A ZEW/Erste hangulati indexe szerint a részvények 2012-ben már nagyobb vonzerőt képesek felmutatni, mint 2011-ben. Az elemzők az olaj- és gázipari, valamint a defenzív (telekom- és közmű-) részvényeket részesítik előnyben, a befektetési stratégia sarkalatos pontja a gondos válogatás és a rövid időtáv, ugyanakkor érdemes szemmel tartani a bankrészvényeket. A befektetők a stabil vállalatokra, a nagy hitelfedezeti mutatókra, a nettó készpénzállománnyal rendelkező vállalatokra és a defenzív részvényekre koncentrálnak.

A részvénypiacokon továbbra is a kedvezőtlen hangulat és a kockázatkerülés jellemző, a részvények kockázati prémiuma pedig magas szinten marad. Ennek megfelelően az Erste Group elemzői továbbra is csak óvatosan optimisták a részvénypiacok 2012. évi várható teljesítményével kapcsolatban, ugyanakkor a kelet-közép-európai részvények számára jobb teljesítményt jósolnak, mint az eurózónában kibocsátott társaik számára. – „Az államadósság-válság hosszú távú, strukturális változásokért kiált, de a likviditási intézkedések nyomán megnyugszanak a piacok és rendelkezésre bocsátják a megoldások beindulásához szükséges időt. Összességében nem számítunk arra, hogy a 2009. évi talpra álláshoz hasonló erővel térnek magukhoz a tőkepiacok 2012-ben. A piacok csöndesebben erősödnek vissza, és a lassan javuló hangulat megmutatkozik majd a részvények teljesítményében. Örömmel látnák ezt a hatást már 2012 első negyedévében érvényesülni, de azon sem lepődnénk meg, ha hosszabb idő kellene hozzá” – jósolja Henning Esskuchen, a Kelet-közép-európai Elemzési Osztály társvezetője.

Az Erste Group elemzői a GDP-bővülés ütemének visszaesésével számolnak 2012-ben, és ismételten negatív gazdasági növekedést vetítenek előre 2012-re Magyarország és Horvátország esetében. – „Azzal számolunk, hogy az államadósság-válság legalább technikai recessziót okoz a régió számára a negyedik és az első negyedévben, de legalábbis egyes országok számára. A tőkepiacok talpra állására vonatkozó előrejelzésünk attól is függ, hogy ez a forgatókönyv életképes marad-e, hiszen így az év egészére nézve még valamivel optimistább kép is kialakulhat” – nyilatkozta Henning Esskuchen.

Az olaj- és gázrészvények tükrözik a legvonzóbb növekedési potenciált 
A ZEW/Erste hangulati index1 némi támaszt nyújt ehhez, hiszen a befektetők zöme nem csak hogy népszerűbb eszközkategóriának tartja a részvényeket 2012-ben, mint 2011-ben, hanem a kelet-közép-európai papírokról is úgy vélekednek, hogy nagyobb vonzerőt képviselnek, mint eurózónabeli társaik.

– „A gazdaságilag nehéz időkben olyan vállalatokra kell koncentrálni, amelyek még ekkor is nagyfokú nyereséget képesek elérni stabil pénzügyi eredmények mellett. Az összes általunk kiválasztott osztrák top pickre igaz ez a megállapítás. A vonzó osztalékhozam szintén kulcskérdés a befektetési döntés meghozatala során. Véleményünk szerint a befektetők a stabil vállalatokat, nagymértékű adósságfedezeti rátát, a nettó készpénzzel rendelkező vállalatokat, valamint a defenzív részvényeket részesítik előnyben 2012 során” – vélekedik Henning Esskuchen.

