Kiknek és mit kínálnak az Erste Bank által kialakított mentőcsomagok?

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ERSTE BANK MENTŐCSOMAGJAIRÓL1

I. TÁJÉKOZTATÁS BANKI MENTŐCSOMAGOK ÁLTALÁNOS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL

A pénzügyi, gazdasági környezet valamint az Ön (adós, adóstárs) vagyoni, jövedelmi helyzetének változásából adódóan a hitele(i) törlesztése kapcsán átmeneti vagy tartós nehézségekkel szembesülhet. Bankunk ezen fizetési nehézségek áthidalására szolgáló megoldásokat kíván nyújtani Önnek.

Az egyes lehetőségeknél különös körültekintéssel szükséges eljárni, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az adott áthidaló megoldás Ön és a Bank legjobb érdekeit szolgálja.

Annak elsődleges megállapítására, hogy Ön részt tud-e venni bármely Bankunk által nyújtott kölcsön/hitel átstrukturálásában, az alábbi általános szabályok vonatkoznak – az egyes mentőcsomag lehetőségeknél szereplő eltérésekkel:

  • Hitelfolyósítás óta eltelt legalább 6 esedékesség, és ezalatt az időszak alatt Ön késedelem nélkül vagy legfeljebb 30 napos késedelemmel teljesítette fizetési kötelezettségeit azon hitelszerződés tekintetében, melyre az átstrukturálási kérelem vonatkozik.
  • Amennyiben adós vagy adóstárs elhalálozott, akkor a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően van lehetőség átstrukturálás igénybevételére.
  • Adós, adóstárs a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) elérhető adatainak ellenőrzésére, ezen adatok lekérésére a Banknak hozzájárulását adja.
  • Jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződésnél a jelzálogfedezeti ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítás megléte, rendszeres fizetésének igazolása, valamint ha a mentőcsomag eredményeként a kölcsön véglejáratának dátuma változik, akkor az engedményezés érvényességének le kell fednie a kölcsön új véglejárati dátumot.
  • Ön igazolni tudja a pénzügyi nehézséget okozó körülmény(eke)t.
  • Babaváró hitelre mentőcsomag nem igényelhető.
  • Ön együttműködő, azaz hajlandó telefonon egyeztetni és megadni a szükséges adatokat a jövedelemvizsgálat lefolytatásához.
  • Önnek elfogadható jövedelemmel kell rendelkeznie, és ezt igazolnia is szükséges. Az elfogadható jövedelmeket és azok megfelelő igazolásait a következő táblázatban gyűjtöttük össze Önnek, melyet alátámasztó dokumentumokat a kérelem elbírálásához csatolni kell:

1 A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

2 Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön(ök) egészségi állapottal kapcsolatos adata(i) az adatvédelmi jogszabályok értelmében különleges adatnak minősülnek, ezért ezek kezelésére Bankunknak nincs joga, és ilyen információt Ön(ök)től soha nem kérünk. Amennyiben Ön a kérelméhez ilyen tartalmú dokumentumot csatol, úgy az abban foglaltakat Bankunk nem rögzíti, és a benyújtott dokumentációt haladéktalanul visszajuttatja az érintettnek.

Igényelhető mentőcsomagok

TÖRLESZTÉS VÉDELEM

Ha Önnek a hiteléhez kapcsolódóan munkanélküliségi illetve keresőképtelenségi szolgáltatás érvényesítésére vonatkozóan törlesztési védelme van és megfelel a biztosítási feltételeknek, vagyis a biztosítási díj lehívható, akkor Önnek a mentőcsomag igénybevétele előtt, elsődlegesen ezzel a lehetőséggel kell élnie.

Amennyiben Ön rendelkezik törlesztésvédelmi biztosítással kérjük, a lenti elérhetőségeken haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a biztosítójával, a biztosítási esemény bekövetkezéséről Önnek bejelentést kell tennie.

A biztosítási esemény bejelentése

UNION Vienna insurance Group  Biztosító Zrt.
Cím: 1300 Budapest, Pf.: 161  
Tel: +36-1-501-2372 

Amennyiben Ön törlesztésvédelmi biztosítással nem rendelkezik, akkor kérjük, olvassa tovább tájékoztatásunkat a Bankunknál igényelhető mentőcsomag lehetőségekről.

Jelzálogkölcsön mentőcsomagok

FIZETÉSI HALASZTÁS

MÉRSÉKELT ÖSSZEG FIZETÉSE

FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR / ÉLETBIZTOSÍTÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS TÜRELMI IDŐ BEÉPÍTÉSE

Fedezetlen mentőcsomagok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN - FIZETÉSI HALASZTÁS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN - MÉRSÉKELT ÖSSZEG

SZEMÉLYI KÖLCSÖN - FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS

Lízing mentőcsomagok

GÉPJÁRMŰLÍZING - FIZETÉSI HALASZTÁS

GÉPJÁRMŰLÍZING - MÉRSÉKELT ÖSSZEG

INGATLANLÍZING - FIZETÉSI HALASZTÁS

INGATLANLÍZING - MÉRSÉKELT ÖSSZEG

INGATLANLÍZING - FUTAMIDŐ HOSSZABBÍTÁS