Részletes tájékoztatás és nyilatkozási lehetőség kisvállalkozói ügyfelek számára

Részletes tájékoztatás FOLYÓSZÁMLAHITELEK moratóriumi kezeléséről

Hogyan működik a folyószámlahitel?

A folyószámlahitel a vállalkozás pénzforgalmi bankszámlájához kapcsolódó hitelkeret, ami lehetővé teszi, hogy miután a vállalkozás a bankszámáról elköltötte a saját pénzét, a hitelkeretből költsön, negatív irányba húzva ezzel a bankszámla egyenlegét. Ha a bankszámla egyenlege negatív, akkor a hitelkert ki van használva. Ha kihasznált a hitelkeret, de érkezik jóváírás a bankszámlára, a hitelkeret kihasználtsága csökken (vagy akár átmenetileg meg is szűnik, ha nulla vagy pozitív lesz a bankszámla egyenlege). Ha kihasznált a hitelkeret és további utalások történnek a bankszámláról vagy további terhelések történnek a bankszámlán, akkor a hitelkeret kihasználtsága tovább nő. A hitelkeret kihasználtsága a bankszámla terhelései és jóváírásai függvényében akár minden percben változhat. A hitelkeret a hitelkeret lejáratának napjáig és a hitelkert összegéig szabadon használható.

Mely folyószámlahitelekre vonatkozik és mit jelent a fizetési moratórium?

Az a hitelkeret került fizetési moratóriumba, amely 2020. március 18-án 24:00 órakor ki volt használva (negatív volt a bankszámla egyenlege), de a hitelkeretnek csak a kihasznált összege került fizetési moratóriumba (azaz a bankszámla ebben az időpontban fennálló negatív számlaegyenlegének összege). A ki nem használt hitelkeret részt bankunk nem vonta moratórium alá.

A moratóriumba vonást bankunk pontosan 2020. április 1-re virradóra végezte el a 2020. március 18-i 24:00 órakori állapotnak megfelelően. Így azt a hitelkeretet, ahol a vállalkozás március 31-ig jelezte a moratóriumból történő kilépési szándékát, eleve nem vontuk moratórium alá.

A következő kisvállalkozói folyószámlahitelek lehetnek érintettek a fizetési moratóriummal: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, csökkenő összegű Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, Power Business Folyószámlahitel, Agro Folyószámlahitel, Mikrovállalati Egyszerű Folyószámlahitel, Kisvállalkozói Lépéselőny Folyószámlahitel, értékpapír vagy készpénz fedezetes lombard folyószámlahitel, ingatlan fedezetes (jelzálog alapú) folyószámlahitel

A következő példán keresztül mutatjuk be mi történt a moratóriumba vont hitelkerettel: Vegyünk egy 10 millió Ft-os hitelkeretet, amiből 2020. március 18-án 24:00-kor pontosan 6 millió Ft volt a kihasznált rész (a vállalkozás pénzforgalmi bankszámlájának egyenlege mínusz 6 millió Ft volt). A ki nem használt hitelkeret összeg 4 millió Ft. 2020. április 1-vel ez történt a hitelkerettel:

 • A kormányrendelet értelmében a kihasznált hitelkeret részt, azaz a 6 millió Ft-ot félretettük egy a vállalkozás nevére nyitott moratóriumi számlára. Tehát ennyi összeg elvételre került a szabadon használható hitelkeretből. Ez a moratóriumba helyezett tőkeösszeg a moratórium lejáratáig (2020. december 31-ig) moratóriumban marad, hacsak a vállalkozás nem jelzi a moratóriumból történő kilépési szándékát (lásd alább), amit 2020 december 31-ig bármikor megtehet. A moratóriumi számlát megtekintheti a Vállalati NetBank és Electra felületeken.
 • A kormányrendelet értelmében moratóriumba vontuk, azaz a moratóriumi számlára elkülönítettük a 2020 március hónapra fizetendő hitelkamat összegét is. A vállalkozásnak március végén kizárólag a szabadon megmaradt hitelkeret rész után március 19-31 között fizetendő hitelkamatot kellett megfizetnie.
 • 2020 április 1-től, a moratóriumba helyezett tőkeösszeg a folyószámlahitel szerződésben rögzített hitelkamat mértékével kamatozik tovább, azaz a moratóriumi számlán lévő meg nem fizetett hitelkamat tartozás összege havonta emelkedik.
 • A kormányrendelet értelmében a moratóriummal érintett folyószámlahitelek esetében bankunk nem terhelheti be a hitelkerethez kapcsolód hiteldíjakat sem (kezelési költséget, éves felülvizsgálati díjat), így március végétől ezeket a tételeket sem kell megfizetnie a vállalkozásnak.

