Szerződésmódosítás

Lakossági gépjármű finanszírozási szerződések

A módosítás ügymenete a szerződéseknél:

 • Írásos kérelem szükséges az erre rendszeresített adatlap kitöltésével;
 • A módosítási ajánlatot az Ügyfélszolgálat 2 példányban, írásban küldi meg. Mindkét példányt eredetiben aláírva (Adós/Adóstárs/Kezes) és tanúztatva kell az  Ügyfélszolgálat részére postai úton visszaküldeni.
 • Amennyiben a cég képviseletre jogosult adataiban változás állt be, úgy a változást bizonyító dokumentumokat szíveskedjenek csatolni a módosítási ajánlat mellé, úgy, mint 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot , létesítő okiratot, aláírási címpéldány másolati példányát, az aláírásra jogosult személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolati példányát.
 • Fizetési könnyítést eredményező módosítások esetén a fizetési képesség romlását alátámasztó dokumentumok megküldése szükséges!
  • Munkanélküliség esetén: Nyilvántartásba vételi igazolás
  • Jövedelem csökkenés esetén 3 havi jövedelem átutalást tartalmazó bankszámla kivonat vagy 6 hónapról szóló jövedelemigazolás
  • Halálozás esetén: halotti anyakönyvi kivonat
  • Természeti csapás esetén a Biztosító Társaság által kiállított kárfelvételi igazolás

Szerződésmódosítás változatai:

 1. Átütemezés, amely lehet:
          o  futamidő meghosszabbítása vagy rövidítése,
          o  kiemelt összegű törlesztő részlet átütemezése későbbi időpontra, vagy a hátralévő futamidőre egyenletes elosztásban.
 2. Egy nagyobb összeg befizetése a futamidő megtartása mellett, illetve futamidő csökkentése a törlesztő részletek megtartása vagy emelése mellett.
 3. Átmeneti könnyítés: a törlesztő részletek átmeneti (maximum 6 hónap) csökkentése az abban foglalt kamat mértékéig.
 4. Casco módosítása: CASCO-mentes.
 5. Devizanem váltás: a futamidő alatt egyszer van erre lehetőség. A  devizanem váltás a hónap utolsó árfolyam jegyzési napján érvényes árfolyam érték alapján számolt tartozás figyelembe vételével történik meg. Kizárólag Forint alapúra váltás lehetséges!
 6. Mentőcsomag: A pénzügyi, gazdasági környezet, valamint az Ön (adós, adóstárs) vagyoni, jövedelmi helyzetének változásából adódóan a hitele(i) törlesztése kapcsán ha átmeneti nehézsége akad, Bankunk ezen fizetési nehézsége áthidalására szolgáló megoldást kíván nyújtani Önnek. További információ a mentőcsomagokról

Ingatlanlízing szerződések

 • Írásos kérelem szükséges a szerződés szereplőinek aláírásával.
 • A módosítási megállapodást az Ügyfél az általa megjelölt bankfiókban tudja aláírni előzetes időpont egyeztetést követően.
 • Amennyiben természetes személy ügyfelünk, vagy cég esetén a cég,  vagy a cég képviseletre jogosult adataiban változás áll be, úgy a változást bizonyító dokumentumokat szíveskedjenek csatolni a módosítási kérelem mellé úgy, mint személyes okmányok másolata (személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) , cég esetén 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, létesítő okiratot, aláírási címpéldány másolati példányát, az aláírásra jogosult személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolati példányát.

 

Szerződésmódosítás változatai:

 1. Átütemezés, amely lehet:
          o   futamidő meghosszabbítása vagy rövidítése (külön elbíráláshoz kötött),
 2. Egy nagyobb összeg befizetése
          o   futamidő megtartással
          o   illetve futamidő csökkentéssel (külön elbíráláshoz kötött).
 3. Elbíráláshoz kötött módosítások esetén az alábbi dokumentumok megküldése vagy bankfiókban történő leadása szükséges:
          o   A módosításra vonatkozó minden fél által aláírt eredeti kérelem*
          o   Személyes okmányok másolat
          o   Munkáltatói igazolás*
          o   3 havi jövedelem átutalást tartalmazó bankszámla kivonat
          o   Ügyfél tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról nyomtatvány*.
 4. Mentőcsomag: A pénzügyi, gazdasági környezet, valamint az Ön (adós, adóstárs) vagyoni, jövedelmi helyzetének változásából adódóan a hitele(i) törlesztése kapcsán átmeneti nehézsége akad. Bankunk ezen fizetési nehézsége áthidalására szolgáló megoldást kíván nyújtani Önnek. További információ a mentőcsomagokról

*eredeti példány szükséges

 

Bővebb információ: +36 1 298 0222

E-mail: lizing@erstebank.hu

Fax: 06 1 476 2875