FŐBB ADATOK
  • A nettó kamatbevétel 2013-ban 4858,1 millió euróra esett vissza (a 2012. évi 5235,3 millió euróról), ami főként a visszafogott hitelkereslettel és az alacsony kamatkörnyezettel magyarázható. Az értékpapír-kereskedési üzletágból származó bevétel növekedése nyomán a nettó díj- és jutalékbevétel is emelkedett, méghozzá a 2012. évi 1720,8 millió euróról 1810,0 millió euróra, s emellett a nettó kereskedési eredmény is javult, 273,4 millió euróról 293,2 millió euróra
  • A működési bevétel 6961,3 millió eurót ért el (ami 3,7 százalékos csökkenést jelent a 2012. évi 7229,5 millió euróhoz képest). Az általános igazgatási költségek a szigorú költséggazdálkodásnak köszönhetően 2,7 százalékkal estek vissza, így ez 2013-ban 3653,5 millió euró lett az előző évi 3756,7 millió euró után. Ennek nyomán a működési eredmény 3307,9 millió euró lett (4,7 százalékos csökkenést mutatva a 2012. évi 3472,8 millió euró után), valamint a költség/bevétel arány szinte változatlan szinten, 52,5 százalékon maradt (52,0 százalékot mutatott ez az érték 2012 végén).
  • A kockázati költségek pozitív tendenciát mutatva 10,9 százalékkal csökkentek főként a romániai kockázati költségek jelentős mértékű visszaesésének köszönhetően, így 1763,4 millió eurót tettek ki, ami az átlagos ügyfélhitelállomány 136 bázispontos arányának felel meg (szemben a 2012. évi 1980,0 millió euróval, vagy 148 bázisponttal). A nem fizető hitelek aránya (az NPL arány) az év második felében stabilizálódott az ügyfélhitelek állományának zsugorodása ellenére, s 9,6 százalékos értéket mutatott 2013. december 31-én (a 2012. év végi 9,2 százalék után). Az NPL fedezeti arány az év során 63,1 százalékra javult (a 2012. év végi 62,6 százalékról).
  • Az egyéb működési eredmény -1081,9 millió euró lett a 2012. évi -724,3 millió euró után. A 357,6 millió eurós visszaesés elsősorban annak tulajdonítható, hogy 2013-ban már nem jelentkezett a Tier 1 és Tier 2 eszközök 2012-ben történő visszavásárlásából származó, 413,2 millió euróra rúgó egyszeri pozitív mérleghatás. Az év során negatív hatás jelentkezett az ukrán leányvállalat értékesítése nyomán (76,6 millió euró értékben), valamint az összesen 383 millió eurót kitevő goodwill-leírás következtében, amelyből 283,2 millió euró Romániában, 52,2 millió euró pedig Horvátországban jelentkezett. Az Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában kivetett banki és tranzakciós adók további negatív hatást fejtettek ki, összesen 311 millió euró értékben (szemben az előző évi 244,0 millió euróval).
  • A nettó nyereségre további negatív hatást jelentett az adóráta jelentős növekedése, amely elsősorban abból származott, hogy az ausztriai adóalanyok esetében a halasztott adókból származó követelések korlátozott mértékben érvényesíthetők a mérlegben. Így az Erste Group a kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni61,0 millió eurósnettó nyereségről1 számolhat be. Az Igazgatóság a 2013-as pénzügyi évre és a részvételi tőke időarányos részére vonatkozóan részvényenként 0,2 euró osztalékfizetési javaslatot terjeszt az éves közgyűlés elé.
  • A 660,6 millió eurós tőkeemelés és az 1,76 milliárd eurós részvételi tőke maradéktalan visszafizetésével módosult a részvénytőke2, ami így 2013. végén 11,3 milliárd eurót tett ki az egy évvel korábbi 12,9 milliárd euró után. Acore Tier 1 alaptőke 11,2 milliárd eurón állt az időszak végén a 2012. év végi 11,8 milliárd euró után. Főként az ukrán leányvállalat kivezetése, a hitelkitettség mérséklődése és a devizahatások nyomán a kockázattal súlyozott eszközök 7,1 százalékkal 97,9 milliárd euróra estek vissza 2013. december 31-ig (az egy évvel korábbi 105,3 milliárd euróról). A teljes kockázatra vonatkozó, a Bázel 2.5 rendelkezések szerint meghatározott core Tier 1-es alaptőkeráta11,4 százalékra javult az egy évvel korábbi 11,2 százalék után, a teljes kockázatra vonatkozó, a CET1 és a Bázel 3 szerinti részvénytőkére vonatkozó Tier 1-es alaptőkeráta pedig 10,8 százalékon állt az esztendő végén.
  • A mérlegfőösszeg 199,9 milliárd eurót tett ki 2013. december 31-én. A 2012. év végi állapothoz képest jelentkező 6,5 százalékos csökkenés elsősorban a kereskedési eszközök 23 százalékos, a pénzügyi eszközök 7,6 százalékos, valamint a bruttó ügyfélhitel-állomány 3,2 százalékos visszaesésének tulajdonítható. Az ügyfélbetétek állománya stabil maradt. A hitel/betét arány 2013. december 31-én 104,3 százalékra javult a 2012. évi 107,2 százalék után.

„A kelet-közép-európai régió 2013. évi gazdasági fejlődésének mértéke számos szkeptikus előrejelzést felülmúlt Annak ellenére, hogy ez az előrelépés pozitív hatást jelentett az Erste Group kockázati költségeire, kiváltképpen Romániában, a hitelkereslet terén nem okozott észrevehető növekedést. A 61 millió eurós nettó nyereséget annak fényében kell értékelni, hogy a jövedelmeket terhelő adók jelentősen növekedtek az előző évhez képest, emellett további jelentős negatív hatások is jelentkeztek, például az ausztriai, a magyarországi és szlovákiai bankadó, a goodwill-leírások, valamint a ukrajnai kivonulás költsége, amelyek mindösszesen közel 770 millió eurót tettek ki. A 2013-ban végrehajtott sikeres tőkeemeléssel az osztrák bankok közül elsőként fizettük vissza az osztrák kormány és magánbefektetők által biztosított részvételi tőkét. Ennek is köszönhetően stabil tőkepufferrel zárhattuk az esztendőt. Ennek megfelelően0,2 eurós részvényenkénti osztalékfizetési javaslatot terjesztünk a közgyűlés elé” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group elnök-vezérigazgatója a 2013-as pénzügyi év előzetes adatainak ismertetésekor.

Az eredményekről röviden

A működési költségek csökkenése ellenére a működési eredmény a működési bevételek elmaradása miatt 3307,9 millió euróra esett vissza 2013-ban. Ez az alacsonyabb működési bevételeknek köszönhetően 4,7 százalékkal kevesebb, mint a 2012-ben elért 3472,8 millió euró.

A működési bevétel 6961,3 millió euró lett 2013-ban (szemben a 2012. évi 7229,5 millió euróval). A 3,7 százalékos visszaesés elsősorban annak tulajdonítható, hogy a nettó kamatbevétel 7,2 százalékkal 4858,1 millió euróra csökkent, s ezt nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az sem, hogy a nettó díj- és jutalékbevétel 5,2 százalékkal 1810 millió euróra, a nettó kereskedési eredmény pedig a 2012. évi 273,4 millió euróról 293,2 millió euróra bővült. Az általános igazgatási költségek 2,7 százalékos csökkenés után 3653,5 millió eurót tettek ki a 2012. évi 3756,7 millió euró után. Ennek nyomán a költség/bevétel arány 52,5 százalék lett a 2012. év végi 52 százalék után.

A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó nyereség 483,5 millió euróról 61,0 millió euróra változott. A visszaesés nem csak egyszeri negatív hatásoknak tulajdonítható (ezek közül is kiemelendők a goodwill-leírások, a bank- és tranzakciós adók, valamint az ukrajnai kivonulás), hanem a halasztott adóból származó követelések mérlegben történő szerepeltetéséhez kapcsolódó adóhatásoknak is, amelyek következtében megnövekedett a bankcsoport adórátája. Emellett a 2012. évi eredményeket a Tier 1-es és Tier 2-es eszközök visszavásárlásából származó egyszeri pozitív hatások is javították.

Akészpénzeszközökre vetített tőkemegtérülési ráta, vagyis a nem pénzbeli kiadásokkal, például a goodwill-amortizációval, vagy az ügyfélbázis lineáris értékleírásával kiigazított tőkemegtérülési ráta 3,4 százalék (mérleg szerint 0,5 százalék) lett 2013-ban, szemben a 2012. évi 7,6 százalékkal (mérleg szerint 3,8 százalékkal). A készpénzeszközökre vetített részvényenkénti nyereség a2013-as pénzügyi évben 0,89 euró (mérleg szerinti EPS: -0,06 euró) lett a 2012. évi 2,17 eurós EPS-sel szemben (ami mérleg szerint 0,87 eurónak felel meg).

A mérlegfőösszeg 199,9 milliárd euró lett, vagyis 6,5 százalékkal kevesebb, mint 2012 végén. A kockázattal súlyozott eszközök 7,4 milliárd euróval 97,9 milliárd euróra csökkentek.

A likviditási ráta 16,3 százalékra javult 2013. december 31-ig (a 2012. év végi 15,5 százalékról), egyúttal jóval meghaladta a törvény által előírt minimális, 8,0 százalékos szintet. A teljes kockázatra vonatkozó, a Bázel 2.5 rendelkezések szerint meghatározott core Tier 1-es alaptőkeráta 11,4 százalékon állt 2013. december 31-én.

Kilátások 2014-re

A megfelelő összehasonlítás biztosítása érdekében a jelen előrejelzésben bemutatott eredménykimutatási adatok megfelelnek a 2014 első negyedévétől alkalmazandó EBA FINREP beszámolási sztenderdeknek. Az átdolgozott 2013. évi adatok teljes egészében elérhetők a 2014. február 28-án megjelenő külön közleményben.

2014-re az Erste Group stabil működési környezetre számít ausztriai és kelet-közép-európai piacain egyaránt. Míg a gazdasági növekedés mértéke az Erste Group elemzői csapatának előrejelzése szerint 1,7 százalékra valószínűsíthető, a kamatszint várhatóan tartósan alacsony marad, sőt, egyes országokban tovább is eshet. Ezért az Erste Group visszafogott évkezdetre számít, de ennek ellenére stabilan, mintegy 3,1 milliárd eurón kívánja tartani a működési eredményt (± 2%). A várakozások szerint a nettó ügyfélhitelek hasonlóképpen stabilan, 120 milliárd euró környékén maradnak (± 2%). Az Európai Központi Bank által a közeljövőben végrehajtandó eszközminőségi vizsgálat fényében az Erste Group nem számít arra, hogy a kockázati költségek 5 százalékot megahaladó mértékben, vagyis 1,7 milliárd euró alá csökkennének. Az idei évben az Erste Group nem számol a halasztott adóból származó követelések elszámolásával az ausztriai adóalanyok esetében, amely így jelentősen, mintegy 40 százalékos mértékűre növeli az adóterhelést. A 2013. évi 311 millió euróról 2014-ben 270 millió euróra csökkenő bankadó várhatóan pozitív hatással lesz a bankcsoport nettó nyereségére.

I. ÜZLETÁGI BESZÁMOLÓK3

KELET-KÖZÉP-EURÓPA
A kelet-közép-európai szegmens elsősorban a Česká spořitelna, a Slovenská sporiteľňa, az Erste Bank Hungary, a Banca Comercială Română, az Erste Bank Croatia, az Erste Bank Serbia és az Erste Bank Ukraine lakossági, valamint kis- és középvállalati üzletágának eredményeit foglalja magába. Az Erste Bank Ukraine áprilisban történt értékesítése miatt az ukrán leányvállalat csak 2013 első negyedévét követően már nem szerepel a kimutatásokban. A Csoportszintű Piacok (Group Markets), valamint a Csoportszintű Vállalati és Befektetési Banki (Group Corporate and Investment Banking) üzletágak eredményei a vonatkozó szegmensekben kerülnek feltüntetésre.

Magyarország
A magyarországi (lakossági és kkv üzletágat magában foglaló) szegmens nettó kamatbevétele a 2012. évi üzleti évben elért 335,2 millió euróról 78,7 millió euróval 256,5 millió euróra csökkent. A magasabb deviza-refinanszírozási költségek, a hitelállomány zsugorodása, valamint a piaci kamatok csökkenése miatt bekövetkezett visszaesés mértéke tehát 23,5 százalék volt (a devizahatásokkal korrigálva pedig 21,4 százalék). A pénzforgalmi tranzakciókból származó bevétel nyomán 34,5 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 38,1 százalékkal) javult a nettó díj- és jutalékbevétel, így az előző évi 91,9 millió euróról 31,7 millió euróval bővülve 123,6 millió euróra nőtt 2013-ban. A nettó kereskedési eredményben jelentkező javulás – amelynek során ez a tétel a tavalyi -15,9 millió euróról 31,0 millió euróval növekedve 15,1 millió euróra emelkedett – a pozitív értékelési eredménynek köszönhető. A működési költségek 169,5 millió euróról 4,8 millió euróval csökkentek, így a 2,8 százalékot (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 0,2 százalékot) kitevő kedvező fordulat nyomán 164,7 millió euró kiadás jelentkezett. A költség/bevétel arány 41,2 százalékról 41,7 százalékra emelkedett.

A kockázati céltartalék 8,9 millió euróval, 215,0 millió euróról 206,1 millió euróra, azaz 4,1 százalékkal (a devizahatásokkal korrigáltan pedig 1,6 százalékkal) csökkent a 2013-as pénzügyi évben a vállalati üzletág céltartalékolási kötelezettségeinek enyhülése miatt. Az „egyéb eredmények” soron a 2012. évi -72,9 millió euróról -132,1 millió euróra történő, 59,2 millió eurót kitevő visszaesés legjelentősebb tétele a 2013-ban bevezetett pénzügyi tranzakciós illeték, amely összesen 45,5 millió eurót tett ki (ebből 16,3 millió eurót jelentett az év során pótlólagosan kivetett egyszeri pénzügyi tranzakciós adó). A bankadó 48,8 millió euróra rúgott az időszak során. A nettó veszteség elérte a 108,9 millió eurót a 2012-es 55,1 millió eurós veszteség után.

Group Corporate & Investment Banking
A Group Corporate & Investment Banking [Csoportszintű Vállalati és Befektetési Banki Üzletág] a nagyvállalati szegmenst, az Erste Group nagyvállalati ingatlanüzletágát, a tőkepiaci tevékenységeket (2012 második negyedévétől kezdődően), valamint a kelet-közép-európai befektetési banki leányvállalatokat és a nemzetközi üzletágat foglalja magába (ez utóbbi alól kivételt képeznek a treasury tevékenységek). Az Erste Group Immorent lízingvállalat szintén ehhez a szegmenshez tartozik.

A nettó kamatbevétel a 2012. évi 495,9 millió euróról 94,5 millió euróval, azaz 19,0 százalékkal esett vissza, így 401,4 millió eurót ért el a 2013. pénzügyi évben. Ez a változás az összes üzletágat (a csoportszintű nagyvállalatokat, a csoportszintű ingatlanüzletágat, valamint a nemzetközi üzletágat) érintő volumencsökkenésnek tulajdonítható. A nettó díj- és jutalékbevétel 29,5 millió euróval, vagyis 33,9 százalékkal 116,6 millió euróra javult az ausztriai nagyvállalati üzletágból származó bevételek növekedésének, valamint a Csehországban folytatott szindikált hitelezési tevékenységnek köszönhetően. A nettó kereskedési eredmény 12,7 millió euróval növekedve 17,1 millió euró lett részben a nemzetközi üzletág javuló teljesítményének köszönhetően.A működési költségek 196,9 millió euróról 5,2 millió euróval, vagyis 2,6 százalékkal csökkentek, így 191,7 millió euró jelentkezett ezen a soron a kereskedelmi ingatlanüzletágban és a nemzetközi üzletágban tapasztalt költségcsökkenés miatt. A működési eredmény 47 millióval 343,5 millió euróra esett vissza, ami 12,0 százalékos csökkenésnek felel meg.

A kockázati céltartalékok állománya 183,3 millió euróval, azaz 52,8 százalékkal nőtt, amelynek következtében 530,5 millió euró lett ez a mérlegelem. A növekedés főként a kereskedelmi ingatlanüzletágban és a nagyvállalati üzletágban végzett céltartalékolás mértékének emelkedésének tulajdonítható. Az „egyéb eredmény” 43,1 milliós, azaz 42,4 százalékos javulás után -58,5 millió eurót tett ki a 2013. pénzügyi esztendőben leginkább a nemzetközi üzletágban jelentkező negatív értékeltségi eredményeknek és értékpapír-értékesítési tranzakciókon az előző évben elszenvedett veszteségeknek tulajdoníthatóan. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása után a nettó eredmény 168,6 millió euróval -224,2 millió euróra esett vissza 2013 során. A költség/bevétel ráta 33,5 százalékról 35,8 százalékra emelkedett.

Group Markets
A Group Markets [Csoportszintű Piacok] szegmenshez tartoznak a Group Treasury és a Capital Markets divízionált üzletágak (az Equity Capital Markets kivételével), valamint az Erste Group Bank AG, a kelet-közép-európai leányvállalatok, a Hong Kong-i, a New York-i, a berlini és a stuttgarti fióktelepek treasury tevékenysége, valamint az Erste Asset Management eredménye is.

A nettó kamatbevétel 28,8 millió euróval 212,5 millió euróra nőtt a 2013. pénzügyi évben, a bővülés tehát 15,7 százalékot tett ki. A nettó jutalékbevétel 124,7 millió euróról 9,6 millió euróval, vagyis 7,7 százalékkal növekedve 134,3 millió euró lett részben az Erste Asset Management eredményének javulása következtében. A nettó kereskedési eredmény 86,9 millió euróval esett vissza, vagyis a 42,8 százalékot kitevő mérséklődés után 116,0 millió euró jelentkezett ezen a soron, ami főként annak a számlájára írható, hogy a Global Money Market & Government Bonds, valamint a Credit & Rates Trading üzletágak kiemelkedően jó eredményt értek el az előző esztendőben.

A működési költségek 215,9 millió euróról 221,0 millió euróra növekedtek, azaz 2,4 százalékkal, vagyis 5,1 millió euróval változtak a 2013. pénzügyi évben. A működési eredmény 53,7 millió euróval, azaz 18,2 százalékkal 241,7 millió euróra csökkent. A költség/bevétel arány 47,8 százalékra csökkent a 2012. évi 42,2 százalékról. A kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó eredmény 30,5 millió euróval 197,1 millió euróra mérséklődött, ami 13,4 százalékos visszaesésnek felel meg. A tőkemegtérülési ráta 51,1 százalék lett az előző évben kialakult 65,0 százalék után.

Group Corporate Center
A Group Corporate Center [Csoportszintű Vállalati Centrum] szegmens olyan csoportszintű divíziókat tartalmaz, mint például a marketing, a szervezés, az IT, valamint a stratégia csoportszintű végrehajtásában közreműködő egyéb üzletágak. Emellett itt jelennek meg a csoporton belüli konszolidáció hatásai, valamint a nem a működési tevékenységhez köthető egyszeri hatások is. A csoportszintű mérlegkezelés is a Corporate Centerhez tartozik. A helyi eszköz/forráskezelési egységek eredménye a megfelelő alszegmenseknél kerül feltüntetésre.

A nettó kamatbevétel 237,2 millió euróról 199,4 millió euróra esett vissza elsősorban az értékpapír-üzletág a és származékos termékekkel foglalkozó üzletág gyengébb teljesítményének tulajdoníthatóan. A nettó kereskedési eredmény -31,5 millió euróról 1 millió euróra javult az eszköz/forráskezelés kedvezőbb értékelési eredményeinek köszönhetően.

A működési költségek 173,6 millió euróra növekedtek a 2013-as pénzügyi évben jórészt a banki üzletágat támogató műveletek bankcsoporton belüli konszolidációjának következtében. Az „egyéb eredmények” összege 65,2 millió euró értékben tartalmaz ügyfélkapcsolati amortizációt, valamint a Holding (az Erste Group Bank AG) által fizetett, 147,5 millió euróra rúgó bankadót is (ez utóbbi 2012-ben 146,9 millió eurót tett ki). Emellett 2013-ban az „egyéb eredmény” összegét negatívan érintette az összesen 380,8 millió eurót kitevő goodwill-átértékelés, amelynek oroszlánrésze (281,1 millió euró) a BCR-nél, kisebb része (52,2 millió euró értékben) pedig az Erste Bank Croatiánál jelentkezett. A negatív hatások között szerepelnek még Ausztriában eszközölt egyes befektetések eredményei, valamint az Erste Bank Ukraine értékesítéséből származó egyszeri, 76,6 millió eurós negatív hatás is.
A 2012-es pénzügyi évben a pozitív eredményhez leginkább a Tier 1-es és Tier 2-es eszközök (hibridtőke és alárendelt kötvények) visszavásárlásából származó 413,2 millió eurós bevétel járult hozzá, ez pedig már-már ellensúlyozni tudta a Banca Comerciala Romanánál végrehajtott, 469,4 millió euróra rúgó, valamint az ausztriai befektetések nyomán 45,5 millió euró értékben jelentkező goodwill-átértékelést.

Pozitív változás = felértékelődés az euróhoz képest; negatív változás = leértékelődés az euróhoz képest

1 A „kisebbségi érdekeltségekre jutó eredmény levonása utáni nettó nyereség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség” meghatározás.

2 A „részvénytőke” kifejezés itt megfelel az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható összes tőke” meghatározásnak.

3 Az üzletági beszámolóban a 2013-as év pénzügyi eredményei a 2012. évi pénzügyi adatokkal kerülnek összevetésre. Hacsak külön nem jelezzük, az „előző évben”, „a 2012. évi”, „2012-ben” és hasonló meghatározások rendre a 2012. pénzügyi évre vonatkoznak, az „idei esztendőben”, „a 2013. évi”, „2013-ban” és az ehhez hasonló kifejezések pedig a 2013-as pénzügyi esztendőt jelölik. A „kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség/veszteség” itt azonos értelemben használatos, mint az „anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó nyereség/veszteség” meghatározás.