A fizetési moratórium azt jelenti, hogy a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) vagy a moratóriumból történő önkéntes kilépésig a vállalkozásnak nem kell megfizetnie a moratóriumba vont tőkeösszeget (a példánál maradva a 6 millió Ft-ot), a moratóriumi számlán gyűlő hitelkamatot, valamint a március vége óta be nem szedett hiteldíjakat sem. A moratórium lejáratát követően azonban meg kell fizetni a moratóriumi számlán elkülönített tőkeösszeget, a moratórium időszaka alatt a moratóriumi számlán felgyűlt hitelkamatot és a március vége óta meg nem fizetett hiteldíjakat (részleteket lásd alább).

Annak érdekében, hogy a vállalkozásnak ne kelljen fizetnie hitelkamatot és hiteldíjakat a moratóriumba vont hitelkeret rész után egészen a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig), a 2020. március 18-a és 2020. december 31-e között lejáró hitelkeretek lejáratát bankunk automatikusan meghosszabbította 2020. december 31-re.

A pénzforgalmi bankszámlán maradt szabadon használható hitelkeret összegre (a példánál maradva a 4 millió Ft-ra) nem vonatkozik a moratórium, ezt a hitelkert részt a vállalkozás továbbra is szabadon használhatja. Ennek a hitelkeret résznek a használatából adódó hitelkamatot (és esetlegesen rendelkezésre tartási jutalékot) azonban továbbra is meg kell fizetni havonta.

Amennyiben a vállalkozás hitelkerete túlhúzott állapotban volt március 18-án 24:00 órakor (a példánál maradva pl. mínusz 10,1 millió Ft volt a pénzforgalmi bankszámla egyenlege), úgy a hitelkeret teljes összege (10 millió Ft) és a túlhúzás összege (0,1 millió Ft) is moratóriumba került és moratóriumi tőketartozásként van kezelve.

Amennyiben a vállalkozásnak március 18-án 24:00 órakor egyáltalán nem volt kihasználva a hitelkerete (nulla vagy pozitív volt a pénzforgalmi bankszámlájának egyenlege), úgy a folyószámlahitele egyáltalán nem került moratóriumba. A hitelkeretét szabadon használhatja a teljes hitelkeret összeg erejéig, és szerződésnek megfelelően kell törlesztenie. A hitelkeret lejáratát bankunk nem módosította. A moratóriummal nem érintett folyószámlahitelekre a jövőben nem lehet semmilyen fizetési könnyítést vagy futamidő módosítást kérni.

Mi történik a moratóriummal érintett hitelkerettel 2020. december 31-e után?

2021 január elején bankunk felszabadítja a moratóriumba vont hitelkeret rész összegét a moratóriumból és visszaadja azt a szabadon használható hitelkeretbe, innentől a teljes hitelkeret újra a vállalkozás rendelkezésére áll. A moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) felgyűlt meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíjak összegét bankunk több hónapon keresztül egyenletesen elosztva fogja beszedni a vállalkozástól (ennek mikéntjéről bankunk később küld tájékoztatást). A moratóriummal érintett hitelkeret lejáratát bankunk biztosan meghosszabbítja (azon hitelkeretet is tovább hosszabbítja, akik 2020. december 31-ig már meghosszabbításra kerültek), vagyis az a folyószámlahitel futamideje meghosszabbodik (ennek mikéntjéről bankunk később küld tájékoztatást).

