Erste Privilégium „X” Díjcsomag

 • Akár 0 forintos havi költséggel*
 • Egy havi díj ellenében több számla nyitható díjcsomagon belül
 • Több módon teljesíthető kedvezményes feltételek*

Kedvezmények

Számlavezetési és beszedési kedvezmények*:  

 • 0 Ft havi ügyfélkapcsolati díj
 • 0 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft) a beszedési megbízások teljesítésének díja

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson (George Web, Erste NetBank, George App)1 keresztül:

 • 0 Ft az eseti átutalás belföldön forintban, 20.000 Ft feletti összegrészre 0 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft).
 • 0 Ft a rendszeres átutalások díja, 20.000 Ft feletti összegrészre 0 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft).

Előnyök

Korlátlan számban díjmentesen nyitható forint és devizaszámla a díjcsomagon belül 

Kedvezményes ügyfélkapcsolati díj2

Betétikártya-szolgáltatás keretében kibocsátott bankkártya a számlák között szabadon kapcsolgatható

Kiegészítő szolgáltatások a kényelemért

 • Bankkártyák
 • SMS-szolgáltatás (Erste Hírnök)
 • Telefonos banki szolgáltatás (Erste TeleBank)
 • Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
 • Elektronikus számlakivonat
 • Számlavezetés devizában is
 • Erste Célbetét rendszeres megtakarításhoz

Feltételek

A tájékoztatás nem teljes körű. Erste Privilégium „X” Díjcsomag és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza. (EBKM: 0,01%)

A számla és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatóak:http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Az Erste Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az OBA által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.

1 Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye tartalmazza. A hirdetmény alapján meghirdetett határidőig az ügyfelek számára elérhető marad az Erste Mobilbank szolgáltatás is.

2 A Privilégium „X” Díjcsomag kedvezményes szintű díjak feltétele: havi jövedelem jóváírás minimum 225.000 Ft egyösszegben, vagy minimum 300.000 Ft két részletben. Valamint elektronikus számlakivonat valamennyi, a keretszerződéshez tartozó bankszámla esetében. Amennyiben a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltétel nem teljesül, a Privilégium „X” Díjcsomag díjait a Bank Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 2.1-es számú melléklete tartalmazza.