Díjkimutatással kapcsolatos tudnivalók

Díjkimutatás tartalmazza a lakossági fizetési számlákhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerült és már megfizetett valamennyi díjat, valamint adott esetben a fizetési számlához kapcsolódóan megfizetett és kapott kamatokat az előző évre vonatkozóan.

Van-e teendője a díjkimutatással kapcsolatosan?

A díjkimutatással kapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincs.

Fontos, hogy a Díjkimutatásban szereplő minden összesítetten megjelenő díjat és kamatot az előző év havi bankszámlakivonatai tételesen tartalmaznak, így az egyes díjakra vonatkozó pontos részletek a számlakivonatokban megtalálhatók.

Mit tartalmaz a díjkimutatás?

 • A díjkimutatás áttekintést ad az előző évre vonatkozóan a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásokért felszámított díjakról, melyek összesítve jelennek meg.
 • Tájékoztatást nyújt továbbá az előző évre vonatkozóan az esetlegesen fizetett, illetve kapott kamatokról is.
 • A díjkimutatásban szereplő díjakat, kamatokat természetesen nem kell ismételten kifizetni.
 • A díjkimutatás a jogszabályi előírás alapján az alábbi díjakat és kamatokat tartalmazza attól függően, hogy számlához milyen szolgáltatások kapcsolódnak:
  • fizetési számlához kapcsolódó díjak;
  • valamint, ha kapcsolódik a számlához,
   • betéti kártyához kapcsolódó díjak;
   • internetbank és mobilalkalmazás díjai (George Web, Erste NetBank, George App*);
   • telefonos banki szolgáltatások díjai;
   • SMS szolgáltatás díja;
   • fizetési számlához kapcsolódó kamatok;
   • folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatok és díjak.

A díjkimutatásokat számlatulajdonos ügyfeleink részére ugyanazon a csatornán tesszük elérhetővé, mint a kivonatokat, azaz postai úton vagy elektronikus csatornán.

Mit NEM tartalmaz a díjkimutatás?

Az egyes fizetési műveletekre, jóváírásokra és a számlaegyenlegre vonatkozó információk megtalálhatóak az időszakra vonatkozó havi számlakivonatokon.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a díjkimutatásban nincsenek feltüntetve:

 • a bankszámlán könyvelt jóváírások (pl. jövedelem jóváírás, beérkező átutalások összege)
 • az esetleges díjkorrekciók a feltüntetett díjakból nem kerültek levonásra
 • fizetési műveletekre vonatkozó információk, tranzakciók (pl. átutalás összege, készpénzfelvétel összege)
 • számlaegyenlegek
 • hitelekhez kapcsolódó terhelések (pl. jelzáloghitel, személyi kölcsön tőke, kamatfizetések, díjak) - kivéve folyószámlahitel esetén
 • megtakarítások, befektetések összegei és azok kamatai, díjai
 • biztosítások
 • hitelkártya szolgáltatások, díjak
 • széfszolgáltatás díjai

Miért küldünk Önnek összesített díjkimutatást?

A bank a díjkimutatást a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (PAD: Payment Account Directive) és azt a hazai jogszabályba beemelő, a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII.13.) Korm. rendeletnek megfelelően, a díjkimutatás egységesített formátumára és egységes szimbólumára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló (EU) 2018/33 bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott minta alapján készíti el. Évente egy alkalommal, a naptári évet követő január 31-ig a bank minden lakossági számlavezetett ügyfelének rendelkezésére bocsátja a fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos díjkimutatást.

Miért jó ez Önnek?

Az egységes díjkimutatás célja, hogy

 • az információk birtokában az ügyfeleink esetlegesen változtassanak pénzköltési szokásaikon, például használják intenzíven az online csatornákat vagy fizessenek kártyával
 • az eddig havonta megkapott kivonatokon felül a díjkimutatásnak köszönhetően a díjak összesítve éves szinten is megjelenjenek.

Tudta?

Így tud banki költségein takarékoskodni:

 • Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül kedvezményesen indíthat átutalást belföldön forintban;
 • bankkártyával díjmentesen vásárolhat;
 • a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben havonta az első 2 db készpénzfelvétel ingyenes!

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett és a honlapján a http://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp linken elérhető Bankszámlaválasztó programra, valamint a https://pad.mnb.hu linken elérhető azon összehasonlító weboldalra, mely a pénzforgalmi szolgáltatók által a fogyasztók részére vezetett fizetési számlák után felszámított díjak és az alkalmazott kamatlábak díjmentes összehasonlíthatóságát biztosítja.

A díjkimutatásban szereplő szolgáltatások elnevezésével kapcsolatban további információt kaphat a honlapunkon: https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/mindennapi-penzugyek/szamlak/pad/dijkimutatas.

Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Feltételei tartalmazzák. A hirdetmény alapján meghirdetett időpontig az ügyfelek számára elérhető marad az Erste Mobilbank szolgáltatás is.