Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 10. 22. 22:00 óra és 2020. 10. 23. 06:00 óra, továbbá 2020.10.25. 02:00 óra és 10.25. 03:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on October 22, 2020 and 6:00 a.m. on October 23, 2020, furthermore between 2:00 a.m. on October 25, 2020 and 3:00 a.m. on October 25, 2020 the operation of digital services will be suspended.

Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

 

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Gondolkozzon hosszabb kamatperiódusú hitelben!

 • Tervezhetőbb
 • Kiszámíthatóbb

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről szóló, 9/2019. (IV.15.) számú Ajánlása (továbbiakban: Ajánlás) alapján az alábbiakban foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat:  

Mi az ajánlás célja?

Az MNB ajánlás célja, hogy a Bank biztosítsa azt a lehetőséget, hogy a jelenlegi változó kamatozású jelzáloghitelének esetleges kamatkockázatáról és annak kezeléséről átlátható módon informálódjon. Amennyiben Ön a hitele kamatozása kapcsán érintett, úgy személyre szóló tájékoztató levélben külön tájékoztatást kap a hitelének jelenlegi kondíciójáról, az esetleges kamatváltozás hatásáról (1, 3 vagy 5 százalékos kamatemelés esetén), valamint Bankunk bemutatja az esetleges szerződés módosítás hatását, ha – a jelenlegi kamatozási mód helyett - 5 éves, vagy 10 éves kamatrögzítés mellett döntene. A tájékoztatás segíti döntését a változóról hosszabb időszakra fix kamatozású hitelre történő módosításról, amennyiben Önnek hosszú távon fontos tervezhetőség, a törlesztőrészlet változatlansága, kiszámíthatósága

Mely jelzáloghitelek érintettek az Ajánlás alapján?

 • amennyiben Ön a kölcsönszerződését 2015. február 1. előtt kötötte meg Bankunkkal
 • jelenleg változó kamatozású, azaz referencia kamatlábhoz kötött (Bankunknál jellemzően 3, vagy 6 havi referenciakamat-periódusú), vagy legfeljebb egy évre rögzített kamatozású jelzáloghitellel rendelkezik
 • forint hitel (ide tartoznak a 2015-ben forintosított deviza vagy deviza alapú hitelek is, mivel ezek már forintban nyilvántartott hitelek)
 • a hátralévő futamideje még legalább 10 év
 • nincs fennálló késedelem a jelzáloghitelen1
 • jelenleg nincs átmeneti időszakra szóló fizetéskönnyítés alatt
 • a hitele nem állami kamattámogatással érintett
 • a jelenlegi hitelhez nem tartozik gyűjtőszámlahitel2

Hogyan kapom kézhez a Bank által kiküldendő személyre szóló tájékoztatást?

Amennyiben az érintett jelzáloghitelben szereplő adós rendelkezik Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatással (továbbiakban NetBank), akkor a NetBank postafiókban lesz megtalálható a Bank 2019. évi tájékoztató levele, egyéb esetben postán kerül kiküldésre az érintett adós számára.3 A levelek kiküldése több ütemben történik meg 2019 év végéig.
Kérésére a bankfióki munkatársaink is át tudják adni a levél egy másolatát.

Hova fordulhat, ha érdekli a szerződés módosítás lehetősége?

Kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Erste Bank fiókot, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére bővebb tájékoztatás, illetve a szerződés módosítási kérelem befogadásával kapcsolatban. Továbbá az alábbi Telebank elérhetőségen is kaphat bővebb tájékoztatást:

+36 1 298 0222

Meddig érvényes a bank által küldött tájékoztatóban feltüntetett személyre szóló kamat?

A tájékozató-levél tartalmazza azt a dátumot, ameddig a szerződés módosítási kérelmet a Bank a levélben foglaltak szerint be tudja fogadni. Amennyiben az említett határidő letelt, kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Erste Bank fiókot a további lehetőségek érdekében.

Mi szükséges a szerződés módosítás elindításához?

Az ügyintézés gyorsítása érdekében javasoljuk, hogy hozza el magával az eredeti kölcsön- és zálogszerződését, közokiratát, valamint ezek esetleges módosításáról készült iratokat.

Személyesen szükséges benyújtania egy kérelmet a Bank valamelyik fiókjában (a kérelmet kérje fióki tanácsadójától, vagy töltse le a lenti elérhetőségen). A kérelmet az ügyletben szereplő adós valamelyike indíthatja el, vagy a megfelelő meghatalmazás birtokában bármely természetes személy. Az Ön azonosítása érdekében személyes okmányinak bemutatására is szükség lesz.

Szerződés módosítás folyamata?

 • Kérelem benyújtása az Erste bankfiókban. 
 • A beadott dokumentumok alapján a Bank megvizsgálja a szerződésmódosítási jogosultságot. 
 • Amennyiben a kölcsön-/zálogszerződés szerinti ügylet szereplők körében, vagy a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) vonatkozásában - a Banknak be nem jelentett - változás következett be, akkor azt a kamatperiódus váltásra vonatkozó szerződésmódosítást megelőzően rendezni kell. 
 • Szerződésmódosítás aláírása. 
 • Az új kondíciók a szerződésmódosítás hatályba lépését követő esedékességi naptól kerülnek beállításra, majd az ezt követő hónap esedékességi napján már az új kondícióknak megfelelően indul a törlesztési kötelezettség.

Milyen költségekkel kell számolni?

A szerződés módosítással érintett új kamatperiódus és kamatozás beállítását megelőzően többféle költség is felmerül:

 • A fedezetül felajánlott ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat lekérésének díja
 • Szerződésmódosítás Hirdetmény szerinti banki díja
 • A közjegyzői okirat díja, figyelemmel arra, hogy a szerződés módosítását közjegyzői okiratba is szükséges foglalni 

Érdekli a hosszabb kamatperiódusra váltás lehetősége, de a magasabb törlesztőrészlet nehézségeket okozna?

Ha pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé a magasabb törlesztőrészlet vállalását, de szeretné a kamatkockázatot csökkenteni, akkor a megfelelő megoldás megtalálása érdekében kérjük, vegye fel bankfióki munkatársainkkal a kapcsolatot.

Az alábbi oldalon az Ön jelenlegi hitelére vonatkozóan személyre szabott információkat érhet el.
(Az Ön számára megküldött levélben találja meg a belépéshez szükséges kódot).

Látogasson el az alábbi weboldalakra további tájékoztatásért!

MNB tájékoztató

Bankszövetségi tájékoztató

1 A késedelem mértéke nem haladja meg a 90 napot, de a szerződés módosítás érvényességének feltétele a késedelem rendezése.

2 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés.

3 A NetBank útján történő tájékoztatást a Bank kizárólag akkor alkalmazza, ha az Adós rendelkezik NetBank szerződéssel és van a Banknál is bejelentett elérhetőségi mobiltelefonszáma. Nem küld a Bank ezúton tájékoztatást, ha ügyleti szereplők közül csak az Adóstársnak van Netbank szerződése.

Hasonló termékek