Már nem értékesített biztosítások

Milyen esetekben véd a vállalkozói vagyonbiztosítás?

Vagyonbiztosítás:

 • Tűz,
 • Villámcsapás,
 • Robbanás,
 • Légi járművek lezuhanása,
 • Vihar,
 • Felhőszakadás,
 • Jégverés,
 • Hónyomás,
 • Földrengés,
 • Vezetékes vízkár,
 • Ismeretlen jármű ütközése
 • Árvíz,
 • Földmozgás,
 • Villámcsapás másodlagos hatása,
 • Betöréses lopás és rablás,
 • Üvegtörés.

Felelősségbiztosítás:

 • Általános,
 • Szolgáltatói,
 • Bérbeadói,
 • Bérlői,
 • Munkáltatói

A biztosítási eseményeket az alábbi címen kell bejelenteni:

 • E-mail: vagyonkar@union.hu
 • Személyesen: UNION Biztosító Központi Ügyfélszolgálati irodában:
  Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa György út-Váci út sarok), vagy
 • Union Biztosító bármelyik területi irodájában
 • Levélben: 1380 Budapest Pf. 1076.
 • Fax: (06-1) 486-4382

Letölthető dokumentumok

Biztosítási termékismertető

Általános Biztosítási Feltételek

Szolgáltatások:

 • járóbeteg-szakorvosi ellátás,
 • laborvizsgálatok,
 • más diagnosztikai vizsgálatok (pl. röntgen, ultrahang stb.),
 • ambuláns- és egynapos műtétek,
 • nagyértékű képalkotó diagnosztikai eljárások (CT, PET-CT, MRI és cardio-CT, endoszkópos vizsgálat),
 • non-stop elérhető orvosi tanácsadás,
 • második orvosi szakvélemény kérése
 • és a szerződő választása szerinti egyéb kiegészítő szolgáltatások (pl. műtéti térítés, szűrővizsgálatok szervezése és finanszírozása, egyösszegű térítés és járadékfizetés rosszindulatú daganatos betegségek esetén)

Ellátás-, és betegút szervezés, valamint kárbejelentés kapcsán kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Union Érted Ellátásszervező Kft. Ügyfélszolgálatával (+36 1 510 0050 next@unionerted.hu)

24 órás orvosi call center elérhetősége: +36 1 510 0060

Letölthető dokumentumok

Biztosítási termékismertető

A biztosítási eseményeket az alábbi címen kell bejelenteni:

UNION Biztosító Ügyfélszolgálat:

Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa György út-Váci út sarok)
ugyfelszolgalat@unionbiztosito.hu
Fax: (06-1) 486-4390

Nyomtatványok


Általános és Különös Biztosítási Feltételek
Szolgáltatási igénylőlap

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás?

A biztosítás csak haláleseti szolgáltatást tartalmaz. 

Hogyan szolgáltat a biztosító?

A biztosított halála esetén a biztosítási összeg kerül kifizetésre. 

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

Az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 33.
Postafiók: 1380 Budapest, Pf. 1076
Telefonszám: 06 1 486 4343
Online kárbejelentés: ITT
E-mailes bejelentés: ITT

info@union.hu
www.union.hu

Letölthető nyomtatványok

Szolgáltatási igénybejelentő

Mikor szolgáltat a biztosító?
Halálesetkor szolgáltat, az adott időpontban érvényes aktuális garantált haláleseti biztosítási összeget.

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?
Szolgáltatási igényét, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának:
Cím: 1380 Budapest, Pf. 1076.
Telefonszám: (+36-1) 486-4343
Online kárbejelentés: https://biztosito.unionbiztosito.hu/kapcsolat/view.php?id=50948

E-mailes bejelentés: https://biztosito.unionbiztosito.hu/kapcsolat/view.php?id=54067

 

Letölthető nyomtatványok:

Mikor szolgáltat a biztosító?

1. Halálesetkor

2. Közlekedési baleseti halálkor

3. Lejáratkor (a tartam végén) 

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

A káreseményt bejelentheti a biztosító ügyfélszolgálatán, valamint online is.

Ügyfélszolgálat:

1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa Gy. út-Váci út sarok)

E-mail: ugyfelszolgalat@union.hu

Fax: (06-1) 486-4390 

Két csomag különböztethető meg:

 • Az „A” csomag (elsősorban munkavállalóknak)
 • A „B” csomag (elsősorban nyugdíjasoknak, vállalkozóknak)

 

Kárrendezés:

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1380 Budapest, Pf. 1076
(+36-1) 486-4343

Szolgáltatási igénybejelentő
 

Letölthető nyomtatványok

"A” csomag – Összefoglaló Terméktájékoztató

"B" csomag - Összefoglaló Terméktájékoztató

"A” csomag - Biztosítási Feltételek

"B” csomag - Biztosítási Feltételek

Szolgáltatási igénybejelentő

Biztosítást Megszűntető Nyilatkozat

Hogyan történik a kifizetés a biztosító részéről?

