FÁRADHATATLAN SZAKEMBERHÁLÓZATTAL DUPLÁZ AZ ERSTE BANK AZ AGRÁRIUMBAN

Mintegy 60 milliárd forintos hitelprogramot indít az Erste Bank a következő 5 évben, a három kiemelt stratégiai terület közé sorolt agrárgazdaság finanszírozására. Ennek támogatására létrehozta ez év májusában az Agrárkompetencia Központját és 2016 első félévében a Központot támogató mobil szakértői hálózat is megkezdi működését. „Az Erste Bank agrárfinanszírozási hagyományaira és innovatív, új szolgáltatásaira építve egyre jelentősebb szerepet kíván játszani az ágazat finanszírozásában. Az elkövetkező 5 évben duplázni kívánjuk piaci részesedésünket.” – tette hozzá Hollósi Dávid, az Agrárkompetencia Központ vezetője.

„AgriNetwork” néven speciálizált finanszírozási hálózatot épít ki és ezáltal a jelenlegi duplájára akarja növelni az Erste Bank a piaci részesedését az agráriumban az elkövetkező öt évben. Az AgriNetwork „gyorsreagálású”, mobil agrárfinanszírozói szakemberhálózat 2016 első félév végén, elsősorban a nagy mezőgazdasági termék-előállító térségekben, 9 megyében és 10 kapcsolattartó kollégával indul. A kis-, és középvállalati (KKV) ügyfelek körében a kijelölt személyes kapcsolattartó modell már bevált, eredményes gyakorlat. Ezt hozzáállást alkalmazza a bank – a 200 millió forintos nettó árbevételt elérő - agrárügyfelek számára is, valamennyi az ágazat finanszírozásával kapcsolatos kérdés megoldására.

A szektor ágazati sajátosságaihoz és szereplőihez rugalmasan idomuló mobil hálózat szakmai irányítását az Erste Agrár Kompetenciaközpont látja el. A központ szorosan együttműködik a bank uniós finanszírozású, pályázati lehetőségekkel foglalkozó EU Irodájával is, hiszen a cél, hogy a mezőgazdasági vállalkozásokat minél szélesebb szolgáltatási- és termékportfólióval, az ágazat speciális igényei szerint szolgálja ki az Erste. „Az agrárügyfél sokrétű. Gyakran, egyazon agrárvállalkozó magánszemélyként, mint földvásárló vagy mint őstermelő a lakossági üzletágban, de mint családi vállalkozó a vállalati szektorban is kapcsolatban áll a bankkal. Ezért új megközelítéssel, mint többszörös vállalkozónak, egyedi konstrukciókat kínálunk, új finanszírozási megoldásokkal jelentkezünk. " – emelte ki Hollósi Dávid.Az idén májusban létrehozott kompetenciaközpont – mint agrártudásbázis - gyűjti egybe a bank agrárhitelezésben felhalmozott tapasztalatait, amelyeket szintetizál és továbbfejleszt, ezzel segítve a vállalati finanszírozással foglalkozó kollégákat információval, iparági elemzésekkel, akár a mikro-vállalkozási és a kkv ügyfélkörre is testre szabott termékfejlesztési ötletekkel.

A KKV ügyfelek mellett, a jellegüknél fogva nehezebben finanszírozható mikro-vállalkozói, őstermelői kör számára egy kisgazdasági hitelezési nóvummal rukkolt ki a bank. Az „adósságszolgálati potenciál” egyszerű és gyors meghatározásával. Az Agrárgazdasági Kutató Intézettel közösen kidolgozott módszerrel a szántóföldi növénytermesztést végző őstermelő ügyfeleknél nagy biztonsággal naturális adatok alapján meg tudják becsülni az ügyfél lehetőségeit. A törlesztő képesség felméréséhez minimális adatigényt támaszt a bank. „Az Erste hagyományosan közel áll az agrárágazathoz, értjük a szektor működését, finanszírozási igényét. Az agrárügyfeleink jelentős része már 10 -15 éve hűséges Bankunkhoz, amely komoly érték számunkra” – jelentette ki Hollósi Dávid, az Agrárkompetencia Központ vezetője