Ügyintézéshez kapcsolódó nyomtatványok

Adatvédelmi tájékoztató - Tulajdonosi nyilatkozat cégek részére PDF (299 KB)
Címváltozás bejelentése PDF (269 KB)
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához PDF (405 KB)
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához PDF (402 KB)
Felhatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához PDF (403 KB)
Felhatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához PDF (402 KB)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (cég) PDF (274 KB)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (cég társadós, társlízingbevevő) PDF (271 KB)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (magánszemély, egyéni vállalkozó) PDF (272 KB)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (magánszemély, egyéni vállalkozó társadós) PDF (259 KB)
Kérelem, kezes, adóstárs törléséhez PDF (195 KB)
Kérelem engedély kiadására PDF (282 KB)
Kérelem fizetési mód változtatására PDF (280 KB)
Kérelem gépjármű finanszírozási szerződés átvállalásához PDF (572 KB)
Kérelem gépjármű finanszírozási szerződés átvállalásához (cég) PDF (571 KB)
Kérelem határátlépésre vonatkozóan PDF (195 KB)
Kérelem iratkiadásra vonatkozóan PDF (283 KB)
Kérelem kezes bejegyzésére PDF (212 KB)
Kérelem üzembentartói bejegyzésre (magánszemély) PDF (210 KB)
Kérelem üzembentartó törlésére PDF (194 KB)
Kezesi adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére PDF (439 KB)
KHR nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére PDF (328 KB)
KHR nyilatkozat magánszemély részére PDF (355 KB)
Kockázatfeltáró nyilatkozat PDF (216 KB)
Kockázatfeltáró nyilatkozat (kezes) PDF (214 KB)
Kockázatfeltáró nyilatkozat (társadós) PDF (215 KB)
Meghatalmazás (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Szerződés lezárásához PDF (388 KB)
Meghatalmazás (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Szerződés lezárásához PDF (386 KB)
Meghatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Szerződés lezárásához PDF (389 KB)
Meghatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Szerződés lezárásához PDF (388 KB)
Módosítási kérelem (Cég) PDF (283 KB)
Módosítási kérelem (Magánszemély) PDF (503 KB)
Nyilatkozat kilométeróra állásról (Cég) PDF (133 KB)
Nyilatkozat kilométeróra állásról (magánszemély) PDF (133 KB)
Nyilatkozat reklám közléséről (Kezes) PDF (237 KB)
Nyilatkozat reklám közléséről (szerződő) PDF (237 KB)
Nyilatkozat reklám közléséről (Társszerződő) PDF (237 KB)
Rendelkező nyilatkozat (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) PDF (387 KB)
Rendelkező nyilatkozat (magánszemély ügyfél) PDF (387 KB)
Ügyféltájékoztató (kezes) PDF (222 KB)
Ügyféltájékoztató (szerződő) PDF (236 KB)
Ügyféltájékoztató (társadós) PDF (238 KB)
Végtörlesztési kérelem PDF (267 KB)
Visszautalási kérelem PDF (203 KB)