MAGYARORSZÁG KORMÁNYA, AZ EBRD ÉS AZ ERSTE CSOPORT ÖSSZEFOGÁSÁVAL ERŐSÖDIK A MAGYAR PÉNZÜGYI RENDSZER ÉS A GAZDASÁG

A mai napon Magyarország kormánya, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és az Erste Csoport több egyetértési megállapodást is aláírt, melyek célja az ország pénzügyi rendszerének megerősítése, valamint hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése, illetve a magyar vállalati és lakossági hitelezés fellendítése.

Azzal, hogy az EBRD elnöke, Sir Suma Chakrabarti és Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Budapesten aláírták ezt az Egyetértési Megállapodást, a kormány kifejezi azt a meggyőződését, hogy most, mikor a magyar gazdaság fellendülőben van, és a devizahiteles problémkört sikerült megoldani, elérkezett az ideje, hogy a bankrendszert terhelő adók fokozatosan csökkenjenek és ezáltal a szektorban a hitelezést élénkítő és a gazdasági növekedést elősegítő stabil üzleti környezet és kedvező légkör jöjjön létre.

Az Egyetértési Megállapodással (EM) az Erste Csoport felajánlja Magyarország kormányának és az EBRD-nek, hogy résztulajdont szerezzenek a helyi leányvállalatában.

Az Egyetértési Megállapodás keretei között Magyarország kormánya kifejezi elkötelezettségét, hogy „a makrogazdasági stabilitás elősegítése érdekében stabil és kiszámítható kereteket teremt”. Az EBRD üdvözli a magyar hatóságok elkötelezettségét. Mindez olyan erős alapokat teremt, melyre támaszkodva az EBRD még nagyobb szerepet vállalhat a magyar pénzügyi rendszerben.

Magyarország kormánya a dokumentumban kifejezi, hogy számára kiemelten fontos bankrendszer és hangsúlyozza, hogy „nem áll szándékában sem közvetlen sem közvetett többségi tulajdonrészt szerezni a rendszerszinten jelentős bankokban (…) és vállalja, hogy az elkövetkező három éven belül értékesítésre bocsátja a magánszektor számára a helyi bankokban jelenleg meglévő közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonrészét.”

Az EM olyan további intézkedéseket is tartalmaz, mint például 2016 és 2019 között a bankadó jelentős csökkentése, valamint a nem teljesítő hitelek tartósan fennálló problémájának a nemzetközi legjobb gyakorlatok szerinti megoldása.

Magyarország továbbá vállalja, hogy „tartózkodik olyan új törvények vagy intézkedések meghozatalától, melyek negatívan befolyásolhatják a bankrendszer jövedelmezőségét” valamint biztosítja az országban működő „valamennyi pénzügyi intézmény közötti tisztességes versenyt és a velük szembeni egyenlő bánásmódot”.

„A magyar gazdaság történelmi pillanathoz ért a mai nappal. 2010-ben a magyar kormány erőteljesen arra kérte a magyarországi bankokat, hogy segítsenek a magyar gazdaságnak és a magyar népnek, és bár ezt a döntést sok kritika érte, az akkori bankok ezt megtették. Amikor bankadó bevezetésére vonatkozó döntést meghoztuk, azt az ígéretet tettük, hogy amint a gazdasági helyzet azt lehetővé teszi, az adó mértékét az európai átlaghoz közelítjük. Hosszú küzdelem és sok erőfeszítés után ma elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy új fejezetet nyithatunk a bankszektor történetében. A magyar kormány, az EBRD és az Erste Bank Csoport egyetértési megállapodást írt alá, amelyben többek között számszerű vállalásokat tett a Kormány vonatkozóan arra, hogy 2016-17-ben a bankadót két lépésben csökkenti, illetve hogy a 2018-19-es évben ezt a folyamatot folytatja. Cserébe az érintett bankok pedig vállalják, hogy magyarországi jelenlétüket megerősítve tovább támogatják Magyarországot a gazdasági növekedés útján.” – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök.

Sir Suma Chakrabarti, az EBRD elnöke, üdvözölte az Egyetértési Megállapodást, melyet a bankrendszer történetében nyíló új fejezet kezdetének tekint. Amint mondta: „a dokumentum olyan kormányzati vállalásokat és intézkedéseket vetít előre, mely a bankok számára stabil és kiszámítható keretet tesz lehetővé és ezen belül azok ismét elláthatják a reálgazdaság finanszírozásának elengedhetetlen szerepét. Mindez a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom megerősítése felé tett jelentős lépés, és az EBRD a tevékenységével és gondos megfigyeléssel fogja nyomatékosítani az intézkedések megvalósítását.”

Az EM megelőzte az EBRD új, még az idén megjelenő, Magyarországra vonatkozó Országstratégiáját. A dokumentum tartalmazni fogja az EBRD magyarországi tevékenységének kereteit az elkövetkező időszakban, a közös szervezeti prioritásokkal összhangban. Az EM megjegyzi, hogy az EBRD stratégiája „a bizalom visszanyerésére és megerősítésére irányul majd, Magyarország kormányának azon erőfeszítésével összhangban, hogy javuljanak a bankrendszer működési feltételei.”

A következő évek folyamán az EBRD szorosabb együttműködést tervez a pénzügyi szektorral, és a kormánnyal -- közös megállapodás alapján -- a reálgazdaság javát szolgáló további projekteket dolgoz majd ki.

Az Erste Csoport – mely többször kinyilvánította a magyar piac iránti elkötelezettségét – ezekre az intézkedésekre, mint egy fenntartható, hatékony és rugalmas magyar pénzügyi szektor megteremtése felé tett, reményt keltő lépésekre tekint.

A magyar gazdaság támogatását szem előtt tartva a következő három év folyamán az Erste Bank Magyarország a következő programokat kívánja bevezetni:

  • 250 milliós Euró értékű hitelprogram, beleértve egy teljes pénzügyi csomagot a közigazgatásban dolgozók számára;
  • 100 millió Euró értékű Energiahatékonysági Hitelprogram;
  • 200 millió Euró értékű hitelezési csomag őstermelők részére.

Az Erste Csoport stratégiájával összhangban, melynek középpontjában a legfontosabb közép-kelet-európai piacok állnak, valamint Magyarország kormánya és az EBRD közös intézkedéseinek megvalósítását elősegítendő az Erste lehetőséget biztosított a két félnek arra, hogy az Erste Bank Hungary Zrt.-ben 15-15 százalékos tulajdonrészre tegyenek szert. A tárgyalások jelenleg is folynak és a tranzakció lezárása hat hónapon belül várható.

Az Erste Csoport Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb pénzügyi csoportja, egyben a régió vezető lakossági bankja. Mivel Magyarország kulcspiacunk, kiemelten fontos számunkra, hogy a gazdaság sikeres legyen és a vállalkozások kiemelkedő növekedési lehetőségekhez jussanak. A magyar ipar és kereskedelem fejlesztéséhez, csakúgy, mint a térség többi országának, Magyarországnak is szüksége van közvetlen tőkebefektetésre. Magyarország kormánya és az EBRD partnereként világossá kívánjuk tenni, hogy az Erste Csoport elkötelezte magát a magyarok jóléte és hosszú távú gyarapodása mellett, mondta Andreas Treichl, az Erste Csoport vezérigazgatója.

A tranzakció-tervezet szerint mind a Kormány mind az EBRD jogot szerez egy-egy külső tag delegálására az Erste Bank Hungary Igazgatótanácsába és Felügyelő Bizottságába. A hasonló vállalati tulajdonszerzési gyakorlattal összhangban a vételi ár az Erste és két tárgyalópartnere közti megállapodás tárgya, melyet a külső tanácsadók támogatásával, kellő körültekintéssel elvégzett vizsgálatokon alapuló piaci értékfelmérés figyelembe vételével alakítanak ki. Az Erste résztulajdonosaként az EBRD támogatni fogja az Erste és Magyarország kormánya közti partnerséget. Az EBRD addig kívánja fenntartani a partneri viszonyt, amíg a következő évek folyamán az Erste visszanyeri lendületét Magyarországon és amint ezt megtörtént, az EBRD visszavonul. Ennek megfelelően az EBRD egy előre megállapodott módon és idő után vonhatja ki befektetését az Erstéből. Az Erste Bank Hungary továbbra is az Erste Csoport többségi tulajdonában marad, és a cég vezetése és ellenőrzése továbbra is az Erste Csoport előírásai és ügyviteli szabályzata alapján történik.
A tranzakciónak el kell nyernie a magyarországi és európai bankfelügyeleti hatóságok és versenyhatóságok minden szükséges jóváhagyását is.