Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem

Megtéríti a hitelkártyán fennálló teljes tartozást egy váratlan esemény bekövetkezésekor.

 • Teljes fennálló tartozás megfizetése hitelkeretre és részletfizetési* szolgáltatásra egyaránt
 • A biztosítási eseménykori élethelyzetének megfelelő szolgáltatások
 • A fennálló tartozásnak megfelelő százalékos és maximalizált (max. 5.000 Ft) biztosítási díj
 • Új vagy meglévő hitelkártyaszámlákhoz egyaránt igényelhető szolgáltatás, amely utólag bármikor lemondható

* Keresőképtelenség és munkanélküliség esetén a Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatások egyenlegét a Biztosító havi részletekben törleszti

Azon Erste hitelkártyát igénylő, vagy Erste hitelkártyával rendelkező ügyfeleink, akik

 • elmúltak 18 évesek, de a csatlakozás pillanatában még nem töltik be a 67. életévüket, 
 • főkártya birtokosok, 
 • akik ugyanazon hitelkártyaszámla vonatkozásában és a komplex csomag tekintetében még nem voltak biztosítottak 
 • nem részesülnek rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban
 • Bármely okú halál 
 • Bármely okú, 70%-ot meghaladó mértékű össz-szervezeti egészségkárosodás 
 • Balesetből eredő, 30%-ot meghaladó mértékű maradandó egészségkárosodás 
 • Balesetből eredő, legalább 5 napos időtartamot elérő kórházi ápolás 
 • 60 napot meghaladó munkanélküliség 
 • Betegségből vagy balesetből eredő, 60 napot meghaladó keresőképtelenség 

A biztosítási fedezet terjedelme eltérő attól függően, hogy a biztosítási esemény időpontjában a Biztosított munkavállaló, vállalkozó/önfoglalkoztató vagy saját jogon nyugdíjas.

Kockázatok

A Biztosított személy a biztosítási esemény időpontjában:

Munkavállaló (munkaviszonyban álló)*

Vállalkozó/ önfoglalkoztató**

Nyugdíjas

Bármely okú halál

+

+

+

70%-ot meghaladó egészségkárosodás

+

+

_

Balesetből eredő, 30%-ot meghaladó egészségkárosodás

+

+

+

Balesetből eredő kórházi ápolás

_

+

+

Keresőképtelenség (táppénz)

+

+

+

Munkanélküliség

+

_

_

* Munkaviszony: legalább heti 30 órás, határozatlan időtartamú (i) a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a magyar jog hatálya alá tartozó (ii) közszolgálati jogviszony, (iii) közalkalmazotti jogviszony, (iv) bírósági és igazságügyi- illetőleg ügyészségi szolgálati viszony, (v) fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjainak szolgálati viszonya.

**Vállalkozó / önfoglalkoztató: az a természetes személy, aki a rendszeres jövedelemszerző tevékenységét nem munkaviszony keretében végzi

A biztosítás havi díja a hitelkártya fordulónapon fennálló teljes tartozás 0,89%-a, de maximum 5.000 Ft, tehát pl:. 100 000 Ft fennálló tartozás esetén mindössze 890 Ft-ot jelent. (A biztosítás díja a hitelkártya fordulónapon kerül beterhelésre.)

Hogyan szolgáltat a biztosító?

Biztosítási esemény

Biztosítási esemény időpontja

A Biztosító szolgáltatása

Felhasznált hitelkeretre vonatkozóan

Részletfizetési Szolgáltatásokra vonatkozóan

Bármely okú halál

A biztosított halálának napja

A biztosítási esemény napján fennálló teljes hitelkártya tartozás

70%-ot meghaladó egészségkárosodás

Az egészségkárosodást megállapító minősítés hatályba lépésének napja

A biztosítási esemény napján fennálló teljes hitelkártya tartozás

Balesetből eredő, 30%-ot meghaladóegészségkárosodás

A baleset bekövetkezésének napja

A biztosítási esemény napján fennálló teljes hitelkártya tartozás

Balesetből eredő kórházi ápolás

A baleset bekövetkezésének napja

A biztosítási esemény napján fennálló teljes hitelkártya tartozás

Keresőképtelenség (táppénz)

A keresőképtelenség 61. napja

A keresőképtelenség 1. napját megelőző havi hitelkártya fordulónapon fennálló teljes felhasznált hitelkeret A keresőképtelenség 1. napját megelőző havi hitelkártya fordulónapon fennálló Részletfizetési szolgáltatások egyenlegének 20%-a, majd havonta ezen összeg 10%-a, maximum 10 egymást követő alkalommal

Munkanélküliség

A biztosított álláskeresőként nyilvántartott állapotának 61. napja

A munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat napját megelőző havi hitelkártya fordulónapon fennálló teljes felhasznált hitelkeret

A munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat napját megelőző havi hitelkártya fordulónapon fennálló Részletfizetési szolgáltatások egyenlegének 20%-a, majd havonta ezen összeg 10%-a, maximum 10 egymást követő alkalommal

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

1300 Budapest, Pf. 161.

Tel: (+36-1) 501-2372

Részletes felvilágosítással az ERSTE Bank Zrt. bármely bankfiókjában, vagy az Erste Bank TeleBankon (+36 1 298 0222), szívesen segítenek Önnek munkatársaink.

Kapcsolódó szolgáltatások

Jogi feltételek

 

Letölthető nyomtatványok az Erste Hitelkártya Törlesztési Védelemhez

Erste Hitelkártya Törlesztési Védelem - 2017. november 7-ig csatlakozott ügyfelek részére
Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem - Összefoglaló Terméktájékoztató
Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem - Biztosítási Feltételek

Erste Hitelkártya Komplex Törlesztési Védelem - Biztosítást Megszűntető Nyilatkozat

Biztosítási termékismertető

Az Erste Hitelkártya Komplex törlesztésvédelmi biztosítást a Bank (mint az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő többes ügynöke) és a Bank megbízott függő biztosításközvetítő alügynöke, az eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. nyújtja.