A bankcsoport nettó eredménye 346,5 millió euróra nőtt 2012 első negyedévében, 2012 márciusára pedig teljesítette az EBA tőkekövetelményt.

FŐBB ADATOK1

 

 • A nettó kamatbevétel 2012 első negyedévében 2,7 százalékos növekedést mutatott az előző év hasonló időszakához képest: a tavalyi 1302 millió euró után 1336,9 millió euróra emelkedett. A nettó díj- és jutalékbevétel ugyanakkor 5,5 százalékkal visszaesett és 430,3 millió euró lett az egy évvel korábbi 455,2 millió euró után, elsősorban az értékpapír-üzletág gyengébb teljesítménye miatt. A nettó kereskedési eredmény 236,7 millió euróról 93,6 millió euróra csökkent főként annak következtében, hogy a 2011 első negyedévben elért árfolyamnyereség nem ismétlődött meg. A kereskedési teljesítmény ezzel együtt is stabil maradt.
 • A működési bevételek a 2011 első negyedévében elért 1993,9 millió euróról 6,7 százalékkal 1860,8 millió euróra estek vissza. A folytatódó szigorú költségkezelés eredményeként az általános igazgatási költségek 1,9 százalékkal javultak, így az idei első három hónapban 945,1 millió eurót jelentett ez a tétel a 2011 első negyedévi 963 millió euró után. Ennek folyományaként az üzemi eredmény 915,7 millió euró lett (az előző év hasonló időszakában elért 1030,9 millió euró után), köszönhetően a gyengébb nettó kereskedési eredménynek. Így a költség/bevétel ráta 50,8 százalékra változott (a 2011 első negyedévi 48,3 százalék után).
 • A kockázati költségek26,2 százalékkal bővülve a 2011 első negyedévi 406,1 millió euróról
  580,6 millió euróra növekedtek (azaz az átlagos ügyfélhitelekhez képest 172 bázisponton álltak). Ez jórészt a Magyarországon és Romániában a törvényhozás által a devizahitelekre bevezetett kamattámogatási rendszer miatt fellépő 75,6 millió eurós, illetve 98,6 millió eurós további tartalékképzés miatt alakult ki, és a nem teljesítő hitelek fedezeti aránya megemelkedett. Az eszközminőség stabil maradt Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában. Összességében a nem teljesítő hitelek aránya 2012. március 31-ig 8,8 százalékra emelkedett (az előző év hasonló időszakában tapasztalt 8,5 százalékról), az NPL-fedezeti ráta viszont 61,9 százalékra javult (szemben a 2011 decemberi 61,0 százalékkal).
 • Az egyéb működési eredmény erőteljes mértékben 131.2 millió euróra bővült, kizárólag a tier 1-es és tier 2-es pénzeszközök visszavásárlásából származó 250,6 millió eurós egyszeri bevételnek köszönhetően.
 • A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó eredmény 2 7,8 százalékkal nőtt, így 346,5 millió euró lett az időszak végén, a tőkemegtérülési ráta pedig az előző évi első negyedévben regisztrált 9,6 százalékról 11,2 százalékra javult.
 • A komoly nyereségnek és az értékesítési céllal tartott tartalékok terén tapasztalt pozitív fejleményeknek köszönhetően a részvénytőke3 jelentős mértékben, 12,8 milliárd euróra bővült a 2011. év végi
  12 milliárd euróról. A 2012 első negyedévi mérleg szerinti eredményt nem tartalmazóCore tier 1-es alaptőke határozott mértékű növekedéssel 11,4 milliárd euró lett az egy évvel korábbi 10,7 milliárd euró után annak következtében, hogy immár Romániában is a nemzetközi számviteli szabványok (az IFRS) és az osztrák banktörvények szerint kerül elszámolásra a fedezet. A nem alaptevékenységnek számító üzletágak további csökkentése és a kockázattal súlyozott eszközök optimalizálásának sikere folytán a kockázattal súlyozott eszközök 2012. március 31-re 111,8 milliárd euróra zsugorodtak (az előző év végén jelentett 114,0 milliárd euróról). Ennek következtében az EBA által előírt tőkeráta 9,7 százalék lett 2012. március 31-én (szintén a 2011. december végi 8,9 százalék után), a Core tier 1-es alaptőkeráta pedig (az összes kockázatra vetítve, a Bázel 2.5 előírásainak megfelelően) 10,2 százalék (a 2011. év végi 9,4 százalék után).
 • A mérlegfőösszeg a tavaly év végi 210 milliárd euróról 3,2 százalékos bővülés után 216,7 milliárd eurón állt az első három hónap végén. Az ügyfélbetétek állományának bővülése következtében a hitel/betét ráta 2012. március 31-ig 110,2 százalékra javult a 2011 év végi 113,3 százalékról. Az összesített hitelállomány stabilan 134,8 milliárd euró maradt.

– „A 346 millió eurós első negyedéves eredmény azt jelzi, hogy az Erste Group erősen kezdte az idei esztendőt. Az üzemi szintű eredményünk hasonlóképpen elégedettségre ad okot, főként, ha figyelembe vesszük, milyen kiugró volt 2011 első negyedévében a nettó kereskedési eredmény. A tőkehelyzet terén is nagy lépést tettünk előre, hiszen 9,1 százalék lett az EBA által előírt 9,0 százalékos tőkekövetelmény, amit 2012 június 30-ig szükséges elérni, tehát még a Romániában jelentkező hatásokkal korrigáltan és a mérleg szerinti eredményt nem számolva is sikerült meghaladni az előírás szerinti küszöböt. Ugyanakkor az üzleti környezet továbbra is keserves maradt Romániában és Magyarországon, viszont legfontosabb alappiacainkon, vagyis Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában továbbra is jó teljesítményt tudtunk elérni” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója a 2012 első negyedévi eredmények bemutatásakor.

Az eredményekről röviden

A működési kiadások csökkenése ellenére az üzemi eredmény 11,2 százalékkal esett vissza 2012 első negyedévében az előző év hasonló időszakában elért 1030,9 millió euróról, vagyis 915,7 millió eurót tett ki a működési bevétel zsugorodásának köszönhetően. Ez utóbbi jórészt az árfolyamnyereségből a tavalyi mértékhez képest kevésbé profitáló nettó kereskedési eredmény gyengélkedésének tulajdonítható.

2012 első három hónapjában a működési bevétel 1860,8 millió euróra rúgott a 2011 első negyedéves 1993,9 millió euró után. A 2,7 százalékkal 1336,9 millió euróra emelkedő nettó kamatbevétel ellensúlyozta a nettó díj- és jutalékbevétel terén jelentkező 5,5 százalékos visszaesést (amelynek következtében ez utóbbi tétel 430,3 millió euró lett), viszont a nettó kereskedési eredmény 60,5 százalékkal 93,6 millió euróra történő erózióját nem tudta ellenpontozni. Az általános igazgatási költségek 1,9 százalékkal 945,1 millió euróra zsugorodtak (az előző év hasonló időszakában jelentkező 963,0 millió euró után). Ennek következtében a költség/bevétel ráta 50,8 százalék lett (szemben a 2011 első negyedévi 48,3 százalékkal).

A kisebbségek levonása utáni nettó eredmény az előző év első negyedévi 346,5 millió euróról 7,8 százalékot bővülve 321,4 millió euró lett az összességében pozitív egyszeri hatásoknak köszönhetően (így a tier 1-es és tier 2-es eszközök visszavásárlásból származó eredmény nyomán, ami bőven ellensúlyozta a Magyarországon és Romániában végrehajtott rendkívüli kockázati céltartalékképzést).

Akészpénzeszközökre vetített tőkemegtérülési ráta – vagyis a nem pénzbeli kiadásokkal, például a goodwill amortizációval, vagy az ügyfélbázis lineáris értékleírásával kiigazított tőkemegtérülési ráta – 2012 első negyedévében 11,3 százalék (mérleg szerint 11,2 százalék) lett, szemben a 2011 első negyedévi 9,9 százalékkal (mérleg szerint 9,6 százalékkal).

2012 első három hónapjában a készpénzeszközökre vetített részvényenkénti nyereség 0,83 eurót ért el (mérleg szerinti EPS: 0,80 euró) az előző év első negyedévében elkönyvelt 0,79 eurós EPS-sel szemben (ami mérleg szerint 0,76 eurónak felelt meg).

A mérlegfőösszeg 3,2 százalékkal 216,7 milliárd euróra bővült az előző év végi értékhez képest, főként az ügyfélbetétek markáns növekedése által hízlalt bankközi tranzakciók révén.

A likviditási ráta 2012. március 31-én változatlanul 14,4 százalékon állt, a kockázattal súlyozott eszközök pedig 114,0 milliárd euróról 2,2 milliárd euróval csökkenve 111,8 milliárd euróra estek vissza. Ennek folyományaként a likviditási ráta a 8,0 százalékos törvényi minimumot kényelmes mértékben haladta meg. A Bázel 2.5 által meghatározott, az összes kockázatra vetített tier 1-es alaptőkeráta 10,9 százalékot mutatott 2012. március 31-én (a 2011. december 31-i 10,4 százalékot követően).

Kilátások

Az Erste Group alappiacainak zöme a várakozások szerint gazdasági növekedésről számolhat majd be 2012-ben, ám ez némiképp elmarad a 2011. évi ütemtől az euróövezet kilátásainak romlásával párhuzamosan 2011 második félévében. Negatív teljesítmény csak Magyarország és Horvátország esetében valószínűsíthető, de a visszaesés vélhetően enyhe marad.

Az előzőekben vázolt háttér mellett és a nem alapvető eszközök visszavágása ellenére az Erste Group 2012-ben stabil működési eredményre számít, amelyet az egyes alappiacokon jelentkező hitelállomány-növekedés és további költségcsökkentés vezérel majd. A kockázati költségek az előrejelzések szerint mintegy 2 milliárd euróval csökkennek 2012-ben, ám a Magyarországon jelentkező rendkívüli (és 2012 első negyedévében 75,6 millió euróra rúgó) tartalékképzés és a Romániában várható lassú gazdasági talpra állás továbbra is negatív hatást fejt ki. Az Erste Group azzal számol, hogy az összes tőkekövetelményt (EBA, Bázel III.) kényelmesen teljesíteni tudja az előírt határidőig. A nettó bevételt és a tőkehelyzetet tovább erősíti a 2012 második negyedévében végrehajtandó további tier 1-es és tier 2-es eszközök visszavásárlásából származó mintegy 160 millió eurós egyszeri bevétel (adózás előtt).

I. Üzletági beszámolók4

Kelet-Közép-Európa
A kelet-közép-európai szegmens elsősorban a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca Comercială Română, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágainak eredményeit foglalja magába. A Csoportszintű Piacok (Group Markets), valamint a Csoportszintű Vállalati és Befektetési Bank (Group Corporate and Investment Banking) üzletágak eredményei a vonatkozó szegmensekben kerülnek feltüntetésre.

Magyarország
A magyarországi lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágban elért nettó kamatbevétel a
2011 első három hónapjában elért 93 millió euróról 11,3 millió euróval 81,7 millió euróra csökkent az idei első negyedévben, ami 12,2 százalékos (a devizahatásokkal korrigáltan 4,4 százalékos) visszaesést jelez főként a végtörlesztés hatásának következtében. A nettó díj- és jutalékbevétel 0,9 millió euróval, azaz 3,9 százalékkal 21,9 millió euróra zsugorodott. A devizahatásokkal korrigálva azonban ezen a soron 4,6 százalékos növekedés mutatkozik. A nettó kereskedési eredményben 1,8 millió eurós, azaz 47,4 százalékos (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 60,4 százalékos) bővülés jelentkezett, aminek következtében ez a tétel 3,8 millió euróról 5,6 millió euróra növekedett 2012 első negyedévében jórészt a végtörlesztéshez kapcsolódó devizatranzakciók nyomán. A 2011 negyedik negyedévben bevezetett szerkezetátalakítási intézkedések következtében a működési költségek 41,5 millió euróra estek vissza 2012 első három hónapjában az előző év hasonló időszakában elkönyvelt 49,6 millió euróról. Ez pedig nem kevesebb, mint 8,1 millió eurós, vagyis 16,3 százalékos (a devizahatásokkal korrigáltan 8,9 százalékos) költségcsökkentés jelent. Ennek köszönhetően a költség/bevétel ráta 38 százalékra javult az előző év hasonló időszakában tapasztalt 41,5 százalékról.

A kockázati költségek 53,8 millió euróval, azaz 69,6 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 84,6 százalékkal) emelkedtek az idei esztendő első negyedévében, így 131,1 millió eurót tettek ki az előző évi 77,3 millió euró után. A markáns növekedés a devizahitelek terén törvényileg bevezetett kamattámogatási rendszer miatt előállt 75,6 millió eurós rendkívüli kockázati céltartalékolással függ össze. A kamattámogatás azokat a lakossági devizaadósokat érinti, akik rendben törlesztik a hitelüket (a kamatot és a tőkerészt), viszont a nemfizető adósokra nem vonatkozik. Az „Egyéb eredmények” sor
5,3 millió eurós javulást mutatva -16,3 millió euró lett az idei első negyedévben a 2011 első negyedévi -21,6 millió euró után. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni veszteség 81,8 millió euró az előző év hasonló időszakában elszenvedett 31,7 millió eurós veszteség után.

Group Corporate and Investment Banking (GCIB)
A Group Corporate & Investment Banking [Csoportszintű Vállalati és Befektetési Banki] üzletág a nagyvállalati szegmens, az Erste Group nagyvállalati ingatlanüzletágát, a tőkepiacokat és a nemzetközi ügyleteket fogalja magába (ez utóbbi alól kivételt képeznek a treasury tranzakciók). Az Erste Group Immorent lízingvállalat szintén ezt a divíziót erősíti.

A nettó kamatbevétel szerény mértékben, 0,5 millió euróval 128,2 millió euróra emelkedett az előző esztendő első negyedéve után, s így 0,5 százalékos bővülést képvisel. Míg a Nemzetközi Üzletágból származó nettó kamatbevétel 3,3 millió euróval, azaz 12,6 százalékkal 22,8 millió euróra esett vissza a volumen zsugorodása miatt (a kockázattal súlyozott eszközök mintegy 36 százalékkal zuhantak éves összehasonlításban), az ingatlan-üzletág és a nagyvállalati divízió 3,8 millió eurós bővülést tudott felmutatni. A nettó díj- és jutalékbevétel 9,9 millió euróval 20,2 millió euróra esett vissza; ez 32,9 százalékos csökkenést jelent az új volumen visszaesése és az Erste Group Immorent projektfejlesztési üzletágában realizált alacsonyabb bevétel miatt. A nettó kereskedési eredmény 95,3 millió eurót, azaz 94,2 százalékot zuhant, így 5,9 millió euró lett. Ez főként a 2011 első negyedévében, a Nemzetközi üzletág CDS-befektetési portfóliójában realizált (mintegy 100 millió eurós) árfolyamnyereség elmaradásának tulajdonítható leginkább.

A működési kiadások 0,3 millió euróval, azaz 0,7 százalékkal 44,6 millió euróra csökkentek. A kockázati költségek 34,5 százalékkal emelkedtek, így 19,3 millió euró helyett 75,2 millió eurót jelentett ez a tétel. A növekedés elsősorban az ingatlanüzletágban, valamint a romániai nagyvállalati üzletágban jelentkező céltartalékolás miatt következett be, ugyanakkor a Nemzetközi Üzletágban és a többi nagyvállalati divízióban a kockázati céltartalékok jelentős mértékben zsugorodtak. Az üzemi eredmény a 2011 első negyedévi 214,1 millió euróról 104,4 millió euróval, azaz 48,8 százalékkal 109,7 millió euróra erodálódott. A negatív árfolyamnyereség, valamint a Nemzetközi Üzletág eszközeinek folytatólagos csökkentéséből származó értékesítési veszteség miatt az „Egyéb eredmények” 20,5 millió euróval -21,9 millió euróra estek vissza.

A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 6,4 millió euró lett 114,2 millió euró után, tehát 107,8 millió eurós, vagyis 94,4 százalékos zuhanást szenvedett el. Ez a visszaesés jórészt a Nemzetközi üzletág nettó kereskedési eredménye, a kockázati céltartalékok növekedése, és az „Egyéb eredmények” között szerepeltetett árfolyamveszteség következtében állt elő. A költség/bevétel ráta a 2011 első negyedévi 17,3 százalékról 28,9 százalékra nőtt.

Group Markets
A Group Markets [Csoportszintű Piacok] üzletághoz tartoznak a Group Treasury és a Capital Markets divízionált üzleti területek, valamint az Erste Group Bank AG, a kelet-közép-európai leányvállalatok, a Hong Kong-i, a New York-i, a berlini és a stuttgarti fióktelepek treasury tevékenysége, valamint a kelet-közép-európai befektetési banki leányok, és az Erste Asset Management eredménye is.

