Hitelkönnyítő intézkedések

Tudjuk, hogy ez az időszak ügyfeleinket nemcsak egészségük megőrzése kapcsán állítja kihívások elé, hanem anyagi tekintetben is. Többen szorulnak majd közvetett és közvetlen pénzügyi támogatásra, amelyben az Erste Bank szerepet kíván vállalni.

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete, valamint a 62/2020. (III.24.) Korm. rendelete alapján intézkedéseket jelentett be, amelyek könnyítéseket tartalmaznak a lakossági, kisvállalkozói és vállalati hitelek visszafizetése kapcsán. Az intézkedések végrehajtását elkezdtük és a részleteket folyamatosan kommunikáljuk. Weboldalunkat frissítjük, és megosztjuk a rendelkezésre álló információkat.

Ügyfeleinknek a már folyósított lakossági hitel-, kölcsön-, illetve lízingszerződések, illetve munkáltatói kölcsönök esetében - a 2020. március 18. 24.00 órakor fennálló szerződések alapján - automatikusan, a jogszabály erejénél fogva a kölcsön tőke-, kamat- és díj megfizetésére fizetési haladékot biztosítunk 2020.12.31-ig.

A rendelet alapján a fizetés felfüggesztése minden ügyfelünkre automatikusan vonatkozik, amennyiben másként nem rendelkezik.

Felhívjuk folyószámlával rendelkező ügyfeleink figyelmét, amennyiben hitelét egy másik banknál vette fel, a hitelmoratóriummal kapcsolatos szándékát annál a banknál kell jeleznie, amelyik a hitelösszeget folyósította. Annak érdekében, hogy hiteltörlesztése szándéka szerint felfüggesztésre kerüljön, a hitelező bank tájékoztatója szerint tudja megtenni az esetleges intézkedéseket. Ha korábban rendszeres átutalási megbízással törlesztett Erste folyószámlájáról, kérjük – amennyiben a hitelező bankja másként nem tájékoztatja – a fizetési moratórium idejére állítsa le a megbízást.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos részletekről további tájékoztatást kaphat: Adatvédelmi tájékoztató

Hiteltörlesztés felfüggesztése lakossági ügyfeleknek 

A rendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy az ügyfeleink a szerződés szerinti törlesztéseiket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek és kondíciók alapján teljesítsék. 

A fizetési moratóriumban érintett termékek:

 • FIX (határozott) futamidejű hitelek/kölcsönök:
  • Személyi kölcsön,
  • Jelzáloghitel (beleértve piaci feltétellel nyújtott lakáshitelek, állami kamattámogatott jelzáloghitelek, szabad felhasználású jelzáloghitelek),
  • Lakástakarék által nyújtott jelzáloghitel,
  • Babaváró hitel,
  • Munkáltatói kölcsön,
  • Lízingszerződés (autólízing, autóhitel, ingatlanlízing),
  • Lombardhitel. 
 • Nem FIX (határozatlan) futamidejű hitelek:
  • Hitelkártya,
  • Folyószámla hitelkeret.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy ez évi fizetési kötelezettségeik nem kerülnek elengedésre, a fizetési haladék lejárta után teljesíteniük kell az elmaradt törlesztéseket. 

FIX (határozott) futamidejű hitelek/kölcsönök esetén:

 • a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a fizetési moratórium lejártát követően, évente egyenlő részletekben kell megfizetni,
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
 • Amennyiben fizetési moratórium alatt áll, úgy a HitelŐr SMS-ben megjelölt törlesztőrészletet nem kell megfizetnie.  

A moratórium alatt lévő, nem FIX (határozatlan) futamidejű hitelek/kölcsönök esetén:

 • a tőketartozás 2020. december 31. után válik esedékessé,
 • a moratórium alatt felgyűlt kamatot egyenlő részletben kell majd megfizetni,
 • a visszafizetés további részleteiről tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Törlesztésvédelmi biztosítások (PPI)  díjára nem vonatkozik a fizetés moratórium. A hiteleinkhez kapcsolódó törlesztésvédelmi biztosítások, nem várt, meghatározott események alkalmával segítenek a hitele törlesztésében. A törlesztésvédelmi  biztosítások havi díja a moratórium ideje alatt is beszedésre kerülnek, hogy a biztosítás folytonos legyen a szerződésben foglalt biztosítási káreseményekre (például keresőképesség elvesztése). Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a törlesztésvédelmi biztosításaink feltételeiben nincs kizárva a koronavírus miatti káresemény.

Életbiztosítással kombinált jelzáloghitel (unit-linked) esetén a biztosítás díjára nem vonatkozik a moratórium, a díjfizetési kötelezettség a fizetési moratórium alatt változatlanul fennáll.

Ha nem kíván élni a törlesztőrészletek felfüggesztésének lehetőségével, nyilatkozatot tehet. Amennyiben a későbbiekben mégis úgy dönt, hogy élni kíván a hiteltörlesztés felfüggesztésével, megtett nyilatkozatát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja. 

Döntésénél, kérjük, vegye figyelembe a megváltozott törlesztési futamidőt és feltételeket! A hiteltörlesztési könnyítés igénybevételét azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akinek alapvetően megváltoztak törlesztési lehetőségei és ezért ez valós segítséget jelenhet számukra.

Összevont nyilatkozatát megteheti:

Erste NetBankban felugró nyilatkoztatási felületen, ahol összevont nyilatkozásra van lehetőség:

 • Személyi kölcsönnel és/vagy Jelzáloghitellel és/vagy Babaváró kölcsönnel és/vagy az Erste Lakástakarék által nyújtott Jelzáloghitellel és/vagy Munkáltatói kölcsönnel rendelkező ügyfeleink összevont nyilatkozatot tehetnek.
 • Hitelkártyával és/vagy Folyószámla hitelkerettel rendelkező ügyfeleink szintén összevont nyilatkozatot tehetnek.

Azok az ügyfeleink, akik több termékkel rendelkeznek és termékeikről eltérően kívánnak nyilatkozni, termékenként is nyilatkozhatnak:

Weboldalunkon: Nyilatkozom

Erste TeleBankon: +36 1 298 0222, nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig: 7-21 óráig)

Tájékoztatjuk, hogy Bankunk a beérkezett nyilatkozatokat az alábbiak szerint dolgozza fel:

 • a munkanapon 16:00 óráig megtett nyilatkozatok még aznap,
 • a munkanapon 16:00 óra után vagy munkaszüneti napon beérkezett nyilatkozatok a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

A jelenlegi rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés kapcsán felmerülő további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint az elektronikus és telefonos csatornáinkat vegyék igénybe!

Lakossági folyószámlahitel

 • Azoknak az ügyfeleknek, akik 2020.03.31-én 16 óráig nem nyilatkoztak arról, hogy tovább szeretnék fizetni folyószámlahitelüket és volt folyószámlahitel tartozásuk 2020.03.18-án 24 órakor, moratóriumi számlát nyitottunk.
 • A 2020.03.18-án 24 órakor fennálló folyószámlahitel tartozást és kamatot a lakossági folyószámláról egy moratóriumi számlára vezettük át, a 2020.03.18-i állapot szerint. Lakossági folyószámlán az átvezetett tartozást zárolásba helyeztük.
 • Tartozás átvezetéséről SMS és Netbank üzenetben értesítettük az ügyfeleket.
 • A számla részletező és tájékoztató levelet 2020.04.06-i héten adjuk postára, ill. ezzel párhuzamosan a NetBankban is elérhetővé tesszük a moratóriumi számla kivonatát.
 • Moratóriumi számlára átvezetést indíthatnak azon ügyfeleink, akik tartozásukat részben vagy egészben rendezni kívánják, ennek eredményeképpen moratóriumi számláján nyilvántartott tartozás összege csökkenni fog.
 • A hitelkeret működésnek jellegéből fakadóan a moratóriumba utólagos visszalépés nem lehetséges.
 • Önnek nincs további teendője.
 • Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fizetési moratóriumi számlán elkülönített tőke után felhalmozódott kamatot, a fizetési moratórium lejártát követően egyenlő részletekben kell megfizetni. A tőke visszafizetése 2020. december 31. után válik esedékessé a fennálló jogszabálynak megfelelően. 
 • A tartozás pontos összegéről és a felgyűlt kamat visszafizetéséről a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk ügyfeleinket.
 • Nyilatkozatot tehet az Erste NetBankban, a TeleBankon (+36 1 298 0222) vagy bankfiókban. A nyilatkozását követően a moratóriumi számlán nyilvántartott tartozás összegét visszavezetjük a lakossági folyószámlájára a nyilatkozás napjával.
 • Lehetősége van rendezni a moratóriumi számlán fennálló teljes tartozását. A moratóriumi számlán fennálló tőke tartozást teljes összegben rendezheti a moratóriumi számlára történő átvezetéssel, ezt a fizetési moratóriumból való kilépési nyilatkozatként kezeljük. Ebben az esetben külön nem kell nyilatkozatot tennie. 

