Kinek adható a hitel?

Azok a cégek kaphajták meg: 

  • amely székhelye vagy telephelye Magyarország területén található
  • amely a hitelkérelem a bankhoz történő benyújtásának időpontjában, és a hitelszerződése megkötésének időpontjában a KKV kritériumoknak megfelelő, vagy a kisebb közepes piaci tőkeértékű un. „Small Mid-cap” Exim tv. szerinti devizabelföldi gazdálkodó szervezet1(Small Mid-capnek minősül az a vállalkozás, amely éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió eurót, vagy a mérlegfőösszege a 86 millió eurót, és 500 főnél kevesebb személyt foglalkoztat)
  • Small Mid-capnek minősülő vállalkozás esetén a hitelkérelem befogadásának feltétele, hogy az ügyfél megfeleljen az Eximbank ügylet-és ügyfélértékelési szabályainak
  • hitelfelvevő ügyféllel szemben nem áll fenn az Eximbank mindenkor hatályos Üzletszabályzata alapján kizáró ok,
  • amely által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a Társadalombiztosítás szabályai szerint a TB-vel biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll exporttevékenységet- vagy exportőrök részére beszállítói tevékenységet folytat

1 gazdálkodó szervezet (nem teljes körű felsorolás): gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó