Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2018. december 15-ei szombati munkanapon az elektronikus csatornán bankon kívüli bankszámla javára kezdeményezett forint átutalási megbízások esetében 13:00 óra a végső benyújtási határidő.

A devizában adott fizetési megbízások, konverziót igénylő fizetési műveletek és deviza számla javára beérkező jóváírások szempontjából a szombati munkanapok nem minősülnek Banki munkanapnak, ezen megbízásokat a Bank átveszi, de azokat az azt követő első Banki munkanapon teljesíti.

Egyéb fizetési műveletek tekintetében a szombati munkanapon a Bank a Hirdetményében közzétett teljesítési rend szerint jár el.

Üdvözlettel:
Erste Bank Hungary Zrt.

Éves ESZR Jelentések

Az Energetikai Szakreferens 2018. május 15.-ig éves beszámolót készít a 2017. évi eredményekről, melyet a gazdálkodó szervezet 2018. május 31-ig a honlapján közzé tesz [122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A.§ (2) f))] értelmében"

2017

Erste Bank 2017. évi ESZR jelentés PDF (521 KB) 1.6.2018