Ki igényelhet adó-visszatérítési támogatást?

Adó-visszatérítési támogatást igényelhetnek a következő személyek:

1. Egy legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű lakás vagy egy legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez; illetve

2. az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez; ha

  • a támogatás iránti kérelmét a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően nyújtotta be; illetve
  • az igénylő építő vagy építtető nem kötött vagy az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére (félkész, szerkezetkész, kulcsrakész) és igénylő részére történő átadására köteles. Erről az igénylőnek a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkoznia kell.

A 2017. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmek esetén szigorodik ez a szabály, és a támogatási kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető csak a támogatás.