Lakás-takarékpénztári kifizetés utáni dokumentumok feltöltése

Ezen a felületen kérjük, hogy csak a szerződés kifizetését követően, az utólagos lakáscél igazolást szolgáló dokumentumokat töltsön fel. Felhívjuk figyelmét, hogy nem ilyen célt szolgáló dokumentum feltöltése esetén a feldolgozási idő hosszabb lesz és ezáltal a kifizetés időpontja is eltolódik.

Kérjük, hogy a dokumentumokat úgy szkennelje, fotózza, hogy azok teljes terjedelmükben, megfelelő minőségben láthatóak legyenek! Továbbá kérjük, hogy a dokumentumokat lehetőség szerint egy fájlban mentse el és csak azt követően töltse fel egy csatolmányként a felületen.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján igazolási határidő hosszabbítás csak abban az esetben adható, ha a lakás-előtakrékoskodó az adott igazolási kötelezettségének elháríthatatlan okból, igazoltan nem tud eleget tenni. A kérelemben meg kell jelölni a konkrét szerződésszámo(ka)t, az igazolás várható időpontját, továbbá az igazolási idő hosszabbításának indokát.
Amennyiben a kérelméhez beruházói nyilatkozatot küldene, azt ezen a felületen kérjük ne csatolja. Ezt a dokumentumot e-mailben (info@ersteltp.hu címre) a nyilvántartásunkban regisztrált e-mail címéről vagy az eredeti példányt postai úton (ERSTE Lakástakarék Zrt. Budapest 1920) vagy bankfiókon keresztül tudja eljuttatni részünkre.
Az igazolás díja 2.000,- Ft, melyet kérelmenként, a 11600006 – 00000000 – 77972336 számú számlára kell teljesíteni. A közleményben a szerződés számo(ka)t kell megadni, illetve az  „igazolás díja” szöveget feltüntetni.  
Amennyiben nem kívánja igazolni a lakáscélt, úgy kérheti, hogy tájékoztassuk a visszafizetendő állami támogatás és annak járulékainak összegéről. 
Felmondás esetén a szerződő, kiutalás esetén amennyiben van a szerződésen kedvezményezett megjelölve és ő a kiutalás elfogadásának napján nagykorú volt (tehát korábban is ő nyilatkozott a lakáscélú felhasználásról), akkor a kedvezményezett, egyéb esetben a szerződő jogosult a kérelmet benyújtani.
Lakáscél módosítást a kifizetést követően az eredetileg választott lakáscél igazolására nyitva álló határidő letelte előtt van lehetőség kezdeményezni, és kizárólag olyan lakáscélra amelynek a törvényi igazolási határideje még nem telt le.
A teljeskörűen kitöltött (felhasználó személy, célingatlan, lakáscél, összeg, keltezés helységnévvel, aláírás) pótlapot vagy kérelmet abban az esetben tudjuk elfogadni amennyiben a beküldést megelőzően azt az alábbi három megoldás valamelyikével elektronikusan aláírta: minősített tanúsítványon alapuló elektronikus alárással, vagy minősített biztonságú elektronikus aláírással, vagy AVDH-val (azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítéssel ügyfélkapun keresztül).
Amennyiben a lakáscél hitelkiváltás és a hitel végtörlesztését követően maradvány összeg keletkezett, úgy az alábbi módon rendelkezhet róla.  Felmondás esetén a szerződő, kiutalás esetén amennyiben van a szerződésen kedvezményezett megjelölve és ő a kiutalás elfogadásának napján nagykorú volt (tehát korábban is ő nyilatkozott a lakáscélú felhasználásról), akkor a kedvezményezett, egyéb esetben a szerződő jogosult a kérelmet benyújtani. A teljeskörűen kitöltött (felhasználó személy, célingatlan, lakáscél, összeg, keltezés helységnévvel, aláírás) pótlapot vagy kérelmet abban az esetben tudjuk elfogadni ezen a csatornán amennyiben a beküldést megelőzően azt az alábbi három megoldás valamelyikével elektronikusan aláírta: minősített tanúsítványon alapuló elektronikus alárással, vagy minősített biztonságú elektronikus aláírással, vagy AVDH-val (azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítéssel ügyfélkapun keresztül).
Felújítás lakáscél igazolására az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási időszak első napján/felmondás esetén a felmondásról szóló nyilatkozat lakástakarékpénztárhoz való megérkezésének napján, vagy azt követően keletkezett, a felhasználás jogosultja nevére szóló és a felhasznált anyagokat, szolgáltatásokat tartalmazó, számviteli jogszabályoknak megfelelően előállított számlákat tudunk elfogadni.
A számlához kapcsolódó hiánypótló nyilatkozatot is lehetősége van itt felcsatolni (pl. garázs, vagy beépített/rögzített termék).
