Fogyasztóvédelmi tájékoztatások

A pénzügyi szolgáltatások igénybevétele során fogyasztó az a természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. Fogyasztónak minősül az ügyfelek mellett a természetes személy is, aki még nem kötött szerződést a pénzügyi intézménnyel, de arról tájékozódik vagy arra vonatkozóan ajánlatot kap.

Amellett, hogy a pénzügyi szolgáltatások köre folyamatosan bővül és változik, feltételrendszerük és költségstruktúrájuk is egyre összetettebbé válik. Ahhoz, hogy megalapozott döntés születhessen az igénybevételükről, elengedhetetlen a teljes körű, pontos és közérthető tájékoztatás.

Éppen ezért Bankunk kiemelkedő figyelmet fordít arra, hogy segítse a személyes körülményeknek leginkább megfelelő, körültekintő és tudatos fogyasztói döntés meghozatalát.

Dokumentumok:
Magatartási Kódex Code of Conduct
Országos Betétbiztosítási Alap tájékoztatók
A Magyar Nemzeti Bank 4/2017. (III.13.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról
A Magyar Nemzeti Bank 10/2016. (X.24.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról
Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól  
MNB Pénzügyi Navigátor Füzet – Lehetőségek fizetési nehézségek esetén
MNB Pénzügyi Navigátor Füzet – A hitelszerződés felmondásának elkerülése 
Pénzügyi fogalomtár
MNB tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről
Tájékoztató az elektronikus úton történő szerződéskötésről (személyi kölcsön)
Tájékoztató az elektronikus úton történő szerződéskötésről (személyi kölcsön és hitelkártya)

Szervezetek, Hatóságok:
Magyar Nemzeti Bank fogyasztói oldalai
Magyar Nemzeti Bank fogyasztói oldala - Hasznos tudnivalók a fenntartható pénzügyekhez
Pénzügyi Békéltető Testület
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Országos Betétbiztosítási Alap

Kalkulátorok:
Bankszámla választó program
Betét és megtakarítás kereső
Hitel- és lízingtermék választó
Háztartási költségvetés számító program

Pénzügyi ismeretek:
Okosan a pénzzel