Műanyagmentes július nyereményjáték Részvételi Szabályzat

Közzététel: 2022. augusztus 8. napján

Hatályos: 2022. augusztus 8. napjától

 

1.  A nyereményjáték időszaka: 2022. 08. 08 – 2022. 08. 12.

2. Az nyereményjátékban való részvétel feltételei

A nyereményjátékban azok a magánszemélyek vehetnek részt, akik a fenti időszakban:

  • az Erste Bank Hungary Zrt. Facebook oldalán 2022. augusztus 8-án közzétett „Műanyagmentes július nyereményjáték” alatti kommentben a poszt tartalmához kapcsolódó képet osztanak meg, és helyesen válaszolnak a feltett kérdésre, valamint
  • tudomásul veszik a bank Adatkezelési szabályzatát, valamint
  • elfogadják és teljesítik a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket.

3.     Nyereményjáték szabályai

A játékban részt vehet minden olyan felhasználó, aki megfelel a 2. pontban foglalt feltételeknek.

A játékosok a posztok alatt egy kép megosztásával elfogadják és tudomásul veszik a Részvételi Szabályzatot.

A bank a meghirdetett időszakban poszt formájában jeleníti meg a játékot a saját Facebook oldalán https://www.facebook.com/ErsteBankHU. A nyertesek kiválasztása a felhívásra adott válaszok időpontjának sorrendje alapján történik, a sorrend szerinti első 20 ügyfél kerül díjazásra. Többszöri válaszadás esetén ügyfelenként az első kommentet veszi figyelembe a bank.

A nyertesek kiválasztásának időpontja: a kommentek beérkezésével párhuzamosan a nyereményjáték időszaka alatt folyamatos lesz.

Ezt követően a nyerteseket a Facebook messenger alkalmazáson keresztül értesítjük a

 nyeremények átadásával egyszerre, legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.

Nyeremény:

  • az első 10 helyes választ adó esetében 10 db üveg palack,
  • a második 10 helyes választ adó esetében 10-10 db vászontáska, kicsi és közepes vászontasak.

4. A nyereményjátékban résztvevők adatainak kezelésére vonatkozó szabályok

A Bank 2022. 08. 08. – 2022. 08. 12. között a nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok adatait banki rendszerben nem kezeli, a játékkal kapcsolatban kizárólag a Facebook messenger applikációjában küldhet tájékoztatást.

A játékosok személyes adatát (nevét) a nyeremény átadását követő 30 napig tároljuk a bank Facebook messenger alkalmazásában.

A játékosok a posztok alatt egy komment írásával tudomásul veszik, hogy a bank a személyes adatukat (nevét) a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

A jelen nyereményjátékra vonatkozó adatkezelésen kívüli személyes adatok védelmével/kezelésével kapcsolatos egyéb jogokra, tájékoztatásokra a bank Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatója vonatkozik, jelen pontban szabályozott adatkezelési rendelkezések az nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódnak.

A bank Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a www.erstebank.hu oldalon.

5. Záró rendelkezések

A nyereményjátékból kizárásra kerülnek az Erste Bank és annak leányvállalatainál munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján dolgozó magánszemélyek, melyet a bank a válaszadás időpontja alapján vizsgál.