Már nem értékesített biztosítások

Milyen esetekben véd a vállalkozói vagyonbiztosítás?

Vagyonbiztosítás:

 • Tűz,
 • Villámcsapás,
 • Robbanás,
 • Légi járművek lezuhanása,
 • Vihar,
 • Felhőszakadás,
 • Jégverés,
 • Hónyomás,
 • Földrengés,
 • Vezetékes vízkár,
 • Ismeretlen jármű ütközése
 • Árvíz,
 • Földmozgás,
 • Villámcsapás másodlagos hatása,
 • Betöréses lopás és rablás,
 • Üvegtörés.

Felelősségbiztosítás:

 • Általános,
 • Szolgáltatói,
 • Bérbeadói,
 • Bérlői,
 • Munkáltatói

A biztosítási eseményeket az alábbi címen kell bejelenteni:

 • E-mail: vagyonkar@union.hu
 • Személyesen: UNION Biztosító Központi Ügyfélszolgálati irodában:
  Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa György út-Váci út sarok), vagy
 • Union Biztosító bármelyik területi irodájában
 • Levélben: 1380 Budapest Pf. 1076.
 • Fax: (06-1) 486-4382

Letölthető dokumentumok

Biztosítási termékismertető

Általános Biztosítási Feltételek

Szolgáltatások:

 • járóbeteg-szakorvosi ellátás,
 • laborvizsgálatok,
 • más diagnosztikai vizsgálatok (pl. röntgen, ultrahang stb.),
 • ambuláns- és egynapos műtétek,
 • nagyértékű képalkotó diagnosztikai eljárások (CT, PET-CT, MRI és cardio-CT, endoszkópos vizsgálat),
 • non-stop elérhető orvosi tanácsadás,
 • második orvosi szakvélemény kérése
 • és a szerződő választása szerinti egyéb kiegészítő szolgáltatások (pl. műtéti térítés, szűrővizsgálatok szervezése és finanszírozása, egyösszegű térítés és járadékfizetés rosszindulatú daganatos betegségek esetén)

Ellátás-, és betegút szervezés, valamint kárbejelentés kapcsán kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Union Érted Ellátásszervező Kft. Ügyfélszolgálatával (+36 1 510 0050 next@unionerted.hu)

24 órás orvosi call center elérhetősége: +36 1 510 0060

Letölthető dokumentumok

Biztosítási termékismertető

A biztosítási eseményeket az alábbi címen kell bejelenteni:

UNION Biztosító Ügyfélszolgálat:

Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa György út-Váci út sarok)
ugyfelszolgalat@unionbiztosito.hu
Fax: (06-1) 486-4390

Nyomtatványok


Általános és Különös Biztosítási Feltételek
Szolgáltatási igénylőlap

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás?

A biztosítás csak haláleseti szolgáltatást tartalmaz. 

Hogyan szolgáltat a biztosító?

A biztosított halála esetén a biztosítási összeg kerül kifizetésre. 

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

Az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 33.
Postafiók: 1380 Budapest, Pf. 1076
Telefonszám: 06 1 486 4343
Online kárbejelentés: ITT
E-mailes bejelentés: ITT

info@union.hu
www.union.hu

Letölthető nyomtatványok

Szolgáltatási igénybejelentő

Mikor szolgáltat a biztosító?
Halálesetkor szolgáltat, az adott időpontban érvényes aktuális garantált haláleseti biztosítási összeget.

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?
Szolgáltatási igényét, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának:
Cím: 1380 Budapest, Pf. 1076.
Telefonszám: (+36-1) 486-4343
Online kárbejelentés: https://biztosito.unionbiztosito.hu/kapcsolat/view.php?id=50948

E-mailes bejelentés: https://biztosito.unionbiztosito.hu/kapcsolat/view.php?id=54067

 

Letölthető nyomtatványok:

Mikor szolgáltat a biztosító?

1. Halálesetkor

2. Közlekedési baleseti halálkor

3. Lejáratkor (a tartam végén) 

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

A káreseményt bejelentheti a biztosító ügyfélszolgálatán, valamint online is.

Ügyfélszolgálat:

1134 Budapest, Váci út 33. (Dózsa Gy. út-Váci út sarok)

E-mail: ugyfelszolgalat@union.hu

Fax: (06-1) 486-4390 

Két csomag különböztethető meg:

 • Az „A” csomag (elsősorban munkavállalóknak)
 • A „B” csomag (elsősorban nyugdíjasoknak, vállalkozóknak)

 

Kárrendezés:

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1380 Budapest, Pf. 1076
(+36-1) 486-4343

Szolgáltatási igénybejelentő
 

Letölthető nyomtatványok

"A” csomag – Összefoglaló Terméktájékoztató

"B" csomag - Összefoglaló Terméktájékoztató

"A” csomag - Biztosítási Feltételek

"B” csomag - Biztosítási Feltételek

Szolgáltatási igénybejelentő

Biztosítást Megszűntető Nyilatkozat

Hogyan történik a kifizetés a biztosító részéről?

Haláleseti szolgáltatás: az adott időpontban érvényes garantált haláleseti biztosítási összeg, és az aktuális tőkeérték közül a magasabb,
Lejárati szolgáltatás: Aktuális tőkeösszeg (Normál tartalék+Fix Bónusz)
Fix Bónusz :A szerződés tartamának meghatározott évfordulóinak elérését követően jóváírt pénzösszegek

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

Az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 33.
Postafiók: 1380 Budapest, Pf. 1076
Telefonszám: 06 1 486 4343
Online kárbejelentés: ITT 
E-mailes bejelentés: ITT

info@union.hu
www.union.hu

Letölthető nyomtatványok

Szolgáltatási igénybejelentő

Mit tegyek, ha bekövetkezik a káresemény?

