Kik jogosultak erre a számlacsomagra?

Erste Agro számlacsomagra kizárólag adószámmal rendelkező őstermelő és azon egyéni vállalkozó ügyfeleink jogosultak, akik az alábbi tevékenységek közül egyet vagy többet főtevékenységként vagy melléktevékenységként végeznek (TEÁOR ’08).