Pozitív kicsengésnek számíthat, hogy szinte minden szektor javuló nyereség-felülvizsgálati számokat kezd mutatni. A recessziós félelmek – de legalábbis alacsonyabb növekedési ráták – mindenképpen nyomás alá helyezik az alapanyagokat. Az elemzők szerint a biztosítás és a telekom számít érdekes szektornak, ezek várhatóan 2012-ben is jó teljesítményt nyújtanak. A szakértők a kelet-közép-európai közmű-részvényekkel kapcsolatban is pozitív véleményt fogalmaztak meg, legalábbis alapvető, illetve defenzív befektetésnek javasolják őket. Az elemzők a lakáseladások és az autópiac zsugorodására számítanak 2012-ben, ám a háztartási berendezések iránti kereslet tovább nő 2012-ben a GDP bővülésével párhuzamosan (főként Törökországban). Az élelmiszer-kiskereskedelem a gazdasági lassulástól sújtott környezetben az egyik leginkább defenzív szektornak számít.

– „Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a bankok és biztosítótársaságok részvényeit tartanánk megfigyelés alatt, emellett az olaj- és gázipari papírokat preferálnánk. A telekom- és közmű-részvényeket defenzív jellegük és az osztalékhozam miatt emelnénk be a portfóliónkba, megfejelve egy kis dózis egészségügyi részvénnyel. Ugyanakkor távol tartanánk magunkat az építőipartól, a nyersanyagoktól, és más, határozottan ciklikus részvényektől, ameddig a recessziós hangulat vezérli a piaci trendeket” – zárta a gondolatsort Henning Esskuchen.

Országszintű allokáció 
A teljesítmény áttekintése, 2011 Q4 (helyi devizában) 

4Q 2011 = háromhavi teljesítmény, 2011. december 29-i záróárfolyam; Forrás: adatszolgáltató partnerek, Erste Group elemzések

 