Közművesítés speciális szabályai:
Ha a közművek, kommunális létesítmények kialakítása a lakás-takarékpénztárakra vonatkozó jogszabályok által elismert közmű társulat útján valósul meg, és a társulat vagy a beruházás megvalósulását követően a területileg illetékes önkormányzat igazolást ad a Lakás-előtakarékoskodó részére az érdekeltségi hozzájárulás mértékéről és annak megfizetéséről, a Lakás-takarékpénztár a számlák benyújtásától eltekinthet.
Építés lakáscél igazolására az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási időszak első napján/felmondás esetén a felmondásról szóló nyilatkozat lakástakarékpénztárhoz való megérkezésének napján, vagy azt követően keletkezett, a felhasználás jogosultja nevére szóló és a felhasznált anyagokat, szolgáltatásokat tartalmazó, számviteli jogszabályoknak megfelelően előállított számlákat tudunk elfogadni.
A számlához kapcsolódó hiánypótló nyilatkozatot is lehetősége van itt felcsatolni (pl. garázs, vagy beépített/rögzített termék).
Tájékoztatjuk, hogy a korábbi eljárásunk szerint a használatbavételi engedély is szükséges volt a lakáscélú felhasználás igazolásához azonban időközben eljárásrendünk változott, így az igazoláshoz elegendő a számlák benyújtása. 
Vásárlás lakáscél megvalósulásának igazolásához a vevő tulajdonjog szerzéséről szóló igazolást (földhivatali határozat, vagy tulajdoni lap) tudunk elfogadni. Olyan tulajdoni lap benyújtása szükséges, melyen a tulajdoni lap II. részében a vevő bejegyzett tulajdonos, vagy a határozatban szerepeljen, hogy bejegyzésre került a tulajdoni joga.
A lakásbérleti, lakáshasználati jog vásárlás lakáscél esetében teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett eladói nyilatkozatot tudunk elfogadni, melyben a teljes vételár kifizetését az eladó leigazolja.
A lakáscélú hitel/kölcsön/pénzügyi lízing kiváltás lakáscél megvalósulásának igazolására a kifizetett összeg elő/végtörlesztésének megtörténtéről szóló igazolást tudunk elfogadni. Olyan igazolás benyújtása szükséges amely tartalmazza a hitelszerződés számát továbbá, hogy mekkora összeg, mely dátummal került betörlesztésre.
Pénzügyi lízingszerződéshez szükséges önerő finanszírozása lakáscél megvalósulásának igazolására hiteles tulajdoni lap másolatot tudunk elfogadni aminek a III. részében a pénzügyi lízing feljegyzése megtörtént.
A nem hiteles tulajdonilap-másolat is elfogadható, amennyiben azt az Erste Lakástakarék Zrt megbízásából eljáró Erste Bank Hungary Zrt. az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (Takarnet) kéri le. Ezt Ön bármelyik ERSTE Bankfiókban intézheti, melynek díja 1.000,- Ft.
Társasházi közös tulajdonban/lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek korszerűsítésének, felújításának költségeiből a felhasználó személyre eső ténylegesen megfizetett összeg igazolására a képviselő által kiállított eredeti igazolást tudunk elfogadni továbbá szükséges még benyújtani a társasház/lakásszövetkezet nevére szóló, a felújítás kapcsán kiállított számlát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a képviselői igazolás eredeti példányára van szükségünk, így azt ezen a felületen kérjük ne csatolja hanem postai úton (ERSTE Lakástakarék Zrt. Budapest 1920) vagy bankfiókon keresztül juttassa el részünkre. Amennyiben csak számlát szeretne küldeni úgy kérjük, hogy a szerződésszám megadása után a felújítás lakáscél típust szíveskedjen kiválasztani.
Társasházi közös tulajdonban/lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek korszerűsítéséhez, felújításához a társasház/lakásszövetkezet által felvett hitelről a képviselő által kiállított eredeti igazolást tudunk elfogadni mely tartalmazza a hitel kapcsán a felhasználó személyt terhelő fizetési kötelezettség teljesítését, továbbá szükséges még benyújtani  a hitelintézetnek, önkormányzatnak a hitel, illetve hitelrész betörlesztéséről szóló igazolását is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a képviselői igazolás eredeti példányára van szükségünk, így azt ezen a felületen kérjük ne csatolja hanem postai úton (ERSTE Lakástakarék Zrt. Budapest 1920) vagy bankfiókon keresztül juttassa el részünkre. Amennyiben csak a betörlesztésről szóló igazolást szeretné beküldeni úgy kérjük, hogy a szerződésszám megadása után a hitelkiváltás lakáscél típust szíveskedjen kiválasztani.