Milyen kiadásokat nem lehet finanszírozni a hitelből?

A Bank által nyújtott finanszírozás nem használható fel az alábbiakra:

1. cégcsoporton belüli ingatlan/létesítmény vásárlására; fejlesztése és építése
2. bérbeadás útján történő hasznosítási célú ingatlan/létesítmény vásárlása;
3. befejezett (üzembe helyezett) beruházás finanszírozására;
4. irodaingatlan építése;
5. 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó állami támogatásban részesült beruházás finanszírozására
6. fennálló hitelek kiváltására
7. .bármely pénzügyi intézménynél fennálló hitel vagy lízing kiváltására
8. ha az ügylet célja pénzmosással és/vagy terrorizmus finanszírozásával függ össze;
9. olyan tevékenység finanszírozására, amely magyar jogszabályba vagy uniós jogi aktusba ütközik;
10. olyan beruházás finanszírozásra, amelynek eredményeképpen létrejövő termék, amelynek előállítása, forgalmazása vagy birtoklása jogszabályba ütközik;
11. olyan beruházás finanszírozására, amely Magyarországra nézve kötelező nemzetközi egyezményben foglaltakba ütközik;
12. az Európai Unió közös katonai listáján szereplő termékek, technológiák, szolgáltatások, továbbá bármely fegyver vagy lőszergyártásával, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek finanszírozására, kivéve a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet szerinti kettős felhasználású termék vagy szolgáltatások nem katonai célú felhasználásával kapcsolatos tevékenységek (gyártás, forgalmazás) finanszírozását;
13. reexport finanszírozására;
14. környezetvédelmi előírásokba ütköző tevékenységek finanszírozására;
15. etikailag vagy morálisan nem elfogadható termékek és szolgáltatások (pl. szexuális eszközök vagy médiatermékek, állatkísérletek)előállításához kapcsolódó beruházás finanszírozására;
16. értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz, jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulás, kamat, spekulatív ügylet, illetve deviza-swap ügyletek finanszírozására;
17. nem vállalkozási célú tevékenységet szolgáló kiadás finanszírozására;
18. visszaigényelhető ÁFA, vám, köztartozások finanszírozására;
19. az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy az Amerikai Egyesült Államok szankcióiban elrendelt külkereskedelmi vagy pénzügyi, vagyoni korlátozás alá eső termék vagy szolgáltatás, továbbá ezen fórumok bármelyikének szankciós listáján szereplő személy, társaság, szervezet javára szolgáló ügylet finanszírozására;
20. bármely termék gyártása vagy kereskedelme, vagy bármely tevékenység, amely a fogadó ország jogszabályai szerint illegális, nemzetközi szabályt, egyezményt vagy megállapodást sért, vagy nemzetközileg tiltott, mint például egyes gyógyszerek, növényvédő szerek, gyomirtók, ózonkárosító anyagok, PCB termékek, valamint a CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) hatálya alá tartozó fajok vagy termékek;
21. alkoholtartalmú italok (kivéve sör és bor) vagy dohányáru gyártása, kereskedelme1;
22. szerencsejátékok, kaszinók és ezzel egyenértékű tevékenységek2;
23. radioaktív anyagok gyártása, kereskedelme (ez nem vonatkozik az orvosi berendezések beszerzésére, a minőségellenőrzésre (mérésére) szolgáló gépekre illetve berendezésekre, ahol a Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) számára a radioaktív anyagok forrása nyilvánvaló és/vagy megfelelően védett);
24. nem kötött azbeszt szálak gyártása, kereskedelme. Ez nem vonatkozik azon kötött azbesztcement lemezek vásárlására és használatára, ahol az azbeszt tartalom kevesebb, mint 20 % (húsz százalék);
25. eresztő hálós halászat, tengeri környezetben 2,5 km-t (kettő egész öt tized kilométert) meghaladó hosszúságú háló használatával;
26. elsődlegesen trópusi esőerdőben folyó kereskedelmi fakitermelés;
27. fa vagy más erdészeti termékek kitermelése vagy kereskedelme, kivéve, ha fenntartható erdőgazdálkodásból származik;
28. bármely tevékenység, amely káros vagy kizsákmányoló formában kényszermunkát16, gyermekmunkát17 foglal magában;
29. jelentős vagy kereskedelmi mennyiségű veszélyes vegyi anyagok termelése, kereskedelme, raktározása, vagy szállítása (veszélyes vegyi anyagok közé tartoznak a benzin, kerozin és egyéb kőolajtermékek);
30. bármely tevékenység, amely sérti az őslakosok földbirtoklási vagy földigénylési jogát kivéve, ha az az érintettek teljes, és igazolt beleegyezésével történik.
31. Nem vállalkozási célú tevékenységet szolgáló beruházás
32. Visszaigényelhető áfa, vám, köztartozások, befejezetlen beruházások kamatai
33. Értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz és befektetés
34. Korábban keletkezett tartozás megfizetése
35. Környezetvédelmi előírásokba ütköző tevékenység finanszírozása
36. Pénzügyi intézménynél fennálló hitel kiváltása
37. Cégcsoporton belüli ingatlan/létesítmény vásárlása
38. Bérbeadás útján történő hasznosítási célú ingatlanoknak és létesítményeknek az ingatlan vételárának legalább 20%-os összegében értéknövelő beruházás nélküli vásárlása
39. Befejezett beruházás finanszírozása (befejezett beruházásként a hitelkérelem beérkezését követő 120 napon túl kifizetett, számlákkal lezárt beruházási szakasz értendő)
40. Olyan tevékenység finanszírozása, amely Magyarországra nézve kötelező nemzetközi egyezményben foglaltakba ütközik
41. Katonai berendezés vagy fegyver beszerzése
42. Katonai berendezések gyártásával, forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek finanszírozást
43. Reexport finanszírozása
44. Olyan beruházás finanszírozása, amelynek eredményeképpen létrejövő termék forgalmazása vagy birtoklása jogszabályba ütközik
45. Környezetvédelmi előírásokba ütköző tevékenységek finanszírozása
46. Nem vállalkozási célú tevékenységet szolgáló kiadás finanszírozása
47. Visszaigényelhető áfa, vám és köztartozások finanszírozása
48. Értékpapír, üzletrész, pénzügyi eszköz, kamat, spekulatív ügylet és befektetés finanszírozása
49. Szankciós listán szereplő relációban történő áruértékesítés/szolgáltatás nyújtásának finanszírozása
50. A mezőgazdasági termelés, azaz az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) I. számú mellékletében felsorolt termékek előállítása a kezdeti feldolgozási szintig. Kezdeti feldolgozási szint alá nem tartozó tevékenységeknek a TEÁOR 10-11 kódú feldolgozóipari tevékenységek minősülnek
51. MIGA (MultilateraL Investment Guarantee Agency) kizáró listán szereplő tevékenységek finanszírozása (a lista az exim.hu-n elérhető)

1 Ez nem vonatkozik azon projekt szponzorokra, akik alapvetően nem vesznek részt a kizárt tevékenységekben. "Nem alapvető részvétel" azt jelenti, hogy az érintett tevékenység kiegészítő jellegű a projekt szponzor elsődleges tevékenységéhez képest.

2 Ez nem vonatkozik azon projekt szponzorokra, akik alapvetően nem vesznek részt a kizárt tevékenységekben. "Nem alapvető részvétel" azt jelenti, hogy az érintett tevékenység kiegészítő jellegű a projekt szponzor elsődleges tevékenységéhez képest