Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: EBH) (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) és g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy az EBH Közgyűlése 2019. április 24-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatot (14/2019. sz. határozat) hozta:

Az EBH Közgyűlése 2019. április 24. napján újraválasztotta Jelasity Radovánt az EBH Igazgatóságának belső tagjává, valamint egyetértett ügyvezetővé / vezérigazgatóvá történő újra kinevezésével, 2019. június 1-i hatállyal.

Jelasity Radován megbízatása 2019. június 1. napjától 2024. május 31. napjáig tart. Az újraválasztott igazgatósági tag az igazgatósági tisztségére tekintettel külön díjazásban nem részesül.

Jelasity Radován újraválasztását és újra kinevezését a Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyta (felügyeleti engedély száma: H-EN-I-28/2019).

A Közgyűlés egyetértett továbbá a fentiekkel összefüggésben az érintett személy EBH-val kötött munkaszerződésének megfelelő módosításával.

Budapest, 2019. április 30.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.