Az Erste Group ismét nyereséges lett 2011. negyedik negyedévében, így az éves veszteség 718,9 millió euróra csökkent

A bankcsoport határidőre eleget tesz az EBA tőkemegfelelési előírásainak

A FŐBB ADATOK1:

– „Azzal, hogy ismét nyereségessé vált a bankcsoport működése a negyedik negyedévben, bebizonyítottuk, hogy üzleti modellünk, amelynek lényege a lakossági és vállalati banki tevékenység az Európai Unió keleti felében, még akkor is működik, amikor a gazdasági körülmények komoly kihívásokat jelentenek. A 2011. pénzügyi évben a nettó nyereség a bankcsoport szinte minden országában emelkedett. Magyarországon és Romániában megerősítettük a felső vezetést, és olyan döntéseket hoztunk, amelyek révén visszatérünk a sikeres fejlődés útjára” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója a 2011. pénzügyi év előzetes eredményeinek bemutatásakor. – „Megtettük a szükséges lépéseket és még az előző években tapasztalható mértéknél is határozottabban fogtuk vissza a nem alaptevékenységi körbe tartozó üzletágakat. Ennek nyomán sikerült javítanunk alaptőkerátánkon, így jó úton haladunk afelé, hogy megfeleljünk az Európai Bankhatóság által 2012 júniusának végére elérendő célként kitűzött 9 százalékos core tier 1-es alaptőkeráta elvárásnak. A 2011. év végén a bankcsoportnak az EBA módszertana szerint számított core tier 1-es alaptőkerátája már 8,9 százalékon állt, így az addigi 743 millió eurós tőkebevonási szükséglet 166 millió euróra apadt” – zárta Andreas Treichl a gondolatmenetet.

  • 2011. negyedik negyedévében a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 2 254,1 millió eurót tett ki. A stabil negyedéves eredmény hatására 718,9 millió euróra csökkent a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó veszteség.
  • 2011. december 31-én a teljes kockázatra vetített (Bázel 2.5 szerinti) core tier 1-es alaptőkeráta 9,4 százalékon állt (a Bázel 2. szerinti 2010. év végi 9,2 százalék után). Az EBA (az Európai Bankhatóság) módszertana szerint számolva a core tier 1-es alaptőkeráta 8,9 százalék lett 2011 végén. A június végéig megoldandó tőkeigény 743 millió euróról 166 millió euróra csökkent.
  • Az Erste Group részvénytőkéje 3 12 milliárd eurót tett ki 2011. december 31-én (szemben a 2010. év végi 13,1 milliárd euróval), core tier 1-es alaptőkéje pedig 10,7 milliárd euróra nőtt (a 2010. év végi 11,0 milliárd euró után). Az alaptevékenységen kívül eső üzletágak visszafogásának révén a kockázattal súlyozott eszközök állománya a 2010. év végi értékhez képest 4,8 százalékkal 114 milliárd euróra zsugorodott.
  • A mérlegfőösszeg 210,0 milliárd eurót tett ki az időszak végén, ami 2,1 százalékos bővülést jelent az előző évi 205,8 milliárd euróhoz képest. A hitel/betét arány 113,3 százalékon állt 2011. december 31-én (az egy évvel korábbi 113,1 százalék után). A 118,9 milliárd eurót számláló ügyfélbetét-állomány közel 1,6 százalékot emelkedett egy év alatt, a hitelportfólió pedig 1,8 százalékkal 134,8 milliárd euróra növekedett.
  • A nettó kamatbevétel a 2010. pénzügyi évben jelentett 5439,2 millió euróról 2,4 százalékkal növekedve 5569 millió euróra nőtt a 2011-ben. Ugyanakkor a nettó díj- és jutalékbevétel 3 százalékponttal csökkenve 1787,2 millió euró lett (a 2010. évi 1842,5 millió euró után). A nettó kereskedési eredmény 122,3 millió eurót tett ki, ami 62 százalékkal elmaradt a 2010. év végi 321,9 millió eurótól elsősorban is a nemzetközi üzletágban a CDS-állomány 182,6 millió euró értékben történő változása miatt, ami 2011. negyedik negyedévében szinte teljes egészében leírásra került.
  • A működési bevétel 7478,5 millió euró volt (a 2010. év végi 7603,6 millió euró után) a nettó kereskedelmi eredmény visszaesése nyomán. A magas infláció ellenére az általános igazgatási költségek mindössze 0,9 százalékkal növekedve 3816,8 millió euró után 3850 millió eurót mutattak az időszak végén. Ennek következtében az üzemi eredmény 3627,6 millió euróra esett vissza a 2010. év végi 3786,8 millió euróról. A költség/bevétel arány 51,5 százalékon állt az esztendő végén (az egy évvel korábbi 50,2 százalék után).
  • A kockázati költségek 12,2 százalékos bővülést mutatva a 2010. évi 2021 millió euróról (azaz az átlagos ügyfélhitelekhez képest mért 155 bázispontról) 2266,9 millió euróra, vagyis 168 bázispontra emelkedtek 2011-ben. Ez főként annak következtében történt, hogy Magyarországon további kockázati céltartalékok bevonása vált szükségessé részben a devizahitelek kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztése miatt. Más alapvető piacainkon (Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában) javult az eszközminőség. A nem teljesítő hitelek aránya az ügyfélhitelek százalékában 8,5 százalékra emelkedett 2011. december 31-ig (az egy évvel korábbi 7,6 százalékról). Az NPL-fedezeti ráta ugyanakkor 61 százalékra javult (az előző év azonos időszakában tapasztalt 60 százalékról).

