Milyen egyéb feltételek vonatkoznak a lejárat nélküli garanciakeret igénybevételére?

Bankunk az Ön nvállalkozása számára rendelkezésre tartott garanciakeretet minden évbennlegalább egyszer felülvizsgálja. Ha a keretet változatlan feltételekkel jóváhagytuk, akkor cége megspórolja a hosszabbítással járó adminisztrációt és az újraszerződés költségeit.

A garanciakeret lejáratát nem határozzuk meg előre, a feleknek jogában áll a garancia keretszerződést 60 napos határidővelfelmondani a szerződésben foglaltak szerint. A keret  terhére egyedi garancianyilatkozatok meghatározott futamidővel bocsáthatók ki.

Lejárat nélküli termékeink intézményi kezességvállalás mellett nem vehetők igénybe.