FŐBB ADATOK

  • 2013 első félévében a nettó kamatbevétel a 2012 első félévi 2651,7 millió euróról 2431,2 millió euróra esett vissza a hitelek iránti visszafogott kereslet, az alacsony kamatszint, és a továbbra is kihívásokat támasztó gazdasági környezet miatt. A nettó díj- és jutalékbevétel 895,9 millió euróra nőtt az egy évvel korábbi 865,5 millió euróról, a nettó kereskedési eredmény pedig szintén javult: az értékpapír-üzletág bevételének emelkedése miatt a tavalyi 121,5 millió euró után 160,5 millió eurót tett ki.
  • A bankcsoport 3487,6 millió euró működési bevételt ért el, ami 4,2 százalékos visszaesést jelent a 2012 első félévi 3638,7 millió euróhoz képest. A szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően az általános igazgatási költségek 2,4 százalékkal csökkentek, így a 2012 első félévi 1887,4 millió euróról 1842,9 millió euróra mérséklődtek az első félévben. A működési eredmény 1644,7 millió euró lett (a 2012 első félévében elért 1751,3 millió euró után), a költség/bevétel arány pedig 52,8 százalékot mutatott az egy évvel korábbi 51,9 százalékkal szemben.
  • A kockázati költségek pozitívan változtak: 15,3 százalékkal 831,8 millió euróra estek, ami az átlagos ügyfélhitelekhez képest 128 bázispontnak felel meg, míg az előző év hasonló időszakában 981,8 millió euró mellett 146 bázispontos eredményt ért el a bankcsoport. A nem teljesítő hitelek aránya (az NPL-ráta) 2013. június 30-ig 9,7 százalékra emelkedett a 2012. év végi 9,2 százalékról a hitelportfólió szűkülése és a kereskedelmi ingatlanüzletágban újonnan megjelenő nem teljesítő hitelek miatt. Az NPL-fedezeti ráta 61,7 százalékon állt az előző év végi 62,6 százalék után.
  • Az egyéb működési eredmény -397,7 millió eurót tett ki a 2012 első félévi -68,1 millió euróhoz képest. Ez elsősorban a 2012 első félévében jelentkező egyszeri pozitív hatások kifutásának, másrészt az idei esztendő első félévében összesen 115,4 millió eurót jelentő egyszeri negatív hatásoknak (az ukrán leányvállalat értékesítésének, valamint a magyarországi tranzakciós adó- és bankadó-előlegnek) tulajdonítható. Az Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon kivetett banki és pénzügyi tranzakciós adók összesen 184,6 millió eurós negatív hatást gyakoroltak az eredményre, szemben az egy évvel korábbi 114,5 millió euróval. A bevételt terhelő adók terén Romániában egyszeri pozitív hatás jelentkezett 127,7 millió euró értékben.
  • A Erste Group nettó nyeresége a kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása után1301,2 millió eurót tett ki 2013 első félévében, szemben az egy évvel korábbi, az egyszeri hatások eredményeként elért 453,6 millió euróval.
  • A részvénytőke2 szinte változatlan szinten, 12,8 milliárd eurón maradt. A core tier 1-es alaptőke 2013. június 30-án 11,9 milliárd eurós értéket mutatott (a 2012. év végi 11,8 milliárd euró után). A kockázattal súlyozott eszközök 100,9 milliárd euróra estek vissza az előző év végi 105,3 milliárd euróról, ez pedig főként az ukrán leányvállalat kivezetésének és a kockázati kitettség csökkenésének volt köszönhető. A core tier 1-es alaptőkeráta(az összes kockázatra vetítve, valamint a Bázel 2.5 előírásoknak megfelelve)11,8 százalékos volt az előző év végi 11,2 százalékos értékkel szemben. A tőkeemelés és a részvételi tőke visszafizetésének hatásait is figyelembe véve a mutató 10,7 százalékon állt az időszak végén.
  • A mérlegfőösszeg 2013. június 30-án 210,2 milliárd eurót tett ki. Az év elejétől bekövetkezett mérsékelt csökkenés elsősorban az értékelés változásaival, valamint az üzlet visszaesésével magyarázható. A betétállomány szintje stabil maradt: 122,1 milliárd euró volt, az ügyfeleknek nyújtott hitelek összege viszont 129,8 milliárd euróra csökkent az év eddig eltelt időszakában annak eredményeként, hogy a legtöbb üzletágban visszafogott maradt a hitelek iránti kereslet. A hitel/betét arány105,9 százalékra javult 2013. június 30-ig a 2012 végi 107,2 százalékról.

Az idei esztendő első hat hónapjára vonatkozóan az Erste Group 301,2 millió euró nettó eredményről számolhat be. Ez az eredmény kielégítőnek nevezhető figyelembe véve a működési környezetet, amely éppen azért támaszt egyre nagyobb kihívásokat, mert a bankok azt teszik, amit a politikusok és a szabályozó hatóságok elvárnak tőlük, vagyis valós ügyfelektől gyűjtenek betétet és valós ügyfelek számára folyósítanak hiteleket” – jelentette ki Andreas Treichl, Erste Group Bank AG vezérigazgatója a 2013. első félévi eredmények bemutatásakor. „Megelégedésünkre szolgál, hogy a július elején végrehajtott tőkeemelés sikeres lezárását követően az Erste Group 2013. augusztus 8-án az osztrák bankok közül elsőként fizeti vissza a részvételi tőke teljes összegét. Emellett a bankcsoport komoly mértékben javítani tudta tőkerátáját is. A féléves nyereséget nem számítva, ugyanakkor a tőkeemelés és a részvételi tőke visszafizetése okozta hatásokkal korrigáltan 10,7 százalékra nőtt core tier 1-es alaptőkerátánk” – fejtette ki Andreas Treichl.

Az eredményekről röviden

A működési költségek visszafogása ellenére a működési eredmény a szerényebb működési bevételből adódóan 1644,7 millió euróra csökkent 2013 első félévében, ami 6,1 százalékos visszaesést jelent az előző év hasonló időszakában elért 1751,3 millió euróhoz képest.

A működési bevétel 3487,6 millió eurót tett ki az első félévben, szemben az egy évvel korábbi 3638,7 millió euróval. A 4,2 százalékos visszaesés elsősorban azzal magyarázható, hogy a nettó kamatbevétel 8,3 százalékkal 2431,2 millió euróra csökkent, s ezt nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni a nettó kereskedési eredmény 32,1 százalékkal 160,5 millió euróra, valamint a nettó díj- és jutalékbevétel 3,5 százalékkal 895,9 millió euróra történő növekedése.

Az általános igazgatási költségek 2,4 százalékkal 1842,9 millió euróra csökkentek az előző év hasonló időszakában feljegyzett 1887,4 millió euróról. Ennek eredményeként pedig a költség/bevétel arány 52,8 százalékra változott a 2012 első félévben elért 51,9 százalékról.

A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó nyereség a 2012 első félévében pozitív egyszeri hatások eredményeként is elért 453,6 millió euróról 301,2 millió euróra változott.

Atőkére vetített készpénz-megtérülési ráta, vagyis a nem pénzbeli kiadásokkal, például a goodwill amortizációval vagy az ügyfélkapcsolatok lineáris értékleírásával kiigazított megtérülési ráta 5,3 százalék (mérleg szerint 4,6 százalék) lett 2013 első félévében, szemben az előző év hasonló időszakában elért 10,4 százalékkal (ami mérleg szerint 7,2 százaléknak felel meg).

A részvényenkénti készpénz nyereség 2013 első félévében 0,71 euró (mérleg szerinti EPS: 0,59 euró) lett az előző év hasonló időszakában jelentkező 1,51 eurós EPS-sel szemben (ami mérleg szerint 0,98 eurónak felel meg).

A mérlegfőösszeg 210,2 milliárd eurót tett ki az időszak végén, ami 1,7 százalékos csökkenést jelent az előző év végéhez képest. A kockázattal súlyozott eszközök állománya 4,2 százalékkal 100,9 milliárd euróra csökkent a 2012. év végi 105,3 milliárd euróról.

A tőkemegfelelési ráta 2013. június 30-ra 16,6 százalékra javult a 2012. év végi 15,5 százalékról, vagyis jóval meghaladta a törvény által előírt minimális szintet. A teljes kockázatra vonatkozó, a Bázel 2.5 rendelkezések szerint meghatározott core Tier 1-es alaptőkeráta 11,8 százalékos volt az időszak végén, szemben az egy évvel korábbi 11,2 százalékos értékkel.

Kilátások

Az Erste Group Kelet-Közép-Európa gazdasági teljesítményének kismértékű javulására számít 2013 második félévében, habár a növekedés üteme a várakozások szerint szerény marad a térségben. Az Erste Group azzal számol, hogy működési eredménye legfeljebb 5 százalékkal csökken az idei esztendőben, mivel a működési bevétel kedvezőtlen alakulását csak részben kompenzálja a működési költségek csökkenése. Főként a romániai kockázati helyzet javulásából fakadóan a csoportszintű kockázati költségek várhatóan 10-15 százalékos mértékben csökkennek 2013-ban. Az Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon adózás előtt összesen mintegy 260 millió euróra, adózás után pedig mintegy 200 millió euróra rúgó bankadó (a pénzügyi tranzakciós illeték nélkül) az előrejelzések szerint 2013-ban továbbra is negatív hatást fejt ki a nettó nyereség alakulására. Az Erste Group továbbra is azt prognosztizálja, hogy a BCR a 2013. pénzügyi évben ismét nyereséget realizál (függetlenül a rendkívüli adó hatásától).

I. Szegmens jelentés

Kelet-Közép-Európa
A kelet-közép-európai szegmens a Českáspořitelna, a Slovenskásporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca ComercialăRomână, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia, és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágát foglalja magába. Az Erste Bank Ukraine április végén történt értékesítése miatt az ukrán leánybank már csak 2013 első negyedévében szerepel a kimutatásokban. A csoportszintű üzletágak – a Group Markets (Csoportszintű Piacok) és a Group Corporate and Investment Banking (Csoportszintű Vállalati és Befektetési Banki Üzletág) – eredményei a vonatkozó szegmensekben kerülnek feltüntetésre.

Magyarország
A magyarországi szegmens által elért nettó kamatbevétel a 2012 első félévében jelentkező 175,9 millió euróról 136,6 millió euróra csökkent, ami 39,3 millió eurós, vagyis 22,4 százalékos csökkenést, a devizahatásokkal korrigáltan pedig 22,1 százalékos visszaesést jelent. A csökkenésben a refinanszírozási költségek növekedése, a hitelállomány zsugorodása és a piaci kamatok visszaesése játszotta a legnagyobb szerepet. A nettó díj- és jutalékbevétel 23,4 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 23,8 százalékkal) növekedett a pénzforgalmi tranzakciókon realizált nagyobb bevételnek köszönhetően. A 10,6 millió eurós javulás eredményeként ezen a soron 55,9 millió euró bevétel volt a korábbi 45,3 millió euróval szemben. A nettó kereskedési eredménynél jelentkező 3,5 millió eurós javulás -3,2 millió eurós összeget eredményezett 2013 első félévének végén. Az egy évvel korábbi -6,7 millió euróhoz képest ez tehát 52,2 százalékos, a devizahatásokkal korrigáltan pedig 52,0 százalékos javulásnak felel meg leginkább az értékelés terén jelentkező pozitív hatások miatt. A működési költségek a 2012. első félévi 82,0 millió euróról csak minimális, 0,5 millió eurós mértékben emelkedve 82,5 millió eurót tettek ki, ez 0,6 százalékos (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 0,9 százalékos) bővülést jelent. A költség/bevétel ráta 43,6 százalékra emelkedett az előző év hasonló időszakában elért 38,2 százalékról.

A vállalati üzletágat érintő fokozott céltartalékolási igény miatt 114,2 millió euróra emelkedtek a kockázati költségek. A 2012 első negyedévi 106,6 millió euróval összevetve ez 7,6 millió eurós bővülést jelent, ami 7,1 százalékos (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 7,6 százalékos) növekedésnek felel meg. Az „egyéb eredmények” összege a 2012 első félévi -92,9 millió euró után 3,2 millió euróval javult, így -89,7 millió eurót tett ki az időszak végén, vagyis 3,4 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan 3,1 százalékkal) változott. Az idei esztendő első félévében 27,0 millió euró további kiadás is jelentkezett a pénzügyi tranzakciós illeték 2013. évi bevezetése nyomán (amelyben szerepel a pénzügyi tranzakciós illetékre vonatkozó, 16,3 millió eurós egyszeri, rendkívüli kiadás is), ugyanakkor 2012 első félévében ezt a tételt 60,6 millió eurós negatív hatás érte a várt jövőbeli adófizetésre képzett céltartalékolás miatt. Emellett a 2013. évi, 49 millió euróra rúgó bankadó teljes összege az év első felében került elszámolásra, szemben a 2012. év első félévével, amikor csak az addig eltelt időszakra arányosan vonatkozó 24,5 millió euró szerepelt a beszámolóban. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása után a nettó veszteség 98,9 millió euró lett az előző év hasonló időszakára eső 72,7 millió eurós negatív eredmény után.

Group Corporate & Investment Banking
A Group Corporate & Investment Banking [Csoportszintű Vállalati és Befektetési Banki Üzletág] a nagyvállalati szegmenst, az Erste Group nagyvállalati ingatlanüzletágát, a tőkepiacokat (2012 második negyedévétől kezdődően), valamint a kelet-közép-európai befektetési banki leányvállalatokat és az International Businesst foglalja magába (ez utóbbi alól kivételt képeznek a treasury tevékenységek). Az Erste Group Immorent nevű lízingtársaság szintén ehhez a szegmenshez tartozik.

2013 első félévének végére a nettó kamatbevétel 55,0 millió euróval, azaz 21,4 százalékkal esett vissza, így a 2012 első félévi 257,2 millió euró után 202,2 millió eurót tett ki. Ez főleg a nagyvállalati üzletág és a kereskedelmi ingatlanüzletág teljesítményével, valamint az International Business üzletág volumenében jelentkező erőteljes csökkenéssel magyarázható, ez utóbbi üzletágban ugyanis a kockázattal súlyozott eszközök az előző évhez képest 25,4 százalékkal estek vissza. Az előző év első félévéhez képest 7,8 millió eurós, azaz 18,1 százalékos javulást mutatott a nettó díj- és jutalékbevétel, amelynek eredményeként 51,2 millió eurós bővülés ment végbe, elsősorban az ausztriai nagyvállalati üzletág által realizált nagyobb bevételnek, valamint a Csehországban nyújtott új szindikált hiteleknek köszönhetően. A nettó kereskedési eredmény az idei esztendő első félévében 7,3 milliárd euróval 13,9 milliárd euróra emelkedett, elsősorban az ingatlanüzletágban jelentkező pozitív devizahatások eredményeként. A működési kiadások 5,1 millió eurós, azaz 5,3 százalékos visszaesés után a 2012 első félévi 96,2 millió euróról 91,1 millió euróra csökkentek az ingatlanüzletágban végrehajtott költségcsökkentési program és az International Business üzletágban jelentkező költségek visszaesése nyomán. A működési eredmény 34,8 millió euróval, vagyis 16,5 százalékkal csökkent, így 176,2 millió eurót tett ki az időszak végén.

A kockázati költség 97,4 millió euróval, azaz 66,5 százalékkal 244,5 millió euróra nőtt 2012 első félévéhez képest, főleg a kereskedelmi ingatlanüzletágban, valamint az ausztriai és romániai nagyvállalati üzletágban képzett kockázati költség emelkedése következtében. Az „egyéb eredmények” állománya 41,5 millió eurós, vagyis 72,7 százalékos javulás után az idei első félévben -15,5 millió eurót tett ki, elsősorban a 2012 első félévében jelentkező negatív értékelési eredményeknek és az International Business állományváltozásán elszenvedett veszteségnek tulajdoníthatóan. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása után a nettó eredmény a 2012 első félévi -0,9 millió euróról 68,8 millió euróval esett vissza, vagyis -69,7 millió euró lett 2013 első félévének végén. A költség/bevétel ráta a 2012 első félévi 31,3 százalékról 34,1 százalékra emelkedett.

Group Markets
A Group Markets [Csoportszintű Piacok] szegmenshez tartoznak a Group Treasury és a Capital Markets divízionált üzletágak (az Equity Capital Markets kivételével), valamint az Erste Group Bank AG, a kelet-közép-európai leányvállalatok, a Hong Kong-i, a New York-i, a berlini és a stuttgarti fióktelepek treasury tevékenysége, valamint az Erste Asset Management eredménye is.

A nettó kamatbevétel az idei év első hat hónapjában 11,5 millió euróval, tehát 10,8 százalékkal 95,8 millió euróra csökkent, ami a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben leginkább a fix kamatozású értékpapírok (a kereskedési könyvben szereplő kötvények és kincstárjegyek) és a pénzpiaci tevékenységek szerényebb hozzájárulásának tulajdonítható. A 65,2 millió eurót elérő nettó jutalékbevétel szinte változatlan szinten maradt az egy évvel korábbi 65,1 millió euróhoz képest, amihez hozzájárult az Erste Asset Management által elért eredmény javulása is. A nettó kereskedési eredmény 53,7 millió euróval, azaz 38,8 százalékkal 84,9 millió euróra csökkent, főleg a 2012 első félévében kiemelkedően jó eredményről beszámoló Global Money Market & Government Bonds, Credit Trading és Rates Trading üzletágak szerényebb teljesítménye miatt.

A működési költségek a 2012 első félévében elért 107,7 millió euróról enyhén (1,4 százalékkal) 109,2 millió euróra emelkedtek. A működési eredmény 66,6 millió euróval 136,7 millió euróval csökkent, ami 32,8 százalékos visszaesést jelent. A költség/bevétel ráta 44,4 százalékon állt az előző év hasonló időszakában feljegyzett 34,6 százalék után. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó eredmény 47,0 millió euróval, 29,3 százalékkal 113,8 millió euróra mérséklődött. A tőkemegtérülési ráta 57,3 százalék lett a 2012 első félévi 92,2 százalék után.

Corporate Center
A Corporate Center [Vállalati Centrum] szegmens olyan csoportszintű divíziókat tartalmaz, mint például a marketing, a szervezés, az IT, valamint a stratégia csoportszintű végrehajtásában közreműködő egyéb üzletágak. Emellett itt jelennek meg a csoporton belüli konszolidáció hatásai, valamint a működést nem érintő egyszeri hatások is. A csoportszintű mérlegkezelés is a Corporate Centerhez tartozik. A helyi eszköz/forráskezelési egységek eredménye a megfelelő alszegmenseknél kerül feltüntetésre.

A nettó kamatbevétel a 2012 első félévében elért 95,1 millió euróról 107,2 millió euróra nőtt elsősorban az eszköz-forrás kezelés javuló eredményének köszönhetően.. A nettó kereskedési eredmény -55,1 millió euróról -3,5 millió euróra javult az eszköz/forráskezelés kedvezőbb értékelési eredményeinek köszönhetően.A működési kiadások növekedése elsősorban a banki üzletágat támogató műveletek bankcsoporton belüli konszolidációjával, valamint a szabályozói előírásoknak való megfeleléshez kapcsolódó költségnövekedéssel magyarázható. Az „egyéb eredmény” összege 32,7 millió euró értékben tartalmaz ügyfélkapcsolati amortizációt, valamint a Holding (az Erste Group Bank AG) által fizetett, s 73,7 millió euróra rúgó bankadót is (ez utóbbi 2012 első félévében 73,5 millió eurót tett ki). Emellett az „egyéb eredmény” összegét negatívan érintette az Erste Bank Croatia 21,9 millió euróra goodwill-átértékelése, valamint az Erste Bank Ukraine értékesítéséből származó egyszeri, 74,6 millió eurós negatív hatás is. 2012 első félévében a pozitív eredményhez leginkább a tier 1-es és tier 2-es eszközök (hibrid tőke és alárendelt kötvények) visszavásárlásából származó 413,2 millió eurós bevétel járult hozzá, ez pedig az elégségesnél is nagyobb mértékben ellensúlyozta a Banca Comerciala Romanánál végrehajtott, 201,0 millió euróra rúgó goodwill-átértékelést is.

II. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA

  Időszak végi árfolyamok Átlagos árfolyamok
2013 június 2012 december Változás 2013 január – június 2012 január – június Változás
EUR/CZK 25,95 25,15 -3,2% 25,69 25,17 -2,1%
EUR/RON 4,46 4,44 -0,4% 4,39 4,39 -0,1%
EUR/HUF 294,85 292,30 -0,9% 296,17 295,22 -0,3%
EUR/HRK 7,45 7,56 1,4% 7,57 7,54 -0,4%
EUR/RSD 113,70 112,05 -1,5% 111,92 110,89 -0,9%
EUR/UAH 10,66 10,62 -0,3% 10,68 10,43 -2,4%

Pozitív változás = felértékelődés az euróhoz képest; negatív változás = leértékelődés az euróhoz képest

Mellékletek

1 A „kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó nyereség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség” meghatározás.

2 A „részvénytőke” kifejezés itt megfelel az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható összes tőke” meghatározásnak

3 Az üzletági beszámolóban a 2013 első félév pénzügyi eredményei a 2012 első félévi  pénzügyi adatokkal kerülnek összevetésre. Hacsak külön nem jelezzük, az „előző évben”, „2012-ben”, „2012 első félévében” és a „H1 2012” kifejezések rendre 2012 első félévére vonatkoznak, az  „idei esztendőben”, „2013-ban”, „2013 első félévében” és a „H1 2013” kifejezések pedig 2013 első félévét jelölik. A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség/veszteség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség/veszteség” meghatározás.