Mekkora összeget köthetek le betétben?

Felső korlát nincs meghatározva.

Forint lekötés esetén a minimálisan leköthető összeg: 100 000 Ft.

Deviza betétlekötés esetén a leköthető minimumösszeg: 300 USD.

A lekötött betétek szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza.