Nettó 929,7 millió eurós veszteség ellenére az első félévben javult az Erste Group CET-1 alaptőkerátája és eszközállományának minősége

„Eredményeink részben a július 3-án bejelentett intézkedéseket tükrözik. Ebben az összefüggésben is megelégedettségre ad okot hitelállományunk minőségének alakulása, hiszen folyamatosan javuló tendenciát mutat. A stresszteszttel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy alaptőkerátánk pozitív irányba változott: a veszteségek ellenére 11,7 százalékra javult a legszigorúbb Bázel 3 követelmények szerint” - jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group AG vezérigazgatója a bankcsoport 2014 első félévi eredményeit bemutató sajtótájékoztatóján. – „A mérlegünk megtisztításának felgyorsítását célzó döntésünk nyomán erőforrások szabadultak fel, így nem csak hogy jobb eredményekről tudunk majd beszámolni 2015-ben, hanem hozzá is tudunk járulni a hitelezés kelet-közép-európai felfutásához. Máris szemmel látható és kiegyensúlyozottabb gazdasági növekedés érhető tetten a régióban, az Erste Group pedig – a térség egyik legnagyobb szereplőjeként – megfelelően felkészült és erős kíván lenni ahhoz, hogy részt vegyen e fejlődés finanszírozásában” – tette hozzá a bankigazgató.

Főbb adatok

(Alább a 2014. január-június időszak adatai kerültek összevetésére a 2013. január-júniusi időszak adataival; illetve a 2014. június 30-i adatok a 2013. december 31-i állapottal).

A nettó kamatbevétel 2243,6 millió euróra esett vissza (2339,9 millió euróról) főként a tartósan alacsony kamatkörnyezet és a devizahatások következtében. Az értékpapír-üzletág teljesítményének köszönhetően a nettó díj- és jutalékbevétel 907,0 millió euróra nőtt (894,1 millió euróról); a nettó kereskedési eredmény és a piaci értéken tartott eszközökből származó eredmény138,0 millió euróra nőtt (103,6 millió euróról). A működési bevétel 3421,7 millió eurót tett ki (1,8 százalékos visszaesés az előző időszakban elért 3483,0 millió euróhoz képest).

Az általános igazgatási költségek 3,3 százalékos csökkentést mutatva 1896,4 millió eurót tettek ki (az előző időszakban kimutatott 1960,2 millió euró után) főként a személyi kiadások visszaesése miatt. Ennek folyományaként 1525,3 millió eurós üzemi eredményt ért el a bankcsoport (ami 0,2 százalékos növekedést jelentett az előző időszaki 1522,7 millió euró után), valamint a költség/bevétel ráta is javult, 55,4 százalék lett (56,3 százalék után).

A 2014. évi kockázati költségek növekedésével kapcsolatos, július elején történt bejelentés ellenére a nem piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök értékvesztéséből származó veszteség csak szerény mértékben, 1,5 százalékkal növekedve 796,1 millió euróra, azaz az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva 125 bázispontra nőtt (szemben az előző időszaki 784,3 millió euróval és 120 bázisponttal). Ez a fejlemény annak köszönhető, hogy a romániai nem teljesítő hitelek értékesítéséből származó kockázati költségek jelentős része csak a második félévben jelentkezik majd. Emellett az egyéb működési eredmény sor a magyar parlament által július elején elfogadott fogyasztói kölcsönszerződésekról szóló törvény nyomán az Erste Group előrejelzése szerint várhatóan jelentkező 130,3 millió euró kockázati költséget is tartalmazza. Az ügyfélhitelek stabil állománya mellett a nem teljesítő hitelek aránya a második negyedévben 9,4 százalékra esett vissza (9,6 százalékról). Az NPL-fedezeti ráta pedig 64,0 százalékra javult (63,1 százalékról).

Az egyéb működési eredmény -1271,8 millió euró lett (-377,6 millió euró után) elsősorban az immateriális eszközök összesen 956,4 millió eurót kitevő leírása következtében, amelynek zöme (854,2 millió euró) Romániában jelentkezett. Az üzletág teljes goodwill-, márkanév-, és ügyfélkapcsolati értékvesztése (rendre 319,1 millió euró, 294,6 millió euró és 176,1 millió euró értékben), valamint egyéb immateriális javak is leírásra kerültek (64,4 millió euró értékben). Ehhez társult még az egyéb leányvállalatoknál végrehajtott goodwill-leírás is. Az összesen 154,1 millió euróra rúgó bankadók ismét jelentős tétlenek bizonyultak (az előző időszaki 184,7 millió euró után). Ebből 63,2 millió euró Ausztriában (83,3 millió euró után), 20,7 millió euró Szlovákiában (21,0 millió euró után), valamint 70,1 millió euró Magyarországon jelentkezett (80,4 millió euró után). Ez utóbbiba beletartozik a 2014. évre számított teljes magyar bankadó 47,9 millió euró értékben.

A bevételt terhelő adók 335,6 millió euróra nőttek a halaszott (nettó) adókövetelések 164,2 millió euróra rúgó negatív változása nyomán. Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó eredmény -929,7 millió euróra módosult (302,2 millió euróról), ebből az adóterhelés 489,7 millió eurót tett ki.

Az IFRS-szerinti teljes tőkeállomány 14,1 milliárd euróra csökkent (a korábbi 14,8 milliárd euróról). A common equity tier 1 alaptőke (CET 1, beszámított) 11,5 milliárd euróra nőtt az előző időszaki 11,2 milliárd euró után (a Bázel 2.5 előírásainak megfelelően). A kockázattal súlyozott (beszámított) eszközök változatlanul 98,0 milliárd eurón álltak (a korábbi 97,9 milliárd euró után). A common equity tier 1-es alaptőkeráta (CET1, beszámított) 11,7 százalékra javult a korábbi 11,4 százalékról (a Bázel 2.5 előírásoknak megfelelve). A teljes tőkeráta (Bázel 3, beszámított) 16,5 százalékra nőtt az előző időszakban jelentkező, a Bázel 2.5 szerint kalkulált 16,3 százalékkal szemben.

A mérlegfőösszeg 198,4 milliárd eurót tett ki (az előző időszaki 200,1 milliárd euró után). Az ügyfelek számára folyósított hitelek és előlegek nettó állománya gyakorlatilag nem változott, 120,0 milliárd eurót mutatott a korábbi 119,9 milliárd euró után. A hitel/betét arány 99,8 százalékon állt (a korábbi 98,0 százalék után).

Kilátások

Az Erste Group megerősíti a 2014. július 3-án a 2014. és 2015. évi előrejelzéssel kapcsolatos kommunikációját az alábbiak szerint:

A romániai szegmensre vonatkozóan: 2015-től kezdődően az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva 100-150 bázisponton normalizálódnak a kockázati költségek, amellyel együtt jár az NPL-állomány gyorsított ütemű (a 2013. év végi állapothoz képest mintegy 800 millió euróval, azaz 25 százalékkal történő) s már 2014 folyamán elindított csökkentése; az NPL fedezeti ráta jelentős mértékben megnő; kisebb, ámde fenntartható üzemi eredmény jelentkezik annak nyomán, hogy a megszűnő hitelpozícióknak a nettó kamatbevételekre kifejtett hatása csökken;

A magyarországi szegmensre vonatkozóan: a kockázati költségek fokozatosan 150-200 bázisponton normalizálódnak az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva (2016-ig) feltételezve, hogy az összes kormányzati intézkedés végrehajtásra kerül 2014-ben; kisebb, ámde fenntartható működési eredmény jelentkezik a nettó kamatbevételek csökkenése nyomán

Az Erste Group vonatkozásában (konszolidált előrejelzés):

  • A csoportszintű működést illető trendek stabilitása ellenére a csoportszintű működési eredmény kevéssel a 2014-es előrejelzés alá csúszik a romániai és magyarországi üzemi eredmény visszaesése miatt;
  • A kockázati költségek 2,1-2,4 milliárd eurót tesznek ki annak függvényében, hogy a magyarországi devizahiteles törvény hatásai céltartalékolásként vagy egyéb működési eredményként kerülnek beszámolásra;
  • az év végén az Erste Group mintegy 10,0 százalékos CET 1 alaptőkerátát ér majd el az év végén (a jelenlegi definíciók szerint legszigorúbb előírásoknak teljesen megfelelve);

Az aránytalanul magas bankadók ellenére 2015-ben a céltartalékolás utáni eredmény és a nettó nyereség (ROTE: 8-10 százalék) erőteljesen javul.