Az UNION Biztosító ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 33.
Postafiók: 1380 Budapest, Pf. 1076
Telefonszám: 06 1 486 4343
Online kárbejelentés: ITT
E-mailes bejelentés: ITT

info@union.hu
www.union.hu

Letölthető nyomtatványok

Szolgáltatási igénybejelentő

Kik vehetik igénybe a biztostást?

 • 18 és 60 év közötti ügyfeleink 
 • akik lakossági forint bankszámlával rendelkeznek vagy újonnan bankszámlát nyitnak
 • nem öregségi nyugdíjasok, illetőleg nem részesülnek rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban
 • korábban még nem igényelt Erste Számlavédelmi biztosítást
   

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás?

A biztosítás az alábbi esetekben szolgáltat:

 1. keresőképtelenség: balesetből vagy betegségből eredő 60 egymást követő napot meghaladó folyamatos betegállomány 
 2. munkanélküliség: 60 egymást követő napot meghaladóan álláskeresőként történő nyilvántartása 

A Biztosító a keresőképtelenség illetve a regisztrált munkanélküliség 61. napját követően megfizeti:

 1. A választott biztosítási csomag szerinti fix szolgáltatási összeget, valamint 
 2. a választott biztosítási csomag szerinti limit (változó szolgáltatás térítési limitje) erejéig azonösszegeket, amelyeket az adott havi zárlati időpontig meghatározott Csoportos beszedési megbízás vagy Állandó átutalási megbízás alapján terhelt a biztosítási fedezet alá vont, Erste Banknál vezetett bankszámlára. 

A Biztosító legfeljebb 6 egymást követő hónapig teljesít szolgáltatást. 

A biztosítási összeg az egyes biztosítási csomagoknál az alábbiak szerint alakul:

Mely számlák kifizetését biztosítja a Közüzemi Számlavédelem?

A szolgáltatás minden olyan közüzemi számlára vonatkozik, melyek a munkanélküliség vagy a keresőképtelenség kezdetét követően válnak esedékessé és a szolgáltatás hónapjában az Erste Banknál vezetett bankszámláról csoportos beszedési megbízással vagy állandó átutalási megbízással teljesülnek.

Mekkora havi biztosítási díjat kell fizetni?

„A-csomag” választása esetén: 1.590,- Ft / hó
„B-csomag” választása esetén: 2.190,- Ft / hó
A Közüzemi Számlavédelem havi díjtételéről a mindenkor hatályos Hirdetmény nyújt tájékoztatást.

Mi a teendő káresemény bekövetkezése esetén?

A biztosítási eseményt annak bekövetkezését követő 15 napon belülkell bejelenteni az alábbi címen, illetve telefonszámon:

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1300 Budapest Pf. 161
Tel: (1) 501-2372

A Generali Biztosító által gyújtott hitelkártya törlesztésvédelmi terméknél 3 csomag különböztethető meg:

 • Hitelfedezeti biztosítás (CRS) – csak a hitelkártya keretre terjed ki a biztosítás.
 • Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás (IS) – csak az részletfizetési szolgáltatásra vonatkozik a biztosítási fedezet.
 • Hitelkártya Átfogó Hitelfedezeti Biztosítás (CIS) – a hitelkeret és a részletfizetési szolgáltatás is biztosítva van

Kárrendezés:

A kárrendezést teljes mértékben a Biztosító intézi.

I. Kárbejelentés postai úton vagy faxon

Kérjük, hogy a szolgáltatási igénybejelentőt és a Biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumokat küldje el az alábbi címre, hogy a Biztosító a szolgáltatási igény elbírálását mielőbb megkezdhesse: Generali Biztosító Zrt. 7602 Pécs, Pf.: 888. Fax: 06-1-451-3857. További információért forduljon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatához: +36-1-452-3333.

II. Online kárbejelentés

A generali.hu/Ügyintézés/Kárbejelentés felületen a balesettel, betegséggel kapcsolatos kérdések megválaszolásával, a bejelentő személy, illetve a biztosított adatainak kitöltésével gyorsan, egyszerűen bejelenthető a kár. A biztosított helyett akár annak hozzátartozója is megteheti az igénybejelentést.

Az online kárbejelentés folyamatában már az első kapcsolatfelvételkor informálja a Biztosító a biztosítottat a kárelbíráláshoz szükséges orvosi és egyéb dokumentumokról, melyeket a felületen igényéhez csatolni is tud.

 

 

 

Letölthető nyomtatványok

Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó élet-, baleset- és egészségbiztosításról és Ügyféltájékoztató (CRS)

Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank Hitelkártya Részletfizetési Szolgáltatásokhoz kapcsolódó élet-, baleset- és egészségbiztosításról és Ügyféltájékoztató (IS)

Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank hitelkártyáihoz kapcsolódó Átfogó élet-, baleset, egészség-, és munkanélküliségibiztosításról és Ügyféltájékoztató (CIS)

Ügyféltájékoztató - Generali

Szolgáltatási igénybejelentő

Biztosítást Megszűntető Nyilatkozat