Amennyiben a vállalkozás eddig nem léptette ki a moratóriummal érintett folyószámlahitelét a moratóriumból és továbbra is moratóriumban szeretné tartani a moratóriummal érintett hitelkeret részt, úgy nincs semmilyen teendője. Bankunk 2020. december 31-ig vagy a vállalkozás moratóriumból történő önkéntes kilépéséig automatikusan moratóriumban tartja a hitelkeretet, azaz továbbra is elkülöníti a moratóriumba vont tőkeösszeget, gyűjti a meg nem fizetett hitelkamatot és hiteldíjakat.

Amennyiben a vállalkozás már kiléptette a hitelkeretét a moratóriumból, de újra vissza szeretné léptetni, úgy erre bármikor lehetősége van a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig). Kérjük, hogy a vállalkozás ezen igényét az alább megtalálható „Nyilatkozat fizetési moratóriumba történő VISSZALÉPÉSRŐL” c. nyilatkozat benyújtásával jelezze! Megfelelő nyilatkozást követő 5 munkanapon belül bankunk visszalépteti a hitelkeretet a moratóriumba.

A vállalkozás a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) bármikor kiléptetheti a moratóriummal érintett hitelkeretét a moratóriumból. Kérjük, hogy a vállalkozás ezen igényét az alább megtalálható „Nyilatkozat fizetési moratóriumból történő KILÉPÉSRŐL” c. nyilatkozat benyújtásával jelezze! Megfelelő nyilatkozást követő 5 munkanapon belül bankunk kilépteti a hitelkeretet a moratóriumból. 

A 2020. augusztus 11-ig kilépési nyilatkozatot tevő vállalkozások esetében, kilépéskor csak a moratóriumban lévő tőkeösszeg került felszabadításra a moratóriumból, ami azt jelenti, hogy kilépést követően a vállalkozás ismét a leszerződött hitelkeretének teljes összegét szabadon használhatta a pénzforgalmi bankszámláján, a moratórium időszaka alatt felgyűlt meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíjak összege azonban továbbra is moratóriumban maradt. Ezen ügyfeleinket a későbbiekben fogjuk nyilatkoztatni a moratóriumban lévő hitelkamat és hiteldíj tartozásuk megfizetéséről.

A 2020. augusztus 11-e után kilépési nyilatkozatot tevő vállalkozások esetében, nyilatkozáskor már arról is döntenie kell a vállalkozásnak, hogy a moratórium időszaka alatt felgyűlt meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíjak összegét megfizeti-e egyösszegben a kilépéskor, vagy ezeket a tartozásokat továbbra is moratóriumban tartja a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) és majd 2021-ben porlasztva fizeti meg. Bármely lehetőséget választja a vállalkozás a kilépési nyilatkozaton, bankunk a kilépést követően mindenképpen felszabadítja a moratóriumban lévő tőkeösszeget a moratóriumból, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás ismét a leszerződött hitelkeretének teljes összegét szabadon használhatja a pénzforgalmi bankszámláján. Ha emellett a vállalkozás úgy dönt, hogy a kilépéskor egyösszegben megfizeti a moratórium időszaka alatt felgyűlt meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíjak összegét is, akkor bankunk 5 munkanapon belül beterheli ezeket a tartozásokat a vállalkozás pénzforgalmi számláján, ezzel teljes mértékben kiléptetve a vállalkozást a moratóriumból. Ha a vállalkozás úgy dönt, hogy a kilépéskor nem fizeti meg a moratórium időszaka alatt felgyűlt meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíjak összegét, bankunk ezeket a tartozásokat nem terheli be a vállalkozás pénzforgalmi számláján, hanem a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020 december 31-ig) moratóriumban tartja, és majd 2021-ben porlasztva szedi be a vállalkozástól (a kilépést követően ezen tartozások összege nem emelkedik).

Amennyiben a vállalkozás csak részben szeretné kiléptetni a moratóriumba helyezett tőkeösszeget, azt kilépési nyilatkozat benyújtása nélkül megteheti úgy, hogy a pénzforgalmi számlájáról átvezet a moratóriumi számlára akkora összeget, amennyit szeretne felszabadítani a moratóriumból. Az átvezetést követő 5 munkanapon belül bankunk felszabadítja az átvezetett tőkeösszeget a moratóriumból, így az újra szabadon használható hitelkeret lesz.

Amennyiben kilépést követően a vállalkozás meggondolja magát, a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) bármikor visszaléptetheti a hitelkeretét a moratóriumba. Kérjük, hogy a vállalkozás ezen igényét az alább megtalálható „Nyilatkozat fizetési moratóriumba történő VISSZALÉPÉSRŐL” c. nyilatkozat benyújtásával jelezze! Megfelelő nyilatkozást követő 5 munkanapon belül bankunk visszalépteti a hitelkeretet a moratóriumba.

Részletes tájékoztatás BERUHÁZÁSI és SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNÖK moratóriumi kezeléséről

Milyen ügyletekre vonatkozik a fizetési moratórium?

 • 2020. március 18-án 24:00 órakor fennálló tartozását és azt követő esedékességeket (tőke, kamat, díj) automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá vontuk.

Mi történik, ha az ügylete a rendelet kihirdetésekor a fizetési moratórium hatálya alá tartozott?

 • Azon ügyfeleinknek, akik 2020. március 18-án 24:00 órakor fennálló szerződés alapján folyósított kölcsönnel rendelkeztek, hitelenként egy, kizárólag hiteltörlesztésre szolgáló díjmentes moratóriumi számlát nyitottunk.

Mire szolgál a moratóriumi számla?

 • Amennyiben él a fizetési moratórium lehetőségével, úgy az Ön elsődleges törlesztési számlája a moratóriumi számla és nem a folyószámlája lesz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a moratórium miatt nem rendezett esedékességét ezen moratóriumi számlára történő utalással tudja megtenni.

Milyen műveleteket tud elvégezni a moratóriumi számlán? Hogyan tudja rendezni a moratórium miatt meg nem fizetett esedékességeit?

 • A moratóriumi számla csak fogadó számla lehet, azaz csak átutalás, átvezetés és pénztári befizetés tranzakciók fogadására képes. Átvezetés és átutalás a moratóriumi számláról nem indítható.
 • Amennyiben befizetést kezdeményez a moratóriumi számlára:
  • Amennyiben a befizetés összege meghaladja az addig felgyűlt esedékességek összegét, abban az esetben a felgyűlt esedékességek összege kiegyenlítésre kerül és az azt meghaladó összeg a moratóriumi számlán marad. A következő esedékesség elszámolásához használjuk fel.
  • Amennyiben a moratóriumi számlára befizetett összeg nem éri el a teljes havi törlesztés mértékét, úgy a befizetett összeget díj, kamat, tőke sorrendben számoljuk el az adott havi törlesztőrészletére.

Hogyan tud információhoz jutni a moratórium miatt meg nem fizetett tartozásáról?

 • A moratóriumi számlájáról havonta készül számlakivonat, amelyet minden hónapban eljuttatunk Önnek.
 • Továbbá érdeklődhet Kisvállalkozói Bankárjánál.

Mi történik az ügyletével a moratórium hatálya alatt, illetve milyen következményei lesznek a moratóriumnak az ügyletére nézve?

 • A fizetési moratórium ideje alatt késedelmi kamatot nem számítunk fel, attól függetlenül, hogy élni kíván-e a fizetési moratórium lehetőségével.
 • A fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett, felhalmozódott kamatokat és díjakat a fizetési moratórium lejártát követően, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt felhalmozott tartozás felosztást követően meghatározott havi összeg együttesen ne haladja meg az eredeti szerződése szerinti törlesztőrészlet nagyságát.
 • Amennyiben a fizetési moratórium kihirdetése óta Ön máshogy nem rendelkezett, abban az esetben Önnek további teendője nincs. A hitel mindaddig fizetési moratórium alatt van, amíg Ön ettől eltérően nem nyilatkozott.
 • Ha élni kíván a fizetési moratóriummal, mind a hitel esedékes törlesztőrészletét, mind a moratórium ideje alatt korábban részben vagy egészben meg nem fizetett törlesztőrészletét rendezheti anélkül, hogy a moratóriumból kilépne. (Erről részletesebb magyarázatot „Milyen műveleteket tud elvégezni a moratóriumi számlán? Hogyan tudja rendezni a moratórium miatt meg nem fizetett esedékességeit?” kérdés alatt talál)
 • Ha már nyilatkozott arról, hogy tovább szeretné fizetni kölcsönét az eredeti szerződéses feltételek szerint, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kíván a törlesztés könnyítés lehetőségével, azt a fizetési moratórium időtartama alatt, 2020.12.31-ig bármikor megteheti.
 • Fontos, hogy amennyiben már nyilatkozott arról a múltban, hogy NEM kíván élni a fizetési moratóriummal, majd úgy dönt, hogy mégis élni kíván a fizetési moratóriummal, akkor ezen szándékát jelezni szükséges nyilatkozat formájában:
  • Amennyiben nem jelzi ezen szándékát, abban az esetben a Bank az eredeti, szerződés szerinti pénzforgalmi bankszámláról kísérli meg az esedékesség beszedését.
  • Amennyiben esedékességkor nem, vagy nem teljes összegben áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete a szerződésben megjelölt pénzforgalmi bankszámlán, úgy automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek életbe abban az esetben is, ha nem tesz nyilatkozatot. 
 • Nyilatkozattételt követően, az eddig megszokott módon, az aktuális törlesztőrészleteket a pénzforgalmi bankszámlájáról szedjük be.
 • A moratóriumból való kilépést követően a hitel törlesztésének esedékességekor a moratórium alatt meg nem fizetett, felgyűlt költség (díj), kamat és tőke összege is beszedésre kerül az adott esedékességkor fizetendő költség (díj), kamat és tőke összegével együtt az adott havi esedékesség összegének erejéig.
 • Amennyiben mégis úgy dönt, hogy a moratórium időszaka alatt rendezni kívánja a fizetési haladék következtében felhalmozott tartozását részben vagy egészben, erre az előző pontban részletezettek szerint, a moratóriumi számlán keresztül van lehetősége.
 • Az elszámolás a  2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:46.§ szerinti sorrendben (1. költség, 2. kamat, 3. tőke) történik.
 • A moratórium időszaka alatt meg nem fizetett tőke összegét a moratórium lejáratát követően a hitel tőketartozásának részeként kezeljük.
 • A fizetési moratóriumot követően, a moratórium alatt felgyűlt tartozást figyelembe véve megállapított új törlesztőrészlet pontos összegéről, az új lejáratról és a megfizetéssel kapcsolatos részletekről a későbbiekben értesítjük.

Kitöltendő nyilatkozat

Kérjük, válasszon az alábbi két nyilatkozat közül attól függően, hogy a moratóriumból történő kilépési igényét, vagy a moratóriumba történő visszalépési igényét szeretné benyújtani. A nyilatkozat egy írható PDF formátum. Kérjük, minden, a nyilatkozaton kitöltendő mezőt töltsön ki!

Nyilatkozat fizetési moratóriumból történő KILÉPÉSRŐL Letöltöm (PDF · 775 KB)
Nyilatkozat fizetési moratóriumba történő VISSZALÉPÉSRŐL Letöltöm (PDF · 963 KB)

Nyilatkozat benyújtása e-mailben

E-mailben bármely kisvállalkozói ügyfél benyújthatja nyilatkozatát

1

Nyomtatás és aláírás

 

a) Önálló képviselet esetén 2 példányban nyomtassa ki a teljes körűen kitöltött nyilatkozatot, majd mind a két példányt cégszerűen írja alá a vállalkozás képviseletében eljáró személy! (Egy példány a banké, egy pedig az aláíróé.)

b) Együttes képviselet esetén a nyilatkozatok tartalmának (alapadatok, hitelügyletek adatai) teljes egészében egyeznie kell, azokat aláíróként 2-2 példányban nyomtassa ki!

2

Nyilatkozat benyújtása e-mailben:

 • Az e-mail formai követelménye, adatai és tartalma:
  1. (1) Címzett: Mikrohitelek@erstebank.hu
  2. (2) Tárgy: Ügyfélszám – Cégnév – Fizetési Moratórium Nyilatkozat
  3. (3) A vállalkozás képviseletében eljáró személy személyes csatolmányként küldje el okmányainak szkennelt másolatát!
  4. (4) Csatolmányként küldje el a cégszerűen aláírt, szkennelt nyilatkozatot is! (Együttes aláírók esetében mind a két aláíróé.)
  5. (5) Csatolmányként küldje el továbbá a szkennelt aláírásmintát/aláírási címpéldányt!
  6. (6) Amennyiben nincs lehetősége a nyomtatott dokumentum szkennelésére, okostelefonja kamerájának segítségével is rögzítheti az aláírt nyilatkozatot. Kérjük, figyeljen az olvashatóságra.

Fontos: Csak a banknál bejelentett e-mail címről küldött nyilatkozatot fogadjuk el, vagy a rendelkezési joggal bíró személy e-mail címét.

3

Nyilatkozat feladása postán

 

A nyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozat banki példányát mihamarabb postázza a bank postafiókjába: Erste Bank Hungary Zrt. – Mikrovállalat, Budapest, Pf. 1933

Nyilatkozat benyújtása bankfiókban

Bankfiókban bármely kisvállalkozói ügyfél benyújthatja nyilatkozatát

Kérjük, a járványhelyzetre való tekintettel, amennyiben lehetősége engedi, nyilatkozatát e-mailben nyújtsa be! Amennyiben nyilatkozatát csak a bankfiókban van lehetősége benyújtani, előzetesen vegye fel a kapcsolatot Kisvállalkozói Bankárával!

+1 nyilatkozási lehetőség, amihez nyilatkozatot sem kell kitölteni = Telefonos nyilatkozattétel

Telefonon kizárólag egyéni vállalkozók és a vállalkozásban önálló képviseleti joggal rendelkező személyek tehetnek nyilatkozatot. A telefonon történő nyilatkozáshoz nem kell nyilatkozatot kitölteni.

Kérjük, hívja a TeleBankot (+36 1 298 0222), nyilatkozáskor fontos, hogy elhangozzanak a vállalkozás legfontosabb adatai.

 • Ha Ön egyéni vállalkozó, a következő adatokkal kell nyilatkozatot tennie:
  • az ügyfél neve,
  • az egyéni vállalkozása nyilvántartási száma,
  • egyéni vállalkozóként nyilatkozik, és a vállalkozása nevében nyilatkozik.
 • Ha Ön a vállalkozása önálló képviseletére jogosult, akkor az alábbi adatokkal kell nyilatkozatot tennie:
  • az ügyfél neve,
  • a vállalkozás neve, amelynek nevében nyilatkozik, 
  • az, hogy Ön önállóan jogosult a cég képviseletére, vagyis hogy Ön az ügyvezető, és ebben a minőségében jogosult nyilatkozni.

A járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy kérdésekkel lehetőség szerint az elektronikus és telefonos csatornáinkat keressék!