Erste George Adventi nyereményjáték Részvételi Szabályzat

Közzététel: 2021. november 30. napján

Hatályos: 2021. december 1. napjától

 

1. A nyereményjáték időszaka: 2021.12.01 – 2021.12.23.

2. A nyereményjátékban való részvétel feltételei

A napi és a fődíjért folyó nyereményjátékban azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik:

  • NAPI NYEREMÉNYJÁTÉKBAN: a Bank által üzemeltetett george_magyarország Instagram oldalán 2021. decemberében közzétett „George Adventi Kalendáriuma” napi posztok bármelyikét belájkolják és az adott poszt alatti kommentben, az adott poszt közzétételének napján 23 óra 59 percig megjelölik legalább egy magánszemély ismerősüket és ezen személyek, akik visszaválaszolnak arra a kommentre, amiben megjelölték őket, az adott poszt közzétételének napján 23 óra 59 percig.
  • FŐDÍJ JÁTÉKBAN: a Bank által üzemeltetett george_magyarország Instagram oldalán 2021. decemberében közzétett „George Adventi Kalendáriuma” napi posztok bármelyikét belájkolják és az adott poszt alatti kommentben, a 2021. december 23. 23 óra 59 percig megjelölik legalább egy ismerősüket, és a megjelölt ismerősük 2021. december 23. 23 óra 59 percig visszaválaszol arra a kommentre, amiben megjelölték őt. A megjelölt személyeknek különbözőknek kell lenniük.
  • tudomásul veszik a Bank Adatkezelési szabályzatát, valamint
  • elfogadják és teljesítik a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket a https://www.erstebank.hu/adventi_nyeremenyjatek oldalon.

A jelen Részvételi Szabályzat a magánszemély által elfogadottnak minősül, ha a george_magyarország Instagram oldalon közzétett

a)      bármelyik napi posztot lájkolja és az adott poszt alatti kommentben megjelöli a magánszemély ismerősét vagy

b)     bármelyik napi posztban visszaválaszol arra a kommentre, amiben megjelölték őt.

A játék szervezője az Erste Bank (továbbiakban: Bank vagy Szervező), aki megbízást ad McCann Erickson Budapest Kft-nek (továbbiakban: Lebonyolító) a játék teljes lebonyolítására.

Nyereményjáték szabályai

A játékban részt vehet minden olyan Instagram felhasználó, aki megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek.

A bank a meghirdetett időszakban minden nap poszt formájában jeleníti meg az adott napi játékot a george_magyarország Instagram oldalán https://www.instagram.com/george_magyarorszag/.

A napi nyertesek kiválasztása a napi nyereményekre:

A napi nyertesek kiválasztása a felhívásra megjelölt barátok válaszainak időpontjának sorrendje alapján történik: posztonként az első 5 leggyorsabban párba álló párost díjazzuk egy-egy napi nyereménnyel. Többszöri válaszadás esetén a páros első kommentjét vesszük figyelembe.

Leggyorsabban párba álló páros: a napi poszt alatti kommentbe a felhasználó egy másik felhasználót meghív a játékba, amit a meghívott felhasználó kommentben adott válasszal el is fogad. A két komment közötti idő számít bele a játékba, a leggyorsabb az a páros, amely esetében a két komment között a legkevesebb idő telik el.

Napi nyertes páros: posztonként az első 5 leggyorsabban párba álló párost az alábbiak figyelembevételével: minden játékos (akár felhasználóként akár megjelölt barátként vesz részt) naponta csak egyszer nyerhet nyereményt, a nyereményjáték teljes időtartalma alatt pedig összesen maximum háromszor, viszont csak abban az esetben, ha minden alkalommal más felhasználóval áll párba. Egy játékos többszöri részvétellel a fődíjra válhat esélyessé.

A napi nyertesek kiválasztásának időpontja: a kommentek beérkezésével párhuzamosan a nyereményjáték időszaka alatt folyamatos lesz.

