Gondolkozzon hosszabb kamatperiódusú hitelben!

 • Tervezhetőbb
 • Kiszámíthatóbb

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről szóló, 9/2019. (IV.15.) számú Ajánlása (továbbiakban: Ajánlás) alapján az alábbiakban foglaljuk össze a legfontosabb tudnivalókat:  

Mi az ajánlás célja?

Az MNB ajánlás célja, hogy a Bank biztosítsa azt a lehetőséget, hogy a jelenlegi változó kamatozású jelzáloghitelének esetleges kamatkockázatáról és annak kezeléséről átlátható módon informálódjon. Amennyiben Ön a hitele kamatozása kapcsán érintett, úgy személyre szóló tájékoztató levélben külön tájékoztatást kap a hitelének jelenlegi kondíciójáról, az esetleges kamatváltozás hatásáról (1, 3 vagy 5 százalékos kamatemelés esetén), valamint Bankunk bemutatja az esetleges szerződés módosítás hatását, ha – a jelenlegi kamatozási mód helyett - 5 éves, vagy 10 éves kamatrögzítés mellett döntene. A tájékoztatás segíti döntését a változóról hosszabb időszakra fix kamatozású hitelre történő módosításról, amennyiben Önnek hosszú távon fontos tervezhetőség, a törlesztőrészlet változatlansága, kiszámíthatósága.

Mely jelzáloghitelek érintettek az Ajánlás alapján?

 • amennyiben Ön a kölcsönszerződését 2015. február 1. előtt kötötte meg Bankunkkal
 • jelenleg változó kamatozású, azaz referencia kamatlábhoz kötött (Bankunknál jellemzően 3, vagy 6 havi referenciakamat-periódusú), vagy legfeljebb egy évre rögzített kamatozású jelzáloghitellel rendelkezik
 • forint hitel (ide tartoznak a 2015-ben forintosított deviza vagy deviza alapú hitelek is, mivel ezek már forintban nyilvántartott hitelek)
 • a hátralévő futamideje még legalább 10 év
 • nincs fennálló késedelem a jelzáloghitelen1
 • jelenleg nincs átmeneti időszakra szóló fizetéskönnyítés alatt
 • a hitele nem állami kamattámogatással érintett
 • a jelenlegi hitelhez nem tartozik gyűjtőszámlahitel2

Hogyan kapom kézhez a Bank által kiküldendő személyre szóló tájékoztatást?

Amennyiben az érintett jelzáloghitelben szereplő adós rendelkezik Erste George Web és George App szolgáltatással, akkor a postafiókban lesz megtalálható a Bank tájékoztató levele, egyéb esetben postán kerül kiküldésre az érintett adós számára.3 A levelek az érintett ügyletek esetén évente kerülnek kiküldésre.
Kérésére a bankfióki munkatársaink is át tudják adni a levél egy másolatát.

Hova fordulhat, ha érdekli a szerződés módosítás lehetősége?

Kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Erste Bank fiókot, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére bővebb tájékoztatás, illetve a szerződés módosítási kérelem befogadásával kapcsolatban. Továbbá az alábbi Telebank elérhetőségen is kaphat bővebb tájékoztatást:

+36 1 298 0222

Meddig érvényes a bank által küldött tájékoztatóban feltüntetett személyre szóló kamat?

A tájékoztató levél tartalmazza azt a dátumot, ameddig a szerződés módosítási kérelmet a Bank a levélben foglaltak szerint be tudja fogadni. Amennyiben az említett határidő letelt, kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebbi Erste Bank fiókot a további lehetőségek érdekében.

Mi szükséges a szerződés módosítás elindításához?

Az ügyintézés gyorsítása érdekében javasoljuk, hogy hozza el magával az eredeti kölcsön- és zálogszerződését, közokiratát, valamint ezek esetleges módosításáról készült iratokat.

Személyesen szükséges benyújtania egy kérelmet a Bank valamelyik fiókjában (a kérelmet kérje fióki tanácsadójától, vagy töltse le a lenti elérhetőségen). A kérelmet az ügyletben szereplő adós valamelyike indíthatja el, vagy a megfelelő meghatalmazás birtokában bármely természetes személy. Az Ön azonosítása érdekében személyes okmányinak bemutatására is szükség lesz.

Mi a szerződés módosítás folyamata?

 • Kérelem benyújtása az Erste bankfiókban. 
 • A beadott dokumentumok alapján a Bank megvizsgálja a szerződésmódosítási jogosultságot. 
 • Amennyiben a kölcsön-/zálogszerződés szerinti ügylet szereplők körében, vagy a fedezetül szolgáló ingatlan(ok) vonatkozásában - a Banknak be nem jelentett - változás következett be, akkor azt a kamatperiódus váltásra vonatkozó szerződésmódosítást megelőzően rendezni kell. 
 • Szerződésmódosítás aláírása. 
 • Az új kondíciók a szerződésmódosítás hatályba lépését követő esedékességi naptól kerülnek beállításra, majd az ezt követő hónap esedékességi napján már az új kondícióknak megfelelően indul a törlesztési kötelezettség.

Milyen költségekkel kell számolni?

A szerződés módosítással érintett új kamatperiódus és kamatozás beállítását megelőzően többféle költség is felmerül:

 • A fedezetül felajánlott ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat lekérésének díja
 • Szerződésmódosítás Hirdetmény szerinti banki díja
 • A közjegyzői okirat díja, figyelemmel arra, hogy a szerződés módosítását közjegyzői okiratba is szükséges foglalni 

Érdekli a hosszabb kamatperiódusra váltás lehetősége, de a magasabb törlesztőrészlet nehézségeket okozna?

Ha pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé a magasabb törlesztőrészlet vállalását, de szeretné a kamatkockázatot csökkenteni, akkor a megfelelő megoldás megtalálása érdekében kérjük, vegye fel bankfióki munkatársainkkal a kapcsolatot.

Látogasson el az alábbi weboldalakra további tájékoztatásért!

MNB tájékoztató

Bankszövetségi tájékoztató

1 A késedelem mértéke nem haladja meg a 90 napot, de a szerződés módosítás érvényességének feltétele a késedelem rendezése.

2 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés.

3 A George Web-en történő tájékoztatást a Bank kizárólag akkor alkalmazza, ha az Adós rendelkezik George Web szerződéssel és emellett van a Banknál bejelentett elérhetőségi mobiltelefonszáma. Nem küld a Bank ezúton tájékoztatást, ha ügyleti szereplők közül csak az Adóstársnak van George Web szerződése.

A George Web és George App szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Feltételei tartalmazzák. 

Hasonló termékek