Az eredményekről röviden

A működési bevétel terén jelentkező enyhe visszaesés és az üzemi kiadásoknál jelentkező szerény növekedés következtében az üzemi eredmény 4,2 százalékos csökkenéssel a 2010-es 3786,8 millió euróról 3627,6 millió euróra esett vissza 2011. év végére.

A működési bevétel 7478,5 millió euró volt 2011-ben (az előző évi 7603,6 millió után). A nettó kamatbevétel terén jelentkező enyhe, 2,4 százalékos (5569 millió euróra történő) növekedés ellensúlyozta a nettó díj- és jutalékbevétel terén elszenvedett (3 százalékos, 1787,2 millió euróra történő) visszaesést, de a nettó kereskedési eredmény (62 százalékkal 122,3 millió euróra történő) csökkenését már nem tudta tompítani. Az általános igazgatási költségek 0,9 százalékkal emelkedve 3850,9 millió eurót tettek ki (2010-ben 3816,8 millió eurót). Ennek következtében a költség/bevétel arány 51,5 százalékos értéket mutatott az év végén (a 2010. év végi 50,2 százalék után).

2011-re vonatkozóan a kisebbségek levonása utáni nettó veszteség 718,9 millió eurót ért el. 2011 különleges évnek számít a rendkívüli tételek, különösen a goodwill leírások és a terven felüli kockázati céltartalék-képzés miatt. A megelőző évben az Erste Group 878,7 milliós éves nyereségről számolhatott be.

Akészpénzeszközökre vetített tőkemegtérülési ráta – vagyis a nem pénzbeli kiadásokkal, például a goodwill amortizációval, vagy az ügyfélbázis lineáris értékleírásával kiigazított tőkemegtérülési ráta – a 2011. esztendő egészére nézve 2,3 százalék (mérleg szerint -5,5 százalék) lett, szemben a 2010. évi
7 százalékkal (mérleg szerint 6,7 százalékkal).

2011-ben a készpénzeszközökre vetített részvényenkénti nyereség 0,42 eurót volt (mérleg szerinti EPS: -2,28 euró) az előző évi 2,17 eurós EPS-sel szemben (ami mérleg szerint 1,97 eurónak felelt meg).