Ezt követően a napi nyertesek Instagram alkalmazáson keresztül, üzenet formájában kerülnek kiértesítésre legkésőbb 2022. január 13-ig. A játékosnak válaszüzenetben meg kell adnia a nyeremény kézbesítéséhez szükséges elérhetőségeit (név, cím, telefonszám). A nyeremények – mind a likeoló és a meghívott,aki leggyorsabban válaszol) ajándékban részesülnek, melyek legkésőbb 2022. január 21-ig postai úton átadásra kerülnek, a nyereményt a Lebonyolító az nyertes által Instagram Direct üzenetben megadott címre postázza. A Lebonyolító nem felel a tévesen vagy hibásan megadott levelezési címért.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a George Instagram oldalnak küldött privát üzenetben. Amennyiben a napi nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a páros egyik tagja sem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni. Tartaléknyertes az eredeti napi nyertes után sorban következő párost jelenti.

A napi nyereményt a Lebonyolító postai csomagként juttatja el a napi nyerteseknek, mind a napi nyereményt, mind a főnyereményt. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg. Amennyiben a postai kézbesítés kétszeri próbálkozás után is sikertelen a kézbesítés, a napi nyertes 2022.02.28-ig jelentkezhet a nyereményért Instagram Direct üzenetben.

Napi nyeremények:

Napi 5x2 darab George logóval ellátott ajándék az alábbi ajándékok közül:

25x2 db Cooling Cubes jégkocka szett bársonyzacskóban

20x2 db Morf Original csősál

20x2 db Újrahasznosított RPET filc bevásárlótáska

20x2 db Mobiltelefonos kamera lencse szett: halszemoptika és széles látókörű lencse

15x2 db Tritán vizespalack gyümölcstartóval

15x2 db Bambusz vezeték nélküli telefon töltő

A napi nyeremények típusa naponta változik, az adott napon megnyerhető nyeremény az adott napi postban kerül megjelenítésre.

A nyertes kiválasztása a fődíjra:

A fődíjért játszani a játék során bármennyiszer lehet, és az a játékos nyeri meg, aki a játék során a legtöbbször lesz a napi leggyorsabban párba álló játékos, feltéve, hogy a leggyorsabb párba állása minden játéknapon eltérő felhasználóval történt. Holtverseny esetén az a játékos nyer, akinek a párjai időben összesítve a leggyorsabban reagáltak.

Fődíj: 100 000 ezer forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány.

A fődíjnyertes kiválasztásának időpontja: a játék lezárását követő 14 munkanapon belül.

Ezt követően a fődíj nyertese Instagram alkalmazáson keresztül, üzenet formájában kerül kiértesítésre legkésőbb 2022. január 13-ig. A játékosnak válaszüzenetben meg kell adnia a nyeremény kézbesítéséhez szükséges elérhetőségeit (név, cím, telefonszám). A nyeremény legkésőbb 2022. január 21-ig postai úton átadásra kerül, a nyereményt a Lebonyolító a nyertes által Instagram Direct üzenetben megadott címre postázza. A Lebonyolító nem felel a tévesen vagy hibásan megadott levelezési címért.

A fődíjnyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a George Instagram oldalnak küldött privát üzenetben. Amennyiben a fődíjnyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. A tartaléknyertes a sorrendben a fődíj megnyeréséhez szükséges feltételeket teljesítő következő játékos lesz.

A Nyereményt a Lebonyolító postai úton juttatja el a nyertesnek. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg.

3. Az nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelésére vonatkozó szabályok

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok személyes adatait a Bank megbízásából eljáró Lebonyolító kezeli az Erste Bank megbízásából.

A Bank 2021.12.01. – 2021.12.23. közötti a nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok adatait a bank nem kezeli, a játékkal kapcsolatban kizárólag az Instagram applikációjában küld tájékoztatást a Lebonyolító.

A játékosok személyes adatát (nevét és címét) a nyeremény átadását követő 90 napig tároljuk a Bank Instagram alkalmazásában, és a Lebonyolító a saját rendszereiben.

A játékosok a posztok alatt történő komment írásával tudomásul veszik, hogy ha nyertesek lesznek, a Lebonyolító a személy adatukat (nevét, címét, telefonszámát) a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

A jelen Nyereményjátékra vonatkozó adatkezelésen kívüli személyes adatok védelmével/kezelésével kapcsolatos egyéb jogokra, tájékoztatásokra a Bank Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik, jelen pontban szabályozott adatkezelési rendelkezések az nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódnak.

A Bank Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a www.erstebank.hu oldalon.