Erste Cseperedő Bankszámla

Egy családban a legkisebbek jövője a legfontosabb.

  • 6-14 éves gyermekek számára
  • Forintban vezetett megtakarítási célú bankszámla
  • 0 Ft-os havi díj

Milyen célok eléréséhez ajánljuk?

Mivel az Erste Cseperedő Bankszámla1 egy megtakarítási célú bankszámla, így csak Önön múlik, hogy mikor nyúl az összegyűjtött pénzhez, és az is, hogy mire használja fel. Akár egy új biciklire gyűjtene, akár gyermeke életkezdését szeretné megalapozni, a Cseperedő Bankszámla az ideális megoldás.

A család legnagyobb értéke a gyermek. Gondoskodjon céljaikról!

Kiegészítő szolgáltatások

  • Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás (George Web, George App]2
  • Átutalás belföldön forintban és devizában bankfiókból indítva

A 2021.02.03. napjától kötött Erste Cseperedő Bankszámlát a Bank a Számlatulajdonos 14. életévének betöltéséig biztosítja. Ezt követően a Bank jogosult az igénybevett bankszámla típusát átminősíteni Erste Egyszámla Klasszik (internetbanki forint átutalási kedvezménnyel Diák feltétellel) bankszámla típusra.

Bankkártya szolgáltatások

A Cseperedő Számlához igényelhető 1 darab Mastercard Diákkártya, amelyet 7 és 14 éves kora közötti gyermekének igényelhet.

Az igénylésnek egyedi feltételei vannak:

  • a bankkártyát személyesen, bankfiókban, a törvényes képviselő igényelheti a kiskorú számlatulajdonos jelenlétében,
  • a bankkártyát személyesen vehetik át bankfiókban
  • a bankkártyát kizárólag a kiskorú kártyabirtokos írhatja alá.

A diákkártyának egyedi napi kártyahasználati limit összegei vannak:

  • POS terminálon napi készpénzfelvételi és vásárlási limit 10 000 Ft
  • ATM napi készpénzfelvételi limit 5 000 Ft

Az Erste Cseperedő Számlához bankkártya igénylés speciális feltételeit az Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződéses Feltételei 5.2. ERSTE CSEPEREDŐ BANKSZÁMLA pontja, a napi állandó limit szabályozása a Lakossági bankszámla és betéti kamat hirdetmény, a kártya díjak, jutalékok tekintetében a 3. sz. melléklet: Bankkártya szolgáltatások díjai Hirdetmény szabályozza.

Az Erste Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az OBA által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.

1 2021.02.02. napjáig kötött szerződések esetén a Bank az Erste Cseperedő Bankszámlát legkésőbb a Számlatulajdonos gyermek 18. életévének betöltéséig vezet. Ezt követően a Bank jogosult az igénybe vett bankszámla típusát a Főhirdetményben meghatározottak szerint átminősíteni. A Bankszámláról betétet nem lehet lekötni, a hirdetményben megjelölt tranzakciókon kívül más tranzakció nem kezdeményezhető.

2 TeleBank, valamint Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás esetén csak lekérdezési funkció biztosított, aktív tranzakciók nem végezhetőek.

A tájékoztatás nem teljeskörű. Az Erste Cseperedő Bankszámla és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza. (EBKM: 0,01%)

A számla és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatóak: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Feltételei tartalmazzák.