Haláleseti szolgáltatás: az adott időpontban érvényes garantált haláleseti biztosítási összeg, és az aktuális tőkeérték közül a magasabb,
Lejárati szolgáltatás: Aktuális tőkeösszeg (Normál tartalék+Fix Bónusz)
Fix Bónusz :A szerződés tartamának meghatározott évfordulóinak elérését követően jóváírt pénzösszegek

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

Az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 33.
Postafiók: 1380 Budapest, Pf. 1076
Telefonszám: 06 1 486 4343
Online kárbejelentés: ITT 
E-mailes bejelentés: ITT

info@union.hu
www.union.hu

Letölthető nyomtatványok

Szolgáltatási igénybejelentő

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

Az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 33.
Postafiók: 1380 Budapest, Pf. 1076
Telefonszám: 06 1 486 4343
Online kárbejelentés: ITT
E-mailes bejelentés: ITT

info@union.hu
www.union.hu

Letölthető nyomtatványok

Szolgáltatási igénybejelentő

Kik vehetik igénybe a biztostást?

 • 18 és 60 év közötti ügyfeleink 
 • akik lakossági forint bankszámlával rendelkeznek vagy újonnan bankszámlát nyitnak
 • nem öregségi nyugdíjasok, illetőleg nem részesülnek rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban
 • korábban még nem igényelt Erste Számlavédelmi biztosítást
   

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás?

A biztosítás az alábbi esetekben szolgáltat:

 1. keresőképtelenség: balesetből vagy betegségből eredő 60 egymást követő napot meghaladó folyamatos betegállomány 
 2. munkanélküliség: 60 egymást követő napot meghaladóan álláskeresőként történő nyilvántartása 

A Biztosító a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően megfizeti:

 1. A választott biztosítási csomag szerinti fix szolgáltatási összeget, valamint 
 2. a választott biztosítási csomag szerinti limit (változó szolgáltatás térítési limitje) erejéig azonösszegeket, amelyeket az adott havi zárlati időpontig meghatározott Csoportos beszedési megbízás vagy Állandó átutalási megbízás alapján terhelt a biztosítási fedezet alá vont, Erste Banknál vezetett bankszámlára. 

A Biztosító legfeljebb 6 egymást követő hónapig teljesít szolgáltatást. 

A biztosítási összeg az egyes biztosítási csomagoknál az alábbiak szerint alakul:

Mely számlák kifizetését biztosítja a Közüzemi Számlavédelem?

A szolgáltatás minden olyan közüzemi számlára vonatkozik, melyek a munkanélküliség vagy a keresőképtelenség kezdetét követően válnak esedékessé és a szolgáltatás hónapjában az Erste Banknál vezetett bankszámláról csoportos beszedési megbízással vagy állandó átutalási megbízással teljesülnek.

Mekkora havi biztosítási díjat kell fizetni?

„A-csomag” választása esetén: 1.590,- Ft / hó
„B-csomag” választása esetén: 2.190,- Ft / hó
A Közüzemi Számlavédelem havi díjtételéről a mindenkor hatályos Hirdetmény nyújt tájékoztatást.

Mi a teendő káresemény bekövetkezése esetén?

A biztosítási eseményt annak bekövetkezését követő 15 napon belülkell bejelenteni az alábbi címen, illetve telefonszámon:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1300 Budapest Pf. 161
Tel: (1) 501-2372

A Generali Biztosító által gyújtott hitelkártya törlesztésvédelmi terméknél 3 csomag különböztethető meg:

 • Hitelfedezeti biztosítás (CRS) – csak a hitelkártya keretre terjed ki a biztosítás.
 • Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás (IS) – csak az részletfizetési szolgáltatásra vonatkozik a biztosítási fedezet.
 • Hitelkártya Átfogó Hitelfedezeti Biztosítás (CIS) – a hitelkeret és a részletfizetési szolgáltatás is biztosítva van

Kárrendezés:

A kárrendezést teljes mértékben a Biztosító intézi.

I. Kárbejelentés postai úton vagy faxon

Kérjük, hogy a szolgáltatási igénybejelentőt és a Biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumokat küldje el az alábbi címre, hogy a Biztosító a szolgáltatási igény elbírálását mielőbb megkezdhesse: Generali Biztosító Zrt. 7602 Pécs, Pf.: 888. Fax: 06-1-451-3857. További információért forduljon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatához: +36-1-452-3333.

