Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel

Ha hiszel magadban, bármit elérhetsz!

 • Akár 7,49%-os fix kamat, THM: 8,0%*
 • Folyósítás akár 3 munkanapon belül**
 • Szabadfelhasználású hitel akár 10 000 000 forintig

Reprezentatív THM: 10,60 - 14,22%

* A 7,49%-os kamat 8.000.000 Ft és 10.000.000 Ft közötti kölcsönösszeg, és legalább 250.000 Ft igazolt havi nettó jövedelem esetén érhető el.
** A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok bankfiókban történő benyújtása és egyéb, a Bank által meghatározott feltételek teljesítésétől számítva


Az Erste Bank a kereskedelmi bankok közül az elsők között nyerte el termékével a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel minősítést a Magyar Nemzeti Bank pályázatán.

Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel összehasonlító oldal (MNB)

Milyen előnyöket nyújt az Erste Bank Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel?

 • Kiszámítható, a futamidő végéig fix törlesztőrészlettel
 • Akár 10 000 000 forint hitelösszeg
 • Bankfióki igénylés esetén 3 munkanap, online csatornán történő igénylés esetén 2 munkanap hitelbírálati határidő a folyósításhoz szükséges dokumentumok és egyéb feltételek teljesítésétől számítva
 • Szabadfelhasználásra vagy hitelkiváltásra is igényelhető1
 • Folyószámlanyitása nélkül is igényelhető
 • Kötelező érvényű ajánlat biztosítása2
 • Folyósítási jutalék: a hitelösszeg 0,75%-a, online igénylés esetén 0%
 • Elő-és végtörlesztés: befizetett összeg 0,5%-a3
 • Átlátható, egységesített nyomtatványok és ismertetők

 

1 Idegen banki, azaz nem Erste Bank által folyósított hitel kiváltása esetén az engedélyezendő új személyi kölcsön összegének 5%-kal nagyobbnak kell lennie, mint a fennálló hitel összege (tőke, kamat, díjak, végtörlesztési díj). Amennyiben Erste Bankos hitel-/kölcsöntermék kerül kiváltására, a folyósított kölcsönösszegnek minimum 1 000 000 Ft-tal kell, hogy meghaladja a kiváltandó Erste Bankos hitel(ek)/kölcsön(ök) összegét. 

A potenciális adós által megadott adatok alapján a Bank kötelező érvényű ajánlatot ad ki, amely 3 munkanapig érvényes. Az ajánlat hatálya megszűnik:

 • ha a befogadáskor hatályban lévő, a személyi hitelezésre vagy kockázatkezelésre vonatkozó belső szabályzatában lefektetett, a Kölcsönre vonatkozó szerződés megkötését kizáró körülmény áll fenn, ide nem értve azon körülményeket, amelyekre vonatkozóan Ön a befogadáskori hitelfeltételek meghatározásához adatokat adott,
 • ha az adós az általunk meghatározott, a Kölcsönre vonatkozó szerződés megkötéséhez szükséges további dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy  
 • ha az adott Kölcsönre meghatározott kamatváltoztatási mutató alapjául szolgáló referenciakamat jelen Ajánlat nyújtásának napján érvényes és a szerződéskötés napján érvényes értéke közötti különbség a 75 bázispontot (0,75 százalékpontot) meghaladja.

Előtörleszteni vagy végtörleszteni a kölcsön futamideje alatt bármikor lehet. Előtörlesztés esetén az Adós az előtörlesztési szándékát legalább az előtörlesztés kívánt végrehajtását megelőző 5 nappal kell jeleznie. Az előtörlesztett összeget annak rendelkezésre bocsátásától számított 2 munkanapon köteles a Bank előtörlesztésként elszámolni. Végtörlesztés esetén a kölcsönügylet lezárása csak a végtörlesztéshez szükséges összeg és a végtörlesztési nyilatkozat hiánytalan rendelkezésre állása esetén, legkésőbb a következő banki munkanapon teljesül.

Az elő- és végtörlesztés díja függhet az elő- és végtörlesztés időpontjától és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontjától az alábbiak szerint:

 • ha a hitel lejárata, több mint 1 év, akkor az előtörlesztett összeg 0,5%-a
 • ha kevesebb mint 1 év, akkor az előtörlesztett összeg 0%-a.

A bank nem számít fel díjat az elő- végtörlesztésért, ha tizenkét hónap alatt egy alkalommal az adós által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel 2021. június 12-től teljeskörű online hitelfelvétellel is biztosított.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel online igénylés meglévő ügyfelek számára az Erste internetbanki szolgáltatáson keresztül kezdeményezhető.

A leggyakoribb kérdések

A kölcsönt minden cselekvőképes természetes személy igényelheti, aki a bankunk által meghatározott hitelezési feltételeknek megfelel, illetve aki a hitelbírálat során hitelképesnek minősül.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel 48 hónaptól, 6 havi lépésközzel és maximum 84 hónapig vehető igénybe. A kölcsönösszeg 1 500 000 forinttól 10 000 000 forintig vehető igénybe 10 000 forintos lépésközzel.

Az adós és adóstárs:

 • betöltötte a 23. életévét;
 • rendelkezik állandó (bejelentett) lakóhellyel;
 • rendelkezik otthoni (az igénylő nevére vagy a bejelentett állandó, esetleg a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizetéses, kártyás vagy munkáltató által biztosított), amelyen elérhető;
 • nyugdíjjal vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelemmel rendelkezik, melynek nettó összege az adós esetén minimum 200 000 forint
 • legalább 3 hónapja valamely magyarországi banknál vezetett lakossági forgalmazói vagy elfogadható jogcímmel (közleménnyel) érkező munkabér- vagy nyugdíjjóváírást tartalmazó bankszámlával rendelkezik;
 • nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábban BAR) negatív listáján;
 • munkahelye nem áll felszámolás, végelszámolás, végrehajtás vagy csődeljárás alatt.

Munkaviszonnyal kapcsolatban előírt feltételek:

 • az adós (és társas igénylés esetén az adóstárs) jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik (kivéve: nyugdíjasok);
 • egyéni vállalkozó esetén minimum 1 éves vállalkozói viszonnyal és 1 teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkezni;
 • külföldi munkavállalásból származó jövedelem nem fogadható el;
 • jelenleg az igénylő nincs táppénzen.

A fenti feltételek nyugdíjas igénylőre csak abban az esetben vonatkoznak, ha az ügyfél a nyugdíj mellett dolgozik, és az abból származó jövedelem figyelembevételét is kéri a minősítés során.

A mellékállásból származó jövedelem is figyelembe vehető, amennyiben a mellékállásra a fent előírt feltételek teljesülnek.

Szabadfelhasználás célra igényelt hitel esetén a folyósítás egy összegben történik az igénylő Erste Banknál vagy Magyarországon működő más pénzintézetnél vezetett lakossági forint bankszámlájára. Ha hitelkiváltás célra történik a személyi hitel igénylés, akkor a levont költség után a Nyilatkozat alapján a hitelkiváltáshoz benyújtott igazoláson megjelölt számlaszámra utalja az igazoláson megjelölt összeget és a fennmaradó összeget zárolja a hitelkiváltás tényének igazolásáig.

A törlesztőrészlet (kamat + tőke) megfizetése beszedéssel történik az ügyfél Erste Banknál vezetett lakossági forint bankszámlájáról. A fenti törlesztési módon kívül átutalással vagy idegen banki számláról történő csoportos beszedéssel is törleszthető a személyi kölcsön.
Törlesztőnapként adott hónap 5., 10., 15. napja választható.

A hitel megfizetése a futamidő alatt egyenletes, annuitásos törlesztéssel történik: a havi egyenlő összegű törlesztő részletben növekvő havi tőke, valamint csökkenő havi kamat tartalommal.

- Érvényes személyazonosító okmány:

 • Magyar állampolgár esetén magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat, mely lehet:
  • személyi igazolvány*, vagy
  • személyazonosító igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy
  • kártyaformátumú, 2001. január 1-je után kiállított jogosítvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy
  • útlevél + lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • EU-s vagy Norvégia, Svájc, Izland, Lichtenstein és Izrael - nem magyar állampolgár esetén:
  • EU-s vagy a felsorolt országok hatósága által kiállított érvényes útlevél + lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy
  • EU-s vagy a felsorolt országok hatósága által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy
  • magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány + lakcímet igazoló hatósági igazolvány

*Ha a személyi igazolvány (könyv formátumú) nem tartalmaz érvényes lakcímet, akkor lakcímet igazoló hatósági igazolvány benyújtása is szükséges.

Munkáltatói igazolás (30 napnál nem régebbi, Erste Bank nyomtatvány) + utolsó havi munkabér-jóváírást tartalmazó bankszámlakivonat, VAGY

- Utolsó 3 havi -  megfelelő jogcímmel (közleménnyel)** érkező munkabér és/vagy nyugdíj jóváírást tartalmazó lakossági bankszámlakivonat (kivéve azon ügyfeleket, akiknek jövedelme az Erste Banknál vezetett folyószámlájukra érkezik),

- Az utolsó lezárt évről szóló, 45 napnál nem régebbi NAV (APEH) jövedelemigazolás szükséges, amennyiben az igénylő jövedelme egyéni vállalkozásból (vagy abból is) származik.

- Vállalkozói minőség igazolása KEKKH alapján: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo

Nyugdíjas igénylő esetén:

- Az adott évre vonatkozó NYUFIG értesítő levél, VAGY

- A nyugdíjat folyósító állami szerv 12 hónapnál nem régebbi igazolása, VAGY

- Évközben nyugdíjazott igénylő esetében a nyugdíj igazolása/határozata.

- 55 évnél fiatalabb rokkantnyugdíjas igénylő esetén szükség van továbbá a végleges rokkantságot megállapító határozatra, mely tartalmazza a nyugdíjas törzsszámot.

**Ha nem azonosítható a jogcím a munkabér- vagy nyugdíjjóváírás közlemény rovatából, akkor a jövedelmet külön igazolással (pl. munkáltatói jövedelemigazolással) kell igazolni.

Részletes felvilágosításért kérjen visszahívást kollégáinktól, vagy forduljon tanácsadóinkhoz az Erste bankfiókokban, ahol készséggel állnak rendelkezésére.

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat talál a Magyar Nemzeti Bank honlapján: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alkalmazasok

Számolja ki 2 perc alatt törlesztőrészletét!

Feltételek

Reprezentatív példa:

Reprezentatív THM: 10,60% - 14,22%

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Jelen feltételek a 2021. november 1-től befogadott Lakossági Hitel Hirdetmény 23. számú melléklete szerinti Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel igénylésekre vonatkoznak.

*A kedvezmények nélküli ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint az MNB honlapján közzétett kamatváltoztatási mutatók (a H3K mutató) alapjául szolgáló, ÁKK referenciakamat Kölcsön futamidejével megegyező lejárathoz tartozó, vagy abban az esetben, ha a választott referenciakamatra vonatkozóan nem érhető el a futamidővel megegyező lejárat, akkor a választott referenciakamat futamidőt meghaladó legközelebbi lejárathoz tartozó, a megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 15. napon érvényes – vagyis az ezen a napon közzétett, vagy az ezen a napon való közzététel hiányában az ezt megelőzően utoljára közzétett – értékének 500 ezer forint hitelösszegig 15 százalékponttal, míg 500 ezer forint hitelösszeg felett 10 százalékponttal növelt mértékénél.

**A THM a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv, valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25) kormányrendelet (továbbiakban: THM-rendelet) alapján került kiszámításra. A hitel teljes díja a kamaton felül magában foglalja az összes díjat, jutalékot, költséget és adót. A Bank a THM számításánál nem vette figyelembe a THM-rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott tételeket (késedelmi kamat, egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik). A THM értéke a jogszabályi feltételek változása esetén módosulhat.

A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel legalább 200.000 Ft igazolt havi nettó jövedelem mellett érhető el, 1.500.000 Ft és 10.000.000 Ft közötti kölcsönösszegre.

A személyi kölcsön futamideje rugalmasan választható 48-84 hónap között, 6 havi lépésközzel. Teljes hiteldíj mutató (THM) értéke: 8,00%-14,83%, kölcsönösszeg: 1 500.000 - 10.000.000 Ft, 10 000 forintos lépésközzel. Folyósítási költség: bankfióki csatornán történő értékesítés esetén: 0,75%, online igénylés esetén 0%.