Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel

Ha hiszel magadban, bármit elérhetsz!

 • Akár 13,19%-os fix kamat, erre vonatkozó nem reprezentatív THM: 14,3%*
 • Folyósítás akár 3 munkanapon belül**
 • Szabadfelhasználású hitel akár 10 000 000 forintig

Reprezentatív THM: 15,1% - 21,0%

* A 13,19%-os kamat 8.000.000 Ft és 10.000.000 Ft közötti kölcsönösszeg, és legalább 250.000 Ft igazolt havi nettó jövedelem esetén érhető el 84 hónapos futamidő esetén..
** A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok bankfiókban történő benyújtása és egyéb, a Bank által meghatározott feltételek teljesítésétől számítva


Az Erste Bank a kereskedelmi bankok közül az elsők között nyerte el termékével a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel minősítést a Magyar Nemzeti Bank pályázatán.

Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel összehasonlító oldal (MNB)

Milyen előnyöket nyújt az Erste Bank Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel?

 • Kiszámítható, a futamidő végéig fix törlesztőrészlettel
 • Akár 10 000 000 forint hitelösszeg
 • Bankfióki igénylés esetén 3 munkanap, online csatornán történő igénylés esetén 2 munkanap hitelbírálati határidő a folyósításhoz szükséges dokumentumok és egyéb feltételek teljesítésétől számítva
 • Szabadfelhasználásra vagy hitelkiváltásra is igényelhető1
 • Folyószámlanyitása nélkül is igényelhető
 • Kötelező érvényű ajánlat biztosítása2
 • Folyósítási jutalék: a hitelösszeg 0,75%-a, online igénylés esetén 0%
 • Elő-és végtörlesztés: befizetett összeg 0,5%-a3
 • Átlátható, egységesített nyomtatványok és ismertetők

 

1 Idegen banki, azaz nem Erste Bank által folyósított hitel kiváltása esetén az engedélyezendő új személyi kölcsön összegének 5%-kal nagyobbnak kell lennie, mint a fennálló hitel összege (tőke, kamat, díjak, végtörlesztési díj). Amennyiben Erste Bankos hitel-/kölcsöntermék kerül kiváltására, a folyósított kölcsönösszegnek minimum 1 000 000 Ft-tal kell, hogy meghaladja a kiváltandó Erste Bankos hitel(ek)/kölcsön(ök) összegét. 

A potenciális adós által megadott adatok alapján a Bank kötelező érvényű ajánlatot ad ki, amely 3 munkanapig érvényes. Az ajánlat hatálya megszűnik:

 • ha a befogadáskor hatályban lévő, a személyi hitelezésre vagy kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályzatában lefektetett, a Kölcsönre vonatkozó szerződés megkötését kizáró körülmény áll fenn, ide nem értve azon körülményeket, amelyekre vonatkozóan Ön a befogadáskori hitelfeltételek meghatározásához adatokat adott,
 • ha az adós az általunk meghatározott, a Kölcsönre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy  
 • ha az adott Kölcsönre meghatározott kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamat jelen Ajánlat nyújtásának napján érvényes és a szerződéskötés napján érvényes értéke közötti különbség a 75 bázispontot (0,75 százalékpontot) meghaladja.

Előtörleszteni vagy végtörleszteni a kölcsön futamideje alatt bármikor lehet. Előtörlesztés esetén az Adós az előtörlesztési szándékát legalább az előtörlesztés kívánt végrehajtását megelőző 5 nappal kell jeleznie. Az előtörlesztett összeget annak rendelkezésre bocsátásától számított 2 munkanapon köteles a Bank előtörlesztésként elszámolni. Végtörlesztés esetén a kölcsönügylet lezárása csak a végtörlesztéshez szükséges összeg és a végtörlesztési nyilatkozat hiánytalan rendelkezésre állása esetén, legkésőbb a következő banki munkanapon teljesül.

Az elő- és végtörlesztés díja függhet az elő- és végtörlesztés időpontjától és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontjától az alábbiak szerint:

 • ha a hitel lejárata, több mint 1 év, akkor az előtörlesztett összeg 0,5%-a
 • ha kevesebb mint 1 év, akkor az előtörlesztett összeg 0%-a.

A bank nem számít fel díjat az elő- végtörlesztésért, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az adós által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel 2021. június 12-től teljeskörű online hitelfelvétellel is biztosított.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel online igénylés meglévő ügyfelek számára az Erste internetbanki szolgáltatáson keresztül kezdeményezhető.

A leggyakoribb kérdések

Számolja ki 2 perc alatt törlesztőrészletét!

Feltételek

Reprezentatív példa:

Reprezentatív THM: 15,1% - 21,0%

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Jelen feltételek a 2022. szeptember 1-től befogadott Lakossági Hitel Hirdetmény 23. számú melléklete szerinti Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylésekre vonatkoznak.

*A kedvezmények nélküli ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint az MNB honlapján közzétett kamatváltoztatási mutatók (a H3K mutató) alapjául szolgáló, ÁKK referenciakamat Kölcsön futamidejével megegyező lejárathoz tartozó, vagy abban az esetben, ha a választott referenciakamatra vonatkozóan nem érhető el a futamidővel megegyező lejárat, akkor a választott referenciakamat futamidőt meghaladó legközelebbi lejárathoz tartozó, a megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 15. napon érvényes – vagyis az ezen a napon közzétett, vagy az ezen a napon való közzététel hiányában az ezt megelőzően utoljára közzétett – értékének 500 ezer forint hitelösszegig 15 százalékponttal, míg 500 ezer forint hitelösszeg felett 10 százalékponttal növelt mértékénél.

**A THM a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv, valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25) kormányrendelet (továbbiakban: THM-rendelet) alapján került kiszámításra. A hitel teljes díja a kamaton felül magában foglalja az összes díjat, jutalékot, költséget és adót. A Bank a THM számításánál nem vette figyelembe a THM-rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott tételeket (késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik). A THM értéke a jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel legalább 200.000 Ft igazolt havi nettó jövedelem mellett érhető el, 1.500.000 Ft és 10.000.000 Ft közötti kölcsönösszegre.

A személyi kölcsön futamideje rugalmasan választható 48-84 hónap között, 6 havi lépésközzel. Teljes hiteldíj mutató (THM) értéke: 14,30%-21,10%, kölcsönösszeg: 1 500.000 - 10.000.000 Ft, 10 000 Forintos lépésközzel. Folyósítási költség: bankfióki és közvetítői csatorna történő értékesítés esetén: 0,75%, online igénylés esetén 0%.