Lakossági Hitelkártya

 • 2020. március 18. 24:00-kor fennálló kihasznált hitelkártya egyenleg a fizetési moratórium hatálya alá esik. 
 • Nem tartozik a fizetési moratórium hatálya alá a 2020. március 18-át követően létrejött tartozás, annak megfizetése szerződés szerint esedékes.
 • A beszedési szolgáltatással nem rendelkező ügyfeleink esetében nem történt változás a fennálló minimum törlesztési összeggel kapcsolatban, kérjük, azt az eddig megszokott módon rendezzék!
 • A minimum vagy a teljes összegre vonatkozó beszedési szolgáltatással rendelkező ügyfeleinknél, annak érdekében, hogy ne kerülhessenek fizetési késedelembe, a minimum törlesztési összeget szedtük be.
 • Önnek nincs további teendője.
 • 2020. március 18-án fennálló  tartozást (tőke, díj, kamat), beleértve a részletfizetési szolgáltatásokat is, automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá vontuk.
 • Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a fizetési moratórium lejártát követően egyenlő részletekben kell megfizetni. A tőke visszafizetése 2020. december 31. után válik esedékessé a fennálló jogszabálynak megfelelően. A tartozás pontos összegéről és a megfizetéssel kapcsolatos részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk ügyfeleinket.
 • A minimum törlesztési összeg címén beszedett tartozás a 2020. március 19. utáni tartozást csökkenti.
 • 2020. március 19-e utáni tartozás továbbra is fizetési kötelezettséggel jár, melyet az eddig megszokott módon rendezhetnek ügyfeleink.
 • Nyilatkozatot tehet az Erste NetBankban felugró nyilatkoztatási felületen, ErsteTeleBankon (+36 1 298 0222), illetve bankfiókjainkban.
 • Lehetősége van a fordulónapi teljes tartozását rendezni, ezt a fizetési moratóriumból való kilépési nyilatkozatként kezeljük, ami a szerződés szerinti teljesítést vonja maga után.

Személyi kölcsön

 • 2020. március 18-án 24:00-kor fennálló tartozását és azt követő esedékességeket (tőke, kamat, díj) automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá vontuk.
 • Azon ügyfeleinknek, akik 2020. március 18-án 24.00 órakor fennálló szerződés alapján folyósított kölcsönnel rendelkeztek, hitelenként egy, kizárólag hiteltörlesztésre szolgáló moratóriumi számlát nyitunk.
 • A moratórium számlára átutalást indíthat, amennyiben a moratórium hatálya alatt álló tartozását részben vagy egészben rendezni kívánja, ennek eredményeképpen a nyilvántartott tartozás összege csökkenni fog.
 • Ha élni kíván a fizetési moratóriummal, mind a hitel esedékes törlesztőrészletét, mind a moratórium ideje alatt korábban részben vagy egészben meg nem fizetett törlesztőrészletét rendezheti anélkül, hogy a moratóriumból kilépne.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a Törlesztésvédelemi Szolgáltatás nem esik a fizetési moratórium hatálya alá. Amennyiben rendelkezik ezzel a szolgáltatással, kérjük, gondoskodjon az esedékes havi díj megfizetéséről a moratóriumi számlára való utalással.
 • A fizetési moratórium ideje alatt késedelmi kamatot nem számítunk fel, akár él a moratórium adta lehetőséggel, akár nem.
 • Részletekről hamarosan tájékoztató levelet küldünk.
 • Amennyiben Erste Banknál vezetett számláról történt az esedékes törlesztőrészlet megfizetése Önnek további teendője nincs.
 • Amennyiben a törlesztőrészlete olyan rendszeres fizetési megbízással került rendezésre, amelyet nem az Erste Banknál vezetett számláról kezdeményezett, úgy kérjük, ezeket a megbízásokat szüntesse meg a megbízást kezelő banknál.
 • A fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett, felhalmozódott kamatokat és díjakat a fizetési moratórium lejártát követően, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt felhalmozott tartozás felosztást követően meghatározott havi összeg együttesen ne haladja meg az eredeti szerződése szerinti törlesztőrészlet nagyságát.
 • A tartozás pontos összegéről és a moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak visszafizetéséről későbbiekben részletesen tájékoztatjuk.
 • Amennyiben mégis úgy dönt, hogy a moratórium időszaka alatt rendezni kívánja a fizetési haladék következtében felhalmozott tartozását részben vagy egészben, erre van lehetősége. Részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk.
 • Nyilatkozatot tehet weboldalunkon, az Erste NetBankban felugró nyilatkoztatási felületen, az Erste TeleBankon (+36 1 298 0222), illetve bankfiókjainkban.
 • Nyilatkozattételt követően, az eddig megszokott módon, a szerződésben megjelölt lakossági bankszámlájáról teljesítheti az aktuális törlesztőrészlet átutalását.
 • Fizetési szándékát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja az Erste TeleBankon (+36 1 298 0222), ill. bankfiókjainkban. A módosítás feldolgozásáról visszajelzést küldünk.
 • A moratóriumi státuszáról havonta a moratóriumi számláról készült kivonatban tájékoztatjuk. 
 • Ha már nyilatkozott arról, hogy tovább szeretné fizetni kölcsönét az eredeti szerződéses feltételek szerint, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kíván a törlesztés könnyítés lehetőségével, ezt a fizetési moratórium időtartama alatt, 2020.12.31-ig, bármikor megteheti, nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), a fizetési késedelem következményei sem kerülnek alkalmazásra.
 • Felhívjuk  figyelmét, hogy technikai okok miatt nem tudjuk biztosítani a nem Erste Banknál vezetett számláról indított beszedési megbízások teljesítését. Ezért kérjük, a moratórium ideje alatt a moratóriumi számlára történő befizetéssel vagy átutalással gondoskodjon az aktuális törlesztőrészlet fizetési határidőre történő teljesítéséről.
 • Amennyiben a moratóriumi számlára befizetett összeg nem éri el a teljes havi törlesztés mértékét, úgy a befizetett összeget díj, kamat, tőke sorrendben számoljuk el az adott havi törlesztőrészletére.
 • Amennyiben a befizetés meghaladja az esedékes havi törlesztés mértékét, úgy a fennmaradó összeget elsődlegesen a korábban felgyűlt díj, kamat, illetve tőke törlesztésére számoljuk el és azt követően a következő havi törlesztőrészlet elszámolásához használjuk fel.

