Milyen szolgáltatásokat foglal magában a számlacsomag havi csomagdíja?

  • 1 db forint számla vezetése,
  • Eseti elektronikus forint átutalás bankon belül és kívül (más belföldi bankhoz) és a NAV felé,
  • Bankon belüli elektronikus forint átvezetés számlatulajdonos saját számlái között,
  • Rendszeres elektronikus csatornán megadott forint átutalás bankon belül számlatulajdonos saját számlái között és más ügyfél javára, valamint bankon kívül (más belföldi bankhoz),
  • Csoportos beszedési megbízás teljesítése (ügyféllel szemben érkező megbízás) bankon belül és bankon kívül,
  • Havonta 1 db készpénzfelvétel belföldön Erste Bank bankjegykiadó automatából**,
  • 1 db (az elsőként igényelt) VISA Business vagy MasterCard Business bankkártya kibocsátási díja.

A Bank a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény és annak módosításainak hatálya alá eső pénzforgalmi szolgáltatások díjainak esetében a mindenkor hatályos törvény által megállapított tranzakciós illeték mértékének megfelelő összeget a havi csomagdíjban foglalt szolgáltatások és tranzakciók után a csomagdíjon felül terheli.

**Minden naptári hónapban az elsőként könyvelt Erste Bank bankjegykiadó automatánál végzett készpénzfelvétel.