ATM-mel kapcsolatos panaszkezelés

Fontos tudnivalók

ATM készpénzfelvétellel kapcsolatos panaszkezelés

 

Ha sikertelen volt az ATM-es készpénzfelvétel* (pl. a ténylegesen felvett és a számlán terhelt összeg különbözik), a probléma kivizsgálásához minden esetben szükséges az ATM leürítése és az automatán történt forgalom és készlet egyeztetése. Ezután tudjuk kivizsgálni panaszát.

 

ATM készpénzbefizetéssel kapcsolatos panaszkezelés

 

Hogyan és mikor kapom vissza az ATM által jóváírás nélkül bevont bankjegyeim ellenértékét?

Ha sikertelen volt az ATM-es készpénzbefizetése*, kérheti, hogy a kártyájához tartozó számláján az ATM leürítése és az automata forgalmának és készletének egyeztetése előtt írjuk jóvá a reklamált összeget.

ATM befizetéssel kapcsolatos panaszbejelentését kérjük, az erre a célra szolgáló elérhetőségek egyikén tegye meg.

Ha előzetes jóváírást szeretne, bankfiókjainkban vagy TeleBankon dolgozó kollégáink tudnak a leggyorsabban segíteni.

Mik az előzetes jóváírás feltételei?

  • Az előzetes jóváírást a kivizsgálás eredményétől függően visszavonhatjuk, vagy korrigálhatjuk. Ennek tudomásul vételéről írásban nyilatkozatot kell tennie.
  • A reklamáció kivizsgálására és az esetleges előzetes (általában 3 munkanapon belüli) jóváírásra csak akkor kerülhet sor, ha a vitatott tranzakcióra vonatkozó adatokat teljeskörűen megadja.

Az előzetes jóváírásról saját hatáskörben, kockázatkezelési szempontok alapján döntünk. Az előzetes jóváírási lehetőség hamisgyanús bankjegyek bevonására nem vonatkozik!

Mi történik, ha az ATM hamisgyanúsnak minősíti a bankjegyeket?

Ha az ATM a befizetési tranzakció során a bankjegyeket hamisgyanúsnak minősíti, azokat minden esetben bevonja. Ezeket a bankjegyeket a továbbiakban a Magyar Nemzeti Bank rendelete alapján kezeljük, azok ellenértékét nem írhatjuk jóvá sem azonnal, sem pedig előzetesen.

Ha a vizsgálat során kiderült, hogy a bankjegyek valódiak, az összeget a vizsgálat után automatikusan jóváírjuk a kártyájához tartozó bankszámlán.

Az ATM a befizetett bankjegyeket a vonatkozó MNB rendelet rendelkezései szerint vizsgálja és kategorizálja. Ettől nem térhetünk el, a vizsgálat eredményét nem befolyásolhatjuk.**

Panasz várható kivizsgálási időpontja

Panaszára várhatóan a panasz benyújtása utáni 15 munkanapon belül válaszolunk. Ha a panasz minden része rajtunk kívül álló okból 15 munkanapon belül nem válaszolható meg, jelezni fogjuk Önnek az érdemi válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is. A végső választ legkésőbb a panasz közlését követő 35. munkanapon kapja meg.

 

* Az ATM napló formájában – a fizetési művelet igazolására szolgáló elektronikus naplóbejegyzések – rögzít minden műveletet, az automatán történt összes tranzakció teljes folyamatát, amely napló ellenkező bizonyításig hitelesen igazolja a műveletek megtörténtét és annak összegét.

** A hamisgyanús bankjegyek kezelésére a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet rendelkezései az irányadók.