Erste Szabadon Díjcsomag

990 Ft-os havi csomagdíj az egyszerűbb mindennapokért

Költségek számolgatása helyett alacsony, fix havi csomagdíjjal igényelheti új bankszámláját. Tegye egyszerűbbé banki ügyeit, válassza az Erste Szabadon Díjcsomagot! 

Mit kell tudnom az Erste Szabadon Díjcsomagról?

  • Fix csomagdíjjal korlátlan számban kezdeményezhet internetbank és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül átutalásokat (átutalás belföldön forintban, rendszeres átutalás) és teljesíthet csoportos beszedést 500 000 Ft-os összeghatárig.
  • A kedvezményes csomagdíj mindössze 990 Ft1. Ennek feltétele az elektronikus kivonat és minimum 100 000 Ft jövedelem jóváírás2 a díjcsomag bármely számlájára.

Mondjon le a kötöttségekről, használja ki a szabadságot a pénzügyekben!

EBKM: 0,01%

1A feltüntetett kedvezményes feltételek nem teljesülése esetén a havi csomagdíj 1990 Ft.

2A Kedvezményes szint teljesítésének feltételvizsgálata során a Bank a tárgyhót megelőző hónap 15. napjától a tárgyhó 14. napjáig tartó időszakban, a Díjcsomag keretén belül vezetett bankszámlá(ko)n jóváírt jövedelmet vizsgálja.

A Bank mind Magyarország határain belülről, mind azon kívülről forintban és devizában (akár VIBER-en) érkezett jövedelem-/nyugdíjjóváírást fogadja el. Az első feltétel vizsgálati időszak során a jóváírás jogcíme nem kerül vizsgálatra. A bankszámlákon devizában történő jóváírások a tranzakció könyvelését megelőző napi, nap végi MNB devizaközép árfolyamán kerülnek figyelembe vételre. A bankon belülről indított saját számlák közötti átvezetések és a készpénz befizetés belföldön és külföldön nem minősülnek jövedelem átutalásnak. A tájékoztatás nem teljes körű.

A lakossági Erste Szabadon Díjcsomag és a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza.