A tavalyi esztendőt a hitelállomány újbóli növekedése, valamint az eszközminőség és a tőkehelyzet javulása jellemezte; a 2015-ös várakozások megerősítve

„A bankcsoport nettó nyereségét két tényező befolyásolta tavaly: a romániai kockázatok és a magyarországi devizahitelek. Időközben mindkét országban leküzdöttük az említett problémákat” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group vezérigazgatója a 2014. évi pénzügyi eredmények bemutatásakor. – „Figyelembe véve a kihívásokkal tűzdelt üzleti környezetet, a többi leányvállalatunk kiváló eredményt ért el. 2011 óta első ízben számolhatunk be a hitelállomány jelentős, egymilliárd eurót meghaladó bővüléséről, ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy tovább javult a hitelállomány minősége. Szilárd tőke- és likviditási helyzetünk okán arra számítunk, hogy ez a trend folytatódik 2015-ben is. A tény, hogy bankcsoportunk ismét nyereségessé vált a negyedik negyedévben a legkiválóbb bizonyíték arra, hogy nehéz, ám megfelelő intézkedéseket hoztunk az év derekán” – tette hozzá Andreas Treichl.

A főbb eredmények számokban
(Alább a 2014. évi eredménykimutatás adatai kerülnek összevetésre a 2013. évi megfelelő adatokkal; illetve a 2014. december 31.-i mérleg a 2013. december 31-i mérleggel)

A nettó kamatbevétel 4685,0 millió euróról 4495,2 millió euróra csökkent elsősorban a továbbra is alacsony kamatkörnyezet és a devizahatások következtében. A nettó díj- és jutalékbevétel 1806,5 millió euróról 1869,8 millió euróra nőtt az értékpapír-üzletág és a vagyonkezelés javuló teljesítményének köszönhetően. A nettó kereskedési ésa piaci értéken tartott eszközökből származó eredmény 218,8 millió euróról 242,3 millió euróra bővült. A működési bevétel6877,9 millió eurót tett ki, s ez 1,7 százalékos visszaesést jelent az előző évi 6995,1 millióhoz képest.

Az általános igazgatási költségek2,8 százalékos visszaesés mellett 3896,1 millió euróról 3787,3 millió euróra zsugorodtak főként az átlagos alkalmazotti létszám csökkenése nyomán jelentkező kisebb személyi kiadások, valamint az értékcsökkenés és az amortizáció alacsonyabb összege miatt. Ennek nyomán 3090,7 millió eurós üzemi eredmény jelentkezett, ami -0,3 százalékos változást jelent a előző év végén regisztrált 3099,0 millió euróhoz képest. A költség/bevétel ráta az előző évi 55,7 százalékról 55,1 százalékra javult.

A nem piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök értékvesztéséből származó nettó veszteség 2159,2 millió euróra, azaz az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva 169 bázispontra nőtt, ami 21,7 százalékos növekedést jelent az előző év végi 1774,4 millió euróhoz és 137 bázisponthoz viszonyítva. Ez a fejlemény elsősorban a romániai nem teljesítő hitelek állományának gyorsított ütemű leépítésével kapcsolatban keletkezett további kockázati költségeknek tulajdonítható. A nem teljesítő hitelek aránya jelentős mértékben, 8,5 százalékra csökkent a 2013. évi 9,6 százalékról a romániai NPL-állomány sikeres értékesítésének köszönhetően. Az NPL-fedezeti arány szintén jelentős mértékben, 63,1 százalékról 68,9 százalékra javult.

Az egyéb üzemi eredmény -1752,9 millió eurót tett ki az előző évi -1008,6 millió euró után, főként a a romániai üzletághoz kapcsolódó 475,0 millió euró értékű goodwill-leírás, valamint összesen 489,8 millió értékben végrehajtott márkanév-, és ügyfélkapcsolati leírás következtében. A banki tevékenységekre kivetett sarcok ismét jelentős összeget, 256,3 millió eurót emésztettek fel az előző évi 311,0 millió euró után az alábbi megoszlásban: Ausztriában 130,5 millió eurós adófizetési kötelezettség jelentkezett az előző évi 166,5 millió után, 31,5 millió euró Szlovákiában a 2013. évi 41,2 millió euró után, valamint 94,2 millió euró Magyarországon az előző esztendőben kivetett 103,4 millió euró után, de ez utóbbi összegben már szerepel a 2014. évi 47,9 millió eurót kitevő bankadó is. Emellett az egyéb üzemi eredmény tartalmazza a magyar parlament által elfogadott lakossági deviza- és forinthitelekre vonatkozó elszámolási törvények nyomán jelentkező 336,8 millió euróra rúgó költségeket is. A törvények rendelkezései és a devizahitelek forintosítása nyomán keletkező nettó teher 312,2 millió eurót tett ki.

A bevételt terhelő adók 509,4 millió euróra nőttek a halaszott (nettó) adókövetelések 197,0 millió euróra rúgó veszteségleírása nyomán. Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó eredmény -1442,0 millió euró lett az előző évi 60,3 millió eurót követően.

Az IFRS szerinti teljes tőkeállomány 13,4 milliárd euróra csökkent az előző évi 14,8 milliárd euróról. A common equity tier 1 alaptőke (CET 1, Bázel 3 szerinti, kezdeti) 10,6 milliárd euróra csökkent a 2013-ban kialakult 11,2 milliárd euró után (a Bázel 2.5 előírásainak megfelelően). Az összes kockázat (a kockázattal súlyozott, Bázel 3 szerinti, kezdeti eszközök, ideértve a hitelezési, a piaci, és a működési kockázatokat) 100,6 milliárd euróra bővült (a korábbi 97,9 milliárd euróhoz képest). A common equity tier 1-es alaptőkeráta (CET1, Bázel 3 szerinti, kezdeti) 10,6 százalék lett az előző évi 11,4 százalékot követően (a Bázel 2.5 előírások szerint). A common equity tier 1-es alaptőkeráta (CET1, Bázel 3 szerinti, végleges) az előző negyedévhez képest 10,5 százalékról 10,6 százalékra emelkedett. A teljes tőkeráta (Bázel 3, kezdeti) 15,7 százalék lett a Bázel 2.5 szerint kalkulált korábbi (Bázel 2.5 szerinti) 16,3 százalékkal szemben.

A mérlegfőösszeg 196,3 milliárd eurót tett ki az előző évi 200,1 milliárd euró után. Az ügyfelek számára folyósított hitelek és előlegek nettó állománya enyhe bővülést mutatva 120,8 milliárd euróra nőtt a korábbi 119,9 milliárd euróhoz viszonyítva. A hitel/betét arány 98,6 százalékon állt (az előző év végi 98,0 százalék után).

2015-re vonatkozó kilátások

A működési környezet várhatóan elősegíti a hitelezés bővülését
Várakozásunk szerint Horvátország kivételével minden jelentős kelet-közép-európai piacunkon a reál-GDP 2 és 3 százalék közötti, elsősorban a belföldi kereslet bővülése által fűtött növekedését tapasztaljuk majd. Ausztriára vonatkozóan az előrejelzésünk egy százalék alatti reál-GDP növekedést mutat.

A ROTE (az immateriális elemekkel korrigált tőkearányos megtérülés; return on tangible equity) várhatóan 8-10 százalékon alakul (2014. év végén ez a korrigált tőkeelem8,4 milliárd eurót tett ki)
Az előrejelzések szerint az üzemi eredményközepes mértékű egyszámjegyű százalékkal csökkenhet, mivel a magyarországi üzletág üzemi eredménye – a forintosítás és a devizahiteles elszámolás következtében az átlagos állományok visszaesése és a 2014. évi egyszeri pozitív kereskedési eredményhatás megszűnése miatt – várhatóan alacsonyabb, ugyanakkor fenntartható szintre csökken, emellett a romániai üzletág hozzájárulása is vélhetően visszaesik a megszűnő pozíciók hatásának tompulása okán, illetve ebbe az irányba hat az alacsony kamatkörnyezet fennmaradása is.

Várakozásaink szerint a hitelállomány bővülése 2015-ben alacsony, egyszámjegyű növekedést jelent majd. Emellett a kockázati költségek jelentős mértékű csökkenésére számítunk. A bankokra kivetett sarcok várhatóan 360 millió euróra rúgnak idén, ideértve az európai bankmentési és betétbiztosítási alap felé tett hozzájárulást is. Az osztrák kormánnyal továbbra is folynak az erre vonatkozó egyeztetések.

Az előrejelzésre vonatkozó kockázatok
Az Erste Group működési környezetét negatívan befolyásolhatják egyes fogyasztóvédelmi kezdeményezések – például a választási kampány részeként a svájci frank-hitelekre vonatkozó törvények meghozatala Horvátországban – továbbá geopolitikai kockázatok (így az orosz-ukrán konfliktus, Görögország helyzete).

Negyedéves pénzügyi eredmények