Jelzáloghitel, babaváró hitel, munkáltatói kölcsön

 • 2020. március 18-án 24:00-kor fennálló tartozását és azt követő esedékességeket (tőke, kamat, díj) automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá vontuk.
 • Azoknak az ügyfeleknek, akik 2020. március 18-án 24.00 órakor fennálló szerződés alapján folyósított kölcsönnel rendelkeztek, hitelenként egy, kizárólag hiteltörlesztésre szolgáló, moratóriumi számlát nyitunk.
 • A moratóriumi számlára átutalást indíthatnak ügyfeleink, akik a moratórium hatálya alatt a tartozásukat részben vagy egészben rendezni kívánják, ennek eredményeképpen a nyilvántartott tartozás összege csökkenni fog.
 • Ha élni kívánnak a fizetési moratóriummal, mind a hitel esedékes törlesztőrészletét, mind a moratórium ideje alatt korábban részben vagy egészben meg nem fizetett törlesztőrészletét rendezhetik anélkül, hogy a moratóriumból kilépnének.
 • A 2020.03.18-án 24. órakor fennálló lejárt tartozása szintén a moratórium hatálya alatt áll, melyre további késedelmet nem számolunk a moratórium ideje alatt.
 • Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Törlesztésvédelemi Szolgáltatás nem esik a fizetési moratórium hatálya alá. Amennyiben rendelkezik ezzel a szolgáltatással, úgy az esedékes havi díj megfizetéséről a normál törlesztési számlára való utalással szükséges gondoskodnia.
 • Jelzáloghitelekhez nyújtott, befektetési egységekhez kötött biztosítás (unit-linked) díjával kapcsolatban szabályozói állásfoglalásra várunk, ezt követően tudunk a fizetésével kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújtani.
 • Lakástakarék megtakarítási szerződéssel kombinált jelzáloghitel esetén a megtakarítás és kapcsolódó számlavezetési díj szintén automatikusan a moratórium hatálya alatt áll, így 2020. december 31. után szükséges megfizetni ezen összegeket, ebben az esetben az állami támogatás lehívásának lehetősége meghosszabbodik. A megtakarítás díjának rendezésére a moratórium alatt is van lehetőség.
 • Részletekről hamarosan tájékoztató levelet küldünk ügyfeleinknek.
 • Önnek nincs további teendője.
 • Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett, felhalmozódott kamatokat és díjakat a fizetési moratórium lejártát követően, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, havonta egyenlő részletekben kell megfizetni. 
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt felhalmozott tartozás felosztást követően meghatározott havi összeg együttesen ne haladja meg az eredeti szerződése szerinti törlesztőrészletek nagyságát.
 • A tartozás pontos összegéről és a moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak visszafizetéséről a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk ügyfeleinket.
 • Amennyiben mégis úgy dönt, hogy a moratórium időszaka alatt rendezni kívánja a fizetési haladék következtében felhalmozott tartozását részben vagy egészben, erre lehetősége van. Részletekről későbbiekben tájékoztatjuk.
 • Nyilatkozatot tehet az Erste NetBankban felugró nyilatkoztatási felületen, az Erste TeleBankon (+36 1 298 0222), illetve bankfiókjainkban.
 • Nyilatkozattételt követően, az eddig megszokott módon, a szerződésben megjelölt, Erste Banknál vezetett lakossági bankszámlájáról teljesítheti az aktuális törlesztőrészlet átutalását.
 • A fizetési szándékát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja az Erste Bank bankfiókjaiban, Erste NetBankban írt üzenettel, vagy az Erste TeleBankon (+36 1 298 0222). A módosítás feldolgozásáról visszajelzést küldünk.
 • Azon ügyfelek, akik nyilatkoztak arról, hogy tovább szeretnék fizetni kölcsönüket az eredeti szerződéses feltételek szerint, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kívánnak a fizetési moratórium lehetőségével, ezt a fizetési moratórium időtartama alatt, 2020.12.31-ig, bármikor megtehetik, e joguk nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e joguk gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülnek alkalmazásra.

