Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem

Megtéríti a hitelkártyán fennálló teljes tartozást egy váratlan esemény bekövetkezésekor.

 • Teljes fennálló tartozás megfizetése hitelkeretre és részletfizetési* szolgáltatásra egyaránt
 • A biztosítási eseménykori élethelyzetének megfelelő szolgáltatások
 • A fennálló tartozásnak megfelelő százalékos és maximalizált (max. 5.000 Ft) biztosítási díj
 • Új vagy meglévő hitelkártyaszámlákhoz egyaránt igényelhető szolgáltatás, amely utólag bármikor lemondható

* Keresőképtelenség és munkanélküliség esetén a Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások egyenlegét a Biztosító havi részletekben törleszti

Azon Erste hitelkártyát igénylő, vagy Erste hitelkártyával rendelkező ügyfeleink, akik

 • elmúltak 18 évesek, de a csatlakozás pillanatában még nem töltik be a 67. életévüket, 
 • főkártya birtokosok, 
 • akik ugyanazon hitelkártyaszámla vonatkozásában és a komplex csomag tekintetében még nem voltak biztosítottak 
 • nem részesülnek rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban
 • Bármely okú halál 
 • Bármely okú, 70%-ot meghaladó mértékű össz-szervezeti egészségkárosodás 
 • Balesetből eredő, 30%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodás 
 • Balesetből eredő, legalább 5 napos időtartamot elérő kórházi ápolás 
 • 60 napot meghaladó munkanélküliség 
 • Betegségből vagy balesetből eredő, 60 napot meghaladó keresőképtelenség 

A biztosítási fedezet terjedelme eltérő attól függően, hogy a biztosítási esemény időpontjában a Biztosított munkavállaló, vállalkozó/önfoglalkoztató vagy saját jogon nyugdíjas.

* Munkaviszony: legalább heti 30 órás, határozatlan időtartamú (i) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a magyar jog hatálya alá tartozó (ii) közszolgálati jogviszony, (iii) közalkalmazotti jogviszony, (iv) bírósági és igazságügyi- illetőleg ügyészségi szolgálati viszony, (v) fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati viszonya.

**Vállalkozó / önfoglalkoztató: az a természetes személy, aki a rendszeres jövedelemszerző tevékenységét nem munkaviszony keretében végzi

A biztosítás havi díja a hitelkártya fordulónapon fennálló teljes tartozás 0,89%-a, de maximum 5.000 Ft, tehát pl:. 100 000 Ft fennálló tartozás esetén mindössze 890 Ft-ot jelent. (A biztosítás díja a hitelkártya fordulónapon kerül beterhelésre.)

Hogyan szolgáltat a biztosító?

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon:

Részletes felvilágosítással az ERSTE Bank Zrt. bármely bankfiókjában, vagy az Erste Bank TeleBankon (+36 1 298 0222), szívesen segítenek Önnek munkatársaink.

Kapcsolódó szolgáltatások

Jogi feltételek

 

Letölthető nyomtatványok az Erste Hitelkártya Törlesztési Védelemhez

Erste Hitelkártya Törlesztési Védelem - 2017. november 7-ig csatlakozott ügyfelek részére
Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem - Összefoglaló Terméktájékoztató
Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem - Biztosítási Feltételek
Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem - Biztosítást Megszűntető Nyilatkozat

Biztosítási termékismertető

Erste Bank biztosításközvetítői tájékoztatója
Távértékesítési tájékoztató elektronikus úton kötött törlesztésvédelmi biztosításokhoz

Az Erste Hitelkártya Komplex törlesztésvédelmi biztosítást a Bank (mint az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő többes ügynöke) és a Bank megbízott függő biztosításközvetítő alügynöke, az eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. nyújtja.