Az előző év végéhez képest 2,1 százalékkal emelkedve, a mérlegfőösszeg 210 milliárd euróra emelkedett. Forrásoldalon az ügyfélbetétek növekedésének és bankközi tranzakcióknak köszönhető a növekedés, eszközoldalon pedig az ügyfelek számára juttatott hitelek és előlegek terén, valamint az értékesítési célból és lejáratig tartott értékpapírok állományában bekövetkezett bővülést tükrözi.

A kockázattal súlyozott eszközök 4,8 százalékkal 119,8 milliárd euróról 114,0 milliárd euróra történő csökkenése következtében a likviditási ráta a 2010. év végi 13,5 százalék után 14,4 százalékra javult, s így jóval meghaladta a kötelezően előírt 8,0 százalékos mértéket. Az összes kockázatra vetített Tier 1-es tőkeráta 10,4 százalékos értéket mutatott 2011. december 31-én a 2010. év végi 10,2 százalék után.

Kilátások

Az Erste Group alappiacainak többsége a várakozások szerint növekedésről számolhat majd be 2012-ben, ám ez némiképp elmarad a 2011. évi ütemtől azzal összhangban, hogy az euróövezet kilátásai is romlani kezdtek 2011. második félévében. Negatív teljesítmény csak Magyarország és Horvátország esetében valószínűsíthető, de a visszaesés vélhetően enyhe marad.Az előzőekben vázolt háttér mellett és a nem alapvető eszközök visszavágása ellenére az Erste Group 2012-ben enyhén növekvő működési eredményre számít, amelyet az egyes alappiacokon jelentkező hitelállomány-növekedés és további költségcsökkentés vezérel majd. A kockázati költségek az előrejelzések szerint csökkenő tendenciát mutatnak 2012-ben, mivel egyes rendkívüli tételek – például a Magyarországon végrehajtott egyszeri 450 millió eurós tartalékképzés – már nem jelentkeznek újból. Az Erste Group azzal számol, hogy Európai Bankhatóság által megszabott 9 százalékos tőkekövetelményt túl is szárnyalja 2012. június 30-át követően.

Üzletági beszámoló4

Kelet-Közép-Európa
A kelet-közép-európai szegmens elsősorban a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca Comercială Română, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágainak eredményeit foglalja magába.
A Csoportszintű Piacok (Group Markets) és a Csoportszintű Vállalati és Befektetési Bank (Group Corporate and Investment Banking) üzletágak eredményei a vonatkozó szegmensekben kerülnek feltüntetésre.

Magyarország
A magyarországi lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágban elért nettó kamatbevétel a 2010-es 387,1 millió euróhoz képest 15,6 millió eurós, azaz 4 százalékos (a devizahatásokkal korrigáltan 5,5 százalékos) javulást mutat, és 402,7 millió eurót tett ki 2011-ben. A nettó kereskedési eredmény
23,2 millió euróról 19,1 millió euróra esett vissza – azaz 4,1 millió euróval, vagy 17,8 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 16,6 százalékkal) csökkent – főként a lakossági devizaállományból származó bevételek zsugorodása miatt. A működési kiadások a 2010. esztendőhöz viszonyítva szinte változatlan értéket mutattak 200,5 millió euróval (a devizahatásokkal korrigáltan) annak ellenére, hogy 11,6 millió euró szerkezetátalakítási tartalék képzése történt meg. Az üzemi eredmény az előző évi 305,5 millió euróról 13,6 millió eurós, vagyis 4,4 százalékkal (devizahatásokkal korrigálva 5,9 százalékkal) bővült és 319,1 millió euró lett. A költség/bevétel ráta 38,6 százalékra javult az időszak végére (a 2010. december végi 39,9 százalékról).

Az előző évhez viszonyítva a kockázati céltartalékok nagy mértékben, 244,3 millió euróról 567,7 millió euróval 812,0 millió euróra növekedtek a 2011. esztendő során a rendkívüli egyszeri céltartalékképzés folyományaként. A lakossági devizahitelek kedvezményes árfolyamon történő s a törvényhozás által lehetővé tett végtörlesztésből származó várható veszteségek ellensúlyozására 200,0 millió euró céltartalék képzése történt meg. Emellett, a magyar gazdaság kilátásai és a magyarországi politikai környezet bizonytalansága miatt további céltartalék került megképzésre a nem teljesítő hitelek fedezeti arányának javítása érdekében.

Az egyéb eredmények sor 11,4 millió eurós javulást mutatott, így az időszak végén -56,9 millió euró jelentkezett itt az előző évi -68,3 millió euró után. Pozitív hatást jelentett, hogy a végtörlesztés költségeinek egy része leírható a bankadóból, másrészről azonban negatív hatásként jelentkezett az, hogy a hitelfedezettel kapcsolatos leírások és a szerkezetátalakítási költségek emelkedése miatt nagyobb leírásokat kellett végrehajtani. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó eredmény -566,6 millió eurót tett ki (szemben a 2010. év egészére nézve tapasztalt 21,8 millió eurós veszteséggel). 2011 novemberében 600 millió euró értékű tőkeemelés történt.

A jelenlegi profitpálya és a magyar gazdaság kilátásaira vonatkozó előrejelzések alapján a még a könyvekben szereplő 312,7 millió értékű goodwill teljes egészében leírásra került és a Csoportszintű Vállalati Centrum „Egyéb tételek” sora alatt elszámolásra került 2011 harmadik negyedévében.

Group Corporate and Investment Banking (GCIB)
A Group Corporate & Investment Banking [Csoportszintű Vállalati és Befektetési Banki] üzletág a nagyvállalati szegmens, az Erste Group nagyvállalati ingatlanüzletágát, a tőkepiacokat és a nemzetközi ügyleteket fogalja magába (ez utóbbi alól kivételt képeznek a treasury tranzakciók). Az Erste Group Immorent lízingvállalat szintén ezt a divíziót erősíti.2011-ben a nettó kamatbevétel 31 millió euróval, vagyis 5,4 százalékkal 543,2 millió euróra esett vissza elsősorban amiatt, hogy tovább csökkent a Nemzetközi Üzletág üzleti volumene. Ausztriában az ingatlanüzletágból származó nettó kamatbevétel enyhe növekedést mutatott 2011-ben, ugyanakkor a nagyvállalati üzletágból származó nettó kamatbevétel kismértékű visszaesést mutatott éves összehasonlításban Kelet-Közép-Európában. A nettó díj- és jutalékbevétel a 2011. pénzügyi esztendőben javult az előző évhez képest: 10,5 millió euróval, vagyis 9,7 százalékkal emelkedve 118,8 millió euró lett, főként az ausztriai ingatlanfejlesztési üzletágnak köszönhetően. A nettó kereskedési eredményt a Nemzetközi Üzletág CDS-állományának piaci átértékeléséből származó negatív hatás befolyásolta, így az előző évivel megegyező -129,2 millió euró szerepel ezen a soron. A működési kiadások 7,6 millió euróval – azaz 4,2 százalékkal – növekedtek, így főként az Immorentnek tulajdonítható kiadások miatt 191,5 millió eurón álltak az év végén.

A kockázati céltartalékok állománya 1,8 millió euróval, 1 százalékkal emelkedve 178,2 millió euróra nőtt. Annak ellenére, hogy az ingatlan- és a nagyvállalati üzletágban a kockázati céltartalékok 24,9 millió euróval növekedtek, a Nemzetközi Üzletág állományának szűkítése miatt jelentős csökkenést mutatott ebben a szegmensben. Összességében az üzemi eredmény a 2010. évi 370,1 millió euróról 28,7 millió euróval, vagyis 7,8 százalékkal 341,4 millió euróra csúszott vissza 2011-ben. Az „Egyéb eredmények” sor 14,3 millió euróval – kereken 44,0 százalékkal – esett vissza, így -46,7 millió euró lett elsősorban a leírások megnövekedett volumenének, valamint a Nemzetközi Üzletágban az eszközértékesítésen elszenvedett veszteségek miatt.

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség az előző évi 115,7 millió euróról 42,0 millió euróval esett vissza, így a 36,3 százalékos zuhanás után 73,7 millió euró lett 2011-ben. Ez főként a Nemzetközi Üzletágban jelentkező bevételek visszaesésének tulajdonítható. A költség/bevétel ráta az előz évi 33,2 százalékról 35,9 százalékra nőtt.

Group Markets
A Group Markets [Csoportszintű Piacok] üzletághoz tartoznak a Group Treasury és a Debt Capital Markets divízionált üzleti területek, valamint az Erste Group Bank AG, a kelet-közép-európai leányvállalatok, a Hong Kong-i, a New York-i, a berlini és a stuttgarti fióktelepek treasury tevékenysége, valamint a kelet-közép-európai befektetési banki leányok, és az Erste Asset Management eredménye is.

A nettó kamatbevétel a 26,2 százalékot jelentő 41 millió euróval 197,4 millió euróra nőtt éves összehasonlításban, főként a finanszírozási költségek átsorolásának és a kereskedési eszközökből származó kamatbevételnek köszönhetően. A kamatozó eszközökből és alternatív befektetésekből származó bevétel alacsonyabb volt a 2011. pénzügyi évben, mint az előző esztendőben. A nettó díj- és jutalékbevétel 30,5 millió euróval, vagyis 19,4 százalékkal 126,6 millió euróra csökkent kiváltképpen az Eszközkezelési Üzletág miatt és a treasury termékek közvetlen értékesítése miatt. A 12 millió eurós céltartalékképzés egy bankközi tranzakción keletkező értékvesztésnek tudható be. A nettó kereskedési eredmény az előző évi 246,3 millió euróról 91,1 millió euróval – vagyis 37 százalékkal – csökkenve 155,2 millió euróra esett vissza. A finanszírozási költségek átsorolásával és a kereskedési eszközökből származó kamatbevétellel korrigáltan a visszaesés 15 százalékos. A működési kiadások 244,8 millió euró volt, vagyis 11,1 millió euróval, azaz 4,8 százalékkal növekedtek főként a németországi új (kötvényértékesítéssel foglalkozó) fióktelepek létesítése, valamint az eszközkezelés terén és Kelet-Közép-Európában jelentkező magasabb költségek miatt.

Az üzemi eredmény 91,8 millió euróval 234,4 millió euróra zsugorodott, vagyis 28,1 százalékkal csökkent. A költség-bevétel arány 41,7 százalékról 51,1 százalékra növekedett. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 78,5 millió euróval, vagyis 32 százalékkal esett vissza, így az előző évi 245,1 millió euró után 166,6 millió euró jelentkezett ezen a soron. A tőkemegtérülési ráta 53,4 százalékon állt az időszak végén.

Corporate Center
A Corporate Center [Vállalati Centrum] üzletág azoknak a vállalatoknak az eredményét tartalmazza, amelyeket nem lehet közvetlenül hozzárendelni egy-egy üzletághoz, valamint magába foglalja az egyes üzletágak közötti nyereségkonszolidációt, továbbá az ügyfélkapcsolatok lineáris amortizációját. kiváltképp a BCR-nél, az Erste Card Clubnál és a Ringturm KAG-nál, továbbá azokat az egyszeri hatásokat, amelyek az egységesség és következetesség okán és az egy-az-egyben történő összehasonlítások megkönnyítése érdekében nem jelentek meg egyik üzletágnál sem. Az Erste Group Bank AG (Holding) eszköz/forráskezelési üzletága is ebben a szegmensben kap helyet. A helyi eszköz/forráskezelési osztályokat továbbra is a megfelelő üzletágaknál tartjuk nyilván.

