Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. február 22. 19:00 óra és 2020. február 23. 6:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 7:00 p.m. on February 22, 2020 and 6 a.m. on February 23, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2019. április 24-i részvényesi határozatairól Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlése 2019. április 24-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (6-10/2019. sz. határozat) hozta:

6/2019. számú határozat

A Közgyűlés –az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2018. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszköz-forrás oldal megegyező végösszege: 2.458.763 millió Ft, a saját tőke: 348.324 millió Ft; tárgyévi eredmény: 57.499 millió Ft. A Közgyűlés és úgy határozott, hogy mindösszesen 20 milliárd Ft osztalék fizetésére kerüljön sor 2019-ben a Részvényesek számára a tárgyévi eredmény terhére, s a fennmaradó 37.499 millió Ft-tal a Társaság eredménytartalékát növeljék. A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2018. évi üzleti jelentését, a Felelős Társaságirányítási Jelentést is tartalmazó mellékletekkel együtt.

7/2019. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2018. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 2.563.507 millió Ft; a tárgyévi eredmény: 58.508 millió Ft; a saját tőke: 357.864 millió Ft.

8/2019. számú határozat

A Közgyűlés megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2018. január 1-jétől vagy mandátumuk azt követő kezdetétől a 2018. december 31-éig vagy a mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra vonatkozóan.

9/2019. számú határozat

A Közgyűlés – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2019. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával. A Közgyűlés jóváhagyta továbbá a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

10/2019. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatát a Felügyelőbizottság azon tagjainak, akiket nem az Üzemi Tanács delegált, valamint az Igazgatóság azon külső tagjainak 2019. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással – az Erste Group irányelvei szerint.

Az éves beszámolók a bank honlapján 2019. április 30-tól megtalálhatók:

https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/vallalatiranyitas/eves-jelentesek

Budapest, 2019. április 30.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.