II. Online kárbejelentés

A generali.hu/Ügyintézés/Kárbejelentés felületen a balesettel, betegséggel kapcsolatos kérdések megválaszolásával, a bejelentő személy, illetve a biztosított adatainak kitöltésével gyorsan, egyszerűen bejelenthető a kár. A biztosított helyett akár annak hozzátartozója is megteheti az igénybejelentést.

Az online kárbejelentés folyamatában már az első kapcsolatfelvételkor informálja a Biztosító a biztosítottat a kárelbíráláshoz szükséges orvosi és egyéb dokumentumokról, melyeket a felületen igényéhez csatolni is tud.

 

 

 

Letölthető nyomtatványok

Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó élet-, baleset- és egészségbiztosításról és Ügyféltájékoztató (CRS)

Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó élet-, baleset- és egészségbiztosításról és Ügyféltájékoztató (IS)

Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó Átfogó élet-, baleset, egészség-, és munkanélküliségibiztosításról és Ügyféltájékoztató (CIS)

Ügyféltájékoztató - Generali

Szolgáltatási igénybejelentő

Biztosítást Megszűntető Nyilatkozat

A Baleseti Védelem Alap csomag igénybevételéhez csatlakozottakra vonatkozó díjszabás a mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.4. sz. mellékletben található.

Biztosítási események:

 • bármely okú halál
 • baleseti halál
 • baleseti maradandó egészségkárosodás (10-100% mértékben, pl.: rokkantság esetén)
 • baleseti műtéti térítés
 • baleseti kórházi napi térítés
 • baleseti csonttörés, csontrepedés

Mit tegyek, ha bekövetkezik a biztosítási esemény?

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • írásban: NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szerződéskezelés és Szolgáltatási Osztály, 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
 • NN Telecenter: 1433

Egyéb biztosítottak (nem főbiztosított) káreseményének bejelentése kapcsán a házastársi/élettársi nyilatkozat kitöltése kötelező!

Házastársi / élettársi nyilatkozat

Kérjük, hogy az igénybejelentő nyomtatványon található „Szerződésszám” elnevezésű mezőnél írja be, hogy”Erste Bank”!

Igénybejelentés: bármely okú halál, baleseti halál
Igénybejelentés: betegség, műtét, kórházi kezelés
Igénybejelentés: csonttörés, csontrepedés
Igénybejelentés: baleseti rokkantság

Egyéb, az Alap csomag kapcsán kitöltendő dokumentumok:

Orvosi jelentés nem balesetből eredő haláleset kapcsán
Nyilatkozhat élettársi jogviszonyról (abban az esetben kitöltendő, ha az egyéb biztosított a főbiztosított élettársa, vagy annak vérszerinti/örökbefogadott gyermeke)
Nyilatkozat törvényes képviseleti jogról (abban az esetben kitöltendő, ha az egyéb biztosított a főbiztosított 18 éven aluli gyermeke, törvényes képviselője/gondnoka)

Jogi feltételek

Az ERSTE BANK Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja az „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződéshez 2011. május 30. - 2018. május 25. napja között csatlakozott biztosítottakat, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 2018. május 25. napján történő hatálybalépésre való tekintettel a biztosítási jogviszonyukra vonatkozó, a csatlakozáskor átvett „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei 14. pontjában szerepelő adatkezelési rendelkezések az Általános adatvédelmi rendelet miatt módosultak. Az új rendelkezések itt találhatók.

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződéshez 2018. május 25. és 2020. június 23. napja között csatlakozott biztosítottakat, hogy a csatlakozáskor átvett „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételeiben szereplő Biztosítói elérhetőségek megváltoztak, illetve a 14. pontjában szerepelő adatkezelési rendelkezések módosultak. Az új Általános és Különös Biztosítási Feltételek itt érhetőek el.

Nyomtatványok

"ERSTE Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei (hatályos: 2020.08.01-től)

"ERSTE Baleseti Védelem" baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei (hatályos: 2018.05.25-2020.07.31)

"ERSTE Baleseti Védelem" baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei (hatályos: 2017.05.05-2018.05.24)

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató az „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről

Összehasonlító elemzés Alap csomaghoz

Adatkezelési tájékoztató (2020.08.01-től általánosan alkalmazandó a biztosítottakra)

Adózási tájékoztató

Kedvezményezett jelölő nyilatkozat

Kérelem Baleseti Védelem Csomag váltására

Az „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítást a Bank (mint az NN Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő többes ügynöke) megbízott függő biztosításközvetítő alügynöke, az eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. nyújtja.