Erste Privilégium „X” Díjcsomag

 • Akár 0 forintos havi költséggel (1)
 • Több módon teljesíthető kedvezményes feltételek (1)
 • Egy havi díj ellenében több számla nyitható díjcsomagon belül

Kedvezmények

Számlavezetési és beszedési kedvezmények1:  

 • 0 Ft havi ügyfélkapcsolati díj
 • 0 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft a beszedési megbízások teljesítésének díja

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson (George Web, George App)2 keresztül:

 • 0 Ft az eseti átutalás belföldön forintban 20 000 Ft-ig,
 • 0 Ft a rendszeres átutalások díja 20 000 Ft-ig
 • mindkét esetben 20 000 Ft feletti összeg esetén a 20 000 Ft feletti részre 0 Ft + 0,3% maximum 6 000 Ft tranzakciós díj.

Igényeld akár online!

Az Erste Privilégium X Díjcsomag akár online számlanyitással is igényelhető asztali gépeken és Android mobileszközökön.

Mi az igénylés menete?

Meglévő felhasználóknak

Ha már használod az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásunkat, a George Webet, akkor lépj be az e-csatorna azonosítóddal! A bejelentkezés után már csak néhány lépés, hogy te is Privilégium X Díjcsomagot használó ügyfél lehess.

Új regisztráció

Ha még nem használod az internetbanki szolgáltatásainkat, esetleg még nem vagy az ügyfelünk, egy gyors regisztrációra van szükséged. Ezután már indíthatod is a számlaigénylést.
 

Előnyök

Korlátlan számban díjmentesen nyitható forint és devizaszámla a díjcsomagon belül 

Kedvezményes ügyfélkapcsolati díj1

Betétikártya-szolgáltatás keretében kibocsátott bankkártya a számlák között szabadon váltható, így bármelyik számlához használni tudja.

Kiegészítő szolgáltatások a kényelemért

 • Bankkártyák
 • SMS-szolgáltatás (Őrszem)
 • Telefonos banki szolgáltatás (Erste TeleBank)
 • Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás
 • Elektronikus számlakivonat
 • Számlavezetés devizában is
 • Erste Célbetét rendszeres megtakarításhoz

Feltételek

A tájékoztatás nem teljes körű. Erste Privilégium „X” Díjcsomag és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye és Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye tartalmazza. (EBKM: 0,01%)

A számla és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatóak: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Az Erste Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az OBA által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.

1 A Privilégium „X” Díjcsomag kedvezményes szintű díjak:

 • havi ügyfélkapcsolati díj 0 Ft
 • 0 Ft az internetbanki és mobilalkalmazási valamint TeleBank szolgáltatás havi díja
 • 0 Ft +(0,3% max 6000 Ft) az internetbankon és mobilalkalmazáson kezdeményezett eseti forint átutalások díja
 • 0 Ft +(0,3% max 6000 Ft) az internetbankon kezdeményezett állandó forint átutalások díja
 • mindkét esetben +(0,3% max. 6 000 Ft) díjrész az átutalt összeg 20 000 Ft feletti részére kerül felszámításra
 • 0 Ft +(0,3% max 6000 Ft) a tárgyhónapban a csoportos beszedési megbízások teljesítésének díja

A kedvezményes díjak feltétele:

 • havi jövedelem jóváírás minimum 225.000 Ft egyösszegben, vagy minimum 300.000 Ft két részletben, és
 • elektronikus számlakivonat valamennyi, a keretszerződéshez tartozó bankszámla esetében.

Amennyiben a kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltétel nem teljesül:

 • a havi ügyfélkapcsolati díj 3 194 Ft
 • a beszedési megbízások teljesítésének díja
 • bankon belül 134 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft
 • bankon kívül 162 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft
 • az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson (George Web, George App)2 keresztül:
 • az eseti átutalás belföldön forintban
  • bankon belül 181 Ft 20 000 Ft-ig
  • bankon kívül 201 Ft 20 000 Ft-ig
 • a rendszeres átutalások díja
  • bankon belül 80 Ft 20 000 Ft-ig
  • bankon kívül 124 Ft 20 000 Ft-ig
 • mind a négy esetben 20.000 Ft feletti összeg esetén a 20.000 Ft feletti részre 0 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft a tranzakciós díj.

A Díjcsomagot azon nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személyek igényelhetik, akik a Díjcsomagban elsőként nyitott számlanyitásának hónapjában vagy az azt megelőző 6 hónapon belül nem rendelkeztek az Erste Banknál élő lakossági bankszámlával főtulajdonosként.

2 Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye tartalmazza.