Pályázati Támogatás előfinanszírozása

Social Banking ügyfelek részére

Social Banking ügyfelek részére adott finanszírozás, melyet pályázatok előfinanszírozására, jellemzően, de nem kizárólagosan EASI fedezet mellett nyújt a Bank és melyek visszafizetése valamilyen előre meghatározott, zárt, a hitelcéllal összefüggésben álló pénzáramból történik.1

Ki jogosult a hitelfelvételre?

Magyarországon jogerősen bejegyzett és működő társadalmi célú vállalkozások, amelyek tevékenységének fókuszában a magyarországi hátrányos helyzetű célcsoportok felkarolása, egészségügyi vagy Hátrányos Helyzetűek oktatása (HH-oktatás), fenntartható életterek és az ökológiai fenntarthatóság áll (Social Banking ügyfelek).

Mire nyújtható a hitel?

A hiteligényt benyújtó jogosult szervezet pályázati szakaszok kifizetései közti likviditás fenntartásának előfinanszírozására.

Az alacsony és kiszámítható adósságszolgálat segíti a pandémiás helyzet alatt csökkentett társadalmi hatású tevékenységek felfutását vagy újraindítását, a pályázati szakaszok folyósítása közti, pályázathoz kapcsolódó likviditásának fenntartását.

A terméket EASI garancia2 fedezi hazai támogatások előfinanszírozása esetén. Kifejezetten Európai Uniós forrásból származó támogatás előfinanszírozása esetén EASI fedezet nem vonható be, ebben az esetben Erste Stiftung garancia vagy követelésen alapított zálogjog kerül bevonásra biztosítékként.

Milyen feltételek mellett nyújtható a hitel?

Az Erste Stiftung garancia mellett nyújtott hitel feltételei különböznek a felsoroltaktól. 

Erste Stiftung garancia igénybevételéhez szükséges feltételek.

Hitelcéltól független egységes feltételek

Pontos hitelösszeg és futamidő megállapítása a vállalkozás kockázati minősítésének függvénye, az egyes konstrukcióknál megadott maximum értékektől eltérhet.

A hitelhez kapcsolódó további információért, valamint a hitelfelvétel részletes kondícióit illetően forduljon ügyfélmenedzseréhez vagy kérjen visszahívást:

1 Kérjük, a gördülékeny ügyintézés érdekében újonnan benyújtandó pályázata(i) kapcsán az ügylethez Erste Social Banking által vezetett számlaszámot adjon meg.

2 A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) keretében az Európai Bizottság a mikrofinanszírozást és a szociális vállalkozások finanszírozását támogatja. A program célja a mikrofinanszírozáshoz, vagyis a 25 000 eurónál kisebb összegű hitelekhez való hozzáférés megkönnyítése elsősorban a kiszolgáltatott személyek és a mikrovállalkozások számára. A mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások támogatása elsősorban az EaSI Garancián keresztül valósul meg, amelynek segítségével a mikrohitel-szolgáltatók és a szociális vállalkozásokba befektetők számára elérhetővé válnak olyan vállalkozók is, akiknek egyébként kockázati megfontolások miatt nem nyújthattak volna finanszírozást. Az Európai Bizottság az EBA-t választotta az EaSI Garancia végrehajtására.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak, azaz az ERSTE Bank Hungary Zrt. (a Bank) részéről nem jelent kötelezettségvállalást szerződéskötésre, a Bank az ajánlati kötöttségét kizárja. Részletes feltételrendszert tartalmazó ajánlatot a Bank kizárólag hitelképesség vizsgálatát követően, az adósminősítés  alapján tud adni a Bank hitelbizottsága általi jóváhagyást követően. A termékismertetőben szereplő szolgáltatások nyújtása, a szerződések megkötése valamennyi esetben Bank egyedi döntése, bírálata alapján történik.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.