Milyen dokumentumokat kell benyújtanunk a lakástakarék-szolgáltatás igénybevételéhez?

Társasház esetén:

  • A társasház hatályos alapító okirata
  • A társasházi épület 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lapja (törzslap)
  • A közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat (ha a közös képviselő természetes személy)
  • Ha a közös képviselő jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (pl. betéti társaság) vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (kft.), akkor egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a hatályos alapító okirat és a képviseletre jogosultak aláírási címpéldánya
  • A társasház épületenként kétharmados közgyűlési határozata a közös tulajdonban lévő épületrészek felújításához és korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi források biztosítását célzó lakás-takarékpénztári szerződés megkötéséhez
  • A társasház adószámára vonatkozó okirati igazolás

Lakásszövetkezet esetén:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
  • Hatályos alapszabály
  • A lakásszövetkezeti épület 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lapja (törzslap)
  • Képviseletre jogosultak aláírási címpéldánya