A nettó kamatbevétel 32,4 százalékkal növekedett az előző évhez viszonyítva, így 84,7 millió euró után 112,1 millió euró lett főként az eszköz/forrás-kezelés pozitív hatásának köszönhetően. A nettó díj- és jutalékbevétel terén tapasztalt negatív változás oka jórészt a profitkonszolidációban keresendő, ami az általános igazgatási költségekre is kifejtett némi hatást. A szervezeti és felügyeleti előírások következtében növekedtek a központi irányítási és vezetési egységeknél jelentkező költségek.

Az „Egyéb eredmények” között említendő a BCR-nél, az Erste Card Clubnál és a Ringturm KAG-nál (69 millió euró értékben) szükségessé vált lineáris ügyfélkapcsolati amortizáció, valamint a román leányvállalat, a Banca Comercială Română esetében 692,8 millió eurós egyszeri goodwill-leírás, a magyarországi leányvállalatnál, az Erste Bank Hungarynél jelentkező 312,7 millió eurós egyszeri goodwill-leírás, és az osztrák leányoknál végrehajtott 52,7 millió eurós hasonló lépés. A Holdinggal kapcsolatos és 117,5 millió eurós értéket jelentő osztrák bankadó szintén az „Egyéb eredmények” között szerepel.

DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA

Mellékletek5

Az Erste Group eredménykimutatásaa – IFRS szerint (nem auditált)

Teljeskörű eredménykimutatás (nem auditált)

Az Erste Group mérlegadatai – IFRS szerint (nem auditált)

Üzletági beszámoló – Erste Group (nem auditált)

1 Az összehasonlításként szereplő adatok az IAS 8 rendelkezés szerint átértékelésre kerültek (lásd a lábjegyzetet a Mellékletben).

2 A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség” meghatározás. A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó veszteség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó veszteség” meghatározás.

3 A „részvénytőke” kifejezés itt egyenlő az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható összes tőke” meghatározással.

4 Az üzletági beszámolóban a 2011. pénzügyi esztendő pénzügyi eredményei a 2010. pénzügyi évből származó adatokkal kerülnek összevetésre. Hacsak külön nem jelezzük, az „előző évben”, „2010-ben”, „2010-hez viszonyítva”, „2010 januárjától decemberéig rendre a 2010. pénzügyi évre vonatkoznak, az „idei évben/esztendőben”, „2011-ben”, „2011 során”, „2011 januárjától decemberéig” pedig 2011. pénzügyi esztendőre utalnak. A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség/veszteség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség/veszteség” meghatározás. A feltüntetett változások az átértékelt adatokat tükrözik.

5 A tőke- és pénzpiacokon jelentkező volatilitás okán az Erste Group vezetősége elemzés alá vette a Nemzetközi Üzletágban kinnlévő CDS-portfóliót az Erste Group stratégiai orientációjának fényében. Az elemzés alapján a megelőző időszakokban pénzügyi garanciaként nyilvántartott, említett tételek átsorolása történt meg, amelynek következtében az említett eszközök immár piaci árfolyam mérlegeként nyilvántartott pénzügyi eszközként szerepelnek, 2011. december végégén az szóban forgó állomány bruttó névértéke 57 millió eurót tett ki. Az Erste Groupon belül végrehajtott IT-eszközök harmonizációja és fejlesztése nyomán az ügyfeleknek nyújtott hitelek és előlegek effektív kamatlábára vonatkozó korábbi számítások átértékelése történt meg. Az IAS 8 előírásoknak megfelelően az összehasonlításokban szereplő adatok módosítása megtörtént annak érdekében, hogy visszatükrözzék a szóban forgó változásokat. További információk találhatók a 2011. október 28.-án kiadott, a 2011. év első három negyedévi eredményeket bemutató befektetői tájékoztatóban (www.erstegroup.com/investorrelations).