Lakástakarék által nyújtott jelzáloghitel 

 • 2020. március 18-án 24:00-kor fennálló tartozását és azt követő esedékességeket (tőke, kamat, díj), a kölcsönhöz kapcsolódó megtakarítását, illetve annak számlavezetési díját automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá vontuk.
 • Azoknak az ügyfeleknek, akik az adott hónap 10-én éjfélig nem nyilatkoznak arról, hogy a szerződési feltételeknek megfelelően tovább szeretnék fizetni kölcsönüket, nem indítunk beszedést esedékes havi tőke, kamat megfizetésére.
 • 2020.03.18-án 24 órakor fennálló lejárt tartozása (tőke, kamat, díj) is a moratórium hatálya alá tartozik, így ezekre a tételekre sem indítunk beszedést. Ezekre a tartozásokra 2020.03.18-tól további késedelmi kamat nem kerül felszámolásra a moratórium ideje alatt.
 • Nem indítunk beszedést kölcsönhöz kapcsolódó havi megtakarítás és megtakarításhoz kapcsolódó számlavezetési díj összegére sem. A moratórium lejártát követően, 2021 januártól a beszedések az eredeti szerződés feltételei szerint fognak teljesülni. 
 • Moratórium időszaka alatt nyilatkozat nélkül is lehetősége van az ügyfeleknek a moratórium időszakában meg nem fizetett tartozásukat részben vagy egészben rendezni, ennek eredményeképpen a moratórium alatt nyilvántartott tartozás összege csökkenni fog.
 • Részletekről hamarosan tájékoztató levelet küldünk ügyfeleinknek.
 • Önnek nincs további teendője.
 • Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett, felhalmozódott kamatokat és díjakat, a fizetési moratórium lejártát követően, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt havonta egyenlő részletekben kell megfizetni. 
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt felhalmozott tartozás felosztást követően meghatározott havi összeg együttesen ne haladja meg az eredeti szerződése szerinti törlesztőrészletek nagyságát. 
 • Áthidaló kölcsön és Azonnali áthidaló kölcsön esetén a meg nem fizetett megtakarítást és kapcsolódó számlavezetési díjat 2020. december 31. után szükséges megfizetni, ebben az esetben az állami támogatás lehívásának lehetősége meghosszabbodik.
 • A tartozás pontos összegéről és a moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak visszafizetéséről a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk ügyfeleinket.
 • Nyilatkozatot tehet az Erste NetBankban felugró nyilatkoztatási felületen, az Erste TeleBankon (+36 1 298 0222), illetve bankfiókjainkban.
 • Lehetősége van a moratórium időszaka alatt bármikor rendezni a fizetési haladék következtében felhalmozott tartozását részben vagy egészben is, illetve amennyiben megtakarítás fizetése is kapcsolódik a kölcsönéhez, lehetősége van a havi megtakarítások külön befizetésére is.
 • Azon ügyfelek, akik nyilatkoztak arról, hogy tovább szeretnék fizetni kölcsönüket, azaz az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesítenek, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kívánnak a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt 2020. 12.31-ig bármikor joguk van, e joguk pedig nem kötött semmilyen további cselekményhez (pl. nyilatkozat megtételéhez), illetve e joguk gyakorlásával a fizetési késedelem következményei sem kerülhetnek alkalmazásra.