  • Ausztria – enyhe túlsúlyozás. Röviden szólva, az osztrák részvénypiac teljesítménye nagyban függ a nehézsúlyú pénzügyi papírok alakulásától. A kockázatkerülés igen nagy ezen a piacon, tehát jelentős nyereséget lehet realizálni már a kockázati étvágy kismértékű emelkedésével is. Az értékeltségek az ésszerűnél is ésszerűbb szinteken mozognak azzal együtt, hogy 2012-ben a nyereségnövekedést az előző évi egyszeri hatások táplálják. Tehát a környezet jól fest: a legvonzóbb ár/növekedés arányt kínálja (még az egyszeri hatások nélkül is). A modell szerint az osztrák piac a semleges zónába tartozik, az Erste Group elemzői azonban merész húzással inkább az enyhén túlsúlyozott kategóriába sorolják.
  • Csehország – stabil semleges. Az értékeltségek tekintetében Csehország semmiképpen sem nevezhető az Erste Group által nyomon követett régió legolcsóbb piacának, ugyanakkor a növekedés jelenleg ugyanolyan torz, mint az osztrák piacon, méghozzá ugyanabból az okból kifolyólag. A profitfelülvizsgálati arány meglehetősen magas még mindig, a kockázatkerülés pedig igencsak megviseli a piacot. Az első negyedéves befektetői hangulat alakulásának fényében az elemzők hajlanak arra, hogy felülbírálják a modell által jelzett besorolást és stabil semlegesre javítsák a cseh részvénypiac osztályzatát.
  • Magyarország – gyenge semleges, az IMF-ügy megoldására vár. Úgy tűnik, a magyar részvénypiac elérkezett egy olyan pontra, ahol a kormányzati kreativitás és bizonytalanság zöme már beárazódott, s erről a mélypontról meglehetősen jó teljesítmény következhet. Mindent összevetve az Erste Group elemzői szerint Magyarország az IMF-tárgyalások kimenetelétől függ. Ugyanakkor a szakértők úgy vélik, hogy az első negyedévben még nem jelentkezik azonnali nyomás Magyarország számára, hogy megállapodásra jusson az IMF-fel és az EU-val. Az a szóbeszéd járja, hogy Magyarországra esetleg még EU-szankciók is várnak. Ebben az esetben az elemzők még inkább a negatív térfélre tolják át az allokációs javaslatukat.
  • Lengyelország – enyhe túlsúlyozás. Az árazás, a nyereségfelülvizsgálat és a fair értékre mutató diszkont a lengyel piac mellett szól. Azonban a 2012. évre vonatkozóan az elemzői konszenzus 10 százalékos nyereségcsökkenést jósol a lengyel piac összességére vetítve, és 2013-ban is csak az enyhe közepes szinte várható a visszatérés. A költségvetés konszolidációja a lengyel gazdaság központi kérdése marad. Lengyelország lehet az egyik lehetőség a pozitív forgatókönyv megvalósulása esetén, amikor is a jövőre már javul a befektetői hangulat és a piacok már a talpra állásra számítanak 2012 folyamán, akár már az év elején is. Ennek fényében az Erste Group elemzői megvétózzák a modell javaslatát, és enyhe túlsúlyozásra veszik a lengyel piacot.
  • Oroszország – semleges/túlsúlyozás. Oroszországot továbbra is nehéz besorolni. A modell túlsúlyozást jelez leginkább az árazás és a nyereségszint miatt. Az olajárat is szem előtt tartva – ami jelenleg is még meglehetősen magas szinteken állt, bár komoly lendület nélkül –, az elemzők a túlsúlyozás javaslatot semleges felé puhítják.
  • Délkelet-Európa– semleges, Románia inkább túlsúlyozás. Horvátország drága piac marad a maga 11.3-as előremutató P/E értékével, ugyanakkor a növekedés továbbra is a meglehetősen szerény, 2 százalék körüli szintet tud csak felmutatni. Az Erste Group elemzőinek számítása szerint a horvát gazdaság összességében negatív GDP-növekedést mutat 2012-ben, ezért nem számítanak túl sok pozitív fejleményre ezen a piacon. Továbbra is Románia az Erste elemzői karának kedvence a régióban. A román piac értékeltsége a legalacsonyabb a térségben, emellett ígéretes, 15 százalékos növekedési potenciált mutat 5.4-es előremutató P/E mellett. A piac kifejezetten aktív lehet 2012-ben az új kibocsátások tekintetében. Továbbra is a likviditás jelenti az aggodalmak fő forrását. Mivel Délkelet-Európa semleges besorolást kapott, az elemzők inkább túlsúlyozásra vennék Romániát.
  • Szlovénia – gyenge semleges. Szlovénia lett a kvantitatív modell leginkább alulsúlyozott piaca. A fundamentumok és az értékeltség elegye az értéke alá nyomja a piacot, ám továbbra is nehezen tudja ellensúlyozni az igen sovány likviditást. Elképzelhető némi vállalati mozgás a szlovén blue chipek között, de a kérdés az, hogy ennek sikerül-e beindítania a piacot az első negyedévben.
  • Törökország valószínűleg a leginkább felülről lefelé vezérelt piac az Erste Group elemzési világában. A nagy zuhanással és kiváltképp a továbbra is magas folyó mérleghiánnyal kapcsolatos aggodalmak hozzájárultak a negyedik negyedévben nyújtott gyenge teljesítményhez, és az erőteljes ütemben gyengülő nemzeti valuta csak rontott a helyzeten. Az Erste Group elemzői hajlamosak úgy vélni, hogy a 2012-re valószínűsíthető GDP-lassulás inkább annak köszönhető, hogy a belföldi növekedés fenntarthatóbb szintekre áll vissza. A pozitív fundamentumok által biztosított támasz miatt az elemzők arra számítanak, hogy a török piac leginkább az általános üzleti hangulattól és a pénzügyi részvények alakulásától függ majd. Azonban, a 2012 elejére jósolt trendforduló okán a török piac akár meglepetésekkel is szolgálhat. Ezért az elemzők az egyik legkomolyabb lehetőségként számolnak a török részvénypiaccal abba az estben, ha változik a hangulat, s ezért túlsúlyozás ajánlást fogalmaznak meg Törökország – túlsúlyozás. 

Országallokációs javaslat 

Szektorszintű allokáció 

1 A ZEW és Erste Group Bank közös Kelet-közép-európai Gazdasági Hangulatindexe (ami Törökországot is magába foglalja) a gazdasági növekedés hat hónapos időtartamára jósolt pozitív és negatív várakozások egyenlegként kerül kiszámításra.