A nem teljesítő hitelek aránya 7,7 százalékra, a CET 1 alaptőkeráta (Bázel 3 szerint, a teljes kockázatra vetítve) pedig 11,3 százalékra javult

„Az első félévben jó eredményeket értünk el a stabil működési eredmény, valamint a kockázati költségek visszaesése nyomán. Ennek következtében a Tier 1-es alaptőkeráta 11,3 százalékra javult (Bázel 3 szerint, a teljes kockázatra vetítve). Kelet-közép-európai piacaink zöme jóval jobb teljesítményt nyújt, mint Európa többi része, nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy a növekedést egyre nagyobb arányban táplálja a belföldi kereslet. Ez alapot jelenthet egyidejűleg két biztató trend számára: a teljesítő hitelek aránya immár ötödik negyedéve emelkedik, a nem teljesítő hitelek aránya pedig hatodik negyedéve csökken, s mára elérte a 7,7 százalékot” – mondta Andreas Treichl, az Erste Group vezérigazgatója a 2015 első félévi eredményeket bemutató sajtótájékoztatón.

„Minden piacunk – ideértve Romániát is – komoly mértékben hozzájárult a bankcsoport az első féléves 487,2 millió eurós nettó nyereséghez nyereségéhez.. Magyarország az egyetlen piacunk, ahol továbbra is negatív eredményt tapasztaltunk, ám a működési környezetben bekövetkezett javulás és annak nyomán, hogy a kormány betartotta a bankadó csökkentésére vonatkozó vállalását, meggyőződésünk, hogy jövőre nyereségesre fordul a magyarországi működésünk is. Mindent összevetve, a mérlegünk bővült az első félévben: a teljesítő hitelek volumene az év eleje óta 2,4 százalékkal nőtt, betétállományunk pedig szintén az év eleje óta 1,6 százalékos növekedést mutat” – ismertette Andreas Treichl.

AZ EREDMÉNYEKRŐL RÖVIDEN

Az Erste Group pozitív eredményekkel zárta 2015 első félévét, ami megjelenik a nyereség, az eszközminőség, a hitelezés és a tőkehelyzet erőteljes javulásában is. A bankcsoport az előző év hasonló időszakában elszenvedett 929,7 millió eurós veszteség után jelentős, 487,2 millió eurós nettó nyereségről számolhat be 2015 első hat hónapjára vonatkozóan, köszönhetően annak, hogy Magyarország kivételével minden ország pozitívan járult hozzá az előrelépéshez.

A mérlegfőösszeg 197,5 milliárd euróra nőtt a 2014. év végi 196,3 milliárd euróról. A növekményben szerepet játszott az ügyfélhitelek nettó állományának az előző év végi állapothoz viszonyított 2,2 százalékos, vagyis 123,5 milliárd euróra történő bővülése, amit a háztartási hitelállomány 1,7 százalékos, a kis-és középvállalatoknak nyújtott hitelek 2,0 százalékos és a nagyvállalatoknak folyósított hitelek 5,9 százalékos növekedése táplált. A betétállomány az első félév folyamán 1,6 százalékkal 124,5 milliárd euróra nőtt, ismét aláhúzva az Erste erőteljes betétgyűjtő képességét és ezzel tovább erősítve a bankcsoport pénzügyi függetlenségét.

Az eszközminőség továbbra is stabil javulást mutatott minden kulcsfontosságú szegmensben (a lakossági, a KKV- és a nagyvállalati üzletágban), mivel a nem teljesítő hiteleknek a teljes hitelállományhoz viszonyított aránya a tavalyi év végén tapasztalható 8,5 százalékról érezhető mértékben, 7,7 százalékra csökkent 2015 júniusának végére.

A bankcsoport tőkehelyzete is jelentős mértékben erősödött: a 2014. december 31-i 13,4 milliárd euróról 14,0 milliárd euróra nőtt 2015 júniusának végéig, s ezzel együtt a teljes tőkeráta 15,7 százalékról 16,8 százalékra emelkedett. Az alaptőkeráta az előző év végi 10,6 százalékról 11,6 százalékra javult.

A bankcsoport működésének hatékonyságát az első félévben a stabil költség/bevétel ráta is kiemeli, hiszen 55,8 százalék lett ez az érték az egy évvel korábbi 55,4 százalék után, mivel az igazgatási költségek alig változva 1896,8 millió eurós kiadást jelentettek a munkavállalói létszám enyhe emelkedése ellenére. Az üzemi eredmény (működési eredmény) minimálisan, 0,7 százalékkal csökkenve 3399,4 millió euró lett a kelet-közép-európai piacokon lévő tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt. A működési eredmény 1502,6 millió euró lett a 2014 első félévének végén elért 1525,3 millió euró után.

KILÁTÁSOK

Előrejelzésünk szerint a működési környezet elősegíti a hitelezési tevékenység bővülését. A reál-GDP növekedését a stabil belföldi kereslet táplálja, s várhatóan 2-4 százalék között alakul a legfőbb kelet-közép-európai piacainkon, Horvátország kivételével. Ausztriára vonatkozóan 1 százalék alatti reálgazdasági növekedést jósolunk.

Az immateriális elemek nélkül számított tőkére vetített megtérülési ráta (ROTE) előreláthatólag 8-10 százalék körül alakul 2015-ben (a 2014. év egészében a vonatkozó tőkeelemek 8,4 milliárd eurót tettek ki). Az üzemi eredmény a várakozások szerint az egyszámjegyű skála közepe felé található értékkel csökken: a magyarországi üzletág üzemi eredménye – a forintosítás következtében az átlagos állományok visszaesése miatt – várhatóan alacsonyabb, ugyanakkor fenntartható szintre csökken; a romániai üzletág hozzájárulása is vélhetően visszaesik a megszűnő pozíciók hatásának tompulása okán; illetve ebbe az irányba hat az alacsony kamatkörnyezet fennmaradása is.

Az idei esztendőben a hitelállomány várhatóan az egyszámjegyű skála alján található mértékben bővül, emellett a kockázati költségek is csökkennek, 0,9-1,1 milliárd euróra. A banki sarcok a várakozások szerint mintegy 360 millió euróra rúgnak 2015-ben, ideértve a nemzeti és párhuzamosan az európai szanálási és betétbiztosítási alapok felé tett hozzájárulást is. Az osztrák kormánnyal továbbra is folynak az erre vonatkozó egyeztetések.

Az előrejelzés megvalósulását befolyásolhatják a fogyasztóvédelmi intézkedések, mint például a Horvátországban esetleg bevezetésre kerülő svájci frank-hitelekre vonatkozó mentőcsomag, valamint az Erste Group működési környezetét befolyásoló geopolitikai kockázatok.

További információk az Erste Group 2015 első félévi eredményeivel kapcsolatban elérhetők a http://www.erstegroup.com/en/Investors/Financial-Information címen.