Gépjármű-finanszírozási hitel, pénzügyi lízing, ingatlanlízing

 • 2020. március 18-án 24:00-kor a fennálló tartozást és az azt követő esedékességeket (tőke, kamat és a moratórium hatálya alá tartozó díj) automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá vontuk.
 • A moratórium ideje alatt, a moratórium hatálya alá tartozó törlesztő részletekről/lízingdíjakról a szokásos havi fizetési értesítőt illetve számlát sem állítottuk ki. Ezzel egy időben a csoportos beszedési megbízással történő beszedéseket is felfüggesztettük.
 • A moratórium nem terjed ki a tovább számlázott költségekre. Ilyenek például a havi biztosítási díj, az építményadó és a csekkfeldolgozási díj. A biztosítási díjat és az építményadót a szerződés eredeti feltételeinek megfelelően számlázzuk ki, és az esedékességig kérjük, gondoskodjon a befizetésről! A csekkfeldolgozási díjakat a moratórium lejárta után esedékessé váló törlesztő részletekkel együtt kell majd kiegyenlíteni.
 • A 2020. március 18-án 24.00-kor esetlegesen fennálló lejárt tartozások szintén a moratórium alá esnek, ezekre késedelmi kamatot nem számolunk a moratórium ideje alatt.
 • A moratóriummal kapcsolatos aktuális információkról levélben tájékoztatjuk ügyfeleinket.
 • Önnek nincs további teendője.
 • A fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett kamatokat a fizetési moratórium lejártát követően esedékessé váló törlesztő részletek/lízingdíjak mellett, havonta egyenlő részletekben kell majd megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően fizetendő törlesztő részletek összege nem növekedhet, a futamidő azonban hosszabbodni fog a moratórium lehetőségének igénybevételével.
 • A tartozás pontos összegéről, a moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és esetleges díjak visszafizetéséről a moratórium lejártát követően esedékessé váló első törlesztést megelőzően részletesen tájékoztatjuk ügyfeleinket.
 • Felhívjuk figyelmét, a korábban beállított állandó átutalási megbízás felülvizsgálatára, mert a havi törlesztésnek megfelelő összegű befizetést szerződés szerinti teljesítésnek tekintjük és törlesztésként könyveljük el, ebben az esetben Önre nem vonatkozik a moratórium.
 • Nyilatkozatot tehet weboldalunkon, az Erste TeleBankon (+36 1 298 0222), e-mailen a lizing@erstebank.hu e-mail címen, Erste NetBankon illetve bankfiókjainkban.
 • A nyilatkozatát követően a törlesztő részleteket/lízingdíjakat és az esetleges kapcsolódó fizetési kötelezettségeket az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesítheti. A fizetendő törlesztő részletek/lízingdíjak összegéről továbbra is havi rendszerességgel megküldjük a fizetési értesítőt. Postai csekkes befizetési mód esetén a befizetéshez szükséges csekket a megszokott módon mellékeljük.
 • A fizetési moratórium hatályba lépésével a beszedéseket is leállítottuk, ezért csoportos beszedési megbízás esetén a beszedés újraindításához Önnek tájékoztatnia kell Bankunkat a fizetési szándékáról.
 • A fizetési szándékát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja a fenti elérhetőségeken.
 • Törlesztésre vonatkozó jelzést követően a moratórium időtartama alatt, további intézkedés nélkül, bármikor lehetősége van élni a fizetési moratóriummal.
 • Ha erre oly módon kerül sor, hogy az esedékes befizetések teljesítése elmarad (postai csekk befizetése, állandó átutalási megbízás visszavonása, csoportos beszedésnél a számlán nem áll rendelkezésre a törlesztő részletek összeg), a fizetési késedelem következményei nem érvényesülnek. Ilyen esetben szerződésénél automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek hatályba.

Hiteltörlesztés felfüggesztése kisvállalkozói ügyfeleknek

Hiteltörlesztés felfüggesztése vállalati ügyfeleknek 

A hiteltörlesztések könnyítésére vonatkozó intézkedések alapján az Erste Bank vállalati hitelszerződéssel rendelkező ügyfeleinek a 2020. március 18. napjáig folyósított hitel, kölcsön- és pénzügyi lízing szerződései esetében 2020. december 31-ig nem kell tőketartozást és kamatot, és egyéb díjat fizetniük. Ezzel az eredeti hitelszerződés lejárata meghosszabbodik, azaz egy későbbi időpontban kell megfizetni a kimaradt törlesztéseket.

A hiteltörlesztés felfüggesztése minden ügyfélre automatikusan vonatkozik. Azoknak a kisvállalkozói és vállalati ügyfeleknek, akik nem kérik a hitelkönnyítést, nyilatkozatot kell tenniük.

Fontos tudnia:

 • A fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített tőke-, kamat- illetve díjfizetési kötelezettséget a fizetési moratórium lejáratát követően ki kell fizetni.
 • Amennyiben rendszereink átállásának ideje alatt bármely ügyfelünktől – erre irányuló megállapodás hiányában – a fizetési moratóriummal érintett tételeket mégis levonjuk, bankunk visszautalja a törlesztőszámlára.
 • A fizetési moratórium igénybevételével a fennálló kölcsönszerződések legalább a moratórium idejével meghosszabbodhatnak.
 • A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró szerződések futamideje pedig legalább 2020. december 31-ig meghosszabbodik.
 • Az ügyfél jogosult minden szerződése vonatkozásában fizetési moratóriumot kérni. 
 • Amennyiben nyilatkozatban lemondott a fizetési moratóriumban való részvételről, de a jövőben mégis szüksége lenne a könnyítésre a fizetési moratórium ideje alatt, lehetősége van a nyilatkozatát visszavonni.

A hiteltörlesztés folytatásához nyilatkozatot kell tennie.

További hasznos tartalmaink