Mit jelent és hogyan zajlik az adósságrendezési eljárás?

A természetes személyek adósságrendezési eljárását a 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) és az ahhoz kapcsolódó miniszteri és kormányrendeletek szabályozzák.

Az adósságrendezési eljárás célja, hogy az adós fizetőképessége az adóstárs és egyéb kötelezettek, illetve a hitelezők bevonásával szabályozott keretek között helyreálljon. Az adósságrendezésre az adós ingó és ingatlan vagyonának értékesítésével és jövedelme felhasználásával kerül sor. Az eljárás során az adós gazdálkodása a hitelezők és a családi vagyonfelügyelő folyamatos ellenőrzése alatt áll.

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésével kapcsolatban további tájékoztatást talál a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján.

Kapcsolódó jogszabály:

2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről

Információk a bíróságon kívüli adósságrendezésről:

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem kizárólag a Családi Csődvédelmi Szolgálat által erre a célra rendszeresített űrlapon terjeszthető elő. A kérelmet és annak mellékleteit 3 példányban kell előterjeszteni.

Kérelem benyújtása személyesen:

Az Erste Bank a 16/2015. (VIII.28.) IM rendelet felhatalmazása alapján a bíróságon kívüli adósságrendezési kérelmek személyes befogadására az alábbi ügyfélszolgálatként működő bankfiókokat jelölte ki:

Ügyfélszolgálatok listája

Kérelem benyújtása postai úton:

A bíróságon kívüli adósságrendezési kérelem a főhitelezőnél postai úton is előterjeszthető.

Ha az Are. tv. alapján az Erste Bank minősül főhitelezőnek, kérjük, hogy kérelmét postai úton az alábbi postacímre küldje:

Erste Bank Hungary Zrt.
Lakossági Behajtás és Workout
1138 Budapest
Népfürdő utca 24-26.

A kérelmet és mellékleteit ebben az esetben is a Családi Csődvédelmi Szolgálat által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjesztenie 3 példányban.

A kérelem a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál is előterjeszthető.

A kapcsolódó dokumentumok elérhetők a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján.

 

Panaszkezelési információk

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjéről

Hitelezői igények bejelentése