Az Erste Bank Hungary Zrt. jelen, harmadik pillérre vonatkozó közzétételi beszámolója a CRR és a magyar jogszabályok előírásai, konkrétan a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) előírásai szerint készült. Ezt a dokumentumot rendszeresen, évente kell közzé tenni. Az Erste Bank Hungary Zrt. az internetet választotta a közzététel módjaként:

https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/vallalatiranyitas/hivatalalos-kozzetetelek

Az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: „Bank”) a bécsi, prágai és bukaresti tőzsdéken jegyzett osztrák bankcsoport, az Erste Group („Erste Group Bank AG”) tagja. A Bank magyarországi bejegyzésű és székhelyű, zártkörűen működő részvénytársaság. 2021. december 31-én a Bank közvetlen anyavállalata az Erste Group Bank AG. 2016 júniusában a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (a Magyar Állam nevében) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) keretszerződést írtak alá az Erste Group Bank AG-val, amelynek keretében 15-15%-os kisebbségi részesedést szereztek az Erste Bank Hungary Zrt.-ben.

A Bank a kizárólagos tulajdonában álló leányvállalataival együttesen alkotja az Erste Csoportot.

Az Erste Bank Hungary Zrt.-t 2014. december 31-i auditált adatai alapján a Bankot a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: ’MNB’), makroprudenciális felügyeleti funkciójában eljárva, rendszerszinten jelentős hitelintézetként azonosította. Ezért a Bank évente ’Felügyeleti felülvizsgálat és értékelési folyamat’ (SREP) tárgya.

A közzétételekre csak annyiban vonatkozik külső audit, amennyiben azok a Bank 2021. december 31-ével zárult évre vonatkozó pénzügyi beszámolóiban szerepelnek. A bemutatott táblázatok kerekítésből adódó eltéréseket tartalmazhatnak.

A Közzétételi Jelentés átfogóan mutatja be az Erste Bank Hungary Zrt. kockázati profilját, kockázatkezelését és a tőkemenedzsmentjét a 2021. december 31-i állapot szerint. Az Erste Bank Hungary Zrt. alaptevékenységeit a megtakarítási, kölcsön- és hitelezési, valamint lízingszolgáltatások alkotják. A Bank földrajzilag elsősorban a magyar piacra koncentrál, szolgáltatásait pedig magánszemélyeknek, kis- és közepes vállalkozásoknak, pénzügyi intézményeknek valamint nagyvállalatoknak, önkormányzatoknak, a közszférának és non-profit szervezeteknek kínálja. Az üzleti stratégia alapján az Erste Bank Hungary Zrt. számára a fő kockázatokat a hitelezési kockázat, a piaci kockázat és a működési kockázat jelenti

A Bank tőkehelyzete stabil. A tőkeszerkezet meghaladja a CRR-ben előírt minimumokat. A Bank teljes tőkemegfelelési mutatója 2021. december 31-én 20,80% volt, amely jelentősen meghaladja a szabályozói minimumot. A Bank konszolidált tőkeáttételi mutatója 2021. december 31-én 8,52% volt.

Jelen egyéb tájékoztatás egyidejűleg angol nyelven is közzétételre kerül, a magyar és angol nyelvű tájékoztatások közötti eltérés esetén az angol nyelvű tájékoztatás az irányadó.