Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Integrációs tájékoztató

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank csoport társaságainak integrációja keretében tulajdonosi döntés született társaságunk, az Erste Ingatlanlízing Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzék száma: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-045452), ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-vel (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzék száma: 01-10-041054) történő egyesüléséről. Az egyesülés társaságunk ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-be (a továbbiakban: ERSTE BANK) történő beolvadásával valósul meg, amelynek tervezett időpontja 2012. december 31. napja.

Jelen levelünkben részletes tájékoztatást adunk arról, hogy

  • a beolvadás milyen hatással lesz az Ön finanszírozási szerződésére,
  • a beolvadást követően milyen módon teljesítheti fizetési kötelezettségeit,
  • a hatósági nyilvántartásokban szükségesek-e változások, lesz-e ezzel kapcsolatban Önnek teendője, terheli-e Önt valamilyen költség,
  • 2013. január 1-től milyen módon, időpontban és helyszíneken tudja felvenni társaságunkkal, munkatársainkkal a kapcsolatot.

Szerződéssel kapcsolatos információk

Az Ön és társaságunk közötti szerződéses kapcsolat a beolvadást követően is változatlan feltételekkel marad hatályban, a szerződésekben rögzített jogokat és kötelezettségeket a beolvadás (jogutódlás) nem érinti, azokat Ön a beolvadás időpontját követően is változatlan feltételekkel jogosult gyakorolni, illetve köteles teljesíteni.

A finanszírozási szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat szintén az eddigieknek megfelelően maradnak hatályban, a Hirdetményünkben rögzített díjtételek az ERSTE BANK Hírdetményének részévé válnak. Ezen dokumentumok hatályos példányai az ügyfélfogadásra fenntartott helyiségekben, Partnereinknél és az Erste Bank hivatalos honlapján (www.erstebank.hu) érhetőek el.

Befizetések rendje és módja

A szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének rendje és módja a beolvadást követően nem változik, az esedékessé váló díjakról és költségekről kiállított fizetési értesítőket/számlákat a jövőben is az eddig megszokottak szerint küldjük meg az Ön részére. A fizetendő díjak teljesítése a beolvadást követően is a jelenleg használt bankszámla számokra történhet meg a kiküldött készpénz átutalási megbízás (postai csekk) felhasználásával, egyedi átutalással, vagy ERSTE BANK fiókban pénztári befizetéssel. Állandó és egyedi átutalási megbízás esetén a változatlan számlaszám mellett számlatulajdonosként kérjük az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. nevét feltüntetni.

Ha Ön csoportos beszedési megbízással gondoskodik arról, hogy a fizetendő összegek határidőben kiegyenlítésre kerüljenek, akkor az erre vonatkozó megbízással kapcsolatban nincs további teendője. A változás annyiban jelentkezik, hogy a számlakivonatán a tranzakció kedvezményezettjeként az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. jelenik meg.

Hatósági nyilvántartások, biztosítások

A jogutódlás a Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló, 2011. október 11-én hatályba lépett 2011. évi CXXII. törvény alapján a Központi Hitelinformációs Rendszert (KHR) üzemeltető pénzügyi vállalkozás felé  is bejelentésre kerül, ennek alapján a rendszerben megtörténik a pénzügyi szolgáltató nevének módosítása. A módosítás megtörténtéről írásban fogjuk értesítni.

Adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy ezen általános jogutódlásra tekintettel a társaságunkkal megkötött szerződésével összefüggésben rögzített valamennyi adatának adatkezelőjévé az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. válik. E körben az ERSTE BANK ugyanúgy, mint ezidáig társaságunk, felelősséggel tartozik azért, hogy az Ön adatait a mindenkori jogszabályokban meghatározott feltételek és keretek között, az információs önrendelkezési jog biztosítása mellett, magas szintű adatbiztonsági követelmények betartásával kezelje.
Ezúton értesítjük arról is, hogy a jogutódlást követően sor kerülhet arra, hogy azonosító és kapcsolattartási adatainak pontosítása, egyeztetése érdekében az ERSTE BANK részéről esetlegesen megkereshetik Önt. Kérjük, ilyen esetben működjön majd együtt kollégáinkkal. Adatainak kezelését érintő általános kérdéseivel a továbbiakban az ERSTE BANK adatvédelmi felelőséhez fordulhat az .hu email címen.

Elérhetőségek, kapcsolattartás, ügyintézés

Munkatársaink a beolvadást követően is azért dolgoznak, hogy Ön az egyik legjelentősebb magyarországi bank, az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ügyfeleként elégedett legyen szolgáltatásunkkal.  Annak érdekében, hogy a jövőben is biztosítani tudjuk Önnek a gyors és rugalmas kapcsolattartást és ügyintézést, kérjük, 2013. január 1-től a következőkben ismertetett elérhetőségek valamelyikét szíveskedjen igénybe venni.

Postai küldeményeit a jelenleg is használt postafiók címre - 1380 Budapest, Pf. 1179. - várjuk.

Telefonon belföldről kezdeményezett hívással a 06 40 222 222, külföldről a +361 298 0222 telefonszámon érheti el munkatársainkat, akik az alábbi időpontokban fogadják hívását:
Hétfő-kedd-csütörtök: 08:00 órától 16:45 óráig
Szerda: 08:00 órától 20:00 óráig
Péntek: 08:00 órától 15:00 óráig

Interneten a www.erstebank.hu honlapon tájékozódhat, elektronikus leveleit az e-mail címre, fax küldeményét a +361 476 2875 faxszámra küldheti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy telefonos ügyintézés esetén a szerződésével kapcsolatos információkat azonosítást követően áll módunkban kiadni. Az azonosításhoz munkatársaink minden esetben kérni fogják a következő adatokat:

  • név
  • lízing szerződés száma
  • születési hely, időp
  • anyja neve
  • lakcíme

A részünkre írásban küldött megkeresések minél gyorsabb feldolgozása érdekében szükséges, hogy abban az azonosításó adatok - különösen a szerződésszám - feltüntetésre kerüljenek. Munkatársaink elektronikus levél (e-mail) formájában általános tájékoztatással segítik az ügyintézést, a szerződésével kapcsolatos információkat tartalmazó válaszunkat postai úton juttatjuk el Önhöz.

A beolvadás megvalósulásáról 2013. január hónapban értesítjük Önt. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésére.

Budapest, 2012. december 7.

Tisztelettel:

Gergátz Tamás
Igazgató
Erste Ingatlanlízing Zrt.