A Csoportszintű Piacok üzemi eredménye 105,0 millió euróra javult a 2011 első negyedévi 94,8 millió euróról elsősorban a nettó kamatbevétel emelkedésének köszönhetően, hiszen ez utóbbi 21,6 millió euróval, azaz 87,4 százalékkal 24,6 millió euróról 46,1 millió euróra bővült 2011 első negyedévéhez viszonyítva. A nettó kamatbevétel növekedése az állampapírokból és kelet-közép-európai swapból származó magasabb bevételnek, valamint a finanszírozási költségek változásának és a kereskedési eszközökből származó kamatbevételnek köszönhető. A nettó kereskedési eredmény 14,1 millió euróval, vagyis 14,8 százalékkal esett vissza az előző évben realizált 95,5 millió euróról 81,4 millió euróra. A nettó díj- és jutalékbevétel 1,3 millió euróval 35,0 millió euróra, azaz 3,6 százalékkal esett vissza, elsősorban annak nyomán, hogy az Erste Asset Management kisebb mértékben járult hozzá a nyereséghez. Az első negyedévben 57,5 millió euróra rúgó működési kiadások 4,1 millió eurós, azaz 6,7 százalékos csökkenést mutatnak az első év hasonló időszakában könyvelt kiadásokhoz képest. Szinte az összes üzleti területen hasonló mértékű költségcsökkenés figyelhető meg. A költség/bevétel ráta 39,4 százalékról 35,4 százalékra javult. A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 9,8 százalékkal bővült, így a 2011 első negyedévi 73,8 millió eurót 7,2 millió euróval meghaladva 81,0 millió lett az idei esztendő első három hónapja során. A tőkemegtérülési ráta 95,4 százalékot mutatott az időszakra nézve.

Corporate Center
A Corporate Center [Vállalati Centrum] üzletág azoknak a vállalatoknak az eredményét tartalmazza, amelyeket nem lehet közvetlenül hozzárendelni egy-egy üzletághoz, valamint magába foglalja az egyes üzletágak közötti nyereségkonszolidációt, továbbá az ügyfélkapcsolatok lineáris amortizációját kiváltképp a BCR-nél, az Erste Card Clubnál és a Ringturm KAG-nál, továbbá azokat az egyszeri hatásokat, amelyek az egységesség és következetesség okán és az egy-az-egyben történő összehasonlítások megkönnyítése érdekében nem jelentek meg egyik üzletágnál sem.Emellett az Erste Group Bank AG (Holding) eszköz/forráskezelési üzletága is ebben a szegmensben kap helyet. A helyi eszköz/forráskezelési osztályokat továbbra is a megfelelő üzletágaknál tartjuk nyilván.

A nettó kamatbevétel 13,8 millió euróról 57,5 millió euróra hízott főként az eszköz-forráskezelés struktúrális hozzájárulása terén bekövetkezett bővülésnek köszönhetően A nettó díj- és jutalékbevétel terén tapasztalt pozitív változás és a működési költségek terén tapasztalt emelkedés elsősorban a banki tevékenységet támogató műveletek konszolidációjának tulajdonítható. A nettó kereskedési eredmény 3,0 millió euróról -38,9 millió euróra változott az eszköz-forráskezelés terén alkalmazott fedezeti eszközök alacsonyabb árfolyama nyomán.

Az „Egyéb eredmények” között említendő az ügyfélkapcsolati amortizáció 16,8 millió eurós összege, a Holding (Erste Group Bank AG) vonatkozásában megjelenő 36,7 millió eurós bankadó, továbbá a tier 1-es és tier 2-es eszközök visszavásárlásából származó 250,6 millió eurós eredmény.

Mellékletek

 

 

Az Erste Group eredménykimutatása

Teljes körű eredménykimutatás

Az Erste Group mérlegadatai (IFRS szerint)

Üzletági beszámoló - Erste Group

1 A pénzügyi eredmények körében az összehasonlításként szereplő adatok (2011 első és második negyedéve) az IAS 8 rendelkezés szerint átértékelésre kerültek. További információk: Éves jelentés 2011, Megjegyzések a pénzügyi beszámolókhoz, C. Számviteli elvek/Átértékelés (www.erstegroup.com/investorrelations).

2 A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség” meghatározás.

3 A „részvénytőke” kifejezés itt egyenlő az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható összes tőke” meghatározással.

4 Az üzletági beszámolóban a 2012 első negyedév pénzügyi esztendő pénzügyi eredményei a 2011 első negyedévi  pénzügyi adatokkal kerülnek összevetésre. Hacsak külön nem jelezzük, az „előző évben”, „2011-ben”, „2011 első negyedévében” és a „Q1 2011” kifejezések rendre 2011 első negyedévére vonatkoznak, az  „idei esztendőben”, „2012-ben”, „2012 első negyedévében” és a „Q1 2012” kifejezések pedig a 2012 első negyedévét jelölik.  , „2010 januárjától decemberéig rendre a 2010. pénzügyi évre vonatkoznak, az „idei évben/esztendőben”, „2011-ben”, „2011 során”, „2011 januárjától decemberéig” pedig 2011. pénzügyi esztendőre utalnak. A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség/veszteség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség/veszteség” meghatározás. Az összehasonlításként szereplő (2011 első és második negyedévére vonatkozó) pénzügyi adatok  az IAS 8 rendelkezés szerint átértékelésre kerültek.