglétét igazoló
„fedezetigazolás”) rendelkezésre bocsátása.