Kelet-Közép-Európában a makrogazdaság visszaesése eléri a gödör alját 2013 első negyedévében. (A GDP-növekedési előrejelzések így alakulnak: Lengyelország 2,2 százalék, Szlovákia 1,3 százalék, Románia 1,1 százalék, Magyarország recesszióban ragad). A kelet-közép-európai tőkepiacok esetében az első negyed évben lehet egy kis szünet, a bőséges likviditás következtében azonban tovább folytatóik a kockázatosabb eszközök felé mozdulás. A ZEW-Erste hangulati index javul Románia vonatkozásában. Mivel Törökország erőteljes teljesítménye után a likvid pénzeszközök más vonzó célpontokat keresnek, az orosz részvények felülsúlyozása lehet a nyerő taktika az előttünk állónegyedévre.

A kelet-közép-európai piacokat két dolog mozgatja majd 2013 során - állítják az Erste Group elemzői ma megjelent Kelet-közép-európai tőzsdék és részvények című friss elemzésükben. Egyrészt egyre valószínűbbnek látszik a gazdaság gyengülése, sőt akár a recesszió is, habár a visszaesés 2013 első negyedévében úgy tűnik eléri a mélypontot,és az euróövezet válsága úgy néz ki, hogy nem eszkalálódik. Másrészt, bár a gondok még nem szűntek meg és azt sem lehet mondani, hogy elértük már a gödör alját, ma már legalább tisztábban látjuk, hol is tartunk. E két feltételezésre alapozva – amelyhez még a jegybankokra való erőteljes támaszkodás is társul – a tőkepiacok máris profitáltak abból, hogy a befektetők kevésbé kockázatkerülő magatartást követnek. Ehhez nyilván hozzájárult a bőséges likviditás és a komolyabb hozamok iránti éhség növekedése. „Ezek a tényezők a várakozások szerint támaszt nyújtanak a kelet-közép-európai tőkepiacok számára az idén, így szerény mértékű további növekedésre számítunk. A jövőre nézve erősebb fundamentumokra – például a profitnövekedés mértékének javulására – lesz szükség ahhoz, hogy a piacok további támaszra leljenek. Ebben a forgatókönyvben a legnagyobb kockázatot a piaci hangulaton túl természetesen az jelenti, hogy az Egyesült Államokban miként alakul a helyzet” – jelentette ki Henning Esskuchen, az Erste Group Kelet-Közép-Európával foglalkozó elemzői csoportjának vezetője.

Kelet-Közép-Európa makrogazdasági képe: a visszaesés 2013 első negyedéve során eléri a mélypontot
Tovább folytatódott a kelet-közép-európai államokban a gazdasági növekedés lassulása. A gyenge exportteljesítménnyel párosuló visszafogott belföldi kereslet rontja a növekedési ütemet. Ez alól csak Törökország jelent kivételt. 2012 harmadik negyedévében azonban Törökország mellett Lengyelország és Szlovákia is pozitív éves GDP-növekedési ütemet tudott felmutatni. – „Azzal számolunk, hogy 2013 első negyedévében eléri a mélypontot a gazdasági visszaesés a régióban” – jósolta Esskuchen.

Az egyes kelet-közép-európai országok különböző teljesítményt nyújtottak 2012 során, ennek nyomán az Erste elemzői a következő előrejelzéseket adják:

  • 0,1 százalékos gazdasági lassulás Csehországban az euróövezeti bizonytalanságok miatt, amelyhez hozzájárulnak a belföldi megszorítások és az a tény, hogy az export jelenti a növekedés egyetlen forrását,
  • 1,1 százalékos GDP-bővülés Romániában, ugyanis az ország hitelbesorolására pozitív hatással lesz az IMF-megállapodás újratárgyalása és az EU-támogatások jobb felhasználására való törekvés folytatása,
  • Magyarországot 2013-ban tovább sújtja a recesszió. A kormány gazdaságpolitikája aláássa a hosszú távú gazdasági növekedés lehetőségét és fennáll a veszély, hogy a befektetők körében visszatér a kockázatkerülés, amelynek nyomán ismét gyorsan negatívba fordulhat az állam finanszírozási pozíciója – kiváltképp ha figyelembe vesszük azt, hogy jelenleg kevés esély látszik gyors IMF megállapodásra

Kelet-közép-európai tőkepiacok: lassú kezdet januárban, az erőteljesebb növekedés csak az első félév későbbi szakaszában indul be
2012 utolsó negyedévében egész szép teljesítményt nyújtott Kelet-Közép- és Délkelet-Európa, legalábbis ha Csehországot és Szlovéniát nézzük; Szerbia robbanásszerű növekedést mutatott, Horvátország pedig beigazolta az Erste elemzőinek medvepiaci előrejelzését. Lengyelország szintén a vártnál jobb teljesítménnyel örvendeztette meg a befektetőket, a monetáris lazítás következtében a piacra áramló többletpénz miatt. – „Nagyon örvendetesnek tartjuk, hogy Románia ilyen jól szerepelt annak ellenére, hogy fenntartásokat fogalmaztunk meg a likviditás mértékével kapcsolatban. Végezetül pedig, mindeneképpen jó húzás volt Törökországot stabil felülsúlyozásra venni, ugyanakkor Oroszország csalódást okozott” – összegezte az elmúlt év eredményeit Esskuchen.

Általánosságban az Erste elemzői arra számítanak, hogy a 2013. év lassan indul be azután, hogy a piacok olyan magasan zártak 2012-ben. Ezt követően tisztulhat a kép a növekedési kilátásokra vonatkozóan, s ennek fényében rugaszkodhatnak neki ismét a piacok. – „Véleményünk szerint egyáltalán nem jelentene negatívumot a profitrealizálás és a kismértékű konszolidáció, főleg, mert úgy véljük, hogy a kockázatok megítélésében bekövetkezett változás mozgatja a piacokat. Azt gondoljuk, hogy kiváltképp az idei első negyedév vége felé láthatunk majd egy erősebb megugrást” – vetítette előre Esskuchen.

 

A gazdasági hangulatindex javulást mutat Románia esetében
A ZEW/Erste legfrissebb kelet-közép-európai hangulatindexe1 szerint a térségre vonatkozó gazdasági várakozások szerény mértékben ugyan, de rosszabbá váltak. Csehország, Lengyelország és Szlovákia esetében a felmérésben részt vevő szakértők még mindig csak a gazdasági helyzet stabilizálódására számítanak az elkövetkező hat hónapos időtartamra vonatkozóan. Szlovákia és Lengyelország jelenlegi megítélése inkább kiegyensúlyozott, vagy pozitív. A gazdasági hangulat jelentős mértékben javult Romániával kapcsolatban. A szakértők emellett kedvezőbbnek ítélik Horvátország, Magyarország és Románia gazdasági helyzetét is.

 

Országallokáció: Abból kiindulva, hogy Törökország erőteljes teljesítménye után a likvid pénzeszközök más vonzó célpontokat keresnek, az orosz részvények felülsúlyozása nyerő választás lehet az előttünk álló negyedévre

„Legkomolyabb javaslatunk mindenképpen a befektetések átcsoportosítása Törökországból Oroszországba. Románia és Délkelet-Európa (nevezetesen Szerbia) abból profitálhat, hogy piacuk két régió határán helyezkedik el – feltéve persze, hogy a kockázatok megítélése továbbra is pozitív marad. Továbbra is meglehetősen óvatosak vagyunk Lengyelországgal kapcsolatban, ugyanis a fundamentumok nem nagyon adnak okot a pozitív kép kialakítására. Ausztriával és a kelet-közép-európai régióval kapcsolatban óvatos optimizmust fogalmazunk meg, de a 2102. negyedik negyedévi erőteljes teljesítmény után némi konszolidációra számítunk” – vázolta Esskuchen.

Ausztria – semleges
A kockázatok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a piac számára, ugyanis az osztrák tőzsde az egyik legmagasabb tőkekockázati felárral forog, ami persze szintén az alacsony hozamoknak köszönhető. A piac még mindig mintegy 700 bázispontos extra megtérülést biztosít a tőkebefektetések számára, és a gyenge kötvénypiac mellett a komolyabb megtérülés utáni hajsza akár az osztrák piac felé is terelheti a befektetőket. Habár arra számítunk, hogy a piac megpihen azt követően, hogy a 2012-es évet erősen zárta, némileg enyhébbre értékeljük Ausztriát, mint a legutóbbi alkalommal.

Kelet-Közép-Európa: határozottan semleges
A magyar, a cseh és a szlovén piac pozitívabb elbírálást kap ez alkalommal. Az elemzői konszenzus meglepően erős profitnövekedést vár Szlovéniában, ugyanakkor Csehországgal kapcsolatosan a várakozások normál mértéket jeleznek, Magyarország vonatkozásában pedig inkább gyenge teljesítmény valószínűsíthető. Ez utóbbi esetében a várakozások visszaeséséről lehet beszámolni, amit tovább súlyosbítanak a politikai kockázatok. A monetáris lazítás nagy valószínűséggel tovább folytatódik Magyarországon, habár az ebben rejlő potenciált már nagyrészt kihasználta a piac. Csehország talán ismét felkapaszkodhat a közelmúlt osztalékhozamai miatt és azért is, mert a piac a legnagyobb blue chipet, a CEZ áramszolgáltató részvényeit még most is túlzott mértékben bünteti.

Lengyelország – semleges/alulsúlyozás
A lengyel piac nem a legdrágább a régióban, de már így is a histórikus árazási szintek felett forognak a részvények. A növekedési kilátások egyelőre a leggyengébbek a térségbeli piacok között, ugyanakkor arra sem lehet számítani, hogy a likviditás jelentős mértékben megváltoztatná a helyzetet. A befektetések számára támogatást nyújthat az alapkamat további csökkentése. Ennél fogva megerősítjük semleges/alulsúlyozás ajánlásunkat.

Románia és Bulgária – szerény mértékű felülsúlyozás
A fundamentumok stabilnak tűnnek, és az elemzői konszenzusban szereplő profitnövekedési előrejelzések is sokat javultak az utóbbi időben. Amíg a politika megállja, hogy ne avatkozzon be túlságosan a piaci viszonyokba, további likviditás is várható ezen a piacon. A kockázati szint természetesen magas marad, ennél fogva Románia –két régió közti piacként – azonnal megérzi, amint jelentős mértékben romlik a befektetői hangulat a világban.

Oroszország – felülsúlyozás
Pillanatnyilag leginkább a likviditás szól az orosz piac mellett, kiváltképp ha opcionális lehetőségként tekintjük Törökország mellett. Ahogy a török piac közeledik a negatív fordulat felé a likviditás mozgását illetően, Oroszország úgy lépdel egyre közelebb a pozitív fordulat felé. Az orosz tőzsde 2012 decemberi teljesítménye már változást jelez, hiszen a moszkvai részvénypiac épp olyan jó teljesítményt nyújtott, mint a török. Mivel Oroszországot vonzó alternatívának tekintjük Törökországhoz képest – ahol a likviditás dönt egyik vagy másik piac mellett – a modellünket követve felülsúlyozásra javasoljuk az orosz piacot.

Délkelet-Európa – semleges/felülsúlyozás
Feltételezve, hogy a kockázatok továbbra is pozitív megítélés alá esnek, Szerbiát hasonló helyzetűnek látjuk, mint Romániát. A kockázatok kifejezetten magasak és a likviditás szintén jelentős akadályt képez. Normál mértékű profitnövekedést feltételezve azonban a leghosszabb utat kell megtennie az indexnek ahhoz, hogy elérje a histórikus szintet. Horvátországgal kapcsolatban viszont a kilátások már nem ennyire kedvezőek. A növekedésre vonatkozó konszenzus a közelmúltban enyhe javuláson ment keresztül. A két piac kilátásait elegyítve tehát semleges/felülsúlyozás a javaslatunk, amely némi visszalépést jelent a korábbi, erősebb modellhez képest.

Törökország – semleges
Habár a térségbeli versenytársakhoz képest semmiképpen sem nevezhető drágának, Törökország elsőként haladta meg a histórikus árazási szintet; jelenleg pedig az átlagos P/E felett 11 százalékkal forog. A 2012. évben mutatott kiemelkedő teljesítménye után a piac a várakozások szerint megpihenhet 2013 első negyedévében. A célárfolyamok meghatározásában szerepet játszó kockázati felár további csökkenése miatt a piac folyamatos újraértékelése szükséges, ami kedvezően hathat a piac teljesítményére. Mivel azonban az orosz piaccal versenyez a befektetéskért, a török tőzsde némi visszaesést szenvedhet el az idei első negyedévben.


A tíz Top pick
„Ausztria esetében a kedvencünk a Semperit, a Polytec és a Verbund, Törökországban az Akfen, a Tornular REIT, a Halkbank és az Isbank. A két bankot lakossági kitettségük miatt kedveljük, és azért. mert versenytársaikhoz képest a forrás-struktúrájukban nagyobb arányban szerepel a helyi deviza – vázolta Esskuchen. A román piacon az emelkedésnek indult Fondul Proprietatea került be a tíz legkedveltebb részvény közé. A horvát Krka ezúttal visszakerült a válogatott részvények körébe. – „Arra számítunk, hogy a Richter Gedeon tovább folytatja az emelkedést, hiszen az osztalék megduplázása olyan lépés volt, ami ezt az irányt erősíti az alacsony hozamszint mellett” – zárta az ismertetést az elemző.

1 A ZEW és Erste Group Bank közös Kelet-közép-európai Gazdasági Hangulatindexe (ami Törökországot is magába foglalja) a gazdasági növekedés hat hónapos időtartamára jósolt pozitív és negatív várakozások egyenlegként kerül kiszámításra.