Adategyeztetés / Contact update

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Erste Banknak Hungary Zrt.-nek (a továbbiakban: Bank) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltak alapján 2019. június 26-ig szükséges ügyfelei vonatkozásban ismételt adategyeztetést lefolytatnia.

Amennyiben nem állnak a Bank rendelkezésére a Pmt-nek megfelelő dokumentumok legkésőbb 2019. június 26-ig, úgy a Bank a Pmt. 79. §-a alapján köteles lesz a továbbiakban megtagadni az ügyfél által kezdeményezett megbízások, tranzakciók teljesítését, továbbá zárolni a Bank által vezetett számláit mindaddig, amíg a jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti.

Az alábbiakban szeretnénk megkönnyíteni, gyorsan hozzáférhetővé tenni az Önök számára az adategyeztetéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. §-a értelmében az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) köteles az ügyfelei tényleges tulajdonosaival kapcsolatos információkat nyilvántartani. 

Ennek megfelelően kérjük, hogy amennyiben rendelkezik netbank szerződéssel, lépjen be a NetBankba és ott tegye meg Nyilatkozatát!

Amennyiben nem rendelkezik NetBank elérhetőséggel, úgy kérjük, hogy a következő linken Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat található formanyomtatványt nyomtassa ki, és az ott található útmutatót követve, kitöltve és aláírással ellátva - scannelt vagy lefotózott dokumentumként - juttassa el a Bank számára.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot lehetősége van közvetlenül a  pep@erstebank.hu címre is elküldeni.

A fentieken túl személyesen is leadhatja Nyilatkozatát bármelyik bankfiókunkban (Bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja a honlapunkon).

Azonosítási adatok

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése értelmében az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) köteles kezelni az ügyfél érvényes – alábbiakban meghatározott – személyazonosításra alkalmas okmányairól készített másolatokat:

Magyar állampolgár esetén

 • személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímigazoló dokumentum, vagy
 • útlevél és lakcímkártya, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímigazoló dokumentum, vagy
 • kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímigazoló dokumentum, vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány (könyv alakú), amennyiben érvényes lakcímet tartalmaz.

Kérjük, hogy a lakcímkártya csak azon oldaláról készített másolatát küldje el, amelyen a lakcíme szerepel. (A Bank nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található, „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány” másolatát.)

Külföldi állampolgár esetén

EU tagországból/EGT tagállamból érkező természetes személy esetén

 • külföldi hatóság által kiállított útlevél, vagy
 • külföldi hatóság által kiállított személyi igazolvány, vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya

EU tagországon/EGT tagállamon kívülről érkező természetes személy esetén

 • külföldi hatóság által kiállított útlevél és érvényes vízum, vagy
 • külföldi hatóság által kiállított útlevél és tartózkodásra jogosító okmány (pl. tartózkodási engedély, kártya formátumú fényképes regisztrációs igazolás, ideiglenes tartózkodási igazolás, tartózkodási engedély megadásáról szóló okirat), vagy
 • magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya.

Ennek megfelelően kérjük, hogy amennyiben rendelkezik netbank szerződéssel, lépjen be a NetBankba és az ott található útmutatót követve juttassa el a személyazonosításra alkalmas okmányairól készített másolatokat a Bank számára.

Amennyiben nem rendelkezik netbank elérhetőséggel, úgy kérjük, hogy a személyazonosítására alkalmas fenti okmányairól/okmányáról készített másolatot/másolatokat - scannelt vagy lefotózott dokumentumként - a következő linken: Okmánymásolatok beküldése az ott található útmutatót követve juttassa el a Bank számára.

Az okmánymásolatokat lehetősége van közvetlenül az okmany@erstebank.hu címre is elküldeni.

A fentieken túl természetesen lehetősége van személyesen is eleget tenni fenti kötelezettségének bármelyik bankfiókunkban (Bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja a honlapunkon).

Dear Customer,

In line with the Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (AML Act) Erste Bank Hungary Zrt. (hereinafter the Bank) is obliged to re-identify its client until 26 June 2019.

In case the clients do not meet their re-identification obligation by 26 June 2019 the Bank must refuse their transaction orders and block their payment accounts managed by the Bank based on Section 79 of the above mentioned Act until they meet the requirements.

Below we would like to help you to easily access to the most important information regarding this  obligation.

Beneficial Owner Declaration

In line with the regulation of Section 8 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing Erste Bank Hungary Zrt. (hereinafter: the Bank) is required to keep records of the beneficial owners of its customers.

Due to the above mentioned requirement please login to the netbank and make your statement there!

If you do not have access to our netbank service, please complete and sign the Declaration on Beneficial Owner Declaration and submit it to the Bank – according to the given instructions - as a scanned document or a photo.

You can forward the completed and signed Declaration directly to pep@erstebank.hu as well.

Moreover you can make your statement in person in any of Erste Bank branches as well (Availability of our branches can be found on our website).

Identification Documents

In line with the regulation of Section 7 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing Erste Bank Hungary Zrt. (hereinafter: the Bank) has to store the copies of the – following - valid identification documents of its customers:

In case of Hungarian citizens

 • personal identity card and official address card or, if the individual has a place of residence abroad, a document certifying address issued by a foreign authority,
 • passport and official address card or, if the individual has a place of residence abroad, a document certifying address issued by a foreign authority,
 • driving licence in card format and official address card or, if the individual has a place of residence abroad, a document certifying address issued by a foreign authority,
 • personal identity document (in the form of a book) issued by a Hungarian Authority providing it contains a valid address.

In case of address card issued by the Hungarian authorities please submit only that side which contains your address (The Bank cannot store the copy of the administrative certificate of the personal identification number contained on the back of the address card.)

In case of foreign nationals

For natural persons arriving from an EU Member State / EEA Member States

 • passport issued by a foreign authority, or
 • personal identity document issued by a foreign authority, or
 • personal identity card and official address card issued by a Hungarian authority.

For a natural person arriving from outside the EU Member States/ EEA member states

 • passport issued by a foreign authority and valid visa, or
 • passport issued by a foreign authority and a document entitling the individual to stay (e.g., residence permit, registration certificate with a photo in the form of a card), or
 • personal identity card and official address card issued by a Hungarian authority.

Due to the above mentioned requirements please login to your NetBank and forward the copies of your valid identification documents according to the given instructions!

If you do not have access to our NetBank service, please submit the copies of your valid identification documents - as a scanned document or a photo - to the Bank according to the given instructions on the following website: Copies of Identification documents.

You can forward the copies of your valid identification documents directly to okmany@erstebank.hu as well.

Moreover you can meet this requirement in person in any of Erste Bank branches as well (availability of our branches can be found on our website).