Erste Szabadon Díjcsomag

Ha 2020. május 16-áig köt szerződést, az első évben a havi csomagdíj 690 Ft.

Költségek számolgatása helyett alacsony, fix havi csomagdíjjal igényelheti új bankszámláját. Tegye egyszerűbbé banki ügyeit, válassza az Erste Szabadon Díjcsomagot! 

Mit kell tudnom az Erste Szabadon Díjcsomagról?

  • Fix csomagdíjjal korlátlan számban kezdeményezhet internetbank és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül átutalásokat (átutalás belföldön forintban, rendszeres átutalás) és teljesíthet csoportos beszedést 500 000 Ft-os összeghatárig.
  • A kedvezményes csomagdíj mindössze 990 Ft1. Ennek feltétele az elektronikus kivonat és minimum 100 000 Ft jövedelem jóváírás2 a díjcsomag bármely számlájára.

Mondjon le a kötöttségekről, használja ki a szabadságot a pénzügyekben!

EBKM: 0,01%

1A feltüntetett kedvezményes feltételek nem teljesülése esetén a havi csomagdíj 1990 Ft.

2A Kedvezményes szint teljesítésének feltételvizsgálata során a Bank a tárgyhót megelőző hónap 15. napjától a tárgyhó 14. napjáig tartó időszakban, a Díjcsomag keretén belül vezetett bankszámlá(k)on jóváírt jövedelmet vizsgálja.

A Bank mind Magyarország határain belülről, mind azon kívülről forintban és devizában (akár VIBER-en) érkezett jövedelem-/nyugdíjjóváírást fogadja el. Az első feltétel vizsgálati időszak során a jóváírás jogcíme nem kerül vizsgálatra. A bankszámlákon devizában történő jóváírások a tranzakció könyvelését megelőző napi, nap végi MNB devizaközép árfolyamán kerülnek figyelembe vételre. A bankon belülről indított saját számlák közötti átvezetések és a készpénz befizetés belföldön és külföldön nem minősülnek jövedelem átutalásnak. A tájékoztatás nem teljes körű.

A lakossági Erste Szabadon Díjcsomag és a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza.