„Az Erste Group 2014 első negyedévében 103,3 millió eurós nettó nyereségről számolhat be. Az eredményeket befolyásoló tényezők jól ismertek: a tartósnak ígérkező alacsony kamatszínvonal, a hitelek iránti visszafogott kereslet, és – végül, de nem utolsósorban – a jelentős mértékű bankadó és tranzakciós illeték Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója az idei első negyedév eredményeinek bemutatásakor. „A fő piacainkon folytatódó gazdasági fellendülés a várakozások szerint közép- és hosszú távon pozitív hatást fejt ki a bank eredményére. A fogyasztói bizalom javulása még nem mutatkozott meg a hitelezés felfutásában, de elmondhatjuk, hogy az év eleje óta stabil az Erste Group nettó hitelállománya" – zárta Andreas Treichl a gondolatot.

Összefoglaló

(A 2014. január-márciusi időszak adatai kerültek összevetésre a 2013. január-márciusi időszak adataival; illetve a 2014. március 31-i adatok a 2013. december 31-i állapottal.)

A nettó kamatbevétel főként a tartósan alacsony kamatkörnyezet mellett is visszafogott hitelkeresletnek és a devizahatásoknak tulajdoníthatóan 1123,9 millió euróra esett vissza (1196,7 millió euróról). Anettó díj- és jutalékbevétel az értékpapír-üzletág teljesítményének köszönhetően enyhe emelkedést mutatva 452,1 millió eurót ért el (a korábbi 447,4 millió euró után), a nettó kereskedési eredmény és a piaci értéken tartott eszközökből származó eredmény azonban jelentős javulást mutatva 50,4 millió euróra nőtt (30,7 millió euróról). A működési bevétel 1690,6 millió euró lett (ez 3,3 százalékos visszaesést jelentett a korábbi 1748,0 millió euróról).

A szigorú költségkezelésnek köszönhetően az általános igazgatási költségek 2,7 százalékkal 963,3 millió euróra csökkentek (989,9 millió euróról). Ennek folyományaként a működési eredmény 727,3 millió euró lett (-4,1 százalék a korábbi 758,1 millió euró után), a költség/bevétel arány pedig szinte változatlan 57,0 százalékos szinten maradt (a korábbi 56,6 százalék után).

A pénzügyi eszközök nettó értékvesztése 2,2 százalékkal 364,2 millió euróra, vagyis az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva 114 bázispontra csökkent (a korábbi 317,8 millió euróról, illetve 113 bázispontról) jórészt a kereskedelmi ingatlanüzletágban tapasztalt jelentős visszaesésnek köszönhetően. Az ügyfélhitelek változatlan volumene mellett a nem fizető hitelek aránya, az NPL-ráta, mozdulatlanul állt 9,6 százalékon 2014 első negyedévében (a korábbi 9,6 százalék után). Az NPL-fedezeti ráta enyhe visszaesést mutatva 62,6 százalékra módosult (a korábbi 63,1 százalék után).

Az egyéb működési eredmény -119,8 millió eurót tett ki (szemben a korábbi -98,2 millió euróval) a magyarországi éves bankadó egészének feltüntetése miatt. Összességében véve a banki tevékenységeket sújtó sarcok 99,8 millió euróra rúgtak (a korábbi 71,6 millió euró után), amelyből 30,4 millió euró Ausztriában, 10,3 millió euró Szlovákiában és 59,1 millió euró Magyarországon jelentkezett (szemben a korábbi 41,6 millió, 10,5 millió és 19,5 millió euróval). A pénzügyi eszközökből és forrásokból származó, nem piaci értéken nyilvántartott veszteség 3,7 millió eurót tett ki az előző első negyedévi 22,0 millió eurós nyereséggel szemben.

Az adóterhelés a várakozásoknak megfelelően 41,6 százalékra emelkedett annak nyomán, hogy az osztrák adóalany nem számolt el halaszott adóköveteléseket. Ez az Erste Group nettó eredményét is befolyásolta, hiszen az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó eredmény 103,3 millió euróra módosult (a korábbi 176,6 millió euró után).

A teljes tőkeállomány 15,1 milliárd euróra nőtt (a korábbi 14,8 milliárd euróról). A Common Equity Tier 1 alaptőke (CET 1, átmeneti idő) 11,3 milliárd eurón állt a korábbi 11,2 milliárd euró után (a Bázel 2.5 előírásainak megfelelően). A kockázattal súlyozott eszközök 4,4 százalékkal 102,2 milliárd euróra növekedtek (a korábbi 97,9 milliárd euróról) főként a Bázel 3 előírások első ízben történő alkalmazása miatt. A Common Equity Tier 1-es alaptőkeráta (CET 1, átmeneti idő) 11,1 százalék lett a korábbi 11,4 százalék után (a Bázel 2.5 előírásoknak megfelelve). A teljes tőkeráta (Bázel 3, beszámított) 15,4 százalékos értéket mutatott a Bázel 2.5 szerint kalkulált 16,3 százalékkal szemben.

A mérlegfőösszeg 203,9 milliárd eurót tett ki. Az ügyfelek számra folyósított hitelek és előlegek nettó állománya gyakorlatilag nem változott, 119,8 milliárd eurót mutatott a korábbi 119,9 milliárd euró után. A hitel/betét arány 100,3 százalékon állt (a korábbi 98,0 százalék után).

Kilátások 2014-re

Az Erste Group a 2014-ed esztendőre stabil működési környezettel számol ausztriai és kelet-közép-európai piacain. Habár az Erste Group elemzői átlagosan 1,9 százalékos gazdasági növekedést jósolnak az esztendő egészére nézve, a kamatszint a várakozások szerint tartósan alacsony marad, sőt, egyes piacokon még tovább is csökkenhet. Ennek megfelelően az Erste Group célkitűzései között szerepel a működési nyereség stabilan tartása 3,1 milliárd euró környékén (± 2 százalékos eltéréssel). A nettó ügyfélhitel-állomány a várakozások szerint szintén stabil marad 120 milliárd euró közelében (szintén ± 2 százalékos eltéréssel). Az Európai Központi Bank által a közeljövőben végrehajtandó eszközminőségi felülvizsgálat fényében az Erste Group nem számít arra, hogy a kockázati költségek 5 százalékot meghaladó mértékben, vagyis 1,7 milliárd euró alá csökkennének. Az idei évben az Erste Group nem számol a halasztott adóból származó követelések elszámolásával az ausztriai adóalanyok esetében, amelynek következtében jelentősen, mintegy 40 százalékos mértékűre nő az adóterhelés. A 2013. évi 311 millió euróról 2014-ben 270 millió euróra csökkenő bankadó várhatóan pozitív hatással lesz a bankcsoport nettó nyereségére.

2014. január-márciusi adatok 2013 hasonló időszakához viszonyítva

Eredménykimutatás
millió euróban 2013. I. n.é. 2013.
IV. n.é.
2014. I. n.é.
Nettó kamatbevétel 1196,7 1169,2 1123,9
Nettó díj- és jutalékbevétel 447,4 462,8 452,1
Nettó kereskedési eredmény és piaci értéken tartott eszközökből származó eredmény 30,7 34,6 50,4
Működési bevétel 1748,0 1731,8 1690,6
Működési kiadás -989,9 -971,7 -963,3
Működési eredmény 758,1 760,1 727,3
Nettó értékvesztés a nem piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközökre -371,8 -529,4 -364,2
Céltartalékolás utáni működési eredmény 386,3 230,8 363,0
Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó eredmény 176,6 -370,3 103,3
Nettó kamatkülönbözet (az átlagos kamatozó eszközökre vetítve) 2,71% 2,73% 2,62%
Költség/bevétel arány 56,6% 56,1% 57,0%
Céltartalékolási ráta (az átlagos bruttó ügyfélhitel-állományára vetítve) 1,13% 1,65% 1,14%
Adóráta 21,4% -67,2% 41,6%
Tőkemegtérülési ráta 5,5% -12,8% 3,6%
Mérlegadatok
millió euróban 2013 március 2013 december 2014 március
Készpénzeszközök 8453 9301 10373
Kereskedési célú pénzügyi eszközök 56389 51269 52270
Pénzintézetek számára folyósított hitelek 10896 8377 9962
Nettó hitelállomány 122703 119945 119805
Immateriális javak 2858 2441 2408
Egyéb eszközök 11911 8786 9085
Mérlegfőösszeg 213211 200118 203903
Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 8845 6475 7042
Pénzintézetek által elhelyezett betétek 21359 17299 24421
Ügyfélbetétek 123057 122415 119445
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 34471 33124 31043
Egyéb források 9041 6020 6883
Tőke 16438 14785 15069
Források összesen 213211 200118 203903
Hitel/betét arány 99,7% 98,0% 100,3%
NPL-ráta 9,4% 9,6% 9,6%
NPL-fedezeti ráta (biztosítékok nélkül 62,4% 63,1% 62,6%
CET 1 alaptőke (átmeneti idő/phased-in) 11,2% 11,4% 11,1%