Fontos információ!

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a 2018. évi LXIII. törvény 2018.10.17-én hatályba lépett, mely alapján a 2018.10.16. napját követően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre nem jár állami támogatás. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a törvényi megfelelés érdekében, a közvetítők által értékesített és 2018.10.16-ig aláírt lakástakarék ajánlatokat 2018.10.17-én nap végéig be kellett juttatni az Erste Lakástakarék Zrt-hez.

Lakás-előtakarékossági szerződéseket 2018.10.17. napjától, új termék értékesítés megkezdéséig nem fogadunk be.

A honlapon található információk a korábban megkötött szerződésekre vonatkozóan tájékoztató jellegűek.

A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2018. évi LXIII. törvény lakás-előtakarékossági szerződésekre vonatkozó értelmezéséről ITT talál egy segédletet. 

Üdvözlettel:
Erste Lakástakarék Zrt.

Szerződéskötés

Ki köthet LTP szerződést?

Magánszemély, Társasház, Lakásszövetkezet, „Támogató” (eseti gondnok, gyám, természetes személy, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, helyi önkormányzat nyithat betétszámlát a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek, mint kedvezményezett javára, életkezdésének elősegítésének céljából).

Ki jelölhető kedvezményezettként lakástakarék szerződésen?

Közeli hozzátartozó (házastárs, testvér, féltestvér, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelő szülő) vagy a gyámság alatt álló gyermek. Kedvezményezettnek nem kell az ajánlatot aláírnia.

Mennyi szerződő és kedvezményezett jelölhető egy szerződésen?

Maximum egy szerződő és egy kedvezményezett jelölhető.

Milyen dokumentumok szükségesek ELTP szerződés megkötéséhez Természetes személy szerződő/kedvezményezett esetén (magánszemély)?

Szerződő/Kedvezményezett (magyar állampolgár):

 • új típusú (kártyás) személyi igazolvány és lakcímkártya, adókártya, vagy
 •  régi típusú személyi igazolványok, melyek esetében a lakcímkártya opcionális, adókártya, vagy 
 • kártyás vezetői engedély és lakcímkártya, adókártya, vagy 
 • útlevél és lakcímkártya, adókártya 
 • azon 14 év alatti gyermekek, akik nem rendelkeznek személyi igazolvánnyal: születési anyakönyvi kivonat (2 db betű+7 számjegy), lakcímkártya, adókártya, törvényes képviselők hozzájárulása vagy kizárólag az egyik törvényes képviselő engedélye amennyiben a szülői felügyeleti jog megszüntetése igazolható a másik törvényes képviselő vonatkozásában 
 • a 14. életévét betöltött gyermek a törvényes képviselő mellett aláírja az ajánlatot, míg a 14. életévét be nem töltött gyermek helyett és nevében a törvényes képviselők vagy képviselő ír alá. 

Szerződő/Kedvezményezett (nem magyar állampolgár, EU/EGT állampolgár1):

 • új típusú (kártyás) magyar személyi igazolvány, vagy külföldön kiállított fényképes személyi igazolvány és lakcímkártya, adókártya, vagy 
 • régi típusú személyi igazolványok, melyek esetében a lakcímkártya opcionális, adókártya, vagy 
 • kártyás vezetői engedély és lakcímkártya, adókártya, vagy 
 • útlevél és lakcímkártya, adókártya 
 • azon 14 év alatti gyermekek, akik nem rendelkeznek személyi igazolvánnyal: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, adókártya, törvényes képviselők hozzájárulása vagy kizárólag az egyik törvényes képviselő engedélye amennyiben a szülői felügyeleti jog megszüntetése igazolható a másik törvényes képviselő vonatkozásában. 
 • a 14. életévét betöltött gyermek a törvényes képviselő mellett aláírja az ajánlatot, míg a 14. életévét be nem töltött gyermek helyett és nevében a törvényes képviselők vagy képviselő ír alá.

1Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Norvégia, Liechtenstein és Izland.

Szerződő/Kedvezményezett (nem magyar állampolgár, nem EU/EGT állampolgár):

 • új típusú (kártyás) magyar személyi igazolvány, vagy külföldön kiállított fényképes személyi igazolvány és lakcímkártya2, adókártya, vagy 
 • régi típusú személyi igazolványok, melyek esetében a lakcímkártya2 opcionális, adókártya, vagy 
 • kártyás vezetői engedély és lakcímkártya, adókártya, vagyo útlevél és lakcímkártya, adókártya 
 • azon 14 év alatti gyermekek, akik nem rendelkeznek személyi igazolvánnyal: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, adókártya, törvényes képviselők hozzájárulása vagy kizárólag az egyik törvénes képviselő engedélye amennyiben a szülői felügyeleti jog megszüntetése igazolható a másik törvényes képviselő vonatkozásában.
 • a 14. életévét betöltött gyermek a törvényes képviselő mellett aláírja az ajánlatot, míg a 14. életévét be nem töltött gyermek helyett és nevében a törvényes képviselők vagy képviselő ír alá. 
 • érvényes tartózkodási engedély2 és a fentiek mellett érvényes névre szóló alábbi határozatok egyike:

- bevándorlásáról, vagy
- menekültként elismeréséről, vagy
- letelepedéséről.

A fenti dokumentumoknak (igazolványok, hatósági engedélyek, stb.) az ajánlat megtételekor érvényesnek és le nem jártnak kell lenniük valamint külföldi állampolgárok esetén kiutaláskor is bizonyítani szükséges az állami támogatásra való jogosultságot érvényes dokumentumok bemutatásával! Nem EU/EGT állampolgár esetén a dokumentumok másolatai csatolandók az ajánlathoz.

2 Amennyiben az EU/EGT állampolgár nem tud felmutatni magyarországi lakcímkártyát, akkor igazolnia kell, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezik. Az igazolás elfogadhatóságáról az ELTP Jogi Osztálya hoz egyedi döntést.

3 A tartózkodási engedély hiánya önmagában nem jelenti azt, hogy az ügyfél nem jogosult az állami támogatásra. Ilyen esetekben a teljes dokumentáció bemutatását követően az ELTP Jogi Osztálya bírálja el az ügyletet.

Mekkora havi megtakarítás fizethető? 

Lakástakarék megtakarítás havi 5 000-20 000 forint között, tíz forintra kerekítve köthető.

Szerződés módosítási dokumentumok

A kapcsolódó szabályokat az  Üzletszabályzat  IV. fejezete tartalmazza.