Részletes tájékoztatás és nyilatkozási lehetőség kisvállalkozói ügyfelek számára

Részletes tájékoztatás FOLYÓSZÁMLAHITELEK moratóriumi kezeléséről

Hogyan működik a folyószámlahitel?

A folyószámlahitel a vállalkozás pénzforgalmi bankszámlájához kapcsolódó hitelkeret, ami lehetővé teszi, hogy miután a vállalkozás a bankszámáról elköltötte a saját pénzét, a hitelkeretből költsön, negatív irányba húzva ezzel a bankszámla egyenlegét. Ha a bankszámla egyenlege negatív, akkor a hitelkert ki van használva. Ha kihasznált a hitelkeret, de érkezik jóváírás a bankszámlára, a hitelkeret kihasználtsága csökken (vagy akár átmenetileg meg is szűnik, ha nulla vagy pozitív lesz a bankszámla egyenlege). Ha kihasznált a hitelkeret és további utalások történnek a bankszámláról vagy további terhelések történnek a bankszámlán, akkor a hitelkeret kihasználtsága tovább nő. A hitelkeret kihasználtsága a bankszámla terhelései és jóváírásai függvényében akár minden percben változhat. A hitelkeret a hitelkeret lejáratának napjáig és a hitelkert összegéig szabadon használható.

Mely folyószámlahitelekre vonatkozik és mit jelent a fizetési moratórium?

Az a hitelkeret került fizetési moratóriumba, amely 2020. március 18-án 24:00 órakor ki volt használva (negatív volt a bankszámla egyenlege), de a hitelkeretnek csak a kihasznált összege került fizetési moratóriumba (azaz a bankszámla ebben az időpontban fennálló negatív számlaegyenlegének összege). A ki nem használt hitelkeret részt bankunk nem vonta moratórium alá.

A moratóriumba vonást bankunk pontosan 2020. április 1-re virradóra végezte el a 2020. március 18-i 24:00 órakori állapotnak megfelelően. Így azt a hitelkeretet, ahol a vállalkozás március 31-ig jelezte a moratóriumból történő kilépési szándékát, eleve nem vontuk moratórium alá.

A következő kisvállalkozói folyószámlahitelek lehetnek érintettek a fizetési moratóriummal: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, csökkenő összegű Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, Power Business Folyószámlahitel, Agro Folyószámlahitel, Mikrovállalati Egyszerű Folyószámlahitel, Kisvállalkozói Lépéselőny Folyószámlahitel, értékpapír vagy készpénz fedezetes lombard folyószámlahitel, ingatlan fedezetes (jelzálog alapú) folyószámlahitel

A következő példán keresztül mutatjuk be mi történt a moratóriumba vont hitelkerettel: Vegyünk egy 10 millió Ft-os hitelkeretet, amiből 2020. március 18-án 24:00-kor pontosan 6 millió Ft volt a kihasznált rész (a vállalkozás pénzforgalmi bankszámlájának egyenlege mínusz 6 millió Ft volt). A ki nem használt hitelkeret összeg 4 millió Ft. 2020. április 1-vel ez történt a hitelkerettel:

 • A kormányrendelet értelmében a kihasznált hitelkeret részt, azaz a 6 millió Ft-ot félretettük egy a vállalkozás nevére nyitott moratóriumi számlára. Tehát ennyi összeg elvételre került a szabadon használható hitelkeretből. Ez a moratóriumba helyezett tőkeösszeg mindaddig moratóriumban marad, amíg a vállalkozás nem jelzi a moratóriumból történő kilépési szándékát (lásd alább). A moratóriumi számlát megtekintheti a Vállalati NetBank és Electra felületeken.
 • A kormányrendelet értelmében moratóriumba vontuk, azaz a moratóriumi számlára elkülönítettük a 2020 március hónapra fizetendő hitelkamat összegét is. A vállalkozásnak március végén kizárólag a szabadon megmaradt hitelkeret rész után március 19-31 között fizetendő hitelkamatot kellett megfizetnie.
 • 2020 április 1-től, a moratóriumba helyezett tőkeösszeg a folyószámlahitel szerződésben rögzített hitelkamat mértékével kamatozik tovább, azaz a moratóriumi számlán lévő meg nem fizetett hitelkamat tartozás összege havonta emelkedik.
 • A kormányrendelet értelmében a moratóriummal érintett folyószámlahitelek esetében bankunk nem terhelheti be a hitelkerethez kapcsolód hiteldíjakat sem (kezelési költséget, éves felülvizsgálati díjat), így március végétől ezeket a tételeket sem kell megfizetnie a vállalkozásnak.

A fizetési moratórium azt jelenti, hogy a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) vagy a moratóriumból történő önkéntes kilépésig a vállalkozásnak nem kell megfizetnie a moratóriumba vont tőkeösszeget (a példánál maradva a 6 millió Ft-ot), a moratóriumi számlán gyűlő hitelkamatot, valamint a március vége óta be nem szedett hiteldíjakat sem. A moratórium lejáratát követően azonban meg kell fizetni a moratóriumi számlán elkülönített tőkeösszeget, a moratórium időszaka alatt a moratóriumi számlán felgyűlt hitelkamatot és a március vége óta meg nem fizetett hiteldíjakat (részleteket lásd alább).

Annak érdekében, hogy a vállalkozásnak ne kelljen fizetnie hitelkamatot és hiteldíjakat a moratóriumba vont hitelkeret rész után egészen a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig), a 2020. március 18-a és 2020. december 31-e között lejáró hitelkeretek lejáratát bankunk automatikusan meghosszabbította 2020. december 31-re.

A pénzforgalmi bankszámlán maradt szabadon használható hitelkeret összegre (a példánál maradva a 4 millió Ft-ra) nem vonatkozik a moratórium, ezt a hitelkert részt a vállalkozás továbbra is szabadon használhatja. Ennek a hitelkeret résznek a használatából adódó hitelkamatot (és esetlegesen rendelkezésre tartási jutalékot) azonban továbbra is meg kell fizetni havonta.

Amennyiben a vállalkozás hitelkerete túlhúzott állapotban volt március 18-án 24:00 órakor (a példánál maradva pl. mínusz 10,1 millió Ft volt a pénzforgalmi bankszámla egyenlege), úgy a hitelkeret teljes összege (10 millió Ft) és a túlhúzás összege (0,1 millió Ft) is moratóriumba került és moratóriumi tőketartozásként van kezelve.

Amennyiben a vállalkozásnak március 18-án 24:00 órakor egyáltalán nem volt kihasználva a hitelkerete (nulla vagy pozitív volt a pénzforgalmi bankszámlájának egyenlege), úgy a folyószámlahitele egyáltalán nem került moratóriumba. A hitelkeretét szabadon használhatja a teljes hitelkeret összeg erejéig, és szerződésnek megfelelően kell törlesztenie. A hitelkeret lejáratát bankunk nem módosította. A moratóriummal nem érintett folyószámlahitelekre a jövőben nem lehet semmilyen fizetési könnyítést vagy futamidő módosítást kérni.

Mi történik a moratóriummal érintett hitelkerettel 2020. december 31-e után?

2021 január elején bankunk felszabadítja a moratóriumba vont hitelkeret rész összegét a moratóriumból és visszaadja azt a szabadon használható hitelkeretbe, innentől a teljes hitelkeret újra a vállalkozás rendelkezésére áll. A moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) felgyűlt meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíjak összegét bankunk több hónapon keresztül egyenletesen elosztva fogja beszedni a vállalkozástól (ennek mikéntjéről bankunk később küld tájékoztatást). A moratóriummal érintett hitelkeret lejáratát bankunk biztosan meghosszabbítja (azon hitelkeretet is tovább hosszabbítja, akik 2020. december 31-ig már meghosszabbításra kerültek), vagyis az a folyószámlahitel futamideje meghosszabbodik (ennek mikéntjéről bankunk később küld tájékoztatást).

Amennyiben a vállalkozás eddig nem léptette ki a moratóriummal érintett folyószámlahitelét a moratóriumból és továbbra is moratóriumban szeretné tartani a moratóriummal érintett hitelkeret részt, úgy nincs semmilyen teendője. Bankunk 2020. december 31-ig vagy a vállalkozás moratóriumból történő önkéntes kilépéséig automatikusan moratóriumban tartja a hitelkeretet, azaz továbbra is elkülöníti a moratóriumba vont tőkeösszeget, gyűjti a meg nem fizetett hitelkamatot és hiteldíjakat.

Amennyiben a vállalkozás már kiléptette a hitelkeretét a moratóriumból, de újra vissza szeretné léptetni, úgy erre bármikor lehetősége van a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig). Kérjük, hogy a vállalkozás ezen igényét az alább megtalálható „Nyilatkozat fizetési moratóriumba történő VISSZALÉPÉSRŐL” c. nyilatkozat benyújtásával jelezze! Megfelelő nyilatkozást követő 5 munkanapon belül bankunk visszalépteti a hitelkeretet a moratóriumba.

A vállalkozás a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) bármikor kiléptetheti a moratóriummal érintett hitelkeretét a moratóriumból. Kérjük, hogy a vállalkozás ezen igényét az alább megtalálható „Nyilatkozat fizetési moratóriumból történő KILÉPÉSRŐL” c. nyilatkozat benyújtásával jelezze! Megfelelő nyilatkozást követő 5 munkanapon belül bankunk kilépteti a hitelkeretet a moratóriumból. Kilépéskor egyelőre csak a moratóriumban lévő tőkeösszeg kerül felszabadításra a moratóriumból, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás ismét a leszerződött hitelkeretének teljes összegét szabadon használhatja a pénzforgalmi bankszámláján. A moratórium időszaka alatt felgyűlt meg nem fizetett hitelkamat és hiteldíjak összege továbbra is moratóriumban marad. A moratóriumban lévő hitelkamat és hiteldíj tartozás megfizetéséről a későbbiekben újra nyilatkoztatjuk ügyfeleinket.

Amennyiben a vállalkozás csak részben szeretné kiléptetni a moratóriumba helyezett tőkeösszeget, azt kilépési nyilatkozat benyújtása nélkül megteheti úgy, hogy a pénzforgalmi számlájáról átvezet a moratóriumi számlára akkora összeget, amennyit szeretne felszabadítani a moratóriumból. Az átvezetést követő 5 munkanapon belül bankunk felszabadítja az átvezetett tőkeösszeget a moratóriumból, így az újra szabadon használható hitelkeret lesz.

Amennyiben kilépést követően a vállalkozás meggondolja magát, a moratórium lejáratáig (jelenleg 2020. december 31-ig) bármikor visszaléptetheti a hitelkeretét a moratóriumba. Kérjük, hogy a vállalkozás ezen igényét az alább megtalálható „Nyilatkozat fizetési moratóriumba történő VISSZALÉPÉSRŐL” c. nyilatkozat benyújtásával jelezze! Megfelelő nyilatkozást követő 5 munkanapon belül bankunk visszalépteti a hitelkeretet a moratóriumba.

Részletes tájékoztatás BERUHÁZÁSI és SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ KÖLCSÖNÖK moratóriumi kezeléséről

Milyen ügyletekre vonatkozik a fizetési moratórium?

 • 2020. március 18-án 24:00 órakor fennálló tartozását és azt követő esedékességeket (tőke, kamat, díj) automatikusan a fizetési moratórium hatálya alá vontuk.

Mi történik, ha az ügylete a rendelet kihirdetésekor a fizetési moratórium hatálya alá tartozott?

 • Azon ügyfeleinknek, akik 2020. március 18-án 24:00 órakor fennálló szerződés alapján folyósított kölcsönnel rendelkeztek, hitelenként egy, kizárólag hiteltörlesztésre szolgáló díjmentes moratóriumi számlát nyitottunk.

Mire szolgál a moratóriumi számla?

 • Amennyiben él a fizetési moratórium lehetőségével, úgy az Ön elsődleges törlesztési számlája a moratóriumi számla és nem a folyószámlája lesz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a moratórium miatt nem rendezett esedékességét ezen moratóriumi számlára történő utalással tudja megtenni.

Milyen műveleteket tud elvégezni a moratóriumi számlán? Hogyan tudja rendezni a moratórium miatt meg nem fizetett esedékességeit?

 • A moratóriumi számla csak fogadó számla lehet, azaz csak átutalás, átvezetés és pénztári befizetés tranzakciók fogadására képes. Átvezetés és átutalás a moratóriumi számláról nem indítható.
 • Amennyiben befizetést kezdeményez a moratóriumi számlára:
  • Amennyiben a befizetés összege meghaladja az addig felgyűlt esedékességek összegét, abban az esetben a felgyűlt esedékességek összege kiegyenlítésre kerül és az azt meghaladó összeg a moratóriumi számlán marad. A következő esedékesség elszámolásához használjuk fel.
  • Amennyiben a moratóriumi számlára befizetett összeg nem éri el a teljes havi törlesztés mértékét, úgy a befizetett összeget díj, kamat, tőke sorrendben számoljuk el az adott havi törlesztőrészletére.

Hogyan tud információhoz jutni a moratórium miatt meg nem fizetett tartozásáról?

 • A moratóriumi számlájáról havonta készül számlakivonat, amelyet minden hónapban eljuttatunk Önnek.
 • Továbbá érdeklődhet Kisvállalkozói Bankárjánál.

Mi történik az ügyletével a moratórium hatálya alatt, illetve milyen következményei lesznek a moratóriumnak az ügyletére nézve?

 • A fizetési moratórium ideje alatt késedelmi kamatot nem számítunk fel, attól függetlenül, hogy élni kíván-e a fizetési moratórium lehetőségével.
 • A fizetési moratórium ideje alatt meg nem fizetett, felhalmozódott kamatokat és díjakat a fizetési moratórium lejártát követően, a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, havonta egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt felhalmozott tartozás felosztást követően meghatározott havi összeg együttesen ne haladja meg az eredeti szerződése szerinti törlesztőrészlet nagyságát.
 • Amennyiben a fizetési moratórium kihirdetése óta Ön máshogy nem rendelkezett, abban az esetben Önnek további teendője nincs. A hitel mindaddig fizetési moratórium alatt van, amíg Ön ettől eltérően nem nyilatkozott.
 • Ha élni kíván a fizetési moratóriummal, mind a hitel esedékes törlesztőrészletét, mind a moratórium ideje alatt korábban részben vagy egészben meg nem fizetett törlesztőrészletét rendezheti anélkül, hogy a moratóriumból kilépne. (Erről részletesebb magyarázatot „Milyen műveleteket tud elvégezni a moratóriumi számlán? Hogyan tudja rendezni a moratórium miatt meg nem fizetett esedékességeit?” kérdés alatt talál)
 • Ha már nyilatkozott arról, hogy tovább szeretné fizetni kölcsönét az eredeti szerződéses feltételek szerint, a moratórium időtartama alatt viszont mégis élni kíván a törlesztés könnyítés lehetőségével, azt a fizetési moratórium időtartama alatt, 2020.12.31-ig bármikor megteheti.
 • Fontos, hogy amennyiben már nyilatkozott arról a múltban, hogy NEM kíván élni a fizetési moratóriummal, majd úgy dönt, hogy mégis élni kíván a fizetési moratóriummal, akkor ezen szándékát jelezni szükséges nyilatkozat formájában:
  • Amennyiben nem jelzi ezen szándékát, abban az esetben a Bank az eredeti, szerződés szerinti pénzforgalmi bankszámláról kísérli meg az esedékesség beszedését.
  • Amennyiben esedékességkor nem, vagy nem teljes összegben áll rendelkezésre a törlesztőrészlet fedezete a szerződésben megjelölt pénzforgalmi bankszámlán, úgy automatikusan a fizetési moratórium szabályai lépnek életbe abban az esetben is, ha nem tesz nyilatkozatot. 
 • A moratóriumból való kilépést követően a korábban felgyűlt összeg rendezése a moratóriumi számlán keresztül lehetséges.
 • A moratórium időszaka alatt meg nem fizetett tőke összegét a moratórium lejáratát követően a hitel tőketartozásának részeként kezeljük.
 • A fizetési moratóriumot követően, a moratórium alatt felgyűlt tartozást figyelembe véve megállapított új törlesztőrészlet pontos összegéről, az új lejáratról és a megfizetéssel kapcsolatos részletekről a későbbiekben értesítjük.
 • Amennyiben mégis úgy dönt, hogy a moratórium időszaka alatt rendezni kívánja a fizetési haladék következtében felhalmozott tartozását részben vagy egészben, erre az előző pontban részletezettek szerint, a moratóriumi számlán keresztül van lehetősége.
 • Nyilatkozattételt követően, az eddig megszokott módon, az aktuális törlesztőrészleteket a pénzforgalmi bankszámlájáról szedjük be, a kölcsönszerződésében foglaltak szerint. 

Kitöltendő nyilatkozat

Kérjük, válasszon az alábbi két nyilatkozat közül attól függően, hogy a moratóriumból történő kilépési igényét, vagy a moratóriumba történő visszalépési igényét szeretné benyújtani. A nyilatkozat egy írható PDF formátum. Kérjük, minden, a nyilatkozaton kitöltendő mezőt töltsön ki!

Nyilatkozat fizetési moratóriumból történő KILÉPÉSRŐL Letöltöm (PDF · 891 KB)
Nyilatkozat fizetési moratóriumba történő VISSZALÉPÉSRŐL Letöltöm (PDF · 963 KB)

Nyilatkozat benyújtása e-mailben

E-mailben bármely kisvállalkozói ügyfél benyújthatja nyilatkozatát

1

Nyomtatás és aláírás

 

a) Önálló képviselet esetén 2 példányban nyomtassa ki a teljes körűen kitöltött nyilatkozatot, majd mind a két példányt cégszerűen írja alá a vállalkozás képviseletében eljáró személy! (Egy példány a banké, egy pedig az aláíróé.)

b) Együttes képviselet esetén a nyilatkozatok tartalmának (alapadatok, hitelügyletek adatai) teljes egészében egyeznie kell, azokat aláíróként 2-2 példányban nyomtassa ki!

2

Nyilatkozat benyújtása e-mailben:

 • Az e-mail formai követelménye, adatai és tartalma:
  1. (1) Címzett: Mikrohitelek@erstebank.hu
  2. (2) Tárgy: Ügyfélszám – Cégnév – Fizetési Moratórium Nyilatkozat
  3. (3) A vállalkozás képviseletében eljáró személy személyes csatolmányként küldje el okmányainak szkennelt másolatát!
  4. (4) Csatolmányként küldje el a cégszerűen aláírt, szkennelt nyilatkozatot is! (Együttes aláírók esetében mind a két aláíróé.)
  5. (5) Csatolmányként küldje el továbbá a szkennelt aláírásmintát/aláírási címpéldányt!
  6. (6) Amennyiben nincs lehetősége a nyomtatott dokumentum szkennelésére, okostelefonja kamerájának segítségével is rögzítheti az aláírt nyilatkozatot. Kérjük, figyeljen az olvashatóságra.

Fontos: Csak a banknál bejelentett e-mail címről küldött nyilatkozatot fogadjuk el, vagy a rendelkezési joggal bíró személy e-mail címét.

3

Nyilatkozat feladása postán

 

A nyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozat banki példányát mihamarabb postázza a bank postafiókjába: Erste Bank Hungary Zrt. – Mikrovállalat, Budapest, Pf. 1933

Nyilatkozat benyújtása bankfiókban

Bankfiókban bármely kisvállalkozói ügyfél benyújthatja nyilatkozatát

Kérjük, a járványhelyzetre való tekintettel, amennyiben lehetősége engedi, nyilatkozatát e-mailben nyújtsa be! Amennyiben nyilatkozatát csak a bankfiókban van lehetősége benyújtani, előzetesen vegye fel a kapcsolatot Kisvállalkozói Bankárával!

+1 nyilatkozási lehetőség, amihez nyilatkozatot sem kell kitölteni = Telefonos nyilatkozattétel

Telefonon kizárólag egyéni vállalkozók és a vállalkozásban önálló képviseleti joggal rendelkező személyek tehetnek nyilatkozatot. A telefonon történő nyilatkozáshoz nem kell nyilatkozatot kitölteni.

Kérjük, hívja a TeleBankot (+36 1 298 0222), nyilatkozáskor fontos, hogy elhangozzanak a vállalkozás legfontosabb adatai.

 • Ha Ön egyéni vállalkozó, a következő adatokkal kell nyilatkozatot tennie:
  • az ügyfél neve,
  • az egyéni vállalkozása nyilvántartási száma,
  • egyéni vállalkozóként nyilatkozik, és a vállalkozása nevében nyilatkozik.
 • Ha Ön a vállalkozása önálló képviseletére jogosult, akkor az alábbi adatokkal kell nyilatkozatot tennie:
  • az ügyfél neve,
  • a vállalkozás neve, amelynek nevében nyilatkozik, 
  • az, hogy Ön önállóan jogosult a cég képviseletére, vagyis hogy Ön az ügyvezető, és ebben a minőségében jogosult nyilatkozni.

A járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy kérdésekkel lehetőség szerint az elektronikus és telefonos csatornáinkat keressék!