Milyen célra vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény?

CSOK új lakás vásárlása, építése

Az új lakások építéséhez, vásárlásához igényelhető lakáscélú támogatásról a 16/2016. (II.10.) Korm.rendelet alapján családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe

olyan új lakás vásárlásához, melyet a gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben magánszemély részére értékesítenek és

 1. amely 2008.07.01-én., vagy azt követően kiadott jogerős használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
 2. amely a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkezik.

olyan új lakás építéséhez, amely 2008.07.01-én, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel, vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött, bejelentett építési tevékenység alapján épül és a kérelem befogadásakor még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal.

A kedvezmény a támogatási kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Új lakás vásárlása, építése esetén a minimális hasznos alapterület:

Gyermekek száma

Az építhető, illetve vásárolható új lakás hasznos alapterülete

Az építhető, illetve vásárolható egylakásos lakóépület hasznos alapterülete

egy gyermek esetén

legalább 40 m2

legalább 70 m2

két gyermek esetén

legalább 50 m2

legalább 80 m2

három vagy több gyermek esetén

legalább 60 m2

legalább 90 m2

A részletes terméktájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el:

Ügyféltájékoztató - Családi Othonteremtési kedvezmény új lakás esetén

3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Az új lakások építéséhez, vásárlásához igényelhető lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm.rendelet alapján a három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelt igényelhetnek új lakás vásárlásához, vagy építéséhez.

A hitelre azon igénylők jogosultak, akik megfelelnek a három gyermek után igényelhető 10 millió forint összegű Családi Otthonteremtési Kedvezmény jogosultsági feltételeinek és a hitelcél megvalósulásához igénybe veszik azt. A hitelkonstrukció tehát önállóan nem igényelhető.

Igénylési feltétel, hogy az építeni kívánt vagy vásárolt új

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

A hitel összege:

 • Minimális összege 1.000.000 Ft.
 • Maximum összege Jövedelem alapú 1. finanszírozás esetén: 10 000 000 Ft
 • A hitel összege nem lehet több mint a fedezetül felajánlott lakóingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének 85%-a, de maximum a vételár/költségvetés 100%-a, illetve a fedezetül felajánlott lakóingatlan(ok), forgalmi értékének 80%-a.

A hitel futamideje

 • Minimum: 5 év
 • Maximum: 25 év

Türelmi idő nem igényelhető.

A kamat, kamattámogatás mértéke:

A teljes hiteldíj az ÁKK által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozam 130%-ának 3,00%-kal növelt mértéke, melyhez az állam 25 évig kamattámogatást nyújt. A kamattámogatás a fent említett referenciahozam 130%-a,  így az ügyfél által fizetendő kamat mértéke évi 3,00% (THM: 3,15%). A termék 5 éves kamatperiódusú.

Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 5 000 000 Ft, hitel futamideje: 240 hónap, hitelkamat 3,00%,  hitelkamat típusa: kamatperiódusokban rögzített, hitel teljes díja, ideértve annak részét képező díjat, jutalékot, költséget és adót: 1 715 771 Ft, teljes hiteldíj mutató (THM): 3,15%, fizetendő teljes összeg: 6 715 771 Ft, törlesztőrészlet havi összege az első kamatperiódusban: 27 730 Ft. A törlesztőrészletek száma: 240. A feltüntetett THM érték illetve a reprezentatív példa az 5 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelére vonatkozik.

A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. További részletek illetve feltételek a mindenkori hatályos lakossági hitel Hirdetményben szerepelnek. A hitel fedezete az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A termék igénybe vételéhez a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése valamint az Erste Banknál vezetett lakossági bankszámla szükséges. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában. Jelen kommunikáció a 2016. augusztus 1-jén hatályos jogszabályok feltételeit figyelembe véve készült.

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon Bankfiókjainkban.

A részletes terméktájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el:

Ügyféltájékoztató - Családi Othonteremtési kedvezmény új lakás esetén

CSOK használt lakás vásárlása és bővítése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről a 17/2016. (II.10.) Korm.rendelet alapján családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe

használt lakás vásárlásához, A kedvezmény Magyarország területén, legfeljebb 35 millió forint vételárú, a lakhatási igények kielégítésére alkalmas használt lakás vásárlásához igényelhető.

bővítéshez. A kedvezmény Magyarország területén meglévő, használt lakás – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítéséhez vehető igénybe. Lakás bővítésének minősül:

 • a lakás hasznos alapterületének legalább egy, 8 nm-t meghaladó lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is;
 • emelet-ráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel létrehozott lakás akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetőtér-beépítés révén nem jön létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.
 • a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a családi otthonteremtési kedvezményre jogosult,
 • a bővítést követően lakhatási körülményeknek javulnia kell
 • a kialakított lakás hasznos alapterületének meg kell felelni a gyermekszámtól függő minimálisan elvárt hasznos alapterület követelményének.

A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

Használt lakás vásárlása, bővítése esetén a minimális hasznos alapterülete:

Gyermekek száma

A vásárolható lakás hasznos alapterülete, vagy a lakás bővítéssel elért hasznos alapterülete

egy gyermek esetén

legalább 40 m2

két gyermek esetén

legalább 50 m2

három gyermek esetén

legalább 60 m2

négy vagy több gyermek

legalább 70 m2

A részletes terméktájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el:

Ügyféltájékoztató - Családi Othonteremtési kedvezmény használt lakás esetén