„Stabil, 764,2 millió eurós eredményt értünk el 2015 első három negyedévében, ami több pozitív fejleménynek köszönhető: a hitelállomány a vártnál nagyobb mértékben, 3,1 százalékkal bővült, a kockázati költségek csökkentek, az egyszeri hatások pedig korlátozottan jelentkeztek az előző év azonosidőszakához képest” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group vezérigazgatója. – „Kiváltképp elégedettek vagyunk az eszközminőség és a tőkeráták terén elért javulással. A nem teljesítő hitelek aránya ötéves mélypontra, 7,4 százalékra esett vissza. Emellett a tiszta Tier 1-es alaptőkeráta* a 2014. év végi10,6 százalékról 11,6 százalékra javult (Bázel 3 szerint, a teljes kockázatra vetítve). Ennek fényében kijelenthetjük: máris jó úton haladunk ahhoz, hogy fenntartható módon és jóval a határidő előtt teljesítsük a közelmúltban megemelt tőkekövetelményeket.”

„Legtöbb jelentős piacunkon komoly gazdasági növekedés jelentkezett az idei esztendőben, és leányvállalataink eredménye is tovább javult. Ausztria, Csehország és Szlovákia maradt a nyereségtermelés fő pillére, Románia pedig gyors ütemben zárkózik fel. Azonban a horvátországi svájci frank-hitelek kényszerkonvertálása 144,9 millió eurós negatív hatással járt. A 2015. év eddig eltelt időszakában elért jó eredmények tükrében bizonyosak vagyunk abban, hogy az elkövetkezendő időszak is hozzájárul ahhoz, hogy elérjük az egész évre vonatkozóan kitűzött célokat”.

AZ EREDMÉNYEKRŐL RÖVIDEN

Az Erste Group nettó nyeresége 2015 első három negyedévében 764,2 millió eurót tett ki – szemben az előző év azonos időszakában jelentkező 1424,6 millió eurós veszteséggel. Az eredmény kialakulását jelentős mértékben támogatta a lakossági és KKV-üzletágból származó, lényegesen magasabb nyereség, valamint az egyszeri hatások drasztikus visszaesése az előző évhez képest. Az összes leányvállalatunk nyereségessége javult Horvátország kivételével, itt ugyanis a nettó eredmény komoly mértékben romlott a svájci frank-hitelek teljes állományának euróra történő, törvényileg kötelező átváltására képzett céltartalékok miatt.

Az elmúlt év végéhez viszonyítva 2,5 százalékkal bővült a mérlegfőösszeg, így 201,2 milliárd eurót tett ki 2015. szeptember 30-án elsősorban a hitelezés talpra állásának köszönhetően. A ügyfélhitelek nettó állománya 3,1 százalékkal 124,5 milliárd euróra bővült a 2014. év végi állapothoz képest, mégpedig a vállalati hitelállomány 7,5 százalékos, a KKV-k számára nyújtott finanszírozás 3,7 százalékos, valamint a mikróvállalatok és a háztartások számára folyósított hitelek 2,9 százalékos növekedése folytán. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a kockázati költségek jelentősen, 67,6 százalékkal, 518,4 millió euróra csökkentek 2015. szeptember végéig, ami jól jelzi az eszközminőségben bekövetkezett javulást, valamint a romániai és magyarországi céltartalékok csökkenését. Emellett az ügyfélbetétek állománya 2,3 százalékkal 125,4 milliárd euróra növekedett az év elsőhárom negyedévében, ami jól mutatja az Erste betétgyűjtő képességének erejét és alátámasztja a bankcsoport pénzügyi függetlenségét. A hitel/betét arány stabil 99,3 százalékon maradt.

Az eszközminőség az összes kulcsfontosságú üzletágban (a lakossági, KKV és a nagyvállalati divízióban), valamint minden piacunkon folyamatosan javult, melyet a nem teljesítő hitelek arányának jelentős csökkenése is alátámaszt, 2014 év végi 8,5 százalékról 2015. szeptember végéig 7,4 százalékra mérséklődött, Mindemellett az NPL-fedezeti ráta 68,39 százalékról 69,2 százalékra – az elmúlt hét év legkedvezőbb értékére – javult.

Az IFRS szerinti összes tőke szintén komoly mértékben erősödött, a 2014 év végi állapot szerint 13,4 milliárd euróról 14,4 milliárd euróra nőtt 2015. szeptember végéig, mely15,7 százalékról 16,8 százalékos (Bázel 3 kezdeti előírások szerinti) össztőkehányadot eredményezett. A CET 1 alaptőkeráta (Bázel 3 szerint, a teljes kockázatra vetítve) 10,6 százalékról 11,6 százalékra javult, az év első kilenc hónapja során tapasztalt erőteljes nyereségnövekedés következtében, miközben a kockázattal súlyozott eszközök - elhanyagolható mértékben - 100,4 milliárd euróra csökkentek.

KILÁTÁSOK

Előrejelzésünk szerint a működési környezet elősegíti a hitelezési tevékenység bővülését. A reál-GDP növekedését a stabil belföldi kereslet táplálja, várhatóan 2-4 százalék körül alakul a legfőbb kelet-közép-európai piacainkon, Horvátország kivételével. Ausztriára vonatkozóan 1 százalék alatti reálgazdasági növekedés várható.

A forgótőkére vetített megtérülési ráta (ROTE) előreláthatólag mintegy 10 százalékos értéket ér el 2015-ben (a 2014. év egészében a teljes tőke 8,4 milliárd euró volt). Az üzemi eredmény a várakozások szerint 4-6 százalékkal csökken, míg a hitelállomány várhatóan 1-3 százalékkal bővül. A kockázati költségek az előrejelzés szerint 750-950 millió euró körül alakulnak, mely mutatja, hogy a horvátországi svájci frank-hitelek konverziója nyomán jelentkező 144,9 millió eurós költség az egyéb eredmények között kerül kimutatásra. A bankadók várhatóan 320 millió euróra rúgnak a nemzeti és az európai bankmentési és illetve betétbiztosítási alapokba történő párhuzamos hozzájárulások nyomán. Erre vonatkozóan tárgyalások folynak az osztrák kormánnyal.

A forgótőkére vetített megtérülési ráta (ROTE) várhatóan 10-11 százalék lesz 2016-ban.

Az előrejelzések megvalósulásának veszélyei: Különféle fogyasztóvédelmi intézkedések és geopolitikai kockázatok okozhatnak negatív gazdasági hatásokat.

Az Erste Group 2015 első kilenc havi eredményével kapcsolatos további információk elérhetők a http://www.erstegroup.com/en/Investors/Financial-Information címen.

További információk:

Erste Group, Sajtóosztály, 1010 Bécs, Graben 21, Fax: +43 50100/19849

Michael Mauritz
Tel: +43 50100/19603
E-Mail: michael.mauritz@erstegroup.com

Carmen Staicu,
Tel: +43 50100/11681
E-Mail: carmen.staicu@erstegroup.com