Díjkimutatással kapcsolatos tudnivalók

A Bank minden év elején elküldi ügyfelei számára az előző évre vonatkozó Díjkimutatást1.

Fontos, hogy a díjkimutatásban szereplő díjakat és kamatokat Önnek nem kell ismét kifizetnie. A díjkimutatást csak tájékoztatásképp küldjük Önnek, további teendője nincs.

 Mit tartalmaz a díjkimutatás?

A díjkimutatásban összesítve mutatjuk az előző évi díjakat és kamatokat, melyek a lakossági fizetési számlájához kapcsolódnak. Ha kapcsolódik a lakossági fizetési számlájához

 • betéti kártya,
 • internetbank és mobilalkalmazás szolgáltatás (továbbiakban: George Web, George App**),
 • telefonos banki szolgáltatás,
 • SMS szolgáltatás vagy
 • folyószámlahitel,

akkor ezeknek a díjait és kamatjait is összesítve mutatjuk meg a díjkimutatásban.

A díjakat tételesen az előző évben kapott havi bankszámlakivonatok tartalmazzák.

Mit NEM tartalmaz a díjkimutatás?

A díjkimutatásban nem tüntetjük fel:

 • a bankszámlán könyvelt jóváírásokat (pl. jövedelem jóváírás, beérkező átutalások összege)
 • az esetleges díjkorrekciókat a feltüntetett díjakból nem vontuk le
 • fizetési műveletekre vonatkozó információkat, tranzakciókat (pl. átutalás összege, készpénzfelvétel összege)
 • számlaegyenlegeket
 • hitelekhez kapcsolódó terheléseket (pl. jelzáloghitel, személyi kölcsön tőke, kamatfizetések, díjak) - kivéve folyószámlahitel esetén
 • megtakarítások, befektetések összegeit és azok kamatait, díjait
 • biztosításokat
 • hitelkártya szolgáltatások díjait
 • széfszolgáltatás díjait

Az egyes fizetési műveletekre, jóváírásokra és a számlaegyenlegre vonatkozó információkat az adott időszakra vonatkozó havi számlakivonaton találja.

Hogyan küldjük Önnek a díjkimutatást?

A díjkimutatásokat postai úton vagy elektronikus úton tesszük elérhetővé, ugyanazon a csatornán, mint a kivonatot.

Miért jó ez Önnek?

A díjkimutatás célja, hogy

 • egyszerű formában kapjon információt éves banki költségeiről;
 • változtatni tudjon pénzköltési szokásain, lássa hol van lehetősége csökkenteni kiadásain:
  • például használja a kedvezőbb díjazású online csatornákat
  • vagy fizessen kártyával készpénz használat helyett.

Hogyan tud banki költségein takarékoskodni?

 • Indítson kedvezményesen belföldi átutalásokat forintban George Appon és George Weben.
 • Vásároljon díjmentesen bankkártyával
 • a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben havonta az első 2 db készpénzfelvétel 150 000 Ft-ig ingyenes3!

Az előző évi díjkimutatást évente egyszer január 31-ig küldjük minden ügyfelünknek, aki lakossági számlát vezet nálunk:

 • a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (PAD: Payment Account Directive) és
 • azt a hazai jogszabályba beemelő, a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII.13.) Korm. rendeletnek megfelelően,
 • a díjkimutatás egységesített formátumára és egységes szimbólumára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2018/33 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott minta alapján készíti el.

Fentiek alapján a bank évente egy alkalommal, minden lakossági számlavezetett ügyfele részére elküldi a díjkimutatást a naptári évet követő január 31-ig.

Kövesse a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp- linket a Magyar Nemzeti Bank Bankszámlaválasztó programjához, vagy kövesse a https://pad.mnb.hu linket, amin keresztül a Magyar Nemzeti Bank összehasonlító weboldalára jut. Ezen a weboldalon díjmentesen összehasonlíthatja a bankok fizetési számlainak díjait és kamatlábait.

A díjkimutatásban szereplő szolgáltatások elnevezésével kapcsolatban további információt kaphat a honlapunkon: https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/mindennapi-penzugyek/szamlak/pad/dijkimutatas.

Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye és a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Feltételei tartalmazzák.

Az ingyenes készpénzfelvétel biztosításához törvényi előírás alapján nyilatkozatot kell tennie a számlatulajdonosnak a